Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welzijnsoverleg Regio Gent vzw wil met deze website de professionele en semi-professionele hulpverleners uit de Gentse regio op de hoogte houden van de eigen activiteiten en de verschillende activiteiten en evoluties in de regionale welzijnssector.

23 mei 2007Lunchdebat sociale tewerkstelling
Welzijnsoverleg Regio Gent organiseert op 22 juni een lunchdebat rond het thema Sociale tewerkstelling, kansen en knelpunten in de Gentse regio.  Zie programma
23 mei 2007Nieuwsbrief Plazzo
Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo) heeft een nieuwsbrief uitgebracht
23 mei 2007Infosessie over slechthorendheid en doofheid bij ouderen
SIG organiseert een infosessie over slechthorendheid en doofheid bij ouderen op 31 mei in Deinze.
16 mei 2007Nieuwsbrief VGPH
Het Vlaams Gebruikersoverleg Personen met een Handicap heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
16 mei 2007Gespreksnamiddag rond relatie grootouders/kleinkinderen
Op 7 juni organiseert SIG een gespreksnamiddag door rond met als onderwerp de relatie grootouders/kleinkinderen. Hierin komt ondermeer de pedagogische rol aan bod, een schets van de tijdsgeest en wat de rol van een grootouder kan zijn als het kleinkind een probleem heeft (bv. ADHD, leerstoornis, handicap). Zie uitnodiging
16 mei 2007Nieuwsbrief Popovggz
Popovggz heeft een nieuwsbrief uitgebracht
16 mei 2007Gent opent testcentrum voor de job van verhuizer
Het Opleidings- en Tewerkstellings-centrum van OCMW Gent opent als eerste in Vlaanderen een erkend testcentrum voor de job van verhuizer. Iedereen kan er terecht voor het behalen van een ervaringsbewijs voor verhuizer-inpakker-drager.
16 mei 2007Resultaten congresdag van 24 april 2007
Op 24 april vond een tweede congresdag plaats.  Informatie over de congresdag en de resultaten, een lijst van concrete actievoorstellen en mogelijke samenwerkingsverbanden, vindt u op de website over het lokaal sociaal beleid in Gent.
16 mei 2007OCMW-overleg Leie en Ommeland op 18 juni 2007
Het volgende OCMW-overleg Leie en Ommeland gaat door op maandag 18 juni 2007 om 9 uur in OCMW Sint-Martens-Latem. Zie uitnodiging
14 mei 2007Symposium empower
De Werkbank organiseert op 22 mei het symposium Empower, een project dat samen werd uitgewerkt met Het GORS uit Zeeland in het kader van Euregio Scheldemond. Zie uitnodiging
14 mei 2007Hint tips
Handicap informatie en tips (HINT) heeft nieuwe HINT-tips uitgebracht
11 mei 2007Werkingsverslag 2006 Project Zelfmoordpreventie
Het Project Zelfmoordpreventie zorgde voor een†werkingsverslag 2006.
11 mei 2007SXTC-brochure: jongeren en relaties, seks, alcohol en drugs
Provincie Oost-Vlaanderen meldt een nieuwe SXTC-brochure over werken met jongeren rond relaties en seks, alcohol en andere drugs en beschikt over 1 000 gratis exemplaren.
10 mei 2007Gemeentefiches Kind & Gezin
Kind & Gezin heeft op haar website gemeentelijke kindrapporten geplaatst.  Interessant voor al wie met lokaal sociaal beleid bezig is
10 mei 2007Actie Recht-Uit
Samenlevingsopbouw Gent organiseert op 16 mei de Actie Recht-uit.  Zie uitnodiging
10 mei 2007Nieuwsbrief provinciale jeugddienst
De Provinciale Jeugddienst heeft een nieuwsbrief uitgebracht
10 mei 2007Opendeurdagen Lokaal Dienstencentrum De Muide
Op vrijdag 11 en zaterdag 12 mei zijn er opendeurdagen in het Lokaal Dienstencentrum De Muide. Zie website
10 mei 2007Nieuwsbrief Gent Stad in Werking
Gent Stad in Werking heeft een nieuwsbrief uitgebracht
9 mei 2007RESOC heeft een nieuwe website
Het Regionaal economisch en sociaal overlegcomité (RESOC)Gent en rondom Gent heeft een nieuwe website.
