Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welzijnsoverleg Regio Gent vzw wil met deze website de professionele en semi-professionele hulpverleners uit de Gentse regio op de hoogte houden van de eigen activiteiten en de verschillende activiteiten en evoluties in de regionale welzijnssector.

4 juli 2008Nieuwsbrief Lokaal Sociaal Beleid in Gent
De nieuwsbrief van lokaal sociaal beleid in Gent is verschenen.
3 juli 2008Vormingsaanbod SIG najaar 2008
SIG heeft haar vormingsaanbod voor het najaar 2008 bekendgemaakt
3 juli 2008Nieuwsbrief Plazzo
Plazzo heeft een nieuwsbrief uitgebracht
2 juli 2008CAW Artevelde zoekt
Een voltijds teambegeleider voor De Schelp en de Nachtopvang.  Zie vacature.  Solliciteren voor 15 juli
2 juli 2008De Triangel zoekt
Een opvoed(st)er voor het Paviljoentje. Zie vacature. Solliciteren voor 20 juli
2 juli 2008Nieuwsbrief Jeugddienst Gent
Jeugddienst Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht
1 juli 2008Basiscursus Vrijwilligerswerk, goed georganiseerd
Het Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk Oost-Vlaanderen nodigt alle geïnteresseerden uit op de basiscursus Vrijwilligerswerk, goed georganiseerd op 16, 23 en 30 september in Gent.
1 juli 2008Bijeenkomsten voor familieleden van dementerenden
De Vlaamse Alzheimerliga - Familiegroep regio Gent nodigt alle familieleden van dementerenden uit op bijeenkomsten op 9 september,  14 oktober, 11 november en 9 december in Gent.
1 juli 2008Praatavonden voor verlegen mensen
De Vereniging voor Verlegen Mensen (VVM) nodigt alle verlegen mensen uit om vrijblijvend te komen kennismaken tijdens een praatavond op 16 juli en 20 augustus in Gent.
1 juli 008Nieuwsbrief Popovggz
Popovggz heeft een nieuwsbrief uitgebracht
26 juni 2008Zelfzorgbijeenkomst over getuigenissen en infosessies
Plazzo zorgde samen met GRIP voor het verslag van de zelfzorgbijeenkomst over getuigenissen en infosessies met het praktijkverhaal over het GRIP-getuigennetwerk op 12 juni.
25 juni 2008Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort zoekt
Het Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort zoekt een deeltijdse maatschappelijk assistent. Zie vacature. Solliciteren voor 18 juli
24 juni 2008Trefdag arbeidszorg
Vooraankondiging: op 2 oktober 2008 wordt een trefdag arbeidszorg georganiseerd
20 juni 2008Banenmarkt: werk zoekt mensen
De VDAB nodigt bedrijven en werkzoekenden uit op de banenmarkt Werk zoekt mensen op 4 oktober.
19 juni 2008Infonamiddag over kanker en verliesverwerking
De Vlaamse Liga tegen Kanker nodigt mensen met kanker en hun omgeving uit op een infonamiddag over verliesverwerking op 26 juni in Gent.
16 juni 2008Nieuwsbrieven Huurdersbond, Basiseducatie en Popovggz
Popovggz, de Huurdersbond, Centrum Basiseducatie (met oproep na inbraak afgelopen weekend) en Provinciale Jeugddienst hebben nieuwsbrieven uitgebracht.
16 juni 2008Vacature deeltijds vormingsbegeleider
De Federatie Autonome Centra voor Algemeen Welzijnswerk zoekt in het kader van alternatieve sancties een deeltijds vormingsbegeleider voor het vormingsaanbod Slachtoffer in Beeld in de regio Oost- en West-Vlaanderen. Zie vacature.
