Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welkom op de website van Welzijnsoverleg Regio Gent vzw. Op deze website proberen we een overzicht te geven van de verschillende activiteiten in de welzijnssector in de regio Gent.

Eerstelijnszone Gent bracht een nieuwsbrief uit

SEL Gent verhuist naar AC Portus, Keizer Karelstraat 1 te Gent. Ook de telefoonnummers veranderen. Meer info

Logo Gezondplus Gent verhuist naar AC Portus, Keizer Karelstraat 1. Zie ook Sociale Kaart van Gent.

Ken je iemand die werk maakt van een betere samenleving in Gent? Iemand die zich inzet voor een warme stad met oog voor welzijn, gezondheid en gelijke kansen? Nomineer dan je favoriet voor 15 september. Meer info

Samen Sociaal Tewerkstellen (SST) en Komosie fusioneren en worden Herw!n. Zie ook de pagina in de Sociale Kaart van Gent.

De Herstelacademie heeft haar vormingsaanbod voor het najaar 2019 bekend gemaakt.

De Stap bracht net de 16de  editie van de brochure De wijze stap #LevensLangLeren - Oost Vlaanderen 2019 uit. Deze brochure wordt elk jaar geactualiseerd, maar kreeg dit jaar een extra opfrissingsbeurt.

Op 6 september wordt Smart Space, een ambitieus project met als doel de kwaliteit van de revalidatiezorg te verbeteren door het integreren van innovatieve technologie, in UZ Gent geopend. Zie uitnodiging.

Op 3 mei heeft de Vlaamse Regering het decreet over de sociale kaart goedgekeurd.

Welzijnsoverleg Regio Gent speelde proactief in op dit decreet. Met de Sociale Kaart van Gent tonen we hoe hergebruik van gegevens er in de praktijk uitziet. Gentse hulpverleners vinden er informatie op maat zonder aanleg van bijkomende databestanden. Zo moeten we de diverse actoren op het terrein niet overbevragen voor update-acties. Meer info in artikel Weliswaar.

Woensdag 22 mei won De Zuidpoort de Federale Armoede Prijs voor de manier waarop ze werken met mensen met armoede-ervaring! Zie website.  Proficiat aan iedereen die actief meewerkt bij De Zuidpoort