9 mei 2007Kindertheaterparkdag Spiegels en Spektakels
Pedagogisch Centrum Wagenschot nodigt alle geïnteresseerden uit op hun kindertheaterparkdag Spiegels en Spektakels in Eke-Nazareth
9 mei 2007Studiedag Moslim en Verslaving, een bijzondere aanpak?!
Naar aanleiding van het vijfjarige bestaan van de vzw De Eenmaking-El Wahda-Birlesim organiseert het provinciebestuur Oost-Vlaanderen in samenwerking met De Eenmaking, Agora, Voem en Stad Gent een studiedag met als thema moslim en verslaving, een bijzondere aanpak?! in Gent.†
7 mei 2007Waar kan een mens nog betaalbaar wonen?
Op 31 mei organiseert (onder andere) de Gentse Woonraad het debat “ Waar kan een mens nog betaalbaar wonen?” .  Zie uitnodiging
4 mei 2007Subsidiestromen voor de regio
In dit pdf-bestand (2,66 mb) op de website van RESOC-SERR vind je een overzicht van verschillende subsidiestromen die vanuit de regio Gent kunnen aangesproken worden
3 mei 2007OTA zoekt Intercultureel bemiddelaar
Het project Ondersteuningsteam Allochtonen (OTA) in de bijzondere jeugdbijstand zoekt een intercultureel bemiddelaar. Zie vacature. Solliciteren voor 15 mei
2 mei 2007Studiedag cultuurparticipatie van personen met een handicap
Vormingscentrum Handicum en Kunstencentrum Vooruit nodigen alle geïnteresseerden uit naar Entree Inclusief, een studiedag over cultuurparticipatie van mensen met een handicap.
2 mei 2007Subregionaal Overleg Personen met een Handicap
Op 14 mei is er een subregionaal overleg personen met een handicap regio Gent.  Zie uitnodiging.
2 mei 2007Zelfzorg en lokaal sociaal beleid
Het Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo) zorgde voor een nota over zelfzorg en lokaal sociaal beleid.† Alle Oost-Vlaamse gemeente- en OCMW-besturen en zelfzorggroepen kunnen bij Plazzo terecht voor bijkomende informatie en samenwerking.
2 mei 2007Nieuwsbrief Popovggz
Popovggz heeft een nieuwsbrief uitgebracht
2 mei 2007Nieuwsbrief Jeugddienst Gent
De Jeugddienst Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht
26 april 2007Social Profit meets Profit
De Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV) organiseert op vrijdag 27 april een namiddag rond het thema Social profit meets Profit in Gent.
25 april 2007Allochtone senioren... ook uw zorg?
Op 6 juni organiseren het Vlaams Minderhedencentrum en de Provincie Oost-Vlaanderen een studie en reflectiedag voor professionelen uit ouderenvoorzieningen rond allochtone senioren.  Zie folder
23 april 2007Bezinningsdag armoede en sociale uitsluiting
Op 12 mei wordt in het Provinciaal Administratief Centrum een bezinningsdag armoede en sociale uitsluiting georganiseerd.  Zie programma
23 april 2007ROPPOV dag
Op vrijdag 8 juni 2007 is het ROPPOV dag. Zie uitnodiging en bijlage
23 april 2007Week van de Kraamzorg
Het Expertisecentrum Kraamzorg organiseert de Week van de Kraamzorg van 7 tot en met 12 mei in Gent.
