Welzijnsoverleg Regio Gent vzw wil je hier op de hoogte houden van de eigen activiteiten en de verschillende activiteiten en evoluties in de regionale welzijnssector.
Heb je vragen of suggesties? Neem gerust contact op.

17 december 2018Studiedagen over Seksualiteit en geheimhouding

tZitemzo (vroegere Kinderrechtswinkel) organiseert in 2019 studiedagen over geheimhouding en seksuele privacy: 17 januari (hulpverleners), 21 februari (onderwijs), 14 maart (politie) en 16 mei 2019 (gezamenlijke terugkomdag). Meer info: zie website

13 december 2018Kick-of geïntegreerde mantelzorgondersteuning in Gent

Op 29 januari 2019 organiseert Stad Gent een kick-of-event voor de organisatie van een geïntegreerde mantelzorgondersteuning in Gent. Meer info en inschrijven

11 december 2018Aanmeldingsprocedure voor het basisonderwijs

Ook dit schooljaar vindt een aanmeldingsprocedure plaats voor het basisonderwijs. Om de aanmeldingsprocedure zo breed mogelijk bekend te maken, wordt een communicatiecampagne opgezet. Wilt u de communicatie(materialen) over de aanmeldingsprocedure verspreiden bij uw doelgroep? Zie mail.

11 december 2018Oproep Stad Gent: Organisatie en opvolging Campus Vesalius

Stad Gent organiseert in samenwerking met diverse partners bijkomende tijdelijke huisvesting voor mensen in woonnood. Het Vesaliusproject behelst een tijdelijke huisvesting. Stad Gent maakt een overheidsopdracht van de STAD GENT voor de Organisatie en opvolging Campus Vesalius bekend. Zie ook het formulier. Indienen tegen 18 januari 2019.

10 december 2018CGG Eclips zoekt preventiewerker

CGG Eclips zoekt een preventiewerker die professionelen ondersteunt in het werken met suïcidale personen. Zie vacature. Solliciteren tot 24 december.

10 december 2018Nieuwsbrief Herstelacademie

De Herstelacademie heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

7 december 2018Inspiratiedag participatief werken in de jeugdhulp

Op12 maart 2019 vindt de tweede inspiratiedag participatief werken in de jeugdhulp plaats. Zie uitnodiging.

7 december 2018Nieuwsbrief CAW Oost-Vlaanderen

CAW Oost-Vlaanderen heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

7 december 2018Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft haar nieuwsbrief herwerkt. Hier vind je de eerste nieuwsbrief nieuwe stijl.

7 december 2018Startdagen Huizen van het Kind

Begin 2019 zal in (bijna) elke gemeente een Huis van het Kind zijn. Om de startende Huizen van het Kind te ondersteunen organiseert EXPOO en Kind en Gezin in de loop van 2019 drie startdagen. De startdag in Gent vindt plaats op 26 februari 2019. Zie website.

7 december 2018De Triangel zoekt

Een begeleid(st)er actieve nachtdienst (solliciteren voor 17 december) en een kinesist(e) (aanvang contract 15 december)

7 december 2018KOPP-zorgen over mama/papa

CGG Eclips organiseert vanaf 7 januari 2019 acht bijeenkomsten voor kinderen van 9 tot 12 jaar met psychisch kwetsbare ouders. Met een vaste groep kinderen komen ze gedurende acht weken samen om erkenning bij elkaar te vinden. Meer info en inschrijven

5 december 2018Opleiding tot Mind-Spring co-begeleider

CAW Oost-Vlaanderen biedt de mogelijkheid aan professionele hulpverleners om zich te bekwamen in de Mind-Spring-methodiek (psycho-educatieve groepsgesprekken om vluchtelingen te leren hoe ze hun draagkracht kunnen versterken in hun vaak moeilijke situatie). Meer info en inschrijven

3 december 2018Vacature burenbemiddeling Stad Gent

Stad Gent heeft een vacature voor burenbemiddeling. 

3 december 2018Nieuw subsidiereglement huisvesting kwetsbare groepen

De Stad Gent en de Taskforce Wonen moedigt middenveldorganisaties en vennootschappen met sociaal oogmerk aan om zelf creatieve oplossingen te vinden inzake kwalitatieve betaalbare huisvesting voor kwetsbare groepen op de huisvestingsmarkt. Meer info

3 december 2018Signalenbundel 2018

De Werkgroep Signalen Gent stelt de SIGNALENBUNDEL 2018 voor. 
Voor de 6de keer bundelden Gentse praktijkwerkers structurele problemen die sectoroverschrijdende oplossingen vragen, om er samen met beleidsactoren aan te kunnen werken. Zie website

3 december 2018Balanceren tussen ondersteunen en ingrijpen

Op 14 maart organiseert het WIV in Sint-Amandsberg een studiedag met als thema: Balanceren tussen ondersteunen en ingrijpen bij mensen met een beperking en bijkomende problemen. Zie folder.

3 december 2018Vormingen HoGENT

Een overzicht van de komende vormingen van HoGENT vind je hier.

3 december 2018Project Diabetes en WELLbeïng

De Arteveldehogeschool heeft een onderzoeks- en dienstverleningsproject DWELL (Diabetes en WELLbeïng) lopen voor Diabetespatiënten. Meer info zie folder en website.

30 november 2018Bevraging mantelzorg

Heeft uw organisatie een werking in Gent en komt u geregeld in contact met mantelzorgers? Dan is deze bevraging van OCMW Gent iets voor u.

29 november 2018Mini sociale kaart crisis

Naar aanleiding van de sociale plattegrond rond crisis werd een mini-sociale kaart rond crisis uitgewerkt. 

29 november 2018Presentaties Sociale Plattegrond Crisis

Het Regionaal Welzijnsoverleg in Oost-Vlaanderen organiseerde op 27 november een sociale plattegrond rond het thema doorverwijzing bij crisis. De presentaties vind je hier.

29 november 2018Inspiratie en steun bij verlenen hulp aan jongvolwassenen

Het IROJ OVL (werkgroep jongvolwassenen) organiseert op maandag 10 dec 2018 een vormingsmoment voor stafmedewerkers en hulpverleners die werken met jongvolwassenen. Inspirerende praktijken en nieuwe initiatieven worden toegelicht. Zie programma.

29 november 2018Cultuursensitief werken via Mind-Spring

CAW Oost-Vlaanderen organiseert op 14 januari 2019 een studiedag rond Cultuursensitief werken via Mind-Spring, exclusief voor sociaal assistenten van OCMW's in Oost-Vlaanderen. Zie folder.

29 november 2018tZitemzo ... met de instemming in de jeugdhulp

tZitemzo organiseert op 17 december een vorming rond de instemming van jongeren in de jeugdhulp. Tijdens deze vorming gaan we uitgebreid in op dit instemmingsrecht van de minderjarige cliënt. Zie website.

29 november 2018Projectoproep gezondheidsvaardigheden

De Koning Boudewijnstichting lanceert een projectoproep rond versterken van gezondheidsvaardigheden in de eerste lijn. Zie mail

29 november 2018Vooraankondiging symposium DCD

Op 11 juni wordt in Gent een symposium georganiseerd rond DCD. Zie vooraankondiging.

27 november 2018Award van de Valpreventie

Wijkgezondheidscentrum Botermarkt mag op 13 december de Award van de Valpreventie in ontvangst nemen. Wil je erbij zijn? Info en inschrijving

27 november 2018Nieuwsbrief Nederlands oefenen

IN-Gent bracht een nieuwsbrief Nederlands Oefenen uit

27 november 2018Vacature arbeidsbegeleider (vervanging)

Ateljee zoekt een arbeidsbegeleider voor de selectie en begeleiding van medewerkers op diverse werkplaatsen en in verschillende projecten van Ateljee. Zie vacature. Solliciteren kan tot en met 9 december 2018.

26 november 2018Nieuwsbrief Vormingplus Gent-Eeklo

Vormingplus Gent-Eeklo bracht een nieuwsbrief uit

23 november 2018Opening Poco Loco Nieuw-Gent

Op 30 november opent Poco Loco Nieuw-gent zijn deuren. Meer info

20 november 2018Interactieve vorming en intervisie rond ouderverstoting

Het Steunpunt Ouderverstoting organiseert op 13 december 2018 een interactieve vorming en/of intervisiemoment voor professionelen rond ouderverstoting. Meer info en inschrijven

16 november 2018Dag van de migrant

Naar aanleiding van de Dag van de Migrant (18/12) organiseert de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen op 14 december een filmvertoning en gesprek. De Vlaamse docufilm 'Sideline' volgt het parcours van vier Afrikaanse voetballers in Europa. Meer info en inschrijven

16 november 2018Uitnodiging Taskforce Wonen Gent

Op 22 november organiseert Stad Gent een open vergadering van de Taskforce Wonen. Meer info en inschrijven

16 november 2018Toneelvoorstelling over armoede in Gent en aanpak OCMW

OCMW Gent brengt op 26, 27 en 28 november een theatervoorstelling op de planken over armoede in Gent en de specifieke aanpak van OCMW Gent: ’t Is allemaal te zien waar da ge geboren wordt. Meer info en inschrijven

16 november 2018Inschrijven bij VAPH en terugbetaling hulpmiddelen

Gezin en Handicap organiseert op 6 december een infonamiddag over inschrijven bij VAPH en terugbetaling van hulpmiddelen voor eerstelijnswerkers in de sociale sector. Meer info

15 november 2018Winterplan dak- en thuislozen

De winternoodopvang zal georganiseerd worden van 19 november 2018 tot 17 maart 2019. In diezelfde periode zal ook Warme Winter terug worden georganiseerd om op weekdagen tussen 16u30 en 20u30 een warme plek te voorzien in afwachting van de winternachtopvang vanaf 20u. Meer infofolder nachtopvang en flyer Warme Winter

13 november 2018Samenspraakfiche

Als resultaat van een actieonderzoek in het kader van het Vlaams Mantelzorgplan, werd 'Samenspraak' gelanceerd. De fiche helpt mantelzorgers, zorgvragers en professionele hulpverleners om in gesprek te gaan met elkaar. Het maakt de ervaringen en verwachtingen van de verschillende partijen bespreekbaar om zo de zorg goed op elkaar af te stemmen. Meer info

12 november 2018Studiedag experimentele woonprojecten

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert op 26 november een studienamiddag over vernieuwende woonprojecten in Oost-Vlaanderen. Krijg als beleidsmaker of geïnteresseerde projecthouder inzicht in de verschillende projecten, knelpunten en oplossingen. Meer info en inschrijven

9 november 2018Nieuwsbrief Vormingplus Gent-Eeklo

Vormingplus Gent-Eeklo bracht een nieuwsbrief uit. 

8 november 2018CGM Studiedag Diversiteit en Migratie

Amsab-ISG en het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM) organiseren op 22 november een debat tussen de Nederlandse historicus Leo Lucassen en een aantal Vlaamse experts in migratiestudies. Meer info en inschrijven

8 november 2018Inspringtheater over digitalisering

De actiegroep 'digitale dienstverlening en bemiddeling voor iedereen toegankelijk' organiseert tijdens de jaarwisseling 5 inspring-theatervoorstellingen bij de Beweging voor Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen. Meer info en inschrijven

8 november 2018Vacature stafmedewerker gemeente-OCMW Wachtebeke

Gemeente en OCMW Wachtebeke zoeken een voltijds stafmedewerker beleidsondersteuning en -voorbereiding. Solliciteren kan tot 25 november. Zie vacature

7 november 2018De Triangel zoekt Vlinderfunctie Ouder wordenden

De Triangel zoekt een Vlinderfunctie voor 4 leefgroepen waar de cliënten al een dagje ouder worden. Zie vacature. Solliciteren voor 12 november.

7 november 2018CGG Eclips zoekt een psycholoog

CGG Eclips zoekt een psycholoog. Zie vacature. Solliciteren voor 17 november.

7 november 2018Nieuwsbrief Gent, Stad in Werking

Gent, Stad in Werking heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

7 november 2018Soep met babbeltjes

Logo Gezond+ en Stad Gent organiseren op 29 november 'soep met babbeltjes' voor Gentse organisaties die werken met (mentaal) kwetsbare groepen. Het is een intervisiemoment voorafgegaan door een gezonde lunch en een introductie over gezonde voeding en beweging. Meer info en inschrijven

6 november 2018Stoemp

Op 17 januari gaat de volgende open vergadering van Stoemp (goed eten voor iedereen) door van 9u tot 12u bij Kaffie is kaffie in Gentbrugge. Inschrijven kan hier

6 november 2018Week van de pollepel

Tijdens de Week van de Pollepel, van 26 tot 30 november, staat van maandag tot en met vrijdag een lekkere lunch op de kaart, elke dag in een ander thema en met tal van activiteiten. Elk restaurant vult de Week van de Pollepel op zijn eigen manier in.