13 juni 2008Party-cipation bij Intercultureel Netwerk Gent
Het programma Samenleven en Oriënteren van ING maakt mensen zonder wettig verblijf wegwijs in Gent. Ter afsluiting wordt op 20 juni Party-cipation georganiseerd
13 juni 2008Atlas van Achtergestelde Buurten online
Nieuwsflash van de Provinciale Dienst Sociale Planning: de herzien atlas van achtergestelde buurten is on-line beschikbaar
12 juni 2008Hint-tips
Hint heeft tips in verband met de Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap
12 juni 2008Jaarvergadering Popovggz
Op vrijdagnamidag 27 juni houdt Popovggz haar Algemene Vergadering, met lezing van Ad Verbrugge. Iedereen is welkom. Zie folder en inschrijvingskaart 
11 juni 2008Onderwijscoördinator Consortium volwassenenonderwijs
Het Consortium Volwassenenonderwijs, een regionaal samenwerkingsverband van centra voor volwassenenonderwijs en basiseducatie van de regio Gent Meetjesland Leieland, zoekt een voltijds onderwijscoördinator.
9 juni 2008Kan voetbal de wereld redden?
Op woensdag 25 juni wordt een Rondetafelconferentie gehouden over het Gentse project Voetbal in de stad, waarin voetbal als hefboom gebruikt voor acties in uiteenlopende domeinen als gezondheid, werkgelegenheid en buurtwerk.
5 juni 2008Orthopedagogisch Centrum Sint Jozef zoekt
Een deeltijds maatschappelijk assistent voor het Team La Linea. Zie vacature. Solliciteren voor 20 juni
4 juni 2008Provinciaal Steunpunt Opvoedingsondersteuning
Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen meldt in een persbericht de uitbouw van een Provinciaal Steunpunt Opvoedingsondersteuning en subsidies van initiatieven opvoedingsondersteuning.
4 juni 2008Nieuwsbrief Jeugddienst Gent
De Jeugddienst Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht
4 juni 2008Jaarverslag Welzijnsoverleg Regio Gent
Het jaarverslag van 2007 van Welzijnsoverleg Regio Gent is beschikbaar
3 juni 2008Social profit: een blik op de toekomst vol veranderingen
De Economische Raad Oost-Vlaanderen organiseert op donderdag 26 juni een studienamiddag rond Social profit: een blik op de toekomst vol veranderingen. Zie website.
3 juni 2008Sociale Kaart van Gent 2009
Ruim op tijd aangekondigd: de Sociale Kaart van Gent 2009 verschijnt op 6 maart 2009
3 juni 2008Overleg OCMW’s en CAW’s
Op 10 juni vindt het volgende overleg tussen de OCMW’s en CAW’s uit de regio plaats. Zie agenda.
3 juni 2008De Punt zoekt:
Een consultant organisatieontwikkeling. Zie vacature. Solliciteren voor 16 juni
3 juni 2008Meer vrouwen in de sociale economie
Op donderdag 19 juni 2008 organiseert Sociale Werkplaats De Sleutel een studienamiddag rond het gidsenproject Meer vrouwen in de sociale economie. Zie omschrijving en programma
2 juni 2008Nieuws uit de geestelijke gezondheidszorg
PopovGGZ, Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen, zorgde via een nieuwsbrief voor een overzicht van recente informatie en ontwikkelingen.
27 mei 2008Steunpunt Vakantieparticipatie
Interessante tip nu de vakantieperiode in aantocht is: Steunpunt Vakantieparticipatie - Voor mensen met een kleine portemonnee
26 mei 2008Belang van luisteren naar mensen in armoede
De Zuidpoort  vraagt medewerking om (getuigenissen en documentaire over) het belang van luisteren naar mensen in armoede mee te helpen bekendmaken.
26 mei 2008Kontakt-bejaarden zoekt vrijwilligers
Kontakt-Bejaarden, een Gentse organisatie die de vereenzaming van bejaarden helpt te verminderen, zoekt vrijwilligers. Zie oproep 
26 mei 2008Nieuwsbrief Plazzo
Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen heeft een nieuwsbrief uitgebracht
23 mei 2008Gezocht: Interviewers voor onderzoek
Intercultureel Netwerk Gent zoekt interviewers voor een onderzoek.  Zie oproep.