23 april 2007CAW Artevelde zoekt
2 medewerkers voor het project nachtopvang in Gent (zie vacature)en een hulpverlener voor Klemenswerk (zie vacature).† Solliciteren voor 30 april
20 april 2007Sociale Situatieschets 2006
Via de Sociale Situatieschets 2006 biedt het Oost-Vlaams Steunpunt Sociale Planning cijfers over welzijn en gezondheid op een gestructureerde en gebruiksvriendelijke manier aan.
17 april 2007Nieuwsbrief provinciale jeugddienst
De provinciale Jeugddienst heeft een nieuwsbrief uitgebracht
17 april 2007Open huis in het UZ Gent tijdens de Vlaanderendag
Tijdens het Open Huis in UZ Gent tijdens de Vlaanderendag op 22 april kan je met specialisten praten over actuele medische onderwerpen, kennismaken met verschillende patiŽntenverenigingen en deelnemen aan rondleidingen
16 april 2007CGG Eclips zoekt preventiewerker
CGG Eclips zoekt een preventiewerker voor het C.A.T. Preventiehuis. Zie vacature. Solliciteren voor 5 mei
16 april 2007Nieuwsbrief Popovggz
Popovggz heeft een nieuwsbrief uitgebracht
13 april 2007Grondrechtenboom
De tweede nieuwsbrief van de Grondrechtenboom van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen is verschenen
13 april 2007Sociale Kaart van Gent 2007-2008
De Sociale Kaart van Gent 2007-2008 verschijnt op 5 oktober
13 april 2007Transithuis zoekt hulpverlener
Transithuis Gent (CAW Artevelde) zoekt een halftijds hulpverlener.† Solliciteren voor 23 april.† Zie vacature
12 april 2007Hint tips: info over Parlement in verstaanbare taal
Informatie over de brochure Parlement in verstaanbare taal vind je in de Hint-tips
11 april 2007Nieuwsbrief OriŽntatiepunt Gezondheidszorg
Oriëntatiepunt Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen bracht een nieuwsbrief met relevante actualiteit, nieuwe wetgeving, beleidsmaatregelen, publicaties e.d. m.b.t. het recht op gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf of met een precair verblijf uit.
11 april 2007Nieuws uit de Oost-Vlaamse zelfzorg
De nieuwsbrief van Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo) biedt een overzicht van nieuws en activiteiten van Plazzo en Oost-Vlaamse zelfhulpgroepen, patiëntenverenigingen,...
10 april 2007Reorganisatie onthaal CAW Artevelde vanaf 16 april 2007
CAW Artevelde zal vanaf 16 april het onthaal van nieuwe cliënten anders organiseren en vraagt om doorverwijzingen via deze onthaalteams te regelen. 
6 april 200720 jaar Dagcentrum De Totem
Dagcentrum De Totem viert op 11 mei het 20-jarig bestaan.  Zie aankondiging
2 april 2007Symposium Complexe ziekten, complexe zorg
P.C. Sint-jan de Deo organiseert op 10 mei het symposium Complexe ziekten, complexe zorg. Zie uitnodiging
2 april 2007Nieuwsbrief Popovggz
Er is een nieuwsbrief van Popovggz
30 maart 2007Nieuwsbrief Jeugddienst Gent
De Jeugddienst Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht
29 maart 2007Jaarverslag Centrum Ambulante Begeleiding
Het Centrum Ambulante Begeleiding (CAB) heeft haar jaarverslag 2006 op haar website geplaatst
28 maart 2007Jaarverslag 2006
Het jaarverslag 2006 van Welzijnsoverleg Regio Gent is beschikbaar
26 maart 2007Trefdag Werken aan Intercultureel Samenleven
Samenlevingsopbouw Gent nodigt alle geïnteresseerden uit op hun trefdag Werken aan Intercultureel Samenleven op 27 april in Gent.
23 maart 2007OCMW Gent stelt voor:
Nieuw woon- en zorgcentrum in Wondelgem: zie perstekst
Fonds ter bestrijding van digitale kloof: zie perstekst
21 maart 2007Extra nieuwsbrief Basiseducatie
Centrum Basiseducatie heeft een extra nieuwsbrief uitgebracht met informatie over de digitale week, open klassen en broodje basiseducatie
19 maart 2007Nieuwsbrief Popovggz
Popovggz heeft een nieuwsbrief uitgebracht
19 maart 2007Debat: Mijn hoofddoek afzetten, dat nooit
Artevelde Hogeschool organiseert op 28 maart een debat rond over de toenemende druk om hoofddoeken te weren in openbare ruimten. Zie uitnodiging
19 maart 2007Nieuwsbrief Jeugddienst Gent
De nieuwsbrief van de Gentse Jeugddienst is verschenen
19 maart 2007Nieuwsbrief Gent Stad in Werking
Gent Stad in Werking heeft een nieuwsbrief voor de maand maart uitgebracht
15 maart 2007De provinciale 14-daagse van de thuiszorg
Van maandag 16 april tot en met vrijdag 27 april 2007 organiseert het provinciebestuur de 14-daagse van de thuiszorg, in samenwerking met de vele erkende voorzieningen thuiszorg over de sectoren heen. Zie aankondiging, programma en inschrijvingen
15 maart 2007Talkie walkie congres
Ontdek de gevolgen van de individualisering en globalisering op de jongerenculturen: op 23 maart. Zie uitnodiging
14 maart 2007Nieuws uit de Oost-Vlaamse zelfzorg
De nieuwsbrief van Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo) biedt een overzicht van nieuws en activiteiten van Plazzo en Oost-Vlaamse zelfhulpgroepen, patiëntenverenigingen,...
12 maart 2007Europees jaar van de gelijke kansen voor iedereen
Tip: bezoek eens de website Europees jaar van de gelijke kansen voor iedereen. Je vindt ook een overzicht van de verschillende activiteiten
8 maart 2007HINT Tips: WIGW wordt OMNIO
Handicap informatie en tips (HINT) heeft nieuwe HINT-tips uitgebracht: vanaf 1 juli 2007 wordt het WIGW-statuut vervangen door het OMNIO-statuut
8 maart 2007Nieuwsbrief personen met een handicap
Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen heeft een nieuwsbrief personen met een handicap uitgebracht
8 maart 2007Nieuwsbrief Jeugddienst Gent
De Gentse Jeugddienst heeft een nieuwsbrief uitgebracht
7 maart 2007Nieuwsbrief Leerpunt
Centrum Basiseducatie - Leerpunt heeft een nieuwsbrief uitgebracht
7 maart 2007Nieuwsbrief Popovggz
Popovggz heeft een nieuwsbrief uitgebracht
7 maart 2007Signalen uit de Gentse zelfzorg gezocht!
Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen en Samenlevingsopbouw Gent nodigen alle Gentse zelfzorggroepen uit om hun noden en mogelijkheden te signaleren aan het Gentse stads- en OCMW-bestuur op 29 maart.  Zie uitnodiging en folder.
7 maart 2007Nieuws uit de Oost-Vlaamse zelfzorg
De†nieuwsbrief van Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen biedt een overzicht van activiteiten en nieuws uit de Oost-Vlaamse zelfhulpgroepen, patiŽntenverenigingen,...
6 maart 2007Nieuwsbrief provinciale jeugddienst
De provinciale jeugddienst heeft een nieuwsbrief uitgebracht
27 februari 2007OCMW Gent ondersteunt mantelzorgers
De Lokale Dienstencentra De Boei, De Horizon en De Thuishaven (OCMW Gent) organiseren elk specifieke acties om de mantelzorgers te ondersteunen in hun dagdagelijkse zorgtaken. Zie persbericht
27 februari 2007Studiedag Dementie & toekomstperspectieven
De stuurgroep Praatcafé Dementie Gent en ECD Paradox organiseren op 20 maart een studienamiddag met als onderwerp Dementie & toekomstperspectieven – evoluties op vlak van behandeling.  Zie uitnodiging
27 februari 2007Nieuwsbrief Popovggz
Popovggz heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
26 februari 2007www.lokaalsociaalbeleidgent.be
Op vrijdag 23 januari kondigden schepen van sociaal beleid Balthazar en OCMW-voorzitter Versnick de digitale geboorte van de Gentse webstek www.lokaalsociaalbeleidgent.be aan. U leest de perstekst hier.