6 november 2018Bevraging sociale voedselvoorzieningen gezonde voeding

Het Vlaams Instituut gezond Leven bevraagt de sociale voedselvoorzieningen over gezonde voeding. Ben jij medewerker van een sociale kruidenier, een sociaal restaurant of een voorziening die mensen in armoede ondersteunt met voeding of maaltijden? Vul dan deze vragenlijst in.

6 november 2018Educatieve sessies gezonde voeding

Het Netwerk Gezondheidspromotie Gent vindt ‘goed eten voor iedereen’ een belangrijk thema en ondersteunt STOEMP met gratis educatieve sessies en materialen over gezonde en betaalbare voeding voor Gentse organisaties die werken met kwetsbare groepen.  Interesse? Bekijk dan zeker de menukaart

6 november 2018Infosessie baarmoederhalskanker

Op dinsdag 27 november organiseren Stad Gent en Logo Gezond+ vzw een infosessie over het voorkomen en vroegtijdig opsporen van baarmoederhalskanker. Meer info en inschrijven

6 november 2018Stakeholdersforum kinderarmoede

OCMW Gent organiseert op 20 november het jaarlijkse stakeholdersforum kinderarmoede om de Gentse acties in de strijd tegen kinderarmoede te overlopen en prioriteiten en doelstellingen voor het armoedebeleidsplan onder het nieuwe bestuur gezamenlijk vorm te geven. Meer info en inschrijven

6 november 2018Actualisatie van de kandidatenregisters sociaal wonen

Alle sociale huisvestingsmaatschappijen en SVK Gent actualiseren in de periode september 2018 tot voorjaar 2019 hun inschrijvingsregisters van kandidaat-huurders. Als uw cliënt een brief voor actualisatie krijgt, ondersteun hem bij de opvolging. Dit kan je zelf doen of via de Dienst Wonen van de Stad Gent. Meer info.

6 november 2018Nieuwsflash Eerstelijnszone Scheldekracht

De Eerstelijnszone Scheldekracht heeft een nieuwsflash uitgebracht.

6 november 2018Info-avond over bewindvoering

DeelSEL Gent organiseert op 29 november een info-avond rond de wetgeving van het bewind over persoon en/of goederen. Meer info en inschrijven

6 november 2018Nieuwsbrief Nederlands oefenen

In-Gent bracht een nieuwsbrief Nederlands oefenen uit. 

6 november 2018Gala van de Gouden Ressort 2018

Logo Gezond+ organiseert op 8 november het Gala van de Gouden Ressort 2018. Een Gala-avond waarop geestelijke gezondheid  en veerkracht onder de aandacht wordt gebracht. Zoals vorig jaar worden er ook nieuwe ‘Ambassadeurs van de Veerkracht’ gekozen. Zie website

31 oktober 2018Holebifoon wordt Lumi

De werking van de Holebifoon was door de jaren heen verruimd naar alle vragen over gender en seksuele voorkeur. Om verwarring te vermijden werd de eerder beperkende naam gewijzigd naar Lumi. Zie website.

31 oktober 2018Nieuwsbrief LOGO Gezond+

LOGO Gezond+ heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

31 oktober 2018Pro kind- en jeugdvriendelijke stad

De nieuwsbrief Pro kind- en jeugdvriendelijke stad wil diensten, middenveld organisaties of andere geïnteresseerden op de hoogte houden van bijzondere ontwikkelingen, interessante studiedagen, onderzoeken, inspirerende plannen en acties, enz. i.k.v. kind- en jeugdvriendelijkheid in Gent.

31 oktober 2018SMART ond drugs

Op 29 november vindt de kick-off van SMART on drugs plaats, SMART on Drugs is een burgerplatform dat pleit voor een vernieuwd, deskundig en menselijk drugbeleid. Zie mail.

31 oktober 2018Infomoment Deinze: Kinderbijslag wordt Groeipakket

Het Groeipakket zou u kortweg de nieuwe naam voor de Vlaamse kinderbijslag kunnen noemen. Het Huis van het Kind Deinze organiseert op 26 november een infomoment. Zie website.

25 oktober 2018Kortsluiting in mijn hoofd

Similes Regio Gent organiseert op 7 december de theatervoorstelling "Kortsluiting in mijn hoofd". Zie website.

25 oktober 2018CGG Eclips zoekt preventiewerker

CGG Eclips zoekt een preventiewerker Provinciaal Steunpunt Lokaal Overleg en Vroeginterventie. Zie vacature. Solliciteren voor 15 november.

25 oktober 2018Aanbod GGZ voor kinderen en jongeren in de regio

RADAR en Welzijnsoverleg Regio Gent organiseerden 2 informatienamiddagen rond het aanbod voor kinderen en jongeren binnen de geestelijke gezondheidszorg. De presentaties voor Deinze en voor Melle zijn nu beschikbaar.

24 oktober 2018Cursus bij de pinken: werken met mensen met een handicap

Gezin en Handicap organiseert een cursus voor eerstelijnswerkers in de sociale sector om goed geïnformeerd aan de slag te gaan met mensen met een handicap. Je kan iedere sessie apart volgen of de ganse cursus. De 1e sessie is op 15 november. Meer info

23 oktober 2018Actieweek gezond binnen

Van 12 tot 16 november gaat de actieweek ‘Gezond Binnen’ door en Logo Gezond+ wil zoveel mogelijk partners aansporen om het thema ‘Woon gezond, kies bewust’ in de kijker te zetten. Meer info

22 oktober 2018Nieuwsbrief Eerstelijnszone Gent

De Eerstelijnszone Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

22 oktober 2018Vorming afstand en nabijheid

Waarom blijven we hameren op afstand houden? Voelen we onszelf niet het best begrepen als iemand dichtbij komt? Hoe kunnen we in sociaal werk dichtbij zijn en toch onze eigen grenzen bewaken? Een workshop op 20 december waarin we leren om nabij te zijn zonder te verzuipen. Meer info en inschrijven

22 oktober 2018Vorming duidelijke taal

Hoe spreek je duidelijk en respectvol met iemand die het Nederlands nog niet goed beheerst? Tijdens deze vorming op 21 november maak je kennis met het proces van taalverwerving en manieren waarop jij daarmee kan omgaan. Meer info en inschrijven

22 oktober 2018Vorming duurzaam motiveren vrijwilligers

Gemotiveerde vrijwilligers zijn de beste reclame voor je werking! We zetten dus best bewust in op het motiveren van vrijwilligers.  In deze interactieve sessie op 16 november ontdekken we de 'to do's en de 'to knows' voor het duurzaam motiveren van vrijwilligers. Meer info en inschrijven

22 oktober 2018Vorming duurzaam rekruteren vrijwilligers

Vrijwilligers anno 2018 willen zich graag engageren. Wat zijn de succesfactoren in het vinden van deze vrijwilligers? In deze interactieve sessie op 12 november ontdekken we wat de hedendaagse vrijwilliger aantrekt en hoe wij ons als organisatie hierop kunnen afstemmen. Meer info en inschrijven

22 oktober 2018Intervisiereeks voor buddy vrijwilligers

Ben jij een vrijwilliger die buddywerk doet? Heb jij een verzoeker om internationale bescherming, vluchteling, nieuwkomer of andere kwetsbare persoon onder je hoede? Dan komt deze intervisiereeks op 8 november misschien tegemoet aan jouw noden en verwachtingen? Meer info en inschrijven

22 oktober 2018Nieuwsbrief HCA

De Dienst Herstelgerichte en Constructieve Afhandeling (HCA) heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

22 oktober 2018Nieuwe BabySpots in Gent

Intussen zijn er al 58 (!) BabySpots in Gent: horeca- of handelszaken, kinderdagverblijven, musea of andere diensten die gezinnen met kleine kinderen een warm welkom bieden. Een overzicht van alle BabySpots, contactgegevens en openingsuren kan je vinden via http://stad.gent/babyspot

22 oktober 2018Sociale Trefdag Gent op 28 maart 2019

Blokkeer 28 maart 2019 al in jouw agenda. Op die dag vindt de nieuwe Sociale Trefdag Gent plaats.
Het programma is in volle opbouw en belooft weer boeiend te worden.

Het programma zal begin 2019 bekend gemaakt worden op de website.

22 oktober 2018Met weinig geld (over)leven in Gent

Op 17 oktober verscheen de nieuwe uitgave van Met weinig geld (over)leven in Gent. Deze gids maakt mensen die in armoede leven wegwijs in de vele organisaties en diensten die hen kunnen helpen. Ook de website www.metweiniggeld.be werd geactualiseerd.

22 oktober 2018Nieuwsbrief Pronet

Pronet heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

19 oktober 2018Winterplan dak- en thuislozen

De winternoodopvang zal georganiseerd worden van 19 november 2018 tot 17 maart 2019. In diezelfde periode zal ook Warme Winter terug worden georganiseerd om op weekdagen tussen 16u30 en 20u30 een warme plek te voorzien in afwachting van de winternachtopvang vanaf 21u. Meer info volgt nog. 

19 oktober 2018Nieuwsbrief Lokaal Welzijnsbeleid Gent

Hieronder vind je een aantal nieuwsitems over het Lokaal Welzijnsbeleid in Gent:

19 oktober 201810 jaar GTB en nieuwe naam Gespecialiseerd Team Bemiddeling

GTB heeft een nieuwe naam Gespecialiseerd Team Bemiddeling. De afkorting en 3-letterwoord GTB blijft behouden. Bovendien viert GTB 10 jaar werking: iedereen is welkom op 8 november in Gent. Meer info: klik hier.

18 oktober 2018Vrij CLB gaat samen met andere CLB's

Het Vrij CLB van Deinze zal vanaf 2020 overgaan tot een bestuurlijke fusie met 4 andere Oost-Vlaamse CLB's. Zie bericht.

18 oktober 2018In-Gent zoekt nieuw talent voor ambassadeurs

IN-Gent zoekt nieuw talent voor ambassadeurs IN-Gent. Meer info

18 oktober 2018Open algemene vergadering Ad Rem

Op 15 november 2018 organiseert Ad Rem, de Stedelijke Adviesraad voor Etnisch-Culturele Diversiteit haar jaarlijkse open algemene vergadering. Meer info en inschrijven

18 oktober 2018Open vergadering SAPH Gent

Op 8 november 2018 organiseert de Gentse Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap hun jaarlijkse open vergadering met als thema 'Hallo. Is dit discriminatie?'. Meer info en inschrijven 

18 oktober 2018Nieuwsbrief Vormingplus Gent-Eeklo

Vormingplus Gent-Eeklo bracht een nieuwsbrief uit. 

18 oktober 2018Nieuwsbrief LMN Regio Gent

LMN Regio Gent bracht een nieuwsbrief uit. 

18 oktober 2018Vacatures bij OCMW Wachtebeke

OCMW Wachtebeke heeft de volgende vacatures: maatschappelijk werker (vervangingsovereenkomst), psychosociaal werker, animator/leefgroepbegeleider, hoofdverpleegkundige. Solliciteren tot 4 november. Alle info vind je hier.

15 oktober 2018Workshop babygebaren in Deinze

Huis van het Kind Deinze Huis van het Kind Deinze organiseert i.s.m. de Gezinsbond Deinze een workshop Babygebaren op maandag 5 november. Zie website.

15 oktober 2018Nieuwsbrief De Sloep

Inloopteam De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

15 oktober 201820 jaar Kringwinkel Open Plaats

Kringwinkel Open Plaats bestaat 20 jaar en dit wordt gevierd op 20 oktober. Zie mail.

11 oktober 2018Uitwisselingsmoment vrouwelijke genitale verminking

Op 26 oktober gaat er in Gent een uitwisselingsmoment over vrouwelijke genitale verminking voor vroedvrouwen. Meer info en inschrijven

11 oktober 2018Op 1 december opent Villa Ooievaar

Op 1 december opent Villa Ooievaar!  In Villa Ooievaar krijgen mensen met een beperking nieuwe tewerkstellingskansen en kan iedereen terecht voor een betaalbare maaltijd. We bieden de buurt een mooie ontmoetingsplek en voorzien ook vergader- en feestfaciliteit. Zie mail.

11 oktober 2018Puberaal, lastig of radicaal?