23 mei 2008CAW Artevelde zoekt
Een deeltijds hulpverlener voor Home Prins Albert. Zie vacature. Solliciteren voor 7 juni
21 mei 2008Intercasa zorgmethodiek
Het Oost-Vlaams intercasa netwerk is een nieuw intersectorale samenwerking tussen diensten en voorzieningen uit de sectoren personen met een verstandelijke handicap en geestelijke gezondheidszorg. Zie website en brochure
21 mei 2008Hint tip
Hint heeft tips in verband met de terugbetaling van hippotherapie
21 mei 2008Nieuwsbrief Gent Stad in Werking
Gent Stad in Werking heeft een nieuwsbrief uitgebracht
21 mei 2008Zelfzorgbijeenkomst voor ervaringsuitwisseling
Plazzo nodigt samen met GRIP zelfzorginitiatieven (zelfhulpgroepen, patiëntenverenigingen,...) uit op een zelfzorgbijeenkomst voor ervaringsuitwisseling over Getuigenissen en infosessies op 12 juni in Gent. Bij voorkeur inschrijven voor 9 juni.
20 mei 2008Intersectorale werkgroep maatschappelijk debat
In opvolging van het intersectoraal overleg gedeelde zorg van 10 april nodigt Welzijnsoverleg Regio Gent alle geïnteresseerden uit op de intersectorale werkgroep maatschappelijk debat over gedeelde verantwoordelijkheid op donderdag 19 juni in Gent (zie uitnodiging).
19 mei 2008Intersectorale werkgroep preventie
In opvolging van het intersectoraal overleg gedeelde zorg van 10 april nodigt Welzijnsoverleg Regio Gent alle geïnteresseerden uit diverse sectoren uit op de werkgroep preventie op maandag 2 juni in Gent. Zie uitnodiging .
19 mei 2008Ondersteuningsteam Allochtonen zoekt
Het Ondersteuningsteam Allochtonen in de Bijzondere Jeugdbijstand (OTA) zoekt een intercultureel bemiddelaar. Zie vacature. Solliciteren voor 3 juni
15 mei 2008Nieuws uit de Oost-Vlaamse geestelijke gezondheidszorg
PopovGGZ, Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen, zorgde via een nieuwsbrief voor een overzicht van recente informatie en ontwikkelingen
15 mei 2008Infonamiddag Medicamenteuze behandeling van Epilepsie
Epilepsie-Contactgroep Ikaros nodigt alle geïnteresseerden uit op de infonamiddag Medicamenteuze behandeling van epilepsie op 31 mei in Gent.
15 mei 2008Infonamiddagen voor mensen met kanker
De Vlaamse Liga tegen Kanker nodigt mensen met kanker en hun omgeving uit op infonamiddagen op 20 mei en 29 mei in Gent.
15 mei 2008Praatcafé Dementie
De werkgroep praatcafé dementie nodigt familieleden en vrienden van personen met dementie uit om deel te nemen aan bijeenkomsten in het Praatcafé Dementie op 22 mei in Deinze en op 27 mei in Lochristi.
15 mei 2008Infonamiddag voor CIB-patiënten over behandeling van pijn
De CIB-Liga, vereniging voor mensen met chronisch inflammatoire bindweefselziekten, organiseert een infonamiddag over Doeltreffende behandeling van Pijn op 24 mei in Gent.
15 mei 2007Infoavond Wegwijs in de sector personen met een handicap
KVG Oost-Vlaanderen en Gezin en Handicap nodigen ouders van een kind met een handicap uit op een infoavond Wegwijs in de sector op 20 mei in Gent.
7 mei 2008Woonfiches geactualiseerd
De Provinciale dienst Sociale planning laat weten dat de gemeentelijke woonfiches geactualiseerd zijn.  Zie bericht.
7 mei 2008Afsluitmoment Ouder & kind programma
Intercultureel Netwerk Gent (ING) organiseert op 23 mei een afsluitmoment van het Ouder & kind programma. Zie folder.
7 mei 2008CAW Artevelde zoekt
Een voltijds hulpverlener in gesco statuut voor het Vluchthuis. Zie vacature. Solliciteren voor 23 mei
6 mei 2008Transculturele psychiatrie
Het vormingscentrum Dr. Guislain organiseert op 3 juni het colloquium over De Psychiatrie en de vreemdeling, over transculturele psychiatrie. Zie folder 1 en folder 2.