19 februari 2007Kritisch gekeken naar huisvestingsbeleid
De presentatie die Pascal De Decker op 31 januari in Victoria Deluxe bracht, vind je hier (in PDF).
13 februari 2007Jobbeurs
Op 3 maart wordt een jobbeurs georganiseerd
12 februari 2007Huurdersbond is verhuisd
Sedert 1 februari 2007 is Huurdersbond Oost-Vlaanderen verhuisd naar de Grondwetlaan 56 b in 9040 Sint-Amandsberg
12 februari 2007Reva-beurs
Van donderdag 19 tot zaterdag 21 april wordt in Flanders expo de Reva-beurs georganiseerd, een informatiebeurs voor mensen met een handicap en ouderen
12 februari 2007HINT-tip
Hint (Handicap, Informatie en Tips) heeft deze maand de volgende tips voor u
12 februari 2007Nieuwsbrief Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen
Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo) bracht een nieuwsbrief uit.
9 februari 2007Gent Geniet Gezond
LOGO Gent nodigt iedereen uit om van 9 tot 16 maart deel te nemen aan Gent Geniet Gezond.
8 februari 2007Psychosenzorg: op zoek naar evenwicht
Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain organiseert op 20 maart een colloquium rond psychosenzorg.  Zie folder 1 en folder 2
7 februari 2007Beleidsparticipatie van Ouderen
De Gezinsbond Oost-Vlaanderen organiseert†een vormingsdag voor ouderen over beleidsparticipatie in†Deinze (9/3), Gent (12/3 en 19/3)†en Eeklo (16/3).
5 februari 2007Oud worden, hoeveel mag dat kosten?
KVG organiseert op 10 maart en 28 april een vorming rond: Oud worden , hoeveel mag dat kosten?  Zie uitnodiging
5 februari 2007Mobiliteit voor personen met een handicap
KVG organiseert op 24 maart een vormingsmoment rond mobiliteit voor personen met een handicap. Zie uitnodiging
5 februari 2007Nieuwsbrief Provinciale Jeugddienst
De Provinciale Jeugddienst heeft een nieuwsbrief uitgebracht
5 februari 2007Kennismakingsbrochure Bijzondere Jeugdbijstand
Het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen heeft een kennismakingsbrochure Bijzondere Jeugdbijstand uitgebracht
1 februari 2007Nieuwsbrief Popovggz
Popovggz heeft een nieuwsbrief uitgebracht
1 februari 2007Nieuwsbrief Jeugddienst Gent
De Jeugddienst Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht
31 januari 2007Regiohuis Kind en Gezin
Het Regiohuis van Kind en Gezin zal vanaf 1 februari 2007 voor de (aanstaande) ouders bereikbaar zijn op één telefoonnummer: 078/150.100.  Dit nummer vervangt de huidige regiohuisnummers en is elke werkdag bereikbaar van 8 tot 20 uur.  De professionele dienstverlener kan wel nog rechtstreeks contact opnemen met een regio-verpleegkundige op de nummers zoals die in de sociale kaart staan.
29 januari 2007Competentiemanagement in een social profit organisatie
Hogeschool Gent organiseert op woensdag 14 februari een lunchcauserie rond competentiemanagement in een social profit organisatie. Zie uitnodiging
29 januari 2007De cliŽnt in de integrale jeugdhulp
Het Contactcomité van Organisaties voor Jeugdzorg, Regionaal Comité Gent, organiseert op 16 februari een lunchdebat over de cliënt in de integrale jeugdhulp. Zie uitnodiging
24 januari 2007Studiedag Het gedeeld beroepsgeheim
Integrale Jeugdhulpverlening Oost-Vlaanderen en Regionaal Welzijnsoverleg organiseren op 1 maart een studie- en werkdag rond het gedeeld beroepsgeheim.† Zie website en uitnodiging
22 januari 2007CAW Visserij zoekt hulpverlener
Zoekt voor haar deelwerking ít Eilandje-Gent een voltijdse hulpverlener (contract vervanging ziekte minimum 2 maand). Zie vacature
19 januari 2007Stemmen uit de Gentse zelfzorg gezocht!
