Welzijnsoverleg Regio Gentvzw
Martelaarslaan 204 B - 9000 Gent - tel. 09 225 91 33
info@wrg.be
Startpagina
Intranet

Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welzijnsoverleg Regio Gent vzw wilt met deze website de professionele en semi-professionele hulpverleners uit de Gentse regio op de hoogte houden van de eigen activiteiten en de verschillende activiteiten en evoluties in de regionale welzijnssector.

10 augustus 2005Vacature algemeen coördinator Kom-Pas
vzw Kom-Pas Gent, onthaalbureau voor anderstalige nieuwkomers in de Gentse regiozoekt voor onmiddellijke indiensttredingeen algemeen coördinator (m/v). Zie vacature
15 juli 2005Diabetes symposium
Het achtste diabetessymposium op 14 en 15 november is aangekondigd. Zie aankondiging
13 juli 2005OCMW organiseert snel nachtopvang voor senioren
Mantelzorgers kunnen even op adem komen met Vlaamse primeur. Zie artikel in De Gentenaar.
9 juli 2005 Gebarentolk tijdens Gentse Feesten
Zie bericht
8 juli 2005Kom-Pas werft aan
Het Gentse onthaalbureau Kom-Pas werft een trajectbegeleider/netwerker aan binnen de minderjarigenwerking. Zie de vacature.
7 juli 2005Nieuwsbrief Leerpunt
De nieuwsbrief van juli van Leerpunt is verschenen
1 juli 2005Welzijnsbureau Sint-Amandsberg
Vandaag vond de eerste steenlegging plaats van het nieuw welzijnsbureau in de Doornakkerstraat 52-54 te Sint-Amandsberg.
Zie ook de perstekst.
1 juli 2005Verstandelijk gehandicapte geïnterneerden in de gevangenis v
Centrum OBRA vzw uit Evergem werkt sinds 2001 met verstandelijke gehandicapte geïnterneerden in de gevangenis van Gent, gekoppeld aan een wetenschappelijk onderzoek.
Zij bieden zowel binnen als buiten de gevangenis activiteiten aan die bijdragen tot het vergroten van de kans op reïntegratie in de maatschappij, al dan niet in een beschermend milieu.
De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in het boek Ontgrendeld
Zie folder
23 juni 2005Instrumenten tot participatie
Viboso en het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen ontwikkelden samen een aantal instrumenten om de participatie van groepen met minder behartigde belangen te stimuleren. Download hier hun participatieplanleidraad.
22 juni 2005Nieuwsbrief integrale jeugdhulp
De nieuwsbrief van juni van integrale jeugdhulp is verschenen.
9 juni 2005Persbericht OCMW Gent
Persmededeling na de raad van 7 juni 2005 van OCMW Gent met
  • Centrum voor Senioren De Vijvers en Victoria Deluxe werken artistiek samen
  • OCMW Gent bouwt nieuw Welzijnsbureau in Ledeberg-Gentbrugge
8 juni 2005Voor iedereen toegankelijke Gentse Feesten
Een overzicht van alle initiatieven die dit jaar genomen worden in het kader van het jaarlijks terugkerende project Voor iedereen toegankelijke Gentse Feesten.
8 juni 2005Ontmoetingsdag: social profit en profit: in interactie?!
De Economische Raad voor Oost-Vlaanderen richt op 23 juni een ontmoetingsdag: social profit en profit: in interactie?! in. Zie uitnodiging.
8 juni 2005Nieuwsbrief Thuis in de stad
De nieuwsbrief van juni van Thuis in de stad is verschenen.
6 juni 2005De Sociale Spiegel van Gent
De studiedienst van ACW ontwikkelde een methodiek van sociale spiegel ter ondersteuning van het lokaal sociaal beleid. De resultaten worden op donderdag 16 juni voorgesteld in Cultuurkapel Sint-Vincent.
Meer info bij Herman Peeters of op 09 269 96 69.
De sociale spiegel van Gent is te downloaden vanaf 17 juni 2005
1 juni 2005In Gent zijn acties geweest tegen huisjesmelkers
In Antwerpen en Gent zijn vanochtend acties geweest tegen huisjesmelkers. Zie bericht op vrtnieuws.net
26 mei 2005Vlaams Stedenbeleid
Het Vlaams Stedenbeleid doet een oproep aan iedereen die de leefbaarheid van de stad wil verbeteren, om deel te nemen aan een interactief netwerk rond stedenbeleid. Meer info op de webstek van het Vlaams Stedenbeleid of rechtstreeks op het netwerk
26 mei 2005Dringende nachtopvang voor daklozen verviervoudigd
In De Gentenaar van vandaag staat een artikel over de nachtopvang die de CAWs afgelopen winter organiseerden in Gent. Het artikel vind je op de on line pagina van De Gentenaar, maar zal daar vermoedelijk snel verdwijnen.
