Welzijnsoverleg Regio Gent vzw wil je hier op de hoogte houden van de eigen activiteiten en de verschillende activiteiten en evoluties in de regionale welzijnssector.
Heb je vragen of suggesties? Neem gerust contact op.

22 december 2017Vacature arbeidstrajectbegeleider De Keiberg

Arbeidscentrum De Keiberg heeft een vacature voor een halftijdse functie arbeidstrajectbegeleiding, met mogelijkheid tot bijkomende halftijdse functie in beschut wonen of Mirabello. Solliciteren ten laatste 31/12/17.

22 december 2017Straatnaam DeelSEL zorgregio Gent wijzigt

Vanaf 1 januari wijzigt de straatnaam van Zorgregio Gent van Baudelokaai naar Koning Willem I-kaai 8. 

22 december 2018Warme Winter voor kwetsbare gezinnen breidt uit

Het project Warme Winter zorgt ervoor dat kwetsbare gezinnen en niet-begeleide minderjarigen tijdens de koudste maanden (1 december 2017 tot 11 maart 2018) elke dag tussen 16u30 en 20u30 terecht kunnen in basisschool Sint-Salvator in Gent voor een warm onthaal en een soepmaaltijd. Meer info

22 december 2017Infosessies: studeren als vluchteling aan UGent

UGent organiseert op regelmatige basis infosessies (in het Nederlands of in het Engels) voor mensen op de vlucht, die verder willen studeren. Er zijn ook aparte infosessies voor begeleiders (professioneel & vrijwillig) van vluchtelingen:

  • 19 januari 2018, 10-12u, voor begeleiders (Nederlands)
  • 23 februari 2018, 10-12u, voor vluchtelingen (Engels)
  • 16 maart 2018, 10-12u, voor vluchtelingen (Nederlands)
  • 20 april 2018, 10-12u, voor begeleiders (Nederlands)
  • 11 mei 2018, 10-12u, voor vluchtelingen (Engels)
21 december 2017Nieuwsbrief CLT Gent

Community Land Trust bracht een nieuwsbrief uit

21 december 2017Provinciale nieuwsbrief opvoedingsondersteuning

Het Provinciebestuur heeft voor de laatste maal een nieuwsbrief rond opvoedingsondersteuning uitgebracht. Meer uitleg over de opvolging lees je in de nieuwsbrief.

21 december 2017Leer je buur(t) kennen

Op 10/01 organiseert IN-Gent in het kader van het project wijkgericht werken aan integratie van vluchtelingen een ontmoetingsmoment voor vluchtelingen en buurtbewoners. Zie flyer voor buurtbewoners en zie flyer voor vluchtelingen

21 december 2017Kangoeroebeurs

De Kangoeroebeurs is een zorgbeurs voor alle kinderen en jongeren met een beperking. Deze beurs vindt plaats in Merelbeke op 16 en 17 maart 2018. Zie website.

20 december 2017Symposium naar een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt

Divergent, het voormalige UCBO, viert hun 50-jarig bestaan met een symposium rond duurzame integratie van personen met een beperking op de arbeidsmarkt. Zie programma en inschrijven (tem 31 januari)

20 december 2017Inschrijven in een secundaire school in Gent

De brochure over inschrijven in een secundaire school in Gent is klaar. Nieuwigheid dit jaar: alle ouders/leerlingen melden digitaal aan via meldjeaansecundair.gent.be. Zie ook mail en brochure.

20 december 2017Nieuwsbrief Jeugddienst Gent

De Gentse Jeugddienst heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

19 december 2017Vacature co÷rdinator Kunstenplek Manoeuvre

Kunstenplek Mavoeuvre vzw zoekt een zakelijk coördinator. Manoeuvre is sinds 2015 de nieuwe naam voor de sociaal-artistieke projecten Rocsa, made by OYA en de Piramuide. Zie vacature

18 december 2017Projectoproep armoede en digitale inclusie KBS

De Koning Boudewijn Stichting stelt 15.000 euro ter beschikking van projecten die ijveren voor de toegang tot, het kunnen werken met en het gebruiken van digitale media door digitaal laaggeletterden. Zie projectoproep. Liever samen met Stad of OCMW Gent indienen, geef een seintje

