Welzijnsoverleg Regio Gentvzw
Martelaarslaan 204 B - 9000 Gent - tel. 09 225 91 33
info@wrg.be

Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welzijnsoverleg Regio Gent vzw wil met deze website de professionele en semi-professionele hulpverleners uit de Gentse regio op de hoogte houden van de eigen activiteiten en de verschillende activiteiten en evoluties in de regionale welzijnssector.

16 november 2006Nieuwsbrief Popovggz : De PopovGGZ nieuwsbrief van half november is verschenen
16 november 2006Nieuwsbrief Leerpunt : De periodieke nieuwsbrief van Leerpunt - centrum basiseducatie Gent van november is verschenen
15 november 2006Nieuwsbrief Plazzo : Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo) heeft de nieuwsbrief van november uitgebracht
10 november 2006Vormingscyclus over Roma in Gent : In Gent hebben 4 Roma organisaties de handen in elkaar geslaan om een vormingscyclus te organiseren om een genuanceerd beeld te geven van de situatie op 4 terreinen: tewerkstelling, onderwijs, jeugdwerk en gezondheidszorg.  Zie ook de uitnodiging.
10 november 2006Hint-tip : HINT (Handicap informatie en tips) heeft een nieuwsbrief met tips uitgebracht
10 november 2006Welzijnsaanbod voor personen met een mentale handicap : Lokale SIT Gent Stad organiseert op 12 december een infoavond rond welzijnsaanbod voor personen met een mentale handicap.  Zie uitnodiging
9 november 2006Studiedag Woonzinnig : De preventiewerking Bijzondere Jeugdbijstand stelt op vrijdag 15 december haar onderzoeksrapport, projectboek en knelpuntennota voor over huisvesting en de woonomgeving van de Oost-Vlaamse jongeren die begeleid zelfstandig wonen. Het programma (in PDF) en mogelijkheid tot inschrijving (tot 1/12/2006)
8 november 2006Nieuwsbrief provinciale jeugddienst : De provinciale jeugddienst heeft de nieuwsbrief van november uitgebracht
2 november 2006Wijkgezondheidscentrum De Kaai zoekt administratief bediende : Wijkgezondheidscentrum De Kaai zoekt administratief bediende.  Zie functieomschrijving.  Solliciteren voor 22 november
2 november 2006Nieuwsbrief Popovggz : Popovggz heeft een nieuwsbrief uitgebracht
2 november 2006Nieuwsbrief Jeugddienst Gent : De Jeugddienst van de Stad Gent heeft de nieuwsbrief van november uitgebracht.
27 oktober 2006Wagenschot zoekt algemeen directeur : Pedagogisch Centrum Wagenschot heeft een vacature voor Algemeen Directeur. Zie de functiebeschrijving en sollicitatieprocedure. Solliciteren voor 27 november
20 oktober 2006OCMW Zulte verhuist : Het OCMW van Zulte is verhuisd naar het naastliggende Sociaal Huis. Half december gebeurt deels de omgekeerde beweging en op 22 december gaat het hele complex open.
18 oktober 2006Prenatale groepswerking : Het Inloopteam Brugse Poort - Kind en Preventie start op dinsdag 14 november 2006 met een prenatale groepswerking. Zie uitnodiging
18 oktober 2006Op zoek naar een jeugdwerkorganisatie in je buurt? : Tot op heden bestond er geen handig instrument om een bepaalde jeugdwerkvorm in je buurt op te sporen. Op www.jeugdwerk.be
17 oktober 2006Opendeurdagen Lokaal Dienstencentrum De Thuishaven : De Gentse burger kan kennismaken met de werking van het Lokaal Dienstencentrum De Thuishaven, Neuseplein 33, tijdens de opendeurdagen op zaterdag 21 en zondag 22 oktober vanaf 14.30 uur. Zie persbericht
16 oktober 2006Boterhammen in Brieljant : Volgende Boterhammen in Brieljant is op 21 december met een voorstelling van Thuiszorg en CAW CM.