Stad Gent organiseert dit jaar opnieuw een vormingenreeks voor jongerenwerkers rond positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren. Omgaan met diversiteit blijft een uitdaging voor zowel jongeren als wie met jongeren werkt. In de interactieve vormingssessies worden theoretische kaders, praktische tips en tricks aangereikt. Meer info

11 oktober 2018Puberaal, lastig of radicaal?

Stad Gent organiseert dit jaar opnieuw een vormingenreeks voor jongerenwerkers rond positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren. Omgaan met diversiteit blijft een uitdaging voor zowel jongeren als wie met jongeren werkt. In de interactieve vormingssessies worden theoretische kaders, praktische tips en tricks aangereikt. Meer info

11 oktober 2018De Triangel zoekt orthopedagoog/psycholoog

Dienstencentrum De Triangel zoekt een deskundige voor de dienst Pedagogisch Inhoudelijke ONdersteuning (PION). Zie vacature. Solliciteren voor 2 november.

11 oktober 2018Nieuwsbrief SEL regio Gent

SEL regio Gent bracht een nieuwsbrief uit. 

10 oktober 2018Studiedag dementie en psychiatrie

Expertisecentrum Dementie Paradox organiseert op 19 november 2018 een studiedag rond 'dementie en psychiatire'. Meer info en inschrijven

9 oktober 2018Omgaan met psychose

Op 13 november vindt het volgende Dr. Guislain Colloquium plaats omtrent het thema omgaan met psychose en over psychoanalyse en ‘open dialoog’ benadering in het werken met psychotische ervaringen. Meer info en inschrijven

8 oktober 2018Nieuwsbrief taskforce Wonen Gent

De Taskforce Wonen gent bracht een nieuwsbrief uit. 

8 oktober 2018Oproep: help meldpunt bewindvoering bekendmaken!

Op 1 september 2019 worden alle bestaande statuten verlengde minderjarigheid en voorlopige bewindvoering automatisch omgezet naar ‘bewindvoering’. Het Meldpunt Bewindvoering vraagt daarom jullie medewerking om tot een correcte toepassing van de wet bewindvoering te komen: zie oproep.

5 oktober 2018Nieuwsbrief Vormingplus Gent-Eeklo

Vormingplus Gent-Eeklo bracht een nieuwsbrief uit.

4 oktober 2018Projectoproep in de strijd tegen armoede en kinderarmoede

Net als vorig jaar lanceert OCMW Gent een projectoproep in de strijd tegen armoede en kinderarmoede. Zie

Projectaanvragen kunnen tot 10 december ingediend worden.

4 oktober 2018CGG Eclips zoekt maatschappelijk werker

CGG Eclips zoekt een maatschappelijk werker om het team kinderzorg en het verbindingsteam (Samen1Plan Gent) te versterken. Zie vacature. Solliciteren voor 14 oktober.

4 oktober 2018Internationale dag tegen geweld op vrouwen

25 november is Internationale dag tegen geweld op vrouwen. De Stad Gent grijpt dit aan om extra aandacht te vragen voor alle vormen van familiaal geweld. Een overzicht van de verschillende activiteiten vind je in de folder.

2 oktober 2018Save the date Sabayon-moment

Op 9 november organiseert het project Sabayon een moment om hun bevindingen toe te lichten en aan te geven hoe ze anderen in de toekomst willen ondersteunen in het omgaan met personen met een ernstig alcoholgebruik en via herstelgerichte harm reduction. Meer info en inschrijven

1 oktober 2018Brochure gratis en betaalbare daguitstappen

In de provincie Oost-Vlaanderen kan je leuke daguitstappen maken. Het vaste aanbod aan daguitstappen vind je in de brochure Gratis en betaalbare daguitstappen in Oost-Vlaanderen.

1 oktober 2018Aanbod GGZ voor kinderen en jongeren in de regio

RADAR en Welzijnsoverleg Regio Gent organiseren 2 informatienamiddagen rond het aanbod voor kinderen en jongeren binnen de geestelijke gezondheidszorg. Deze vinden plaats op 23 oktober in Deinze en op 24 oktober in Melle. Zie website.

28 september 2018Cultuursensitief werken via Mind-Spring

CAW Oost-Vlaanderen organiseert op 18 oktober een studiedag rond Cultuursensitief werken via Mind-Spring, exclusief voor sociaal assistenten van OCMW's in Oost-Vlaanderen. Zie website.

28 september 2018Nieuwsbrief Gent, Stad in Werking

Gent, Stad in Werking heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

28 september 2018Nieuwsbrief Nederlands oefenen

In-Gent bracht een nieuwsbrief Nederlands oefenen uit. 

28 september 2018Save the date: 2de STOEMP-inspiratiedag

Goed eten, een basisrecht? Tuurlijk! Maar hoe zorgen we ervoor dat goed eten echt voor iedereen is? Hou alvast 2 april vrij voor de 2de STOEMP-inspiratiedag en geef goede ideeën voor die dag door!

28 september 2018Podcasts met verhalen van straathoekwerkers

Het Gentse straathoekwerk bestaat 25 jaar. Samen met Relaas hebben ze podcasts gemaakt, een verzameling van verhalen die bij de straathoekwerkers zijn blijven hangen. Waarin niet altijd de mooie kant van de stad wordt belicht. Maar waarin hoop steeds weer bovendrijft. 

26 september 2018Open vormingsaanbod IN-Gent

Ontdek hier het open aanbod vormingen van IN-Gent tot het einde van dit najaar.

26 september 2018Mind-Spring voor hulpverleners

Op 4 oktober organiseert CAW Oost-Vlaanderen een workshop Mind-Spring voor hulpverleners. Meer info en inschrijven

26 september 2018Info-avond van Minor Ndako voor steunfiguren

Niet-begeleide minderjarigen komen uit alle delen van de wereld en dragen stuk voor stuk hun eigen verhaal met zich mee. Minor-Ndako voorziet in de opvang en begeleiding van deze jongeren. Naast deze hulpverlening willen ze hen ook extra ondersteuning aanbieden bij een steungezin of steunfiguur.Meer info en inschrijven

26 september 2018Intersectorale intervisietafels KOPP-KOAP

Vanuit RADAR Crosslink worden regionale intervisiegroepen KOPP (Kinderen van Ouders met Psychische Problemen) en KOAP (Kinderen van Ouders met een Afhankelijkheidsproblematiek) georganiseerd. Deze intervisiegroepen brengen hulpverleners samen uit àlle hulpverleningssectoren, dit zowel vanuit de jeugdzorg  als de volwassenzorg. Meer info en inschrijven

26 september 2018Vorming voor vrijwilligers

Ben je actief als vrijwilliger of werkzaam in een vzw of vereniging?  Dan is dit vormingsaanbod van Vormingplus Gent-Eeklo misschien iets voor jou. 

25 september 2018Nieuwsbrief CLT Gent

Community Land Trust bracht een nieuwsbrief uit

25 september 2018Evenwichtige voeding

Geef gezondheid de plaats die ze verdient. Maak kennis met het aanbod evenwichtige voeding van Bond Moyson. Meer info

25 september 2018Week tegen familiaal geweld

In de week van 19 tot 25 november organiseert de Stad Gent voor de 2de keer de week tegen familiaal geweld, naar aanleiding van de dag tegen geweld op vrouwen op 25 november. Meer info en inschrijven. Zie ook folder

25 september 2018Organisaties gezocht voor taalstages Nederlands

Het PCVO Perspectief start met taalstages voor volwassen anderstalige cursisten die Nederlands leren. Daarvoor zijn ze op zoek naar organisaties met veel taalcontact waar deze cursisten gedurende een aantal weken kunnen meehelpen en Nederlands kunnen oefenen. Meer info

24 september 2018Ondersteuningsaanbod Gezin en Handicap najaar 2018

Gezin en Handicap biedt ook dit najaar een divers ondersteuningsaanbod aan: zie overzicht.

24 september 2018Seminarie over financiering binnen de zorgsector

Zorganders organiseert op 23 oktober een seminarie in Sint-Denijs-Westrem over financiering binnen de zorgsector.  Meer info en inschrijven

24 september 2018Lijsttrekkersdebat in Sint-Martens-Latem door adviesraden

Adviesraden organiseren samen met de bib het enige lijsttrekkersdebat in Sint-Martens-Latem op 30 september. Meer info: zie extra nieuwsbrief Seniorenraad Sint-Martens-Latem.

24 september 2018Open deur Mirabello

Mirabello, centrum voor psycho-sociale revalidatie, houdt op 26 oktober een opendeur dag. Zie website.

21 september 2018Save the date stakeholdersforum kinderarmoede

OCMW Gent organiseert op 20 november het jaarlijkse stakeholdersforum kinderarmoede om de Gentse acties in de strijd tegen kinderarmoede te overlopen en prioriteiten en doelstellingen voor het armoedebeleidsplan onder het nieuwe bestuur gezamenlijk vorm te geven. Hou alvast deze datum vrij !

20 september 2018Sociale ondersteuning op doortrekkersterreinen

Op 16 oktober organiseert Be-REYN een trefdag rond sociale ondersteuning op doortrekkersterreinen. Meer info en inschrijven

20 september 2018Nieuwsflash Eerstelijnszone Scheldekracht

De Eerstelijnszone Scheldekracht heeft een nieuwsflash uitgebracht.

20 september 2018Dag van de Kringwinkel

Open Plaats Kringwinkel Brugse Poort viert het 20-jarig bestaan met o.a. Dag van de Kringwinkel op 20 oktober.

19 september 2018Actualisatie van de kandidatenregisters sociaal wonen

Alle sociale huisvestingsmaatschappijen en SVK Gent actualiseren in de periode september 2018 tot voorjaar 2019 hun inschrijvingsregisters van kandidaat-huurders. Als uw cliënt een brief voor actualisatie krijgt, ondersteun hem bij de opvolging. Dit kan je zelf doen of via de Dienst Wonen van de Stad Gent. Meer info.

19 september 2018Zorgplanning voor mensen met een psychiatrische problematiek

De SEL Zorgregio Gent organiseert op 11 oktober een overleg rond goeie en bruikbare zorgplanning voor mensen met een psychiatrische problematiek. Meer info en inschrijven

19 september 2018Hartcoherentie als hulp bij burn-out,hyperventilatie,stress

Hart tegen Stress organiseeert op 8 oktober een infosessie over hartcoherentie in het buurtcentrum Rooigem te Gent. Hartcoherentie is een ademhalingstechniek die kan helpen bij stress, hyperventilatie en burn-out. Meer info en inschrijven

18 september 2018Stoemp

Op 2 oktober gaat de 2de open vergadering van Stoemp (goed eten voor iedereen) door van 9u tot 12u in Casa Rosa. Inschrijven kan hier

17 september 2018Cijfers om lokaal te werken aan preventieve gezondheid

In elke gemeente kan je vanuit verschillende beleidsdomeinen werken aan preventieve gezondheid. Het Vlaams Instituut Gezond Leven maakte een inventaris met alle bronnen waar je Vlaamse en lokale gezondheidscijfers kan raadplegen met daarbij telkens een uitleg over wat elk cijfer betekent en hoe je hiermee aan de slag kan in de volgende beleidsperiode. Zie website

17 september 2018Straatpraat - verhalen van straathoekwerkers

25 jaar straathoekwerk: dat is 25 jaar in de leefwereld van de meest kwetsbare Gentenaren. Met verschilende podcasts geeft Straathoekwerk Gent een verzameling van verhalen die bij de straathoekwerkers zijn blijven hangen.

14 september 2018Nieuwsbrief LOGO Gezond+

LOGO Gezond+ heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

14 september 2018Communiceren met afbeeldingen, tekeningen, symbolen, pictogr

Gezin en Handicap organiseert op 23 oktober een cursus in Gent rond communiceren met afbeeldingen, tekeningen, symbolen, pictogrammen. Voor wie moeite heeft met spreken kunnen grafische symbolen een hulp zijn bij het communiceren. Meer informatie vind je hier en hier

14 september 2018Goed geïnformeerd aan de slag met mensen met een handicap

Gezin en Handicap organiseert een cursusreeks in Gent voor eerstelijnswerkers in de sociale sector. Om mensen met een handicap goed te informeren en op weg te helpen moet je zelf je weg vinden in een complexe materie; Meer informatie en inschrijven

13 september 2018Vorming wegwijs in Gent

Het GIPS-overleg organiseert op 12 december een vorming met tips om gebruik te maken van de specifieke online sociale kaart voor vrijwillige en professionele hulpverleners die werken met gezinnen in een precaire verblijfssituatie. Meer info en inschrijven

13 september 2018Vorming ik als hulpverlener

Het GIPS-overleg organiseert op 7 november een interactieve vorming 'ik als hulpverlener'. Zeker in relatie tot gezinnen in precaire verblijfssituaties is het niet zo evident om je eigen grenzen te bewaken, om te gaan met machteloosheid en andere verwachtingen, ... . Meer info en inschrijven 

13 september 2018Stoppen met roken, het kan

Op 31 januari 2019 organiseert de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen van Stad Gent een nieuwe groepscursus rookstop. Meer info en inschrijven

12 september 2018Sociale Kaart van Gent voorgesteld aan onthaalmedewerkers

Welzijnsoverleg Regio Gent herwerkt momenteel het concept van de sociale kaart van Gent. Het hiervoor ontwikkelde instrument wordt deze week voorgesteld aan de Gentse onthaalmedewerkers van OCMW Gent, CAW Oost-Vlaanderen en de Diensten Maatschappelijk Werk van de mutualiteiten. Zie www.socialekaartvangent.be. (De inhoudelijke pagina's zijn voorlopig enkel toegankelijk voor onthaalmedewerkers)

12 september 2018Nieuwsbrief en Partnerdag Gent, Stad in Werking

Gent, Stad in Werking heeft een nieuwsbrief uitgebracht, met onder meer informatie over hun partnerdag op 24 oktober.

