Een fout melden op www.desocialekaartvangent.be

Heb je een fout ontdekt op www.desocialekaart.be of wil je een verbetersuggestie geven? Je vindt op elke pagina van de website een formulier waar je een opmerking over die specifieke pagina kunt doorgeven.