16 oktober 2006Gents zorgaanbod psychiatrische ziekenhuizen online : Op www.psygent.be verzamelden de Gentse psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen hun aanbod
16 oktober 2006Nieuwsbrief Popovggz : Popovggz heeft haar nieuwsbrief van midden oktober uitgebracht
12 oktober 2006Vacature bij het Netwerk Sociale Psychiatrie Regio Deinze : Het Netwerk Sociale Psychiatrie Regio Deinze (RCGG Gent-Eeklo-Deinze) heeft een vacature voor een maatschappelijk werker of sociaal/psychiatrisch verpleegkundige. Solliciteren tot 23 oktober.
12 oktober 2006Nieuwsbrief Jeugddienst Provincie : De jeugddienst van de Provincie heeft de nieuwsbrief van oktober uitgebracht.
12 oktober 2006CAW Visserij zoekt coördinator : CAW Visserij zoekt een voltijds coördinator voor de thuislozenzorg en het vrijwilligerswerk. Zie vacature. Solliciteren voor 6 november
9 oktober 2006Hinttips : HINT heeft nieuwe hinttips uitgebracht, met onder meer Handinfo en Vlaams Stookoliefonds
9 oktober 2006Nieuwsbrief Dienst Jeugd Stad Gent : Dienst Jeugd Stad Gent heeft de nieuwsbrief van oktober uitgebracht.
9 oktober 2006Geestelijke gezondheidszorg en kansarmoede : Psychiatrische Centrum Dr. Guislain organiseert op 7 november een colloquium rond geestelijke gezondheidszorg en kansarmoede.  Zie uitnodiging deel 1 en deel 2.  Meer informatie: kelly.de.saedeleer@fracarita.org
5 oktober 2006Nieuw personeelslid WRG : Welzijnsoverleg Regio Gent heeft een nieuw personeelslid: Marij Van der Stricht. Zij wordt de verantwoordelijke voor de sociale kaart.
5 oktober 2006Lokaal sociaal beleid Gent stilaan on-line : De website van de Stad Gent heeft nu een uitgebreid deel over het Gentse lokaal sociaal beleid. Je vindt hier de samenstelling van overlegfora, verslagen of data van vergaderingen...
Dit deel van de website is in opbouw (af en toe eens terugflitsen wordt aangeraden).
5 oktober 2006Oproep aan alle Oost-Vlaamse jeugdhuizen en jeugdcentra : De jeugddienst van de Provincie Oost-Vlaanderen doet een oproep aan alle Oost-Vlaamse jeugdhuizen en jeugdcentra
4 oktober 2006Nieuwsbrief Plazzo : Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo) heeft een nieuwsbrief uitgebracht
3 oktober 2006Popovggz zoekt medewerker : Popovggz zoekt een voltijds stafmedewerker.  Zie vacature.  Solliciteren voor 31 oktober.
3 oktober 2006Nieuwsbrief Popovggz : Popovggz heeft een nieuwsbrief uitgebracht
28 september 2006OCMW overleg : Op 10 oktober vindt het volgend OCMW overleg plaats. Zie uitnodiging
27 september 2006Nieuwsbrief Integrale Jeugdhulp Oost-Vlaanderen : Integrale Jeugdhulp Oost-Vlaanderen bracht een twaalfde nieuwsbrief uit
27 september 2006Vacature in het opvangcentrum Klemenswerk : Het opvangcentrum Klemenswerk voor vrouwen en gezinnen zoekt een deeltijdse hulpverlener.  Zie profiel. Solliciteren voor 6 oktober.
21 september 2006Nieuwsbrief Groene Zorg : De herfsteditie van de nieuwsbrief van Groene Zorg.
19 september 2006Voorlichtingscursussen voor mensen zonder papieren : Vanaf 11 en 12 oktober starten er twee nieuwe voorlichtingscursussen voor mensen zonder papieren (maatschappelijke oriëntatie). De cursus is gericht op mensen die Engels spreken als eerste of tweede taal. Zie folder
19 september 2006Nieuwsbrief POPOVGGZ : Popovggz heeft haar halfmaandelijkse nieuwsbrief uitgebracht.
19 september 2006Cocktail Local Light 2006 : Het Provinciebestuur organiseert op vrijdag 20 oktober 2006 een studievoormiddag rond handvatten voor drugpreventie in het uitgaansleven. Zie uitnodiging.