Plazzo nodigt alle zelfzorggroepen uit om via het project Grondrechtenboom van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen signalen te geven aan de nieuwe gemeente- en OCMW-besturen op 30 januari in Gent. Zie uitnodiging en folder.
19 januari 2007Nieuwsbrief Plazzo
Het Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen heeft een vernieuwde website en bracht een nieuwsbrief uit.
17 januari 2007HINT tip
Handicap informatie en tips heeft deze tips voor u.
17 januari 2007Studiedag systeemtheoretisch werken
Hogeschool Gent organiseert op 15 februari een studiedag rond systeemtheoretisch werken met kinderen, adolescenten en hun context.  Zie folder pag 1 en pag 2
17 januari 2007Nieuwsbrief Gent Stad in Werking
Gent stad in werking heeft een nieuwsbrief uitgebracht
17 januari 2007Website Sint-Jan de Deo
Psychiatrisch Centrum Sint-Jan de Deo te Gent heeft haar website volledig vernieuwd, heropgefrist en aangepast naar de verschillende gebruikers
17 januari 2007CAW Artevelde zoekt
CAW Artevelde zoekt een hulpverleners voor het Ambulant Begeleidingsteam†(solliciteren voor 1 februari), Home Prins Albert (solliciteren voor 27 januari) en een begeleider voor De Schelp (solliciteren voor 26 januari)
17 januari 2007Twee verhuizen
Therapeutische Gemeenschap De Kiem en Tipi zijn verhuisd van Oosterzele naar de Vluchtenboerstraat in Gavere.
Vrouwenopvangcentrum (VOC)van CAW Visserij is verhuisd van Assenede naar de Kortrijksepoortstraat in Gent, en krijgt tegelijkertijd een andere naam: De Schreiboom
17 januari 2007Nieuwsbrief Popovggz
Popovggz heeft een nieuwsbrief uitgebracht
12 januari 2007Regionaal overleg personen met een handicap
Op 22 januari is er een regionaal overleg personen met een handicap regio Gent.  Zie uitnodiging
12 januari 2007Kritische kijk op huisvestingsbeleid
Op 31 januari 2007 organiseert Victoria Deluxe een vormingsmoment omtrent huisvestingsbeleid in Vlaanderen. Uitnodiging
12 januari 2007Vrijetijdsonderzoek Gentse kinderen en jongeren (deel 2)
Op 16 december stelde De Gentse Jeugddienst de eerste resultaten van een vrijetijdsonderzoek Gentse kinderen en jongeren voor. Je vindt de bundel hier (1MB in PDF)
11 januari 2007Boterhammen in Brieljant
In Boterhammen in Brieljant wordt op 19 april Familiezorg voorgesteld
8 januari 2007Nieuwsbrief Provinciale Jeugddienst
De Provinciale Jeugddienst heeft een nieuwsbrief uitgebracht
8 januari 2007Vzw Jong zoekt een financieel verantwoordelijke
Vzw Jong biedt een dynamische job in een organisatie in volle ontwikkeling. Formele vereisten zijn een diploma A1 boekhouding en enkele jaren werkervaring. Je vindt een meer uitgebreide omschrijving en een profiel in bijlage. Solliciteren voor 19/1/2007.