6 mei 2008Nieuwsflash van de PWA kantoren
Opwaarts, de nieuwsflash van de PWA kantoren is verschenen
6 mei 2008Nieuwsbrief Plazzo
Plazzo heeft een nieuwsbrief uitgebracht
5 mei 2008Nieuwsbrieven Basiseducatie en Popovggz
Centrum Basiseducatie en Popovggz hebben nieuwsbrieven uitgebracht
30 april 2008Nieuwsbrieven Jeugddiensten
De provinciale en jeugddienst hebben een nieuwsbrief uitgebracht
29 april 2008CAW Visserij zoekt
Hernieuwde oproep: een voltijds teambegeleider. Zie vacature. Solliciteren voor 5 mei
29 april 2008Nieuwsbrief Drugpunt
Drugpunt heeft een nieuwsbrief uitgebracht
25 april 2008Vormingsbeurs ING
Intercultureel Netwerk Gent (ING) organiseert op 21 mei een vormingsbeurs.  Zie website 
25 april 2008Infomoment Nederlands voor anderstaligen
Het Huis van het Nederlands organiseert op 5 juni een infomoment Nederlands voor anderstaligen.  Zie uitnodiging 
24 april 2008Orthopedagogisch Centrum Sint Jozef zoekt
Deeltijdse opvoeder voor een zo spoedig mogelijke indiensttreding.  Zie vacature
24 april 2008De Triangel zoekt:
Zowel opvoeders/begeleiders als invulling van vakantiejobs voor juli-augustus-september. Zie vacature .
24 april 2008Nieuwsbrief Lokaal Sociaal Beleid Gent
De nieuwsbrief Lokaal Sociaal Beleid Gent is verschenen
22 april 2008Verslag overleg gedeelde zorg
Welzijnsoverleg Regio Gent zorgde voor het verslag van het overleg gedeelde zorg dat doorging op 10 april.
21 april 2008Nieuwsbrief Personen met een Handicap
Dienst Welzijn Provincie Oost-Vlaanderen zorgde voor een nieuwsbrief personen met een handicap met nieuws over nieuwe ontwikkelingen, publicaties, weetjes,...
21 april 2008Flikken 4 specials
Op 27 september vindt de 5de Flikken 4 specials plaats.  Zie affiche.
21 april 2008Orthopedagogisch Centrum Sint Jozef zoekt
Een halftijds opvoeder. Zie vacature. Solliciteren voor 24 april
18 april 2008Beleidsmedewerker Integrale Jeugdhulp
De Vlaamse Gemeenschap heeft Koen Gevaert aangeduid als nieuwe beleidsmedewerker voor Integrale Jeugdhulp in Oost-Vlaanderen.  Koen neemt zijn Oost-Vlaamse taak op vanaf 1 mei
18 april 2008Nieuwsbrief Plazzo
Plazzo heeft een nieuwsbrief uitgebracht
17 april 2008Verslag regionaal forum ouderenadviesraden
Welzijnsoverleg Regio Gent zorgde samen met provincie Oost-Vlaanderen voor het verslag van het regionaal forum voor ouderenadviesraden van 4 maart.
18 april 2008Verslag OCMW overleg
Het verslag van het OCMW overleg van 8 april 2008 is beschikbaar
16 april 2008Voortgangsrapport regionaal welzijnsoverleg
Het provinciaal voortgangsrapport regionaal welzijnsoverleg 2007 is beschikbaar op de provinciale website 
15 april 2008Nieuwsbrief Popovggz
Popovggz heeft een nieuwsbrief uitgebracht
14 april 2008CAW Artevelde zoekt
Twee voltijdse teambegeleiders. Zie vacature. Solliciteren voor 26 april
11 april 2008Nieuwsbrieven Hint, Huurdersbond en Drugpreventie
Drugpreventie Rhode en Schelde, Hint en Huurdersbond hebben nieuwsbrieven uitgebracht
9 april 2008Studiedag Door de mazen van het net
Op 19 mei 2008 een studiedag plaats met als thema "Door de mazen van het net" rond 2 bijzondere onderzoeken : de evaluatie van het pilootproject Proefzorg en methodieken voor een drugpreventiebeleid naar kwetsbare groepen. Zie folder en website
8 april 2008Netwerk schooltoelagen Gentse lokale overlegplatformen
De Gentse lokale overlegplatformen (LOP) zorgden voor informatie over de vernieuwde en uitgebreide schooltoelagen en zoeken partners voor uitbreiding van het Gentse netwerk schooltoelagen.