12 september 2018Teamvorming Emotionele Ontwikkeling

Konekt organiseert een teamvorming om de dagelijkse werking met cliënten met een beperking te helpen verbeteren via emotionele ontwikkeling. Zie website

11 september 2018Veranderforum eerstelijnszone Gent

Op 4 oktober vindt het veranderforum van de eerstelijnszone Gent plaats. Zie uitnodiging.

11 september 2018Gent in cijfers: omgevingsanalyse 2018

De Stad Gent stelt haar 3de omgevingsanalyse (2018) voor. Meer info en cijfers

10 september 2018Programma-aanbod voor volwassen diabetes type II patiënten

De Arteveldehogeschool is op zoek naar volwassen diabetes type II patiënten die oraal behandeld worden. Ze bieden hen vanaf 21 september een nieuw 12-wekenprogramma aan waarin thema's aan bod komen als welbevinden, voeding, beweging en educatie. Meer info en inschrijven

10 september 2018Oproep Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg bereidt momenteel zijn onderzoeksprogramma voor 2019 voor. Iedereen, zowel burgers als organisaties met interesse in de gezondheidszorg, kan een voorstel voor een studie indienen. Deadline: 19 september. Zie oproep

7 september 2018UGent in zicht

De Universiteit Gent biedt talentvolle leerlingen met een migratieachtergrond een uniek jaartraject aan over studiekeuze en academische vaardigheden. Meer info

6 september 2018Studiedag Sterke gesprekken in de hulpverlening

De Zuidpoort organiseert op 17 en 20 december studiedagen rond Sterke gesprekken in de hulpverlening, over de stress die mensen in armoede ervaren tijdens gesprekken met hulpverleners. Zie website.

4 september 2018Laagdrempelige oefenkansen Nederlands

Met ‘Tuupe veur taal’ creëert de Stad Gent samen met vier partners laagdrempelige oefenkansen Nederlands voor anderstaligen in tien Gentse wijken. Meer info

4 september 2018Workshop herstel doe je zelf maar niet alleen

Herstelacademie Oost-Vlaanderen organiseert tijdens de Gentse 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid de workshop herstel doe je zelf maar niet alleen, een éénmalige inleiding in herstel en hoe je je hersteltraject kan starten of verdiepen op 2 oktober.

3 september 2018Open vergadering Veranderforum Eerstelijnszone Gent

Op donderdag 4 oktober vindt het Veranderforum van de Eerstelijnszone Gent plaats. Ook professionelen die niet aanwezig waren bij het eerste forum zijn welkom. Inschrijven kan via www.elzgent.be.  

3 september 2018Werelddag dementie in Gent

Iedereen is uitgenodigd op de Werelddag dementie in Gent: een volledige dag rond dementie, georganiseerd door Dementievriendelijk Gent in samenwerking met bibliotheek De Krook.

3 september 2018Trefdag collectief en betaalbaar wonen

Op 13 september vindt de Trefdag coöperatief en betaalbaar wonen en bouwen in Gent plaats. zie uitnodiging en inschrijvingspagina

3 september 2018Aanbod Budget in Zicht Oost-Vlaanderen

Budget in Zicht Oost-Vlaanderen informeert over het huidige aanbod naar cliënten en hulpverleners. Zie mail. De aangeboden vormingen en budgetgroepen zijn gratis en kunnen gegeven worden binnen jullie organisatie. 

3 september 2018Wijkwerkcheques

Sinds 1 januari 2018 werd het PWA-systeem vervangen door wijk-werken. Dat biedt werkzoekenden de kans om klussen uit te voeren bij particulieren, verenigingen en vzw's, scholen, gemeenten, OCMW of in een land- en tuinbouwbedrijf. Op die manier doen werkzoekenden werkervaring op en leren ze nieuwe competenties bij in hun zoektocht naar een duurzame job. Zie fiche en website.

3 september 2018Save the date! Sociale Plattegrond rond crisis - 27 november

Het Regionaal Welzijnsoverleg in Oost-Vlaanderen organiseert op 27 november een sociale plattegrond rond het thema crisis. Meer informatie in onze volgende nieuwsbrief, maar noteer alvast de datum in jouw agenda.

3 september 2018Kick Off Werf 2 Jeugdhulp Zorggarantie bij uithuisplaatsing

Op 10 oktober vindt de Provinciale Kick Off Werf 2 Jeugdhulp Zorggarantie bij uithuisplaatsing van Jonge Kinderen plaats voor Oost-Vlaanderen. Zie website

3 september 2018Stoppen met roken, het kan

Op 27 september organiseert de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen van Stad Gent een extra groepscursus rookstop op dezelfde dag en locatie van de andere die meteen vol zat, maar iets later op de avond. Meer info en inschrijven

3 september 2018Ondersteuning Romakinderen en woonwagenbewoners

Ben je een brugfiguur, een kinderverzorger, een leraar, een medewerker van het Huis van het Kind en wil je je steentje bijdragen aan de ondersteuning van Romakinderen en kinderen van Woonwagenbewoners? Dan is Be-Reyn iets voor jou! Vanaf september bieden ze thematische sessies, een intervisietraject en een trefdag aan. Meer info en inschrijven

31 augustus 2018STRAF!

Op 22 september wordt STRAF! georganiseerd door een groep vrijwillige medewerkers uit de omgeving van justitie, gevangeniswezen, zorg voor personen met een beperking, psychiatrische zorg, kunst en cultuur om een moment van solidariteit te creëren voor mensen met een dubbel diagnose. Voornaamste doelstelling is de urgente problematiek nog maar eens in herinnering te brengen. Zie uitnodiging en website.

31 augustus 2018Nieuwsbrief Nederlands oefenen

In-Gent bracht een nieuwsbrief Nederlands oefenen uit. 

31 augustus 2018Vormingsaanbod najaar Vormingplus Gent-Eeklo

Vormingsplus Gent-Eeklo start dit najaar een divers vormingsaanbod: zie activiteitenoverzicht met o.a. ontmoetingsgroepenSamenLezenleesgroepen, interculturele ontmoetingsgroep Dzjambo, een Taalcarrousel,...

30 augustus 2018Vormingsaanbod werken met mensen met een beperking

Konekt organiseert dit najaar een divers aanbod aan opleidingen om de dagelijkse werking met cliënten met een beperking te helpen verbeteren o.a. over emotionele ontwikkeling, kiezen met ondersteuning,... Zie overzicht

30 augustus 2018Gentse 10-daagse rond veerkracht

Van 1 tot 10 oktober gaat de Gentse 10-daagse rond veerkracht en geestelijke gezondheid door. Meer info

29 augustus 2018Vorming In-Gent: toeleiding naar opleiding en werk

In-Gent organiseert op 21 september een vorming die interessant kan zijn als je mensen met migratieachtergrond toeleidt naar opleiding en werk. Meer info 

29 augustus 2018De Gentse beweegzoeker

Op de Gentse beweegzoeker kun je terecht voor een overzicht sport- en beweegaanbod in Gent, voor locaties om op eigen houtje te bewegen, om begeleid te bewegen in de eigen wijk en/of om hulp te zoeken bij een bewegen-op-verwijzing-coach. Meer info

28 augustus 2018Bospadmethodiek - omgaan met cultuurverschillen

Konekt organiseert op 22 oktober Bospadmethodiek - omgaan met cultuurverschillen. Deze cursus richt zich naar hulpverleners in de zorg voor personen met een verstandelijke beperking, die bij de begeleiding van cliënten met een andere etnisch-culturele achtergrond tegen problemen aanlopen. Zie website

28 augustus 2018Inspiratienamiddag buurtgericht aan de slag

Konekt organiseert op 27 september een Inspiratienamiddag buurtgericht aan de slag. In de zorg voor personen met een beperking is er steeds meer aandacht voor buurtgericht werken, maar hoe doe je dat als begeleider of als organisatie? Zie website.

28 augustus 2018Ontdek RADAR

RADAR, het netwerk geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren, organiseert op 2 oktober 2018 een infovoormiddag voor iedereen die nood heeft aan meer informatie over RADAR. Zie uitnodiging. De infovoormiddag is gratis, inschrijven is verplicht. 

28 augustus 2018Symposium AcustiCare: invloed geluidsomgeving bij dementie

Het onderzoeksproject ‘AcustiCare’ onderzocht het akoestisch comfort in woonzorgcentra en stelt zijn eindresultaten voor tijdens een symposium. AcustiCare experimenteerde met het gebruik van soundscapes of geluidsomgevingen bij personen met dementie

28 augustus 2018Projectoproep voor duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid

De Vlaamse overheid, departement Mobiliteit & Openbare Werken lanceert een subsidie voor projecten rond duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid. Projectaanvraag indienen voor 1 oktober 2018. Meer info: klik hier.

27 augustus 201850 jaar Bloemenstad

Bloemenstad organiseert vrijetijdsactiviteiten voor personen met een lichte tot diepe verstandelijke beperking en bijkomende zorgvragen. Op 15 september wordt de werking gedurende reeds 50 jaar in beeld gebracht. Zie website.

23 augustus 2018Promotiemateriaal jaarlijkse griepvaccinatie

Bij Logo Gezond+ kun je gratis promotiemateriaal aanvragen om bezoekers, patiënten of collega's te motiveren om zich te laten vaccineren, zeker als ze behoren tot risicogroepen zoals ouderen of zwangere vrouwen. Menukaart en bestellen.

21 augustus 2018Nieuwsbrief LMN Regio Gent

LMN Regio gent bracht een nieuwsbrief uit. 

21 augustus 2018Programmeerkampen voor kinderen uit kansengroepen

Het Minderhedenforum organiseert samen met CodeFever programmeerkampen voor kinderen van het 3de tot het 6de leerjaar uit kansengroepen, ook in Gent. Deelnemen kan aan kansentarief. Er zijn nog vrije plaatsen eind augustus. Meer info en inschrijven

20 augustus 2018Gratis onthaalgesprekken herstelacademie Oost-Vlaanderen

Herstelacademie Oost-Vlaanderen regio Gent organiseert vrijblijvende onthaalgesprekken op 30 augustus en op 3 september voor iedereen die twijfelt om een vorming te volgen of die info wenst over het vormingsaanbod. Zie meer info

9 augustus 2018Vacatures Poco Loco

Poco Loco werft 2 medewerkers aan voor een bijkomende werking voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid in Nieuw-Gent: iemand voor het aanloophuis en een mobiele werker. Solliciteren kan tot 20 augustus. 

31 juli 2018Projectoproep 2018 Informele netwerken

Wanneer mensen opgroeien in armoede zijn de kansen om duurzame relaties aan te gaan en te onderhouden doorgaans beperkter. Daarom wilt de minister van Armoedebestrijding projecten ondersteunen die het persoonlijk netwerk van mensen in armoede versterken. Zie projectoproep. Uiterste indiendatum is 28 september.

30 juli 2018Informatievoormiddag groeipakket in Deinze

Op 19 oktober wordt een informatievoormiddag rond het groeipakket georganiseerd in Deinze. Zie uitnodiging.

30 juli 2018Stoppen met roken, het kan

Op 27 september organiseert de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen van Stad Gent een nieuwe groepscursus rookstop. Meer info en inschrijven

26 juli 2018Oudersparticipatie Jeugdhulp zoekt een deeltijdse medewerker

Vzw Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen is op zoek naar een deeltijdse medewerker voor de regionale werking in de provincie Oost-Vlaanderen, ook inzetbaar in andere provincies. Zie vacature. Solliciteren voor 12 september.

23 juli 2018Infomoment rond ouderverstoting

Op 23 augustus organiseert het net opgerichte Steunpunt Ouderverstoting een infomoment voor ouders rond ouderverstoting (bvb na vechtscheiding). Meer informatie vind je op hun website en facebookpagina

23 juli 2018Nieuwsbrief HCA

Herstelgerichte en Constructieve Afhandelingsvormen Oost-Vlaanderen (HCA) heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

20 juli 2018Ontmoetingsavond SAPH Gent

De stedelijke adviesraad voor personen met een handicap organiseert op maandag 27 augustus een ontmoetingsavond. Meer info en inschrijven

20 juli 2018Oproep Gentse werelddag van verzet tegen armoede

Op 17 oktober is het werelddag van verzet tegen armoede. De Gentse campagne van 2018 is ‘Gent maakt tamtam tegen armoede'. Wil je een pop-up tattooshop organiseren, tattoos uitdelen en de actie verspreiden via sociale media? Kijk dan naar de oproep en affiche en schrijf je hier in vóór 17 september. 

19 juli 2018Onderzoek vrijwilligers woonzoektocht vluchtelingen

Odisee Hogeschool start in opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn een onderzoek naar ondersteuning van vrijwilligers die zich engageren bij de zoektocht naar woningen voor erkende vluchtelingen. Als je graag je praktijkervaring (als professionele hulpverlener of vrijwilliger) deelt, neem dan contact op met Louise.Deer@Odisee.be

19 juli 2018Nieuwsbrief Taskforce Wonen Gent

De Taskforce Wonen gent bracht een nieuwsbrief uit

19 juli 2018Integraal werken op de eerstelijn

HoGENT en de Vereniging van de Wijkgezondheidscentra organiseren op 8 november een studienamiddag rond integraal werken op de eerstelijn, samenwerken op het kruispunt op gezondheid en welzijn. Meer info, programma en inschrijven

13 juli 2018Het PAKT zoekt een medewerker

Het PAKT zoekt een medewerker voor haar netwerkpunt. Zie vacature. Solliciteren voor 21 juli.

12 juli 2018Nieuws uit Herstelacademie Oost-Vlaanderen

HerstelAcademie Oost-Vlaanderen regio Gent neemt vakantie van 16 tot 30 juli en stelt hun eerste nieuwsbrief voor met o.a. het nieuwe vormingsaanbod voor het najaar 2018.

12 juli 2018OBRA|BAKEN zoekt een forensisch outreachend begeleider

OBRA|BAKEN zoekt een deeltijds forensisch outreachend begeleider voor haar deelwerking in Sint-Amandsberg. Zie vacature. Solliciteren voor 17 augustus.

10 juli 2018Oproep kandidaten voorzitters cliëntoverleg jeugdhulp

In de nieuwsbrief van Jeugdhulp Vlaanderen staat een oproep naar kandidaten voorzitters cliëntoverleg integrale jeugdhulp. Zie nieuwsbrief.

10 juli 2018Nevelland en Revam worden Mirto

Sinds eind juni 2018 is Nevelland vzw uit Drongen gefusioneerd met Revam vzw uit Eeklo. Samen met drukkerij Nevelland Graphics gaan we voortaan verder onder de naam Mirto vzw en Mirto Print. Zie mail.

5 juli 2018Nieuwsbrief Gent, Stad in Werking

Gent, Stad in Werking heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

5 juli 2018OBRA|BAKEN heeft 2 lopende vacatures

Eén voor een coördinator algemene administratie en financiën (solliciteren voor 16 juli) en twee begeleiders voor de mobiel/ambulante werkling in Sint-Amandsberg (solliciteren voor 16 augustus).

4 juli 2018OCMW Gent en CAW organiseren budgetgroepen

OCMW Gent en CAW Oost-Vlaanderen organiseren vormingen en budgetgroepen. Deze zijn gratis en kunnen gegeven worden binnen jullie organisatie. Zie bericht.

3 juli 2018Kick-Off Sociaal Ondernemen

De Punt biedt sociale ondernemers de kans om deel te nemen aan de Kick-Off Sociaal Ondernemen, een basisvorming in sociaal ondernemerschap in Gent. Start op 11 september, dus snel informeren en inschrijven.

3 juli 2018Nieuws via de Vlaamse Ouderenraad

De Vlaamse Ouderenraad zorgde voor een overzicht van interessant nieuws o.a. over de nieuwe kilometervergoeding voor vrijwilligers, Kwispelstappers, gezonde gemeenten in een nieuw jasje, kandidaten voor M-awards gezocht, oproep om mee te werken aan Week van de Mobiliteit,...

3 juli 2018Nieuws uit De Kringwinkel Open Plaats

De Kringwinkel Open Plaats blijft ook tijdens de vakantie nieuwe kansen bieden aan mensen, doet mee aan de solden en sluit slechts 1 weekje.

2 juli 2018Nieuwsflash Eerstelijnszone Gent

De Eerstelijnszone van Gent heeft een allereerste nieuwsflash uitgebracht.

29 juni 2018Intervisie buddy-vrijwilligers

Ben of ken jij een vrijwilliger die buddywerk doet? Iemand die een asielzoeker, vluchteling, nieuwkomer of andere kwetsbare persoon onder je hoede? Dan komt deze intervisiereeks misschien tegemoet aan de noden en verwachtingen. Meer info en inschrijven

27 juni 2018Pasop zoekt sociaal werker

Pasop vzw biedt gespecialiseerde hulp en advies aan sekswerkers in diverse sectoren van de prostitutie in Vlaanderen en zoekt een voltijds sociaal werker voor de werking in Gent. Zie vacature. Solliciteren voor 4 juli.

25 juni 2018Nieuwsbrief Nederlands oefenen

In-Gent bracht een nieuwsbrief Nederlands oefenen uit. 

25 juni 2018CGG Eclips zoekt maatschappelijk werker

CGG Eclips zoekt een voltijds maatschappelijk werker die zal werken voor zowel het team jongerenzorg als voor het verbindingsteam van Samen1Plan Gent. Zie vacature. Solliciteren voor 5 juli.

25 juni 2018TEJO zoekt een ondersteunende duizendpoot

TEJO Gent is een burgerinitiatief dat ondersteuning biedt aan jongeren van 10 tot 20 jaar met psychische en emotionele problemen. Zij zoeken een halftijdse medewerker. Zie vacature

25 juni 2018Nieuwe website Huis van het Kind Gent

Het Huis van het Kind in Gent heeft een nieuwe website veel info over het aanbod voor gezinnen in Gent. Neem zeker een kijkje!  Zie www.huisvanhetkind.gent.

25 juni 2018Nieuwsbrief Lokaal Welzijnsbeleid Gent

Hieronder vind je een aantal nieuwsitems over het Lokaal Welzijnsbeleid in Gent:

22 juni 2018Van kinderbijslag naar Groeipakket: Infomomenten in Gent

Vanaf 1 januari 2019 vinden er grote veranderingen plaats met betrekking tot de kinderbijslag. Huis van het Kind Gent organiseert in het najaar 2018 infomomenten voor professionals voor geïnteresseerden. Zie bericht.

22 juni 2018PRONET lanceert Arrow-Roots-Model

PRONET zet in op het professionaliseren van netwerksamenwerking en organiseert op 30 augustus een studiedag waar het Arrow-Roots-Model, de Pronet-Quickscan en de vernieuwd Pronet-website worden voorgesteld. Zie website.

21 juni 2018Gratis en betaalbare uitstappen in Oost-Vlaanderen

Provincie Oost-Vlaanderen zorgde voor een overzicht van gratis en betaalbare uitstappen: zie wegwijzer gratis activiteiten voor het aanbod van komende zomer of lees de brochure Gratis en betaalbare daguitstappen met het vaste aanbod.

20 juni 2018Programmeerkampen voor kinderen uit kansengroepen

Het Minderhedenforum organiseert samen met CodeFever programmeerkampen voor kinderen van het 3de tot het 6de leerjaar uit kansengroepen, ook in Gent. Deelnemen kan aan kansentarief. Meer info en inschrijven

18 juni 2018Nieuwsbrief Wagenschot

Pedagogisch Centrum Wagenschot heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

18 juni 2018CGG Eclips zoekt teamleider ​administratie

CGG zoekt een teamleider voor de administratie. Zie vacature. Solliciteren voor 22 juni.

18 juni 2018Nieuw dierendispensarium Prins Laurent

In het dispensarium kunnen mensen met een laag inkomen hun huisdier correct laten verzorgen en opvolgen.Het nieuwe dispensarium is gelegen in Vogelenzangpark 9, 9000 Gent. Zie website en bericht.

14 juni 2018Hoe bescherm je medewerkers tegen passief roken bij cliënt?

Op 3 oktober organiseren Kom op tegen Kanker, het Vlaams Instituut Gezond Leven, VVSG & VVDG een studiemoment voor diensten gezinszorg rond hoe je je medewerkers kan beschermen tegen passief roken in het huis de cliënt/patiënt. Meer info en inschrijven

14 juni 2018Veerkracht versterken? Dat doe je zo!

Op 20 juni gaat er een themadag door voor professionals in het teken van zelfzorg en het versterken van de veerkracht. Meer info en inschrijven

14 juni 2018Nieuwsbrief Pronet

Pronet heeft een nieuwsbrief uitgebracht

11 juni 2018Presentaties studiedag lokale uitdagingen ontrafeld

Op 1 juni 2018 organiseerde Vlaamse Ouderenraad een studiedag rond diverse uitdagingen waar lokale ouderenraden voor staan. De presentaties over de verschillende recente beleidskeuzes met impact op het lokale ouderenbeleid vind je hier terug.

8 juni 2018De toekomst van de zorg

Het City of People team, bestaande uit Stad Gent, UGent, IMEC, Digipolis en OCMW Gent, organiseert op 18 juni in De Krook een namiddag over de toekomst van de zorg waarin er meerdere toekomstscenario’s over vermaatschappelijking van zorg worden voorgesteld. Meer info en inschrijven

5 juni 2018Start2diabetes

De Diatbetesliga start in Gent met een pilootproject Start2diabetes. Ze bieden gratis wegwijs-gesprekken aan voor mensen die recent de diagnose diabetes type 2 kregen. Meer info

5 juni 2018De sociale economiebedrijven zetten hun deuren open

De sociale economiebedrijven op de UCO-site zetten hun deuren open speciaal voor u tijdens het UCO feest op 16 juni. Zie website.

5 juni 2018Dag tegen bureaucratie

De Bende van de Paarse Krokodil organiseert op 3 juli een dag tegen de bureaucratie met een studienamiddag in de Vooruit. Zie website.

5 juni 2018Vacatures De Triangel

Dienstverleningscentrum de Triangel heeft momenteel verschillende vacatures, zoals Begeleid(st)er Klaverblad 3, Begeleid(st)er Kinkhoorn , Hoofdbegeleid(st)er Molendreef 69, Begeleid(st)er Zilverspar, Begeleid(st)er Hazelaar en Begeleid(st)er Molendreef 55C.

4 juni 2018OBRA|BAKEN zoekt psychotherapeut

OBRA|BAKEN vzw zoekt een psychotherapeut voor haar forensische deelwerking. Zie vacature. Solliciteren voor 22 juni.

4 juni 2018Gent verenigt

De Stad Gent organiseert op 23 juni een trefdag voor Gentse verenigingen. Zie uitnodiging.

4 juni 2018Nieuwsbrief Tanderuis

Thuisbegeleidingsdienst Tanderuis heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

1 juni 2018Oproep updating gegevens eigen organisatie in sociale kaart

Is jouw fiche op www.desocialekaart.be nog actueel? Kijk je fiche regelmatig na en pas aan waar nodig. Dit kan op twee manieren:

  • Stuur de redactie een berichtje via de link ‘Wijziging suggereren’ rechtsonder de contactgegevens op je fiche
  • Of pas je fiche zélf online aan, via een gratis account (zie deze handleiding)

Handige tips om je fiche beter te maken (bruikbaar, leesbaar, vindbaar,…) vind je in deze leidraad of in deze presentatie met concrete voorbeelden.

1 juni 2018Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht

31 mei 2018Ouder worden op het platteland

De Vlaamse Landmaatschappij en KULeuven nodigen iedereen uit op de studiedag met boekvoorstelling ouder worden op het platteland op 13 juni. Zie uitnodiging

31 mei 2018Passie voor sociaal werk

Arteveldehogeschool nodigt iedereen uit op het netwerkevent passie voor sociaal werk op 21 juni.

30 mei 2018Gratis vormingsaanbod Huurdersbond

De Huurdersbond organiseert gratis vorming voor Gentse organisaties die werken met kwetsbare doelgroepen (jongeren, psychisch kwetsbaren, ex-gedetineerden, vluchtelingen, ...). De vorming is zeer praktisch met informatie over zoeken, gebreken, opzeg, waarborg, plaatsbeschrijving, kosten en lasten. Meer info en aanvraagformulier

29 mei 2018Nieuwsbrief Nederlands oefenen

Nederlands oefenen bracht een nieuwsbrief uit

29 mei 2018Fleur je zomer op met Vormingplus

Vormingplus biedt ook tijdens de zomer diverse activiteiten aan die klaarheid kunnen scheppen in de onoverzichtelijke chaos van elke dag, zoals gestalttherape: therapie van het contact, elke verandering begint bij jezelf,...: zie kalender.

28 mei 2018Zomerfeest De Sloep

Op 22 juni organiseert Openhuis De Sloep haar zomerfeest. Meer info en inschrijven

28 mei 2018Uitnodiging rondetafelgesprek dementievriendelijke gemeente

Op 18 juni organiseert de Vlaamse Ouderenraad samen met Expertisecentrum Dementie, VVSG, Alzheimerliga Vlaanderen en de Koning Boudewijnstichting een rondetafelgesprek om samen te kijken naar dementievriendelijke gemeenten. Het resultaat is een oproep die lokale besturen helpt om dementievriendelijke ambities te vertalen naar actie.

28 mei 2018Nieuwsbrief LMN Regio Gent

LMN Regio gent bracht een nieuwsbrief uit. 

25 mei 2018Lunchlezing diversiteitsbarometer onderwijs

Op 14 juni 2018 organiseren Het Onderwijscentrum Gent, de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen en Unia een lunchlezing over de diversiteitsbarometer onderwijs. Meer info en inschrijven

22 mei 2018Fly-over weekend B401

De Dienst Beleidsparticipatie van de Stad Gent organiseert op 26 en 27 mei een Fly-over weekend. Denk mee over de toekomst van het viaduct B401 en laat je inspireren door de plannen van
Cassandra
. Meer info en inschrijven

22 mei 2018Reportage Mobiel Care Team RADAR op Radio 2 Oost-Vlaanderen

Vanaf dinsdag 22 mei, t.e.m. vrijdag 25 mei, is er op RADIO 2 Oost-Vlaanderen een reportage te horen waar cliënten en context die door het Mobiel Care Team RADAR worden ondersteund, te horen zijn.

22 mei 2018Stoempfeest Gent

Op woensdagnamiddag 20 juni gaat de feestelijke aftrap van ‘STOEMP – Goed eten voor iedereen’ door bij Uco Eté in de Bloemekenswijk. Iederéén is welkom van jong tot oud. Meer info

22 mei 2018Uitnodiging Taskforce Wonen Gent

Op 11 juni organiseert Stad Gent een derde open vergadering van de Taskforce Wonen. Meer info en inschrijven

22 mei 2018Wereldvluchtelingendag Gent

Naar aanleiding van Wereldvluchtelingendag worden er in Gent verschillende activiteiten georganiseerd op 19 en 20 juni. Zie programma

15 mei 2018Opendeurdag In-Gent

Op maandagnamiddag 28 mei organiseert IN-Gent een Opendeurdag voor alle professionele partners. Elke afdeling stelt die dag de eigen werking voor. Meer info en inschrijven

15 mei 2018Voorstelling van beeldboek over een kinderwens

Konekt nodigt iedereen uit op de voorstelling van het beeldboek 'Droom van een kind', gemaakt voor mensen met een kinderwens en hun ondersteuners op 1 juni in Gent.

14 mei 2018Nieuwsbrief Wagenschot

Wagenschot heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

14 mei 2018Infoavond nieuwe monitoren Bloemenstad

Op 16 mei vindt er een infoavond plaats voor nieuwe monitoren bij Bloemenstad, een vereniging die met vrijwilligers kampen, vakanties en vrijetijdsactiviteiten organiseert voor personen met een lichte tot diepe verstandelijke beperking en bijkomende zorgvragen. Zie website.

14 mei 20184Hobo wint Prijs prof. dr. Anton Došen

4Hobo, de jongerenwerking van Obra-Baken, heeft de eerste Vlaams-Nederlandse Prijs prof. dr. Anton Došen gewonnen. Zie mail en bericht.

14 mei 2018CGG Eclips zoekt psychiater-verslavingsarts

CGG zoekt een psychiater - verslavingsarts voor 19 uur per week. Zie vacature.

8 mei 2018Event Werkplek Vluchtelingen Gent

Op 13 juni is er in Gent een event met lezingen over succescriteria bij de activering van anderstalige nieuwkomers, over meertaligheid op het werk en sessies over verschillende vernieuwende begeleidingsmethodieken. Meer info en inschrijven

8 mei 2018Memorandum en vernieuwde website Latemse Seniorenadviesraad

Voor de gemeenteraadsverkiezingen werkte de Latemse Seniorenadviesraad samen met 200 senioren een Memorandum uit over hun noden. Zie vernieuwde website met ook een overzicht van komende activiteiten zoals een praatcafé en info-avond.

8 mei 2018Open Vergadering Drugbeleid Gent

Op woensdagnamiddag 6 juni organiseert Stad Gent een Open Vergadering Drugbeleid. Meer info en inschrijven 

4 mei 2018Save the date: integraal werken op de eerstelijn

HoGENT en de Vereniging van de Wijkgezondheidscentra organiseren op 8 november een studienamiddag rond integraal werken op de eerstelijn, samenwerken op het kruispunt op gezondheid en welzijn. Zie de vooraankondiging.

3 mei 2018Gezonde Buurt

Geef gezondheid de plaats die ze verdient en ga samen aan de slag. Maak kennis met het Gezonde Buurt-aanbod van CM. Meer info

3 mei 2018Ontmoetingsdag mensen zonder wettig verblijf

Op 11 juni 2018 organiseert Stad Gent een ontmoetingsdag Mensen zonder wettig verblijf. Meer info en inschrijven 

3 mei 2018Iedereen anders, allemaal Gent: jongeren aan het woord

Respectvol samenleven in diversiteit is het thema van de campagne “Iedereen anders, allemaal Gent”. Omdat jongeren de meest diverse demografische groep in Gent vormen, laat de Stad Gent verschillende jongeren daarover aan het woord. Zie website

2 mei 2018Vooruit op de buik!

Het Huis van het Kind Deinze organiseert op 29 mei Vooruit op de buik! Zie website.

2 mei 2018Martens-Sotteau zoekt begeleider residentiële groep

Martens-Sotteau zoekt een begeleider voor een residentiële groep. Zie vacature. Solliciteren tot 18 mei.

2 mei 2018Brochure alle mogelijkheden van volwasseneneducatie

Er is een nieuwe editie uit van De brochure De wijze stap, die je wegwijs maakt in alle mogelijkheden van volwasseneneducatie. Zie mail en website (met link naar de brochure)

27 april 2018Nieuws uit De Punt, groeiplatform voor ondernemen

De Punt, groeiplatform voor sociaal en duurzaam ondernemen, bracht een nieuwsbrief uit.

26 april 2018Nieuwsbrief CAW

Het CAW heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

26 april 2018Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

26 april 2018Den Dries zoekt een sociaal innovator

Den Dries vzw zoekt een sociaal innovator. Zie vacature. Solliciteren voor 25 mei.

26 april 2018Mis de Samenhuizendag niet

De Samenhuizendag geeft jou inkijk in unieke woonprojecten in Vlaanderen. Op zaterdag 19 en zondag 20 mei zijn diverse vooral cohousing- en cowonenprojecten te bezoeken, onder meer in Oostakker. Zie bericht.

26 april 2018Nieuwsbrief Beweging Mensen met Laag Inkomen en Kinderen

De Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

26 april 2018Data & Analyse Oost-Vlaanderen

Het voormalige Steunpunt Sociale Planning Oost-Vlaanderen is, na het wegvallen van de persoonsgebonden materie van de provincies, omgevormd tot Data & Analyse Oost-Vlaanderen. Zie website. Je kan hen contacteren via data.analyse@oost-vlaanderen.be of 09 267 75 15

26 april 2018Martens-Sotteau zoekt groepsbegeleider bijzondere jeugdzorg

Martens-Sotteau zoekt voor dagcentrum Letha een groepsbegeleider. Zie vacature. Solliciteren voor 30 april.

26 april 2018Veerkracht versterken? Dat doe je zo!

Op 20 juni wordt een themadag rond inzichten en methodieken over hoe je aan de slag gaat rond het versterken van veerkracht bij jezelf en anderen georganiseerd. Zie uitnodiging.

26 april 2018Nieuwsbrief LOGO Gezond+

LOGO Gezond+ heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

25 april 2018Nieuwsbrief Het Pakt

Het Pakt bracht een nieuwsbrief uit

25 april 2018Nieuwsbrief Nederlands oefenen

Nederlands oefenen bracht een nieuwsbrief uit

25 april 2018Nieuwsbrief Taskforce Wonen Gent

De Taskforce Wonen bracht een nieuwsbrief uit.

25 april 2018Voortraject hoger onderwijs anderstaligen

IN-Gent organiseert samen met UGent en UCT Gent volgend academiejaar (2018-19) opnieuw een programma dat je voorbereidt op een Nederlandstalige studie in het hoger onderwijs. Zie folder, website en informatiesessies (april-september 2018).

25 april 2018Nieuwsbrief LMN Regio Gent

LMN Regio Gent bracht een nieuwsbrief uit.

25 april 2018Gratis vorming vrijwilligerscoach

Stad Gent biedt een gratis vormingsreeks aan voor mensen die vrijwilligers coachen. Meer info en inschrijven

25 april 2018Nieuwsbrief De Zuidpoort

De Zuidpoort bracht een nieuwsbrief uit

18 april 2018Nieuwsbrief Opvoedingswinkel Gent

De Opvoedingswinkel van Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht met informatie over de week van de opvoeding.

18 april 2018Infonamiddag Werkplek Vluchtelingen Gent

Gent, stad in werking organiseert op 13 juni 2018 een leerrijke en gezellige namiddag rond duurzame tewerkstelling van vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers. Zie uitnodiging.

17 april 2018Infovoormiddag RADAR

RADAR, het netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren Oost-Vlaanderen organiseert een informatievoormiddag op 2 oktober. Zie uitnodiging.

17 april 2018IN-Gent opendeurt

Wil je graag weten wat IN-Gent allemaal doet? Kom dan naar de Open Deurdag op maandag 28 mei. Zie uitnodiging.

17 april 2018Infosessie mediacoach voor duo’s

Konekt organiseert op 9 mei een gratis infosessie over de opleiding mediacoach voor duo's, die in 2017 de M-Award won voor het beste mediawijze educatieve project.

9 april 2018Nieuwsbrief De Zuidpoort

 De Zuidpoort bracht een nieuwsbrief uit

9 april 2018Nieuwsbrief Jeugddienst Stad Gent

De Jeugddienst van de Stad Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

3 april 2018Nieuwsbrief CLT Gent

Community Land Trust bracht een nieuwsbrief uit

3 april 2018Symposium De weg naar geïntegreerde zorg

Netwerk Thuiszorg Oost-Vlaanderen en Zorgnet Icuro organiseren op 25 mei 2018 een symposium over de weg naar geïntegreerde zorgMeer info en inschrijven

3 april 2018Lokale uitdagingen ontrafeld voor ouderenraden

Verschillende recente beleidsontwikkelingen hebben een impact op het lokaal ouderenbeleid. Daarom nodigt de Vlaamse Ouderenraad alle lokale ouderenadviesraden uit op de studiedag lokale uitdagingen ontrafeld. Zie website voor meer info en inschrijvingen.

3 april 2018Het PAKT zoekt een psycholoog

Het PAKT zoekt een psycholoog voor het project aanklampende zorg naar zorgmijdende mensen met psychische problemen die sociaal huren. Zie vacature. Solliciteren voor 20 april.