3 januari 2007Nieuwsbrief Dienst Jeugd
De Dienst Jeugd van Stad Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht
3 januari 2007Preventie van geweld tegen vluchtelingen
Het Participatief Onderzoeksproject Preventie van Geweld tegen Vluchtelingen in Europa gaat binnenkort van start met diepte-interviews met en door vluchtelingen, asielzoekers en mensen zonder wettig verblijf. Er is een oproep tot medewerking. Zie folder
3 januari 2007Nieuwsbrief Basiseducatie
Centrum Basiseducatie heeft een nieuwsbrief uitgebracht
3 januari 2007Nieuwsbrief Popovggz
Popovggz heeft een nieuwsbrief uitgebracht
20 december 2006Opendeurdag OCMW Zulte
OCMW Zulte opent op 23 december het nieuw Sociaal Huis en woonproject De Karper.  Zie uitnodiging
20 december 2006Grondrechtenboom
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen wil de ongelijke toegang tot sociale grondrechten in kaart brengen en ijveren voor het wegwerken ervan. Grondrechtenboom is een proces van dialoog en netwerken. Deze dialoog zal de ongelijke toegang tot de sociale grondrechten in kaart brengen via de grondrechtenboom. Zie nieuwsbrief.
20 december 2006CAW Artevelde zoekt:
Een voltijdse hulpverlener voor het JAC en een halftijdse hulpverlener voor het bijstandsteam. Solliciteren voor 5 januari
18 december 2006HINT-tips
HINT (Handicap informatie en tips) heeft Hint-tips uitgebracht voor personen met een handicap
18 december 2006Nieuwsbrief Popovggz
Popovggz heeft een nieuwsbrief uitgebracht
14 december 2006Nieuwsbrief Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen
Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo)heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
13 december 2006Regionaal Vormingsproject Beleidsparticipatie van Ouderen
Welzijnsoverleg Regio Gent en Vormingplus Gent-Eeklo richten vanaf midden februari 2007 een regionaal vormingsproject in dat gericht is op de beleidsparticipatie van ouderen. Zie vooraankondiging
13 december 2006SERR zoekt coŲrdinator
Sociaal-Economische Raad van de Regio (SERR) zoekt een coŲrdinator. Zie vacature. Solliciteren voor 1 januari
6 december 2006Nieuwsbrief jeugddienst Provincie
De jeugddienst van de Provincie Oost-Vlaanderen heeft een nieuwsbrief uitgebracht
5 december 2006Nieuw samengestelde gezinnen
Gezinsbond Oost-Vlaanderen organiseert op 8 december een infoavond over nieuw samengestelde gezinnen. Zie uitnodiging
5 december 2006Nieuwsbrief Popovggz
Popovggz heeft een nieuwsbrief uitgebracht
5 december 2006vrijwilligerswerking van Kom-Pas Gent genomineerd
De vrijwilligerswerking van Kom-Pas vzw Gent, de Vrijwilligers voor Vrijwilligers, is genomineerd voor De Pluim! Zie info
5 december 2006Nieuwsbrief Jeugddienst Gent
De Jeugddienst van Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht
1 december 2006Nieuwsbrief sector personen met een handicap
Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen stelt alles in het werk om een optimaal zorgnetwerk uit te bouwen voor de persoon met een handicap en zijn directe omgeving. Via een pas opgestarte nieuwsbrief wordt de sector op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen binnen de bestaande overlegstructuren, nieuwe ontwikkelingen, publicaties, weetjes, …
30 november 2006Voorstelling vrijetijdsonderzoek Gentse kinderen en jongeren
In het voorjaar 2006 voerde Cesor/VUB-TOR in opdracht van de Jeugddienst Stad Gent een onderzoek uit over vrijetijdsthema’s bij de Gentse kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar in de ruime vrijetijdssfeer (zoals jeugdwerk, cultuur en sport). De resultaten worden voorgesteld op woensdag 13 december 2006 om 14.00 u in de Kioskzaal van de Jeugddienst. Inschrijven tot gratis deelname kan bij de Jeugddienst tot 8 december.
22 november 2006Nieuwsbrief RUNG
RUNG, een project voor weggelopen jongeren of jongeren die weglopen overwegen, biedt via een nieuwsbrief een overzicht van 1 jaar werking en het huidige aanbod


Archief: berichten