25 mei 2005Opendeurweekend lokaal dienstencentrum De Muide
Het lokaal dienstencentrum De Muide viert haar 25- jarig bestaan met een opendeurweekend op zaterdag 28 en zondag 29 mei 2005.
Iedereen is welkom tijdens het opendeurweekend van het lokaal dienstencentrum De Muide, New Orleansstraat 263 te Gent, telefoon 09 251 45 61 (gratis inkom).
25 mei 2005Jaarverslag Welzijnsoverleg Regio Gent vzw
Het jaarverslag 2004 van Welzijnsoverleg Regio Gent is hier te downloaden. Veel leesplezier!
25 mei 2005Zomerbarbeque De Moester
Dagactiviteitencentrum De Moester nodigt u uit op zijn zomerbarbeque op 2 juli. Meer info tel. 09 324 37 44 of hih.moester@pandora.be
25 mei 2005Nieuwsbrief Oriëntatiepunt Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen
Het Oriëntatiepunt Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
25 mei 2005Jeugdnieuwsbrief provincie Oost-Vlaanderen
De jeugddienst van provinciebestuur Oost-Vlaanderen heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
23 mei 2005CAW Artevelde heeft 2 lopende vacatures
CAW Artevelde zoekt een halftijds projectleider voor een ESF project en een voltijds hulpverlener voor het project Integrale benadering van intrafamiliaal geweld.
16 mei 2005Afsluitfeest ouder en kind
Intercultureel netwerk Gent organiseert op 2 juni het afsluitfeest ouder en kind. Zie uitnodiging
16 mei 2005Nieuwsbrief van Leerpunt
Centrum Basiseducatie - Leerpunt - heeft de nieuwsbrief van mei uitgebracht.
12 mei 2005Praatgroep dementie
OCMW Gent organiseert vanaf 19 mei een praatgroep dementie in het lokaal dienstencentrum De Boei. Zie uitnodiging
11 mei 2005Beschikbare opvang
CAW Artevelde en CAW Visserij hebben een gezamenlijk initiatief genomen om de zoektocht naar beschikbare opvangplaatsen gemakkelijker te maken. Vanaf heden kan u http://www.beschikbareopvanggent.be raadplegen. De opvanghuizen van beide Centra voor Algemeen Welzijnswerk hebben zich geëngageerd om de site op elke werkdag te actualiseren.
9 mei 2005Infosessie tewerkstellingsmaatregelen OCMW en Vlaams Fonds
Net-Werk Gent organiseert op 2 juni een infosessie over artikel 60-tewerkstelling, artikel 61-tewerkstelling in een privé-onderneming of voor een tewerkstellingsmaatregel van het Vlaams Fonds.
Zie uitnodiging
9 mei 2005 De nieuwsbrief van Expertisecentrum dementie Paradox
De nieuwsbrief met alle figuren kan opgevraagd worden bij: paradox@dementie.be
9 mei 2005Persmededeling van OCMW Gent
Persmededeling
  • Onderhandelingsprocedure voor advocaten gaat van start
  • OCMW Gent biedt kinderen opvang tijdens schoolvakanties
  • Veerboot helpt armoedespiraal doorbreken
  • Taalcoach voor anderstaligen
  • Leefloners klussen mee aan wijkgezondheidscentrum
29 april 2005Roppov dag
Regionaal OverlegPlatform Participatie Oost-Vlaanderen (Roppov) organiseert een info- en kennismakingsdag.
Enerzijds wilt Roppov een korte stand van zaken geven betreffende het project. Anderzijds wordt een gelegenheid gecreëerd tot kennismaking met verschillende initiatieven rond ‘nauwer samenwerken met ouders van jongeren die begeleid worden in de Bijzondere Jeugdbijstand'.
Zie uitnodiging
29 april 2005Nieuwe ontwikkelingen in aanbod en methodieken
Pedagogische Centrum Wagenschot organiseert op 10 juni een studiedag over nieuwe ontwikkelingen.
Zie website
29 april 2005Spiegels en sprookjes
Pedagogische Centrum Wagenschot organiseert op 29 mei een open-deur-dag Spiegels en Sprookjes.
Zie website
29 april 2005Regionale zelfzorgbijeenkomsten voor ervaringsuitwisseling
Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo) organiseert op 9 juni , in samenwerking met Welzijnsoverleg Regio Gent, een regionale zelfzorgbijeenkomst voor ervaringsuitwisseling bij zelzorgorganisaties.
Zie uitnodiging
26 april 2005 De wet op de bemiddeling
Faculteit Rechtsgeleerdheid Ugent organiseert op 19 mei een colloquium over de wet van 21 februari 2005 op de bemiddeling. Voor meer informatie: erik.krijnen@ugent.be
Organisaties opgenomen in interprovinciale sociale kaart genieten van een korting op de inschrijving.


Berichten augustus 2004-april 2005 en maart-juli 2004

Wie is het WRG?

Geschiedenis

Jaarverslagen