Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welkom op de website van Welzijnsoverleg Regio Gent vzw. Op deze website proberen we een overzicht te geven van de verschillende activiteiten in de welzijnssector in de regio Gent.

Op 3 oktober wordt een panelgesprek tussen vier (ervarings-) deskundigen over “De senioren van tegenwoordig” georganiseerd in De Krook. Zie uitnodiging.

Vanaf maandag 8 juni 2019 is de Opvoedingswinkel Gent bereikbaar op het nieuw telefoonnummer +32 9 323 55 10, elke weekdag van 9 tot 13 uur (behalve dinsdag). Zie ook Opvoedingswinkel op de sociale kaart van Gent.

Stad Gent organiseert samen met UGent en Imec op 23 september een klankbordgesprek rond het nieuwe project Nervocity, over de beleving van stress in Gent. Meer info en inschrijven

CM Gezondheidsfonds organiseert op 9 oktober een inspiratievoormiddag over 'Positieve Gezondheid,veerkracht en de kracht van de omgeving', een inspiratievoormiddag tijdens de week van de Geestelijke Gezondheid. Zie uitnodiging.

De Cel Armoedebestrijding organiseert op dinsdag 19 november 2019 het jaarlijkse stakeholdersforum (kinder)armoede. Zie vooraankondiging

Het OCMW van Gent lanceert een projectoproep in de strijd tegen armoede en kinderarmoede: focus op Gentse jongeren (18-25 jaar) in armoede. Zie website. Aanvraag indienen tegen 1 november.

Op 7 oktober vindt de studiedag ‘Hij/Zij Voorbij’:transgendersensitief werken in de zorg-, diensten- en hulpverleningssector plaats, een studiedag over transsensitief werken van Transgender Infopunt, CAW Oost-Vlaanderen en Stad Gent. Zie vooraankondiging.

Op 12 september  organiseert Smart on Drugs in de Gentse Cultuurkapel de Quiz on Drugs. Het doelpubliek zijn vooral professionals die in het Gentse rond de drugproblematiek werken. Zie mail, facebookpagina en inschrijvingspagina.

Radar, het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren Oost-Vlaanderen heeft een nieuwe website.  Zie ook de verschillende vermeldingen van Radar in de Sociale Kaart van Gent.

Participate organiseert op 3 oktober "Autisme bij volwassenen, een inspiratienamiddag voor professionals". Zie uitnodiging en programma.