14 december 2017Nieuwsbrief Digitaal talent Gent

Digitaal talent bracht een nieuwsbrief uit

13 december 2017Vraag je gratis vrijwilligersverzekering aan

Vanaf 1 januari 2018 zorgt Vlaanderen voor een gratis verzekering voor vrijwilligers. Deze verzekering vervangt de voormalige collectieve verzekering voor vrijwilligers die aangeboden werd door de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk. Meer info

11 december 2017Niemo-night: ontmoetingsavond thema vluchtelingen

Op donderdagavond 21 december organiseeert Niemo, de nieuwkomerswerking van vzw JONG in Gent een ontmoetingsavond rond het thema vluchtelingen. Meer info

10 december 2017Advies IROJ Oost-Vlaanderen

Het advies van IROJ Oost-Vlaanderen van 8 december inzake de projectaanvragen rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp vind je hier. De aanvraag van Samen1Plan Gent werd op een gedeelde tweede plaats gezet.

8 december 2017Vormingsaanbod su´cidepreventie 2018

Suïcidepreventie en Geestelijke Gezondheidspromotie Oost-Vlaanderen heeft haar vormingsaanbod voor 2018 bekend gemaakt. Zie bericht.

5 december 2017Bijscholing welzijnswerk op kruispunt van persoon en werk

De Arteveldehogeschool organiseert op 25 januari en 8 februari 2017 een bijscholing, op het kruispunt van persoon en werk. Zit er genoeg leven in mijn werk? Of zit er te veel werk in mijn leven? Hoe is mijn leven als mensenwerker? Waar sta ik in mijn levensloopbaan? Meer info

5 december 2017Geestelijke gezondheid voor licht verstandelijk beperkten

Op 19 april 2018 organiseren het psychiatrisch centrum Dr Guislain, Hogeschool Gent en het Werkcentrum voor Internationaal Vormingswerk in Melle een Vlaams-Nederlands Congres over geestelijke gezondheid voor personen met een licht verstandelijke beperking. Meer info en inschrijven

4 december 2017Nieuwsbrief Leerpunt

Leerpunt heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

4 december 2017Lus vzw zoekt groepsbegeleiders

Lus vzw is op zoek naar vrijwillige groepsbegeleiders. Zie vacature

1 december 2017Thuisbegeleidingsdienst Accent zoekt thuisbegeleider

Thuisbegeleidingsdienst Accent zoekt thuisbegeleider. Zie vacature. Solliciteren voor 8 december. Ter info: de dienst is gehuisvest in Brugge, maar het gaat hier om een job binnen het werkingsgebied Oost-Vlaanderen.

30 november 2017Nieuwsbrief Nederlands oefenen

Nederlands oefenen bracht een nieuwsbrief uit

28 november 2017Nieuwsbrief CAW

CAW Oost-Vlaanderen heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

20 november 2017Nieuwsbrief gezinsondersteuning

Het Steunpunt Gezinsondersteuning Provincie Oost-Vlaanderen heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

20 november 2017Nieuwsbrief Het PAKT

Het PAKT heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

16 november 2017Begeleidingstraject nieuwe Gentenaars politiezone Gent

De campagne 100% (FL)IK van Politiezone Gent richt zich naar (nieuwe) Gentenaars om de job van politie te promoten. Zo voorzien ze een begeleidingstraject ter voorbereiding van de selectieprocedure en een oriënteringsavond op 30 november voor kandidaten. Meer info en inschrijven 

14 november 2017Leernetwerk vrijwilligers mensen zonder wettig verblijf

Voor vrijwilligers die mensen zonder wettig verblijf ondersteunen en samen met een groep gelijkgestemden aan de slag willen, starten IN-Gent en het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering op 21 november een leernetwerk. Meer info en inschrijven 

13 november 2017Vreemdgaan 2017-2018

Vreemdgaan is volop bezig! Vanaf vandaag, 13 november kan je je inschrijven om zelf Vreemd te gaan in het voorjaar van 2018. Klik hier voor meer info of rep je naar de website.

13 november 2017Nieuwsbrief Tanderuis

Tanderuis heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

10 november 2017Ondersteuning in het kader van het M-decreet

Op 13 december wordt een informatieavond over ondersteuning in het kader van het M-decreet georganiseerd. Zie uitnodiging.

