Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welkom op de website van Welzijnsoverleg Regio Gent vzw. Op deze website proberen we een overzicht te geven van de verschillende activiteiten in de welzijnssector in de regio Gent.

Voor het CAW Onthaal in de Oude Houtlei en Drabstraat wordt de permanentie op een aantal brugdagen de komende maanden aangepast. Zie mail.

De Eerstelijnszone Scheldekracht bracht een nieuwsbrief uit

Vzw HCA Oost-Vlaanderen (Herstelgerichte en Constructieve Afhandeling) voerde een naamswijziging door en gaat nu door het leven als vzw Parcours. Zie bericht. Zie ook de pagina alternatieve maatregelen op de sociale kaart van Gent.

'tZitemzo heeft een nieuwbrief uitgebracht

Op 6 juni organiseert Samana een mantelzorgnamiddag in het CM-kantoor van Gent. Het thema is 'Klein Geluk voor de mantelzorger'. Meer info en inschrijven

Het toegankelijk programma voor de Gentse Feesten is bekend. Zo kunnen ook personen met een beperking deelnemen. Meer info

De Huurdersbond Oost-Vlaanderen, regiowerking Gent zoekt een juridisch hulpverlener. Zie ook sociale kaart van Gent.  Zie vacature. Solliciteren voor 7 juni.

Open Plaats (zie ook sociale kaart van Gent) zoekt een stafmedewerker sociale dienst. Zie vacature. Solliciteren voor 17 juni. 

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.