Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Op 1 juli 2020 zal het team van Eerstelijnszone Gent van start gaan.

Het team zal bestaan uit:

De e-mailadressen zullen actief zijn m.i.v. 1 juli 2020. Het centraal e-mailadres info@elzgent.be is nu al actief.

 


Stad Gent en RADAR organiseren in het najaar 2020 verschillende workshop rond het welzijn van jongeren, voor iedereen die werkt met of voor jongeren. Zie programma. Het aantal plaatsen zijn beperkt, dus snel inschrijven is de boodschap.


De Stad Gent wil onderzoeken hoe de “verhouding tussen Gentse sociaal middenveldorganisaties en -initiatieven en Stad Gent” enerzijds en de “onderlinge verhouding tussen deze Gentse sociaal middenveldorganisaties en -initiatieven” anderzijds, beter georganiseerd kan worden. Zie mail, website, informatiepagina en de on-line bevraging.


Met het sociaal innovatiefonds voorziet Stad Gent tweejaarlijks 600.000 euro om maatschappelijke uitdagingen op een vernieuwende manier aan te pakken. Enkel feitelijke verenigingen en vzw’s kunnen een subsidieaanvraag indienen. Elk projectvoorstel wil een antwoord bieden op een signaal dat recent aan de oppervlakte kwam of moet inspelen op een signaal uit de signalenbundel 2018. Zie website.

(Het aanvraagformulier wordt op 1 juli aan de website gekoppeld)


RADAR zoekt een projectmedewerker om de eerstelijnspsychologische zorg voor kinderen en jongeren (volgens de RIZIV conventie) in RADAR te implementeren. Zie vacature. Solliciteren kan tot 6 juli.


De Provincie Oost-Vlaanderen wil de Oost-Vlaamse woonmarkt versterken en subsidieert experimentele woonprojecten in Oost-Vlaanderen. Nieuwe projectaanvragen dienen voor 1 september 2020 ingediend te worden. Zie mail.


Kinderen die opgroeien bij een ouder met een psychische en/of afhankelijkheids-problematiek hebben een verhoogde kwetsbaarheid om zelf problemen te ontwikkelen. Preventie, vroegdetectie en vroeginterventie zijn daarom zeer belangrijk. Reeks van 3 begeleide intervisies van telkens 2u. Zie aankondiging. De data voor Gent zijn 3 december 2020, 11 maart 2021 en 10 juni 2021. 


Het Overkophuis in Gent heeft een nieuwe website gelanceerd waarop het volledige Gentse OverKop-aanbod te zien is en nog veel meer: gent.overkop.be.


Het vormingsaanbod voor de herstelacademie voor het najaar is bekend. Zie pagina.


Op maandag 15 juni werd de inhoud van de website ‘ocwmgent.be’ geïntegreerd in de website van Stad Gent. Stad.gent/ocmw bundelt voortaan alle info over OCMW-hulpverlening. De nieuwe webstek combineert een nieuwe, frisse look die ook op smartphone leesbaar is met een grondige inhoudelijke update. Ook de komende maanden wordt de inhoud nog verder bijgeschaafd met de (kwetsbare) Gentenaar als centraal uitgangspunt. Zie mail.