2 april 2008Nieuwsbrieven jeugddiensten
De jeugddiensten van Stad Gent en Provincie Oost-Vlaanderen hebben een nieuwsbrief uitgebracht
1 april 2008Infosessie ervaringsbewijs verhuizer
Het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum van OCWM Gent (OTC) organiseert op 16 mei een infosessie ervaringsbewijs verhuizer. Zie uitnodiging.
1 april 2008CAW Artevelde zoekt
2 deeltijdse hulpverleners voor het bijstandsteam. Zie vacature. Solliciteren voor 14 april
1 april 2008Nieuwsbrief Popovggz
Popovggz heeft een nieuwsbrief uitgebracht
31 maart 2008Het psychologisch proces bij verlies van autonomie
De Lokale SIT Sint-Amandsberg/Oostakker organiseert op 4 juni een informatieavond rond "Het psychologisch proces bij verlies van autonomie". Zie uitnodiging.
31 maart 2008CAW Visserij zoekt
Een voltijds teambegeleider - individueel begeleider. Zie vacature. Solliciteren voor 21 april
31 maart 2008Nieuwsbrief Gent Stad in Werking
Gent Stad in Werking heeft een nieuwsbrief uitgebracht
31 maart 2008Tewerkstellingskansen van hooggeschoolde allochtonen
SERR organiseert op 11 april een diversiteitsplatform rond Tewerkstellingskansen van hooggeschoolde allochtonen.  Zie uitnodiging.  
31 maart 2008Nachtopvang voor senioren vanaf 1 april
OCMW Gent voorziet vanaf 1 april nachtopvang voor senioren in het Woon-en Zorgcentrum Zonnebloem.  Zie nieuwsbericht  
20 maart 2008Overzich lokaal sociaal beleidsplannen
Een overzicht van de lokaal sociaal beleidsplannen vind je hier 
17 maart 2008Nieuwsbrief Popovggz
Popovggz heeft een nieuwsbrief uitgebracht
14 maart 2008’t Vuil Huishouden
De Emancipatorische Projectwerking van OCMW Gent en Victoria De Luxe brengen van 4 tot 11 april de tragikomedie ’t Vuil Huishouden. Zie folder en website
14 maart 2008Provinciale Toetsingsdag voeding en beweging
Op 11 april vindt in het dienstencentrum van Gentbrugge de Provinciale toestingsdag rond de Vlaamse gezondheidsdoelstelling voeding en bewegen plaats.
Inschrijven kan hier, u vindt het volledige programma hier.
14 maart 2008Nachtopvang verhuist
De Nachtopvang verhuist op 17 maart naar Gasmeterlaan 107, 9000 Gent.  Telefoonnummer en openingsuren blijven ongewijzigd
14 maart 2008Hint tip
Hint heeft nieuwe tips uitgebracht, met onder meer nieuwe labels voor toegankelijk toerisme
7 maart 2008Een nieuw hoofdstuk
OCMW Gent heeft samen met Victoria Deluxe een documentaire met bewoners van Het Heiveld gemaakt.  Zie persbericht of bekijk het fragment uit het VRT nieuws
7 maart 2008Ontmoetingsdag zorgverleners en zelfhulpgroepen
Vlaamse Liga tegen Kanker organiseert op 20 maart een ontmoetingsdag voor professionele zorgverleners en zelfhulpgroepen.  Zie uitnodiging
7 maart 2008Orthopedagogisch Centrum Sint Jozef zoekt
Een opnamecoördinator (aanvangsdatum 5 mei).  Zie vacature.  
5 maart 2008Waterforum in Gent
Samenlevingsopbouw Gent organiseert op 20 maart in zwembad Van Eyck een waterforum. Het programma vindt u hier, inschrijven kan hier.
