Korte bevraging gezondheidsvaardigheden

45% van de Vlamingen hebben lage gezondheidsvaardigheden door laaggeletterdheid, ouderdom, anderstaligheid, ... Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee op vlak van communicatie. Geef via deze korte vragenlijst aan hoe jij daarmee aan de slag gaat en welke hulpmiddelen je gebruikt. Eerstelijnszone Gent gaat hiermee aan de slag.