10 november 2017Nieuwsbrief tZitemzo

tZitemzo heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

10 november 2017MethodiekencafÚ: werken met kinderen en jongeren

Het netwerk Cultuur Sensitieve Zorg organiseert op 30 november een methodiekencafé: werken met kinderen, jongeren en hun context. Zie uitnodiging.

10 november 2017Nieuwsbrief SEL Gent

De SEL van Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

10 november 2017Aanmeldingsprocedure voor het basisonderwijs in Gent

In deze mail vindt u informatie over de volgende aanmeldingsprocedure (voor 2018-2019) voor het basisonderwijs in Gent. Wij willen u vragen om uw achterban of doelgroep te informeren over de aanmeldingsprocedure.

10 november 2017Week tegen familiaal geweld

In de week van 20 tot 27 november organiseert de Stad Gent voor de eerste keer de week tegen familiaal geweld, naar aanleiding van de dag tegen geweld op vrouwen op 25 november.  'Omdat liefde geen pijn mag doen' wordt georganiseerd samen met de vzw Zijn en CAW Oost-Vlaanderen. Meer info en inschrijven

10 november 2017Melle legt senioren in de watten tijdens Seniorenweek

De Seniorenraad en gemeente Melle nodigen iedereen uit op de Seniorenweek van 19 tot 28 november. Zie uitnodiging opening en programma.

10 november 2017Ondersteuning voor ouders in het kader van het M-decreet

Gezin en Handicap nodigt ouders uit op een infomoment over de ondersteuningsmogelijkheden van leerlingen met een speci?eke onderwijsbehoefte en hun ouders binnen het nieuwe ondersteuningsmodel sinds het M-decreet. Zie uitnodiging.

9 november 2017Studiedag fysieke veranderingen bij personen met dementie

Expertisecentrum Dementie Paradox organiseert op 11 december een studiedag in Zwijnaarde over fysieke veranderingen bij personen met dementie. Meer info en inschrijven

8 november 2017Vacature co÷rdinator KRAS

KRAS Gent heeft een vacature voor coördinator

8 november 201715e Seniorenweek Merelbeke

In het jubileumjaar waarin de Seniorenraad Merelbeke zijn 25ste verjaardag viert, nodigen ze iedereen uit op de 15e editie van de Seniorenweek van 19 tot 25 november. Zie uitnodiging opening en programma

7 november 2017Verteltheater en boekvoorstelling armoede en hulpverlening

De Zuidpoort organiseert op 22 december 2017 een verteltheater en boekvoorstelling 'de stressweg' over de stress die mensen in armoede ervaren tijdens gesprekken met hulpverleners. Meer info en inschrijven

7 november 2017Nieuwe groep mindspring Arabisch voor jongeren

vzw JONG start met een nieuwe groep mindspring Arabisch op donderdagavond 16 november en de daarop volgende 5 weken. Meer informatie en inschrijven op donderdagavond 9 november om 18u en/of bij vzw JONG, Antwerpsesteenweg 195, 09/218.86.60 

2 november 2017Vorming aan de slag met kwetsbare ouders in groep

Het Inloopteam van Menen stelt hun expertise in het werken met kwetsbare ouders in groep ter beschikking via een vormingsaanbod in samenwerking met Jongerenbegeleiding Informant. Meer informatie

2 november 2017Vorming met kwetsbare vrijwilligers aan de slag

Het Inloopteam Het Hoekhuis Menen stelt hun expertise in het werken met kwetsbare vrijwilligers ter beschikking via een vormingsaanbod in samenwerking met Jongerenbegeleiding Informant. Meer informatie

31 oktober 2017Nieuwsbrief Nederlands oefenen

Nederlands oefenen bracht een nieuwsbrief uit

30 oktober 2017Colloquium Guislain: Het geheim van het ouder wordende brein

Op 28 november organiseert Vormingscentrum Guislain het 79ste colloquium Dr Guislain met als thema de geheimen van het ouder wordende brein. Meer info en inschrijven

30 oktober 2017Informatiesessie over energie

Het VEA (Vlaamse Energieagentschap) en de VREG (Vlaamse Energieregulator) organiseren op 13 december een gratis informatiesessie over energie met antwoord op diverse praktische vragen. Meer info en inschrijven tem 17 november.