19 september 2006Nieuwsbrief jeugddienst Provincie : De provinciale jeugddienst heeft de nieuwsbrief van september uitgebracht.
19 september 2006Werelddag van verzet tegen extreme armoede : Jaarlijks komen op 17 oktober armsten en hun partners samen als teken van wereldwijde verbondenheid en verzet tegen extreme armoede. Dit jaar is het thema recht op cultuur en vrije tijd.
Samenkomst op dinsdag 17 oktober aan de trappen van het Sint-Pietersplein in Gent van 19 tot 20 uur.
14 september 2006Informatiedag Actie Borstkanker 2006 : Op 30 september is er een informatiedag voor het grote publiek onder de noemer ′Actie Borstkanker′. Zie programma.
14 september 2006Studiedag kinder- en jongerenparticipatie : Stad Gent, Vlaamse overheid, VVJC, VVSG en vzw Kind en Samenleving organiseren op 28 september een studiedag kinder- en jongerenparticipatie. Zie uitnodiging
14 september 2006Nieuwsbrief lokaal sociaal beleid : De Cel Lokaal Sociaal Beleid van de Vlaamse Gemeenschap heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
11 september 2006Regionaal Overleg Gehandicapten : Op 25 september wordt het volgend Regionaal Overleg Gehandicapten georganiseerd. Zie uitnodiging
8 september 2006HINT tip : Hint (Handicap informatie en tips) heeft een nieuwsbrief met tips uitgebracht.
8 september 2006Computergebruik voor personen met een handicap : KVG organiseert op 30 september een vormingsmiddag computergebruik voor personen met een handicap.  Zie uitnodiging
6 september 2006Overleg tussen OCMW′s en CAW′s : Op 12 september organiseert Welzijnsoverleg Regio Gent een overleg tussen de OCMW′s en CAW′s uit onze regio met het oog op de ontwikkeling van samenwerkingsmodaliteiten. Een overzicht van de voorafgaande activiteiten vind je op de pagina van het OCMW overleg.  Info: WRG, tel. 09.225.91.33, koen.berwouts@wrg.be
5 september 2006Eerste GIS-Sociale kaart project : Het 1ste online gis/soka-project staat online. Deze toepassing vraagt wel enige GIS-kennis (best eerst de handleiding lezen die op de pagina staat). Het is de bedoeling dat het provinciebestuur in het najaar een informatieronde gaat organiseren. Alle suggesties zijn welkom.
5 september 2006Wachtlijst personen met een handicap : De centrale wachtlijst is een gegevensbestand dat de zorgvragen van personen met een handicap omvat. Er kunnen online gegevens opgevraagd worden uit deze databank. In vijf stappen verkrijgt u het gewenste cijfermateriaal op basis van eigen selectiecriteria.  In de vijfde stap kun je ook de gegevens per gemeente opvragen.
4 september 2006Nieuwsbrief Jeugddienst Stad Gent : De Jeugddienst van de Stad Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht
1 september 2006Nieuwsbrief POPOVGGZ : Popovggz heeft de nieuwsbrief van eind augustus uitgebracht.
29 augustus 2006Huurtip : De Huurdersbond heeft een huurtip gepubliceerd
24 augustus 2006Visietekst huisvesting voor mensen zonder wettig verblijf : De volledige visietekst en voorstellen van de werkgroep huisvesting voor mensen zonder wettig verblijf (Intercultureel Netwerk Gent, Samenlevingsopbouw-Gent, CAW Visserij, CAW Artevelde en Woonfonds) vind je hier.