3 maart 2008CAW Artevelde zoekt:
Administratief medewerker voor De Schelp en hulpverlener voor Klemenswerk. Solliciteren voor 10 maart
3 maart 2008Nieuwsbrief Plazzo
Plazzo heeft een nieuwsbrief uitgebracht
3 maart 2008Nieuwsbrieven Jeugddienst Provincie en Gent
De provinciale en stedelijke jeugddiensten hebben een nieuwsbrief uitgebracht
28 februari 2008Opendeurdag Nachtopvang
De Nachtopvang van CAW Artevelde verhuist naar de Gasmaterlaan 107 in Gent en houdt op vrijdag 14 maart een opendeurdag (van 15 tot 17 uur)
28 februari 2008Vergadering Sociaal Verhuurkantoor
Welzijnsoverleg Regio Gent organiseert op 5 maart een vergadering rond Sociaal Verhuurkantoor voor de gemeenten Zelzate, Wachtebeke, Moerbeke, Lochristi en Merelbeke. Zie uitnodiging
28 februari 2008Panelgesprek steunpilaren sociale economie
Gent Stad in Werking organiseert op 10 maart een panelgesprek rond de steunpilaren van de sociale economie. Zie uitnodiging
27 februari 2008Gentse hangjongeren in Koppen
Op donderdag 28 januari zend het Eén programma Koppen een documentaire uit over Gentse hangjongeren. Het programma wil een beeld schetsen van hangjongeren, maar schenkt ook aandacht aan een sportproject van vzw JONG. Zie aankondiging
27 februari 2008Nieuwsbrief Basiseducatie
Centrum Basiseducatie heeft een nieuwsbrief uitgebracht
25 februari 2008Projectoproep 2008 Welzijnszorg
Welzijnszorg doet een projectoproep naar organisaties die een project willen starten (of reeds lopende hebben) dat de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting aangaat. Zie projectoproep, folder en en aanvraagformulier. Aanvragen moeten binnen zijn voor 31 maart.
25 februari 2008Studiedag huiselijk geweld bij allochtone vrouwen
El Ele organiseert op 20 maart een studiedag rond huiselijk geweld bij allochtone vrouwen.  Zie uitnodiging
21 februari 2008Cirkels van stilte
De Sloep organiseert elke woensdag Cirkels van Stilte voor regularisatie van de mensen zonder papieren. Zie oproep
21 februari 2008Leefloonval
ACW heeft een cahier “Leefloonval te Gent” gemaakt
20 februari 2008HINT-tip
Hint heeft nieuwe tips uitgebracht voor personen met een handicap
18 februari 2008 Theater rond leefwereld personen met licht mentale handicap
Ovosit organiseert op 20 maart de theatervoorstelling “Jeanine” rond de leefwereld van personen met een licht mentale handicap of zwakbegaafdheid.  Zie website
18 februari 2008Infosessie Uitbreidingsbeleid 2008
Op donderdag 13 maart wordt een infosessie over het Uitbreidingsbeleid 2008 georganiseerd. Minister Steven Vanackere zal zelf de klemtonen van zijn beleidsvisie toelichten. Zowel de meerjarenplanning en zorg in natura, alsook het persoonlijke-assistentiebudget en zorgvernieuwing zullen aan bod komen. Zie programma
18 februari 2008CAW Artevelde zoekt:
Een deeltijds groepswerker voor het Service- en Ontmoetingscentrum (SOC)en een voltijds crisishulpverlener voor De Schelp. Solliciteren voor 1 maart
15 februari 2008CM zoekt
De Christelijke Mutualiteit (CM) zoekt een Coördinator Zorgend Vrijwilligerswerk.  Zie vacature
15 februari 2008Nieuwsbrief Popovggz
Popovggz heeft een nieuwsbrief uitgebracht
14 februari 2008Roppov zoekt:
Een halftijds medewerker.  Zie vacature . Solliciteren voor 17 maart
14 februari 2008Plazzo nieuwsbrief
Plazzo heeft een nieuwsbrief uitgebracht
12 februari 2008Afronding van het project Jeugdwerker in Opleiding
VZW Jong organiseert op 19 februari een studiedag naar aanleiding van de afronding van het project Jeugdwerker in Opleiding. Zie uitnodiging
12 februari 2008Integrale Jeugdhulp zoekt beleidsmedewerker
Integrale Jeugdhulp Oost-Vlaanderen zoekt een beleidsmedewerker. Zie vacature. Solliciteren voor 24 februari
11 februari 2008Infosessie Rechtenverkenner
Op 19 maart wordt een infosessie rond de website www.rechtenverkenner.be georganiseerd. Zie programma
11 februari 2008Nieuwsbrief Jeugddienst Provincie Oost-Vlaanderen
De provinciale Jeugddienst heeft een nieuwsbrief uitgebracht
7 februari 2008Gedeelde zorg personen met een handicap
WRG organiseert op 10 april een intersectorale vergadering rond gedeelde zorg personen, in opvolging van het debat van 18 september 2007 over de relatie van de doelgroep met andere sectoren. Zie uitnodiging
7 februari 2008CAW Artevelde zoekt:
3 medewerkers voor de nachtopvang en een halftijds hulpverlener voor ambulant begeleidingsteam. Solliciteren voor 20 februari
6 februari 2008Buitengoed, Goed buiten: 2de oproep plattelandsprojecten
Het Provinciaal Managementcomité platteland lanceert vandaag de 2de oproep voor plattelandsprojecten PDPO II. Hiermee wil het provinciebestuur, het Vlaamse Gewest en de Europese Unie plattelandsprojecten cofinancieren met max. 65%, onder meer voor intermediaire dienstverlening. Zie persnota
5 februari 2008Logo Gent zoekt
Een deeltijds administratief medewerker. Zie vacature. Solliciteren voor 29 februari
4 februari 2008Nieuwsbrief Jeugddienst Gent
De Gentse Jeugddienst heeft een nieuwsbrief uitgebracht
1 februari 2008Nieuwsbrief Popovggz
Popovggz heeft een nieuwsbrief uitgebracht
30 januari 2008Vrijwilligerswerk in goede banen
Op 4 maart organiseert het Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk een informatieve en interactieve dag voor iedereen die betrokken is bij het organiseren van vrijwilligerswerk. Zie aankondiging
30 januari 2008Regionaal forum ouderenadviesraden
Welzijnsoverleg Regio Gent organiseert samen met provincie Oost-Vlaanderen een regionaal forum voor ouderenadviesraden op 4 maart in GentInschrijven voor 28 februari.
29 januari 2008CAW Artevelde zoekt
Een deeltijds hulpverlener voor het Bijstandsteam. Zie vacature. Solliciteren voor 5 februari.
28 januari 2008Studiedag over het project Jeugdwerkers in Opleiding
Op 19 februari organiseert vzw Jong een studiedag over het project Jeugdwerkers in Opleiding.
25 januari 2008Nieuwsbrief Gent Stad in Werking
Gent stad in werking heeft een nieuwsbrief uitgebracht
24 januari 2008Bipolaire stoornissen
PC Dr. Guislain organiseert op 12 februari een colloquium rond: Bipolaire stoornissen - meer dan manisch-depressiviteit. Zie folder deel 1 en deel 2
24 januari 2008Instuifdagen Steunpunt Leerrecht- en Leerplichtbegeleiding
Het Steunpunt Leerrecht- en Leerplichtbegeleiding organiseert van 26 tot 28 februari instuifdagen om hun werking toe te lichten. Zie uitnodiging
24 januari 2008Luisterdag Gentse Overlegtafel
De Gentse Overlegtafel organiseert op vrijdag 29 februari 2008 de voorstelling van getuigenissenbundel en documentaire “Het belang van luisteren naar mensen in armoede”. Zie uitnodiging
21 januari 2008Provinciale hoorzitting voor ouderen
De Vlaamse Ouderenraad organiseert op 29 januari een provinciale hoorzitting voor ouderen.  Zie uitnodiging
18 januari 2008Pensioen, daar zit toekomst in
Lokaal Dienstencentrum Ten Hove organiseert vormingssessie “Pensioen, daar zit toekomst in!”. Gespreksnamiddagen op donderdag van 14 uur tot 17 uur van 24 januari tot 20 maart. Zie persnota
18 januari 2008Doventolken via webcam
Schepen Balthazar heeft een actieprogramma uitgewerkt met 40 grotere en kleinere punten die hij nog deze bestuursperiode wil realiseren op het vlak van toegankelijkheid voor personen met een handicap.  Zie artikel
18 januari 2008Nieuwsbrief Plazzo
Plazzo heeft een nieuwsbrief uitgebracht
17 januari 2008Nieuwsbrieven Popovggz en Hint
Popovggz en Hint hebben nieuwsbrieven uitgebracht
14 januari 2008Nieuwsbrief Personen met een Handicap
Dienst Welzijn Provincie Oost-Vlaanderen zorgde voor een nieuwsbrief personen met een handicap met nieuws over nieuwe ontwikkelingen, publicaties, weetjes,...
