Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welkom op de website van Welzijnsoverleg Regio Gent vzw. Op deze website proberen we een overzicht te geven van de verschillende activiteiten in de welzijnssector in de regio Gent.

De Dienst Wonen van de Stad Gent plant een campagne om huurders attent te maken op hun recht op 'onroerende voorheffing'. Het idee is om in de maand april zoveel mogelijk aanvraagformulieren in de Woonwijzers te laten invullen door mogelijke rechthebbenden. Zie bericht.


Stad Gent heeft een vacature voor buurtwerker. Solliciteren voor 10 maart, info-moment op 2 maart. Meer info


HOTSPOT is een game voor jongeren. Op een speelse manier ontdek je waar je in Gent terecht kan met allerlei vragen. Het werd ontwikkeld op initiatief van Warme Stad Gent door vzw JES en de kick-off  voor jongerenbegeleiders gaat door op 3 maart in OverKop Gent. Meer info


Tussen 20 en 26 april organiseren allerlei verenigingen, organisaties en zorginstellingen die met 65-plussers werken activiteiten rond het thema van 2020: Laat angst om te vallen je leven niet bepalen. Ook meedoen? Meer info


Ook in 2020 biedt IN-Gent weer 3 interessante vormingen aan voor iedereen die oefenkansen Nederlands begeleidt of organiseert. Meer info en inschrijven


Op 7 maart organiseren het meisjeswerk vzw JONG en Casa Rosa 'Blender Village' met workshops en animatie voor iedereen van 12 tot 18 jaar. Dit alles in het teken van mondiale solidariteit en genderdiversiteit. Meer info


Ook in het voorjaar 2020 organiseert het Vrijwilligerspunt Gent terug een gratis vormingsaanbod voor vrijwilligers(verenigingen). Meer info en inschrijven


Op woensdag 4 maart 2020 organiseert Stad Gent een wijkmarkt over de opmaak van de wijkstructuurschets Campus UZ Gent en ruime omgeving. Meer info


De academische werkplaats vermaatschappelijking Gent presenteert (on)machtig (ont)bijten, een drietal ontbijtsessies over dwang en verontrusting. Meer info en inschrijven


OCMW Deinze werft een coördinator geïntegreerd breed onthaal aan om samen met de stuurgroep het geïntegreerd breed onthaal (GBO) ontwikkelen binnen de regio Schelde & Leie. De GBO-coördinator werkt voor alle partners (OCMW’s (De Pinte, Sint-Martens-Latem, Zulte, Nazareth en Deinze), CAW en DMW). Zie vacature. Solliciteren kan tot 13 maart.