23 augusutus 2006Plazzo nieuwsbrief : Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo) heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
23 augustus 2006Nieuwsbrief van Leerpunt - Centrum Basiseducatie Gent : De nieuwsbrief van Leerpunt - Centrum Basiseducatie Gent van augustus is verschenen
23 augustus 2006Vrijwilligers nachtopvang : CAW Artevelde organiseert een nieuwe informatievergadering voor vrijwillige medewerkers in de Nachtopvang. Op woensdag 13 september 2006 om 18.30u worden geïnteresseerden verwachten voor een kennismakings- en infomoment. Dit in de Nachtopvang, Rerum Novarumplein 187 te 9000 Gent. Voor meer informatie: lieven.vernaeve@artevelde.be
23 augustus 2006CAW Artevelde zoekt voltijds teambegeleider : CAW Artevelde zoekt voltijds teambegeleider voor het inloopcentrum, de nachtopvang en het bijstandsteam. Zie vacature (voor 8 september)
22 augustus 200625 jaar Epilepsie-contactgroep IKAROS : Op zaterdag 30 september viert Epilepsie-contactgroep IKAROS haar 25 jarig bestaan.  Zie uitnodiging
22 augustus 2006Dementie. Wat als thuisopvang moeilijk wordt? : Op dinsdag 17 oktober 2006 wordt om 19.30 uur in Buurtcentrum De Rekkelinge, D. Delcroixstraat 1A, 9800 Deinze een informatieavond georganiseerd over de alternatieven naast thuiszorg voor mensen met dementie.  Verschillende sprekers stellen hun organisatie voor. Nadien volgt een panelgesprek.
Info en inschrijving: CM Thuiszorgcentrum 09 381 70 26 of zorg.leieenschelde.mvl@cm.be
22 augustus 2006Ergotherapie in de thuiszorg : Op dinsdag 27 juni 2006 vond in het Provinciaal Administratief Centrum (Zuid) in Gent een symposium plaats rond ergotherapie in de thuiszorg.  De resultaten van het onderzoeksproject ergotherapie in de thuiszorg vind je hier.
22 augustus 2006OCMW Gent geeft schoolpremie aan gezinnen met kinderen : OCMW Gent geeft schoolpremie aan gezinnen met kinderen.  Zie persbericht.
22 augustus 2006E-zine Jeugddienst Gent : Jeugddienst Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht
22 augustus 2006Proefzorgproject : Op 8 september is er een informele ontmoeting in kader van het pilootproject proefzorg. Dit initiatief wil een informeel ontmoetingsmoment zijn tussen drugpreventie en -hulpverlening, parket Gent en politie ter bevordering van de verdere samenwerking. Zie uitnodiging
7 augustus 2006Nieuwsbrief Popovggz : Popovggz heeft een nieuwsbrief uitgebracht
4 augustus 2006Vacature bij de Gezondheidsdienst Stad Gent : De Gezondheidsdienst van stad Gent zoekt een directie-adjunct
31 juli 2006Studiedag OCMW Gent : Op donderdag 28 september organiseert het OCMW Gent een studiedag rond 2 van haar projecten, nl. project Integrale Gezinsbegeleiding en project Perspectief.
Zie vooraankondiging
31 juli 2006Nieuwsbrief Provinciale Jeugddienst : De provinciale jeugddienst heeft de nieuwsbrief van juli uitgebracht
26 juli 2006Vacatures Wagenschot : Wagenschot zoekt een diensthoofd administratie en sociaal verpleegkundige. Zie vacature. Solliciteren voor 17 augustus
12 juli 2006LOGO Gent zoekt arts/stafmedewerker : LOGO Gent zoekt een arts/stafmedewerker.
7 juli 2006Nieuwsbrief Plazzo : Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo) heeft een nieuwsbrief uitgebracht
7 juli 2006Welzijnsoverleg Regio Gent zoekt halftijds stafmedewerker : Welzijnsoverleg Regio Gent zoekt halftijds stafmedewerker voor snelle indiensttreding. Zie vacature
5 juli 2006Panelgesprek over preventie bij zelfdoding : VSO-G organiseert op 14 september een panelgesprek over preventie bij zelfdoding. Zie uitnodiging
4 juli 2006Voorstellen voor een duurzaam Gents Woonbeleid : De stedelijke Woonraad Gent publiceert naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen een memorandum rond wonen in Gent. Meer info bij Tinne op de Beeck .
30 juni 2006Jeugdcentrum Blaisantvest-Briel zoekt gedreven beheerder : Meer info bij Ann Strickx of Jan Deduytsche op nummer 09 268 29 50.
Sollicitatiebrief en CV uiterlijk op 3 juli bij vzw Jong, t.a.v. Jan Deduytsche, Sleepstraat 118, 9000 Gent of jan.deduytsche@vzwjong.be.


Archief: berichten
Zoek in de berichten op deze website: