Vormingen Gezinnen In Precaire Situatie

Vormingsreeks ter ondersteuning van hulpverleners die werken met gezinnen in een precaire verblijfssituatie
Welzijnsoverleg Regio Gent ondersteunt het netwerk van hulpverleners die werken met gezinnen in precaire verblijfssituaties. De bedoeling van het netwerk is om af te stemmen tussen alle actoren en acties rond dit thema.
Het netwerk werkt instrumenten uit ter ondersteuning voor vrijwillige en professionele hulpverleners die werken met gezinnen in precaire verblijfssituaties. Concreet gaat het om de ontwikkeling van een specifieke sociale kaart voor deze doelgroep, cliëntoverleg, een stappenplan met checklist, informatie over verblijfsrecht en een vormingstraject.
Hierna de binnenkort geplande vormingssessies

Wegwijs in Gent
Tips om vlotter te werken met de specifieke online sociale kaart voor vrijwillige en professionele hulpverleners die werken met gezinnen in een precaire verblijfssituatie: hoe de sociale kaart gebruiken, vraag en aanbod, cases bespreken…
Wanneer: donderdag 8 juni van 18u30-21u
Door: Michèle Van Elslander van Welzijnsoverleg Regio Gent
Inschrijven: kan hier

Spreken over geboorteregeling en anticonceptie
Hoe het gesprek aangaan over geboorteregeling en anticonceptie met gezinnen in een precaire verblijfssituatie? Deze gezinnen zijn beperkt of foutief geïnformeerd over dit thema, hebben vaak veel vooroordelen en de keuze van de meisjes/vrouwen wordt weinig ondersteund door hun omgeving
Wanneer: Dinsdag 20 juni van 18u30 tot 21u30
Door:Katrien Vermeire en collega van Sensoa
Inschrijven: kan hier

Zorgen voor jezelf en voor de ander
Als vrijwillige of professionele hulpverlener van gezinnen in een precaire verblijfssituatie ben je elke dag druk in de weer om je dienstverlening zo kwaliteitsvol mogelijk te maken. Dat geeft veel voldoening, maar vraagt ook veel van jou als persoon. Hoe draag je zorg voor jezelf? Hoe blijven jouw batterijen opgeladen zodat je motivatie en energie om te zorgen voor de ander niet uitgeput raken. Tijdens deze workshop wisselen we ervaringen uit op basis van concrete casussen en onze eigen situatie. Deze workshop helpt je om beter om te gaan met deze situaties en je veerkracht te versterken. Want je kan pas zorg dragen voor een ander, als je ook zorg draagt voor jezelf.
Wanneer: Donderdag 7 september van 18u30 tot 21u
Door:Via Gent Gezonde Stad-blijf er niet mee zitten
Inschrijven kan hier