30 oktober 2017Seksueel trauma en gezondheid bij vluchtelingen

VVSG organiseert op 19 december in Gent een studiedag rond seksueel trauma en gezondheid bij vluchtelingen. Meer informatie en inschrijven

30 oktober 2017Gratis studiedag vluchtelingen in vrijwilligerswerk

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk organiseert op 27 november een gratis studiedag over vluchtelingen in vrijwilligerswerk. Meer info en inschrijven

30 oktober 2017Migratie, veraf of dichtbij: allemaal mensen

LDC De Thuishaven en IN-Gent organiseren op 24 november naar aanleiding van de seniorenweek een fim- en informatieavond over migratie en vluchtelingen: in een kamp ver van ons, veel dichter bij huis in Noord-Frankrijk, en zelfs in je eigen wijk. Meer info en inschrijven

30 oktober 2017Debat praktijktesten discriminatie

IN-Gent organiseert in het kader van ‘Wijze Woorden’ een debat op 21 november over praktijktesten discriminatie in kledingwinkels en op de Gentse woningmarkt. Meer info en inschrijven hier

30 oktober 2017Verhalen van onderweg

Op 11 november geeft 11.11.11. de verhalen van mensen op de vlucht voor oorlog en conflict, armoede, schending van de mensenrechten een stem op En Route, verhalen van onderweg. Meer info hier

30 oktober 2017Vacature Jongerenwerker OverKop Gent

OverKop Gent wordt vanaf december 2017 een huis voor jonge mensen van 12 tot 25 jaar en zoekt nog een jongerenwerker: zie vacature. Solliciteren vóór 13 november 2017.

25 oktober 2017Opendeur zorgsite Zuiderlicht OCMW Gent

Op 2 december zet de nieuwe zorgsite Zuiderlicht haar deuren open. Zuiderlicht biedt gespecialiseerde zorg aan mensen met een psychische kwetsbaarheid, verstandelijke beperking en jongdementie. Meer info en inschrijven

25 oktober 2017Gratis vormingen ter ondersteuning van doorstroombeleid

Provincie Oost-Vlaanderen organiseert in november en december 2017 gratis vormingen ter ondersteuning van doorstroom binnen activerende werkvloeren: zie overzicht voor meer info en inschrijvingen.

24 oktober 2017Toneelvoorstelling over armoede in Gent en aanpak OCMW

OCMW Gent brengt op 4, 5, 6 en 8 december een theatervoorstelling op de planken over armoede in Gent en de specifieke aanpak van OCMW Gent: ’t Is allemaal te zien waar da ge geboren wordt. Meer info en inschrijven

24 oktober 2017KWADRANT wordt vijf jaar

En dat wordt op 23 november gevierd met een studievoormiddag. Zie uitnodiging.

23 oktober 2017Tweedaagse JES voor jongere nieuwkomers

Tijdens de herfstvakantie organiseert JES op 4 en 5 november een tweedaagse voor jongere nieuwkomers. Meer info en inschrijven

23 oktober 2017Open Adviesraad etnisch-culturele minderheden

Op vrijdag 10 november organiseert ad rem een open algemene vergadering. Meer info en inschrijven

20 oktober 2017Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

20 oktober 2017Het JAC/Jongerenonthaal Gent Eeklo verhuist

Het JAC/Jongerenonthaal Gent Eeklo verhuist naar een tijdelijke locatie. Vanaf 30/10/2017 vind je hen in de Holstraat 95 te Gent (gebouw achteraan op de CLB parking). Zie bericht.

20 oktober 2017Bouwen aan een netwerk rond kwetsbare zwangeren

Als zorgverlener op zoek naar ondersteuning binnen de zorg voor kwetsbare gezinnen? Schrijf je in voor de 2e editie van de vorming kwetsbaar zwanger Groot-Gent. 9 en 10 november, Buurtloods Gent. Zie website.

20 oktober 2017Kom eens lekker eten in een sociaal restaurant

De Week van de Pollepel van 27 november tot 1 december is een initiatief van de erkende sociale restaurants i.s.m. Stad Gent en OCMW