Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welkom op de website van Welzijnsoverleg Regio Gent vzw. Op deze website proberen we een overzicht te geven van de verschillende activiteiten in de welzijnssector in de regio Gent.
Door de huidige corona crisis doen de medewerkers van WRG grotendeels aan telewerk. Je kan hen best bereiken per mail of op hun GSM nummer.

De Kring Thuisverpleging Scheldekracht heeft een verpleegtoer voor Corona-patiënten die het ziekenhuis hebben verlaten in de ELZ Scheldekracht opgestart. Ook zelfstandig thuisverpleegkundigen zijn welkom om de toer mee vorm te geven. 


Eerstelijnszone Schelde-Leie organiseert een inzamelpunt voor beschermingsmateriaal


Eerstelijnszone Gent bracht een nieuwsbrief uit met Corona-nieuws


De Koning Boudewijn -stichting richt Fonds op voor alle ziekenhuizen en residentiële zorginstellingen. Meer info


In deze tijden van crisis zijn menselijk contact en beweging extra belangrijk voor het welzijn van onze inwoners. Daarom geven de Gentse Bewegen Op Verwijzing-coaches telefonische begeleiding om mensen te helpen op een eenvoudige wijze meer te bewegen. Dit volledig gratis en voorlopig zonder verwijsbrief.


De Dienst Welzijn en Gelijke Kansen van stad Gent zorgde voor een overzicht van psychosociale ondersteuning in Corona-tijden


Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost-Vlaanderen geeft een overzicht van de bereikbaarheid en operationele werking tijdens de corona crisis.


Gentse maatregelen en dienstregeling tijdens de coronacrisis in Vlaamse Gebarentaal


Er is nieuwe meertalige info op maat van onze Stad beschikbaar


Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft richtlijnen bepaald rond Corona voor mantelzorgers.