9 januari 2008RVA paar dagen gesloten wegens verhuis
De RVA-diensten verhuizen naar Jan Samijnstraat 1 te 9050 Gent. De dienst is van maandag 14 januari tot en met woensdag 16januari niet bereikbaar. Zie bericht
7 januari 2008Transithuis is verhuisd
Transithuis is verhuisd.  Zie bericht
7 januari 2008Nieuwsbrief provinciale jeugddienst
De Provinciale Jeugddienst heeft een nieuwsbrief uitgebracht
7 januari 2008Debatlunch over Multifunctionele centra
Het Contactcomité van Organisaties voor Jeugdzorg van de regio Gent organiseert een debatlunch over Multifunctionele Centra op 18 januari in Gent (inschrijven tot 14 januari). 
2 januari 2008Nieuwsbrieven RUNG en Stedelijke Jeugddienst
RUNG en de Stedelijke Jeugddienst hebben een nieuwsbrief uitgebracht
21 december 2007CAW Visserij zoekt
Een hulpverlener voor het team onthaal.  Zie vacature.  Solliciteren voor 31 december
21 december 2007Nieuwsbrieven Sociale Planning en Basiseducatie
Leerpunt - centrum basiseducatie Gent het Steunpunt Sociale Planning Oost-Vlaanderen hebben een nieuwsbrief uitgebracht
19 december 2007Regionaal vormingsproject beleidsparticipatie ouderen
Welzijnsoverleg Regio Gent heeft in samenwerking met Vormingplus Gent-Eeklo in 2007 een vormingspakket uitgewerkt ter ondersteuning van de seniorenraden bij de uitwerking van het lokaal sociaal beleidsplan van hun gemeente.
Het project materiaal staat ter beschikking op deze pagina
19 december 2007Nieuwsbrieven Hint en Popovggz
Hint en Popovggz hebben een nieuwsbrief uitgebracht
17 december 2007Longitudinaal onderzoek van Steunpunt WVG in Gent
Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (Steunpunt WVG) voert onder meer in Gent een onderzoek uit naar gevolgde zorgtrajecten bij jongeren en hun gezin, bij volwassenen en bij ouderen. Zie presentatie
14 december 2007Sen-café
Het Steunpunt Expertise Netwerken (SEN) organiseert op 18 januari een Sen-café een inspirerende en uitdagende ontmoeting tussen mensen die personen met een handicap ondersteunen.  Zie uitnodiging
12 december 2007Nieuwsbrief Plazzo
Plazzo heeft een nieuwsbrief uitgebracht
12 december 2007De Provincie zoekt een bestuurssecretaris-sociale planning
De provincie Oost-Vlaanderen zoekt een bestuurssecretaris-sociale planning.  Zie vacature.  Solliciteren voor 17 december
12 december 2007Eén nummer voor ziekenvervoer
Vanaf 1januari 2008 voeren drie ziekenfondsen in Oost-Vlaanderen een centraal oproepnummer in voor niet-dringend ziekenvervoer. Alle leden van CM Midden-Vlaanderen, Bond Moyson Oost-Vlaanderen en de Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen kunnen dan terecht op het nummer 078-15.95.95.
11 december 2007HINT en CADOR verhuizen
HINT Gent en CADOR Gent verhuizen rond 19 december naar Emanuel Hielstraat 83 te Gentbrugge. Daardoor zijn de diensten gesloten van 17 december tot en met 2 januari
9 december 2007CAW Visserij Deinze is verhuisd
CAW VIsserij afdeling Deinze is sinds 3 december verhuisd naar de Peter Benoitlaan 30 te 9800 Deinze. Telefoon 09 386 79 92, fax: 09 380 41 71 en email: afdeling.deinze@cawvisserij.be zijn hetzelfde gebleven
6 december 2007Nieuwsflash Integrale Jeugdhulp
Integrale jeugdhulp Oost-Vlaanderen heeft een nieuwsflash uitgebracht
4 december 2007Bind-kracht in armoede
Op 18 januari organiseert Bind-Kracht de studiedag Bind-Kracht in armoede, krachtgerichte hulpverlening in dialoog.  Zie folder


Archief: berichtenBerichtenbox
  • Veiling OTC
  • Eens kijken of alles werkt
  • test 3
  • test 2
  • test 1