3 april 2018De kracht van lokaal samenwerken

Op 23 april organiseert Logo Gezond+ een terugblik op ‘ 5 jaar samenwerking’ met de verschillende lokale besturen uit de regio en andere partners. Meer info en inschrijven

3 april 2018Nieuwsbrief Nederlands oefenen

Er is een nieuwsbrief Nederlands oefenen

30 maart 2018Nachtcongres 2018: gezond en fit de nacht door

Nachtbegeleiders trotseren hun biologisch ritme om anderen een goede nachtrust te geven. Maar hoe kom je zélf gezond en fit de nacht door? Konekt laat het je ontdekken tijdens hun nachtcongres als de nacht valt, in de nacht van 31 mei op 1 juni, van 21u tot 05u. Meer info en inschrijven

29 maart 2018Ouderparticipatie Jeugdhulp Oost-Vlaanderen verhuist

De Oost-Vlaamse afdeling van Ouderparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen verhuist op 1 april naar de Brandstraat 3, 9000 Gent. Zie contactgegevens.

29 maart 2018Nieuwsbrief Beweging Mensen met Laag Inkomen en Kinderen

De Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

26 maart 2018Karavaan mensen zonder wettig verblijf

Op 17 april wordt een reflectiedag over grond- en mensenrechten van mensen zonder wettig verblijf georganiseerd. Zie website.

26 maart 2018Themawandeling Forensisch Pyschiatrisch Centrum

Welzijnsoverleg Regio Gent organiseert op 14 mei een themawandeling in het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Wondelgem. Zie website.

26 maart 2018De Triangel zoekt kwaliteits- en clusterverantwoordelijke

De Triangel zoekt een kwaliteits- en clusterverantwoordelijke. Zie vacature. Solliciteren voor 16 april.

21 maart 2018Stoemp-dag

Goed eten, een basisrecht? Tuurlijk! Maar hoe zorgen we ervoor dat goedeten echt voor iedereen is? Ontdek het allemaal op de Stoemp inspiratiedag op 24 april!

21 maart 2018Goedkoop op stap in Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft de brochure Gratis en betaalbare daguitstappen in Oost-Vlaanderen gemaakt, met tips waar je kan genieten van de natuur, rondneuzen in een museum, ravotten in een speeltuin, plonsen in een zwembad, verdwalen in een doolhof ... .  Je kan de brochure ook aanvragen bij communicatie.wonen@oost-vlaanderen.be.

21 maart 2018De Triangel zoekt:

De Triangel heeft verschillende vacatures: verpleegkundige (voor 8 april), begeleider De Wegel (voor 31 maart) en de Kinkhoorn (voor 6 april)

21 maart 2018Kick-off eerstelijnszone Gent

Op 18 april 2018 is er de kick-off van de eerstelijnszone Gent. Meer info en inschrijven

20 maart 2018Martens-Sotteau zoekt begeleider residentiële groep

Martens-Sotteau zoekt een begeleider voor een residentiële groep. Zie vacature. Solliciteren tot 30 maart.

19 maart 2018Oproep Delhaize Fonds: wijkprojecten met jongeren

Verenigingen kunnen projecten indienen tot 22 mei 2018 voor jongeren met een project om contacten tussen buren of samenhorigheid en solidariteit in hun wijk te verbeteren (Delhaize Fonds). Meer info

19 maart 2018Studiedag Tachtig tinten

Het Agentschap Zorg en Gezondheid organiseert in samenwerking met vzw KliQ een tweede studiedag over genderidentiteit en seksuele diversiteit in woonzorgcentra op 19 april te Gent. Meer info: zie website

15 maart 2018Succesvol samenwerken: hoe pak ik het aan?

Artevelde Hogeschool geeft een 3-daagse vorming rond succesvol samenwerken. Zie website.

15 maart 2018Ambassadeurs IN-Gent: divers aan t werk

Op 24 april organiseert IN-Gent een moment over gekwalificeerd divers talent. Zowel werkgevers als ambassadeurs zullen getuigenissen brengen. Zie programma  

12 maart 2018Vacature gezinsondersteuner K&G

Vanuit Kind en Gezin is er een vacature voor gezinsondersteuner binnen de provincie Oost-Vlaanderen. Meer info

12 maart 2018Studiedag asielprocedure en opvang van asielzoekers

Het Agentschap Integratie en Inburgering organiseert samen met Vluchtelingenwerk Vlaanderen op 27 maart een studiedag om de belangrijkste wetswijzigingen in de asielprocedure en opvang van asielzoekers zowel juridisch als praktisch toe te lichten. Meer info en inschrijven

12 maart 2018Spreken over seksualiteit met nieuwkomers

Op 21 maart geeft Thomas Demyttenaere van Sensoa duiding bij hoe je drempels overwint om gesprekken met nieuwkomers over relaties en seksualiteit aan te gaan. Meer info

12 maart 2018Lezing Eritrese vluchtelingenproblematiek

De lezing A touch of Eritrea op 17 maart biedt inzicht in de oorzaken van de Eritrese vluchtelingenproblematiek. Daarna volgt een panelgesprek met psychologen en hulpverleners over hoe omgaan met traumatische ervaringen.  

12 maart 2018Gentse inspiratiedag rond goed eten voor iedereen

Op 24 april gaat er voor het eerst een Gentse inpiratiedag door rond goed eten voor iedereen. Het belooft een dag te worden vol boeiende workshops, standen en panelgesprekken. Meer info en inschrijven

9 maart 2018Subsidie-oproep Huizen van het Kind

Op 1 maart lanceerde Vlaams minister Vandeurzen een nieuwe subsidie-oproep voor de Huizen van het Kind. Info over de oproep vind je hier. Oost-Vlaamse lokale besturen kunnen hiervoor een beroep doen op de Ondersteuningspool Huizen van het Kind Oost-Vlaanderen. Zie bericht.

8 maart 2018Opendeurdag Wijkgezondheidscentrum Botermarkt

Op 18 maart organiseert Wijkgezondheidscentrum Botermarkt een opendeurdag naar aanleiding van de Dag van de Zorg. Meer info

8 maart 2018Nieuwsbrief Het Pakt

Het Pakt bracht een nieuwsbrief uit. 

8 maart 2018Nieuwsbrief Digitaal talent Gent

Digitaal talent bracht een nieuwsbrief uit

8 maart 2018Nieuwsbrief Taskforce Wonen

De taskforce wonen heeft een nieuwsbrief uitgebracht. 

7 maart 2018Genderidentiteit en seksuele diversiteit in woonzorgcentra

Op 19 april vindt de studievoormiddag Tachtig tinten plaats over genderidentiteit en seksuele diversiteit in woonzorgcentra. Aan bod komen de ervaringen van de winnende woonzorgcentra en tools om zelf mee aan de slag te gaan. Meer info en inschrijven.

7 maart 2018Nieuwsbrief Het PAKT

Het PAKT heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

6 maart 2018Politiek debat armoede en solidariteit

De Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent organiseert op 21 maart 2018 een politiek debat over armoede en solidariteit (als derde deel van een trilogie rond solidariteit). Meer info

5 maart 2018Martens-Sotteau zoekt directeur

Martens-Sotteau is op zoek naar een nieuwe directeur. Zie vacature. Solliciteren voor 13 maart.

5 maart 2018Het Beroepsgeheim En De Praktijk

Sociaal Werk Actie Netwerk (SWAN) organiseert op 23 maart een studiedag rond het beroepsgeheim en de praktijk. Zie facebookpagina.

5 maart 2018Projectoproep sociale distributieplatformen

De Vlaamse Gemeenschap lanceert een projectoproep om de versterking of uitbreiding van bestaande sociale distributieplatformen, die kwalitatieve overschotten (voeding en niet-voeding) inzamelen en verdelen ze naar sociale organisaties en zo tot bij mensen in armoede. Zie projectoproep.

5 maart 2018BuSO-schoolverlater? Dit is je toekomst!

Gezin en Handicap organiseert op 21 maart een informatieavond over BuSO schoolverlaters. Zie website.

5 maart 2018Vormingsaanbod van 'tZitemzo

Het vormingsaanbod van 'tZitemzo voor de komende maanden vind je hier.

1 maart 2018Vorming jongdementie

Het Expertisecentrum dementie Paradox organiseert op 19 maart een vormingsnamiddag over jongdementie. Meer info en inschrijven

1 maart 2018Dialogen rond dementie

Het expertisecentrum Dementie organiseert dialogen over dementie. Over de middag samen met collega’s stilstaan bij de zorgrelatie tussen zorgvrager en zorgverlener aan de hand van een vooraf bepaald thema. Meer info en inschrijven

26 februari 2017Nieuwsbrief Nederlands oefenen

Er is een nieuwsbrief Nederlands oefenen

26 februari 2018Projectoproep: personen met dementie en huisdieren

Met de oproep personen met dementie en huisdieren wil de Koning Boudewijnstichting projecten ondersteunen die de nadruk leggen op de positieve rol die huisdieren kunnen spelen bij personen met dementie: indienen tot 14 mei 2018. Zie oproep

26 februari 2018RADAR zoekt een halftijds projectmedewerker

RADAR – Het Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren Oost-Vlaanderen - zoekt een halftijds projectmedewerker netwerkontwikkeling en competentiebevordering. Zie vacature. Solliciteren voor 6 maart.

26 februari 2018Martens-Sotteau zoekt begeleider residentiële groep

Martens-Sotteau zoekt een begeleider voor een residentiële groep. Zie vacature. Solliciteren tot 15 maart.

23 februari 2018Nieuwsbrief Beweging Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen

De Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

23 februari 2018Vorming IN-Gent werken met tolken

In-Gent organiseert een vorming voor hulp- en dienstverleners die weinig of geen ervaring hebben met werken met tolken, maar wel interesse hebben om hier in de toekomst mee te werken. Meer info

22 februari 2018Trajectcoördinatie RADAR

RADAR wil graag hun aanbod trajectcoördinatie onder de aandacht brengen. Sinds begin 2017 kan aangemeld worden voor trajectcoördinatie als het zorgtraject van kinderen/ jongeren (0-18) met een (vermoeden van) psychische/ psychiatrische problematiek is vastgelopen of dreigt vast te lopen en wanneer er nood is aan overleg met alle betrokkenen. Zie bericht.

22 februari 2018Vorming vrouwelijke genitale verminking

Om professionals (sociaal werkers/-sters, leerkrachten, gezondheidsdeskundigen, begeleiders/-sters enz.) te ondersteunen in de herkenning van het fenomeen vrouwelijke genitale verminking  en de begeleiding van betrokken families/personen, organiseert GAMS vzw een gratis tweedaagse vorming in Gent  op 19 en 20 april. Zie uitnodiging.

22 februari 2018Regionaal afstemmingsoverleg 22 maart 2018

Het decreet Persoonsvolgende Financiering voorziet dat het VAPH regionaal afstemmingsoverleg inricht. Het team vergunningen en zorgplanning organiseert dit jaar afstemmingsvergaderingen per regio. Het overleg voor de regio Gent vindt plaats op 22 maart. Zie uitnodiging en inschrijvingspagina

22 februari 2018Open aanbod vormingen IN-Gent

IN-Gent heeft het open aanbod van vorming bekend gemaakt. Zie overzicht.

22 februari 2018Vacatures voor OSD Oost-Vlaanderen

Momenteel zijn er in Oost-Vlaanderen open vacatures voor consulent-hulpverlener zowel bij de Sociale Diensten voor Gerechtelijke Jeugdhulp als bij de Ondersteuningscentra Jeugdzorg. De startdata van de verschillende vacatures zijn voorzien in de loop van de komende maanden.  Zie vacature.

21 februari 2018Save the date Sociale Trefdag

Op 28 maart 2019 zal de volgende Sociale Trefdag plaatsvinden. Een boeiend inspiratie- en netwerkmoment voor Gentse welzijnswerkers.

21 februari 2018Inspiratiesessie Langdurig afwezigen actief re-integreren

Divergent organiseert een gratis inspiratiesessie langdurig afwezigen actief re-integreren op 14 maart te Gent. Inschrijven via deze link

19 februari 2018Week van de vrijwilliger 2018: activiteiten in Gent

Tijdens de week van de vrijwilliger organiseert Stad Gent enkele activiteiten: een lezing op 6 maart over binden en (ver)binden van vrijwilligers, een vorming op 8 maart over de vrijwilligerswetgeving, en een vrijwilligersbeurs op 10 maart. Meer info en inschrijven

19 februari 2018Vormingsaanbod voorjaar herstelacademie Oost-Vlaanderen

Alle partners van de Herstelacademie Oost-Vlaanderen stellen graag het vormingsaanbod voorjaar 2018 voor: zie link.

14 februari 2018Vorming radicalisering en interculturele communicatie

De Stad Gent biedt rond het thema radicalisering een gespecialiseerd vormingsaanbod aan voor leerkrachten, begeleiders en eerstelijnwerkers die werken met jongeren en (jong)volwassenen. Alle modules uit het aanbod kunnen voor uw school of organisatie aangevraagd worden.

