Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Nog te veel jongeren verlaten een Gentse school zonder kwalificatie. Om dat aan te pakken, bundelt Onderwijscentrum Gent de krachten met tal van partners. Onder de vlag Operatie Geslaagd wordt op 17 november een actiedag georganiseerd. Zie de vooraankondiging.


Het gebruik van klassieke mondmaskers heeft een grote impact op het leven van personen met een auditieve beperking, omdat zij voor hun communicatie afhankelijk zijn van liplezen/het kunnen volgen van de mimiek.Venstermondmaskers zijn niet enkel aan te raden voor mensen met een auditieve beperking, maar gaat ook ruimer. Zie mail.


In deze Corona-tijden blijft Vormingplus Gent-Eeklo online activiteiten aanbieden tot eind juni. Neem eens een kijkje in het aanbod. Vanaf juli zullen er weer offline activiteiten doorgaan. 


Beste lezer van de nieuwsbrief van Welzijnsoverleg Regio Gent,

Als je deze brief ontvangt, dan ken je ons misschien al 25 jaar! Daar komt binnenkort een einde aan.

De werking van het regionaal welzijnsoverleg (RWO) wordt vanaf 1 juli ingekanteld in de werking van de eerstelijnszones. De regio van WRG omvat meerdere eerstelijnszones, maar het grootste gedeelte van de werking situeert zich binnen de ELZ Gent.  Op 30 juni neemt WRG vzw afscheid, opdat de eerstelijnszone in Gent een breed verhaal wordt, waarin zorg en welzijn elkaar vinden.

Lees verder.


Eerstelijnszone Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.


Voor alle zorgverleners: durf zuurstof tappen. Als antwoord op vermoeidheid, angst, onzekerheid staat de ZUURSTOFLIJN van Het PAKT klaar met het beste zuurstofmasker: een luisterend oor en een goed gesprek op het telefoonnummer 09.397.09.87.  


Sinds de coronacrisis worden er meer vragen gesteld omtrent de opvang van kinderen van ouders die COVID-19 hebben. Een aantal regionale partners jeugdhulp hebben een plan van aanpak voor Oost-Vlaanderen uitgewerkt. Zie communicatie.


Om tegemoet te komen aan de noden in deze Coronacrisis, starten wij vanuit Eclips met een kortdurend aanbod voor erkende vluchtelingen wonende binnen Groot- Gent (Gent en deelgemeenten). (lees verder)


Vanaf 20 april wordt binnen het PAKT, ism CGG Eclips en RC Mirabello een ondersteunend aanbod uitgerold voor zorgverleners die vanuit de huidige CORONAcrisis dreigen hun eigen welbevinden te verliezen. Er zal elke voormiddag telefonisch consult en zonodig korte vervolgzorg worden geboden door een team medewerkers uit de GGZ. Zie omschrijving.


Een Corona-proof, digitaal aanbod voor de Week van de Opvoeding dat de hele maand mei bestrijkt.