Infosessie decreet jeugddelinquentierecht

Het decreet Jeugddelinquentierecht is finaal goedgekeurd en treedt in werking op 1 september 2019. In april en mei organiseren SAM en de afdelingen Voorzieningenbeleid en Gemeenschapsinstellingen van Jongerenwelzijn een regionale infosessie in Gent op 8 mei. Zie website.

thema’s:

  • een overzicht van het decreet Jeugddelinquentierecht
  • het delictspecifieke aanbod vanuit de jeugdhulp
  • de vernieuwde werking van de gemeenschapsinstellingen

De infosessies richten zich vooral tot jeugdhulpverleners en cliëntvertegenwoordigers, koepelorganisaties, Justitiehuizen en Zorginspectie. De sessies vinden telkens plaats in de voormiddag. Hieronder reeds een eerste planning. Meer informatie volgt.

Activiteit datum