14 februari 2018Nieuwsbrief studietoelagen voor intermediairen

De afdeling School- en Studietoelagen verzendt vanaf februari 4 keer per jaar een nieuwsbrief naar hun partners met daarin actuele info, regelgeving en documenten. Intekenen op die nieuwsbrief kan hier

13 februari 2018 Opening inloopspreekuur VGV in Gent

Op 6 maart wordt het inloopspreekuur vrouwelijke genitale verminking (VGV) in Gent officieel geopend. Meer info en inschrijven.  

12 februari 2018Martens Sotteau heeft 2 vacatures

Binnen de vzw Martens-Sotteau zijn er momenteel 2 openstaande vacatures: Groepsbegeleider dagcentrum bijzondere jeugdzorg en Contextbegeleider bijzondere jeugdzorg. Solliciteren voor 28 februari.

9 februari 2018Lockers voor dak- en thuislozen

Stad Gent stelt aan dak- en thuislozen lockers ter beschikking voor het opslaan van kledij, slaapzak en belangrijke documenten. Zie website.

6 februari 2018Nieuwsbrief Beweging Mensen met een Laag Inkomen

De Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

6 februari 2018Ieder talent telt in de social-profit sector

Op 7 maart worden workshops gegeven voor werkgevers in de social-profit sector over hoe multicultureel talent behouden. Zie uitnodiging.

6 februari 2018Kinderopvang en onderwijsdag

Op vrijdag 20 en zaterdag 21 april 2018 gaan de Kinderopvang- en Onderwijsdagen door in het ICC Gent. Dit is een beurs met een aanbod aan workshops en standen rond opvoeding, onderwijs en kinderopvang. Zie website.

6 februari 2018Oudertraining in groep in Merelbeke

CKG Kinderkasteeltje organiseert vanaf april een oudertrainng in groep in Merelbeke volgens de Triple P methode. Zie uitnodiging.

6 februari 2018Participatief werken in de jeugdhulp

Op 13 maart vindt de inspiratiedag Participatief werken in de jeugdhulp - Participatie werkt! plaats. Zie uitnodiging.

6 februari 2018Nieuwsbrief LOGO Gezond+

LOGO Gezond+ heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

6 februari 2018Kick-Off Mind-Spring stad Gent CAW

Op 1 januari startte CAW Oost-Vlaanderen met het Mind-Spring project in Gent. De werking en werkwijze wordt op 19 februari voorgesteld. Zie uitnodiging.

6 februari 2018Infosessie Mind-Spring Arabisch

Op 22 februari vindt een Mind-Spring infosessie plaats voor Arabischsprekende vluchtelingen. Zie uitnodiging.

5 februari 2018Vorming rond armoede voor vrijetijdsaanbieders

OCMW Gent organiseert op 6 maart een vormingsdag rond armoede voor Gentse vrijetijdsaanbieders. Meer info en inschrijven.

5 februari 2018Zorgcentrum na Seksueel geweld

Eind 2017 opende het Zorgcentrum na Seksueel Geweld van UZ Gent. Slachtoffers van seksueel geweld kunnen daar dag en nacht terecht voor alle mogelijke bijstand: medische en psychische zorg, eerste sporenonderzoek en, voor wie dat wil, hulp bij politieaangifte. Meer info en website

5 februari 2018Netwerkmoment naar een stad zonder beperking

Stad Gent organiseert op 22 februari een netwerkmoment, naar een Stad zonder beperking. Meer info en  inschrijven.

20180205Lezing solidariteit, een kostbaar goed

De Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent organiseert op 7 maart 2018 een lezing van Professor Frank Vandenbroucke over solidariteit als kostbaar goed. Meer info

5 februari 2018Nieuwe begeleide intersectorale intervisie infants

RADAR organiseert thema gebonden casusbespreking rond infants om ervaringen, inzichten en kennis uit te wisselen. Zie uitnodiging.

5 februari 2018Nieuwsbrief Nederlands oefenen

Er is een nieuwsbrief Nederlands oefenen

2 februari 2018Activiteitenaanbod Vormingplus Gent-Eeklo

Vormingplus Gent-Eeklo biedt ook in februari diverse aciviteiten aan die klaarheid kunnen scheppen in de onoverzichtelijke chaos van elke dag, zoals raak los uit je gepieker,...: zie kalender.

1 februari 2018Nieuwsbrief Jeugddienst Gent

De Jeugddienst van de Stad Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

26 januari 2018Update programma vroegdetectie en vroeginterventie

RADAR (Het Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren Oost-Vlaanderen) mag van de Vlaamse overheid in 2018 van start gaan met haar programma vroegdetectie en vroeginterventie. Het programma omvat activiteiten voor en met kinderen en jongeren met eerste tekenen van psychische problemen. Zie bericht.

26 januari 2018Crisisaanmeldingen psychische problemen kind & jongeren

Het programma "Crisis" binnen RADAR wordt verzorgd door alle centra geestelijke gezondheidszorg, alle reguliere kinder- en jeugdpsychiatrische diensten en de diensten voor bijzondere doelgroepen (middelen-afhankelijkheid, verstandelijke beperking, For-k, justitieel statuut). Zij bieden samen crisishulp voor kinderen- en jongeren met een plots (verergerd) psychisch/psychiatrisch probleem aan. Aanmelden kan via elke betrokken partner.

25 januari 2018Infosesie uitvoeringsbesluit decreet werk- en zorgtrajecten

Recent heeft de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit werk en zorgtrajecten principieel goedgekeurd. Wil je meer weten over deze werk- en zorgtrajecten? Heeft jouw organisatie interesse om een rol te spelen in deze werk- zorgtrajecten maar zit je nog met enkele vragen? Schrijf je dan in voor de infosesie op 7 februari in VAC te Gent via de volgende link.

25 januari 2018Lancering website slachtofferzorg

Op 25 januari 2018 lanceerde Minister Vandeurzen de informatiesite www.slachtofferzorg.be voor slachtoffers, na(ast)bestaanden en getuigen van een misdrijf, verkeersongeval, ramp of aanslag. Meer info voor verder bekendmaking.

24 januari 2018Opening Overkophuis Gent op 7 februari

De opening van het Overkophuis Gent vindt plaats op 7 februari. Zie uitnodiging.

24 januari 2018Nieuwsbrief ambassadeurs IN-Gent

Ambassadeurs IN-Gent bracht een nieuwsbrief uit

22 januari 2018Den Dries zoekt sociale innovator

Den Dries vzw zoekt een sociale innovator. Zie vacature. Solliciteren voor 28 februari.

22 januari 2018Vormingsaanbod vreemdelingenrecht

Hier vind je een overzicht van het vormingsaanbod van het Agentschap Integratie & Inburgering. 

22 januari 2018Nieuwsbrief De Zuidpoort

De Zuidpoort heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

22 januari 2018Nieuw adres voor het JAC Gent Eeklo vanaf 1 februari 2018

Het JAC Gent-Eeklo verhuist op 1 februari naar Drabstraat 18 te Gent. Zie brief.

18 januari 2018Campagne Ieders stem telt

Samenlevingsopbouw Gent lanceert de campagne Ieders stem telt om ervoor te zorgen dat de gemeenteraadverkiezingen gaan over sociale thema’s die elke Gentenaar raken zoals arbeid, wonen, maatschappelijke dienstverlening,… Met deze link kun je je achterban vragen om mee te stemmen.

17 januari 2018Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

17 januari 2018Nieuwsbrief Het Pakt

Het Pakt heeft een nieuwsbrief uitgebracht. 

17 januari 2018Vacature Stalking Alarm

De Dienst preventie voor veiligheid van Stad Gent zoekt een collega voor het Stalking Alarm. Zie brief en vacature. Deadline 2 februari

16 januari 2018Voorjaarsaanbod vormingscentrum Guislain

Het vormingscentrum Guislain heeft het vormingsaanbod voor het voorjaar 2018 bekend gemaakt. 

12 januari 20186 organisaties vormen samen Fiola vzw

Zes organisaties - ervaren in ambulante ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een (vermoeden van) beperking en hun netwerk - vormen samen Fiola vzw. Twee thuisbegeleidingsdiensten: De Kangoeroe en De Tandem en vier diensten begeleid wonen: De Dorpel, Het Bint, TWEB en Wunian. 

12 januari 2018Onderwijs voor minderjarige vluchtelingen en nieuwkomers

Stad Gent organiseert een infosessie over De Stap en Word Wijs, en over de onderwijs- en opleidingsmogelijkheden voor minderjarigen in Gent vanuit het perspectief van vluchtelingen, asielzoekers en nieuwkomers. Meer info en inschrijven

11 januari 2018PZ Sint-Camillus+ PC Caritas = KARUS

Op 1 januari 2018 fuseerden Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus (Sint-Denijs-Westrem) en Psychiatrisch Centrum Caritas (Melle). Met de fusie ging een naamswijziging gepaard: beide zorgorganisaties werken nu samen onder de naam KARUS. Zie website.

9 januari 2018Oudersparticipatie anno 2018

Vzw Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen, regio Oost-Vlaanderen organiseert op 9 februari een namiddag rond ouderparticipatie anno 2018. Zie uitnodiging.

9 januari 2018Vorming afstand en nabijheid

Het GIPS-overleg organiseert op 22 februari een vorming over afstand en nabijheid. Zeker in relatie tot gezinnen in precaire verblijfssituaties is het niet zo evident om de juiste afstand te vinden en toch nabij te zijn. Meer info en inschrijven

25 januari 2018Infosesies uitvoeringsbesluit decreet werk- en zorgtrajecten

Recent heeft de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit werk en zorgtrajecten principieel goedgekeurd. Wil je meer weten over deze werk- en zorgtrajecten? Heeft jouw organisatie interesse om een rol te spelen in deze werk- zorgtrajecten maar zit je nog met enkele vragen? Schrijf je dan in voor de infosesie op 7 februari in VAC te Gent via de volgende link.

9 januari2018Vacatures in Woonzorgcentrum De Mey Wachtebeke

Opnieuw vacatures in het WZC De Mey: teamleider/hoofdverpleegkundige, animator, verpleegkundige, zorgkundige, schoonmaakster, keukenhulp, ... bepaalde en onbepaalde duur. Deeltijds en/of voltijds. Solliciteer tegen 15 januari! Alle info vind je hier

9 januari 2018Nieuwsbrief LMN Regio Gent

LMN regio Gent bracht een nieuwsbrief uit. 

9 januari 2018Oudersparticipatie binnen jeugdhulp anno 2018

Oudersparticipatie Jeugdhulp Oost-Vlaanderen organiseert op 9 februari een informatiemoment voor het brede werkveld van de Jeugdhulp in Oost-Vlaanderen. Meer info en inschrijven

8 januari 2018Nieuwsbrief Nederlands oefenen

Nederlands oefenen bracht een nieuwsbrief uit

3 januari 2018Geestelijke gezondheid en lichte verstandelijke beperking

Het Vlaams-Nederlands congres "Geestelijke gezondheid voor personen met een licht verstandelijke beperking: intersectorale perspectieven" heeft plaats op 19 april 2018 in Melle. Zie website.

3 januari 2018Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

3 januari 2018Nieuwsbrief LOGO Gezond+

Logo Gezond+ heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

3 januari 2018Cliëntoverleg en bemiddeling Integrale Jeugdhulp

Vanaf 1 januari 2018 staat de afdeling Continuïteit en toegang (ACT) van Jongerenwelzijn in voor de organisatie van cliëntoverleg en bemiddeling. Meer informatie en contactgegevens vind je hier.

3 januari 2018Inloopspreekuur vrouwelijke genitale verminking in Gent

GAMS is een vereniging die zich inzet tegen vrouwelijke genitale verminking (VGV) in België. Vanaf januari wordt ze door de Stad Gent ondersteund om een inloopspreekuur voor de betrokken personen en gratis vormingen en infosessies aan professionals aan te bieden in Gent. Meer info en flyer

3 januari 2018Studiedag migratie-onderzoek in de praktijk

Op 25 januari 2018 organiseert het Centre for the Social Study of Migration and Refugees (CESSMIR) een studievoormiddag in Gent omtrent migratieonderzoek. Migratie en vluchten heeft een grote impact op het leven van de mensen zelf en op de samenleving waar ze zich vestigen. Info en inschrijven

22 december 2017Vacature arbeidstrajectbegeleider De Keiberg

Arbeidscentrum De Keiberg heeft een vacature voor een halftijdse functie arbeidstrajectbegeleiding, met mogelijkheid tot bijkomende halftijdse functie in beschut wonen of Mirabello. Solliciteren ten laatste 31/12/17.Archief: berichten