Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welkom op de website van Welzijnsoverleg Regio Gent vzw. Op deze website proberen we een overzicht te geven van de verschillende activiteiten in de welzijnssector in de regio Gent.
Door de huidige corona crisis doen de medewerkers van WRG grotendeels aan telewerk. Je kan hen best bereiken per mail of op hun GSM nummer.

Eerstelijnszone Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.


Voor alle zorgverleners: durf zuurstof tappen. Als antwoord op vermoeidheid, angst, onzekerheid staat de ZUURSTOFLIJN van Het PAKT klaar met het beste zuurstofmasker: een luisterend oor en een goed gesprek op het telefoonnummer 09.216.74.70.  Zie affiche.


Vele zorg- en welzijnsactoren geven aan dat de eerstelijnszones een cruciale schakel zijn in de ketting van het bestrijden en onder controle krijgen van een dergelijke crisis als Corona. Deze structuren dienen beter te worden uitgebouwd naar de toekomst toe. Lees meer, teken de petitie en deel deze bezorgdheid binnen je eigen netwerk.


De Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg in de regio Deinze-Eeklo-Gent, blijven ook in deze coronatijden instaan voor het geestelijk welzijn van cliënten en burgers. Dit gebeurt vooral met nieuwe methodieken (telefonische gesprekken en beeldbellen). Waar noodzakelijk worden ook face-to-face gesprekken ingepland. Zie brief.


Vzw Zwerfgoed organiseert time-out projecten in Gent. Een overzicht hoe zij hun werking organiseren vind je hier.


Sinds de coronacrisis worden er meer vragen gesteld omtrent de opvang van kinderen van ouders die COVID-19 hebben. Een aantal regionale partners jeugdhulp hebben een plan van aanpak voor Oost-Vlaanderen uitgewerkt. Zie communicatie.


IN-Gent ondersteunt diensten en organisaties om de de communicatie laagdrempelig en toegankelijk te houden voor iedereen, ook tijdens de exitperiode van corona. Meer info


Ahosa lanceerde een persbericht over wat doen ten aanzien van doven of slechthorenden in tijden van mondmaskers, met zowel communicatietips voor horenden als voor slechthorenden


De Gentse verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen (Jong Gent In Actie, Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen, SIVI en De Zuidpoort) willen in deze Corona-crisis volgende aanbevelingen meegeven aan beleidsmakers en maatschappelijke actoren. Wekelijks wordt dit overzicht bijgewerkt. 


Logo Gezond plus verspreidt naar aanleiding van de Werelddag Veiligheid en Gezondheid op het Werk een nieuwsbrief met tips om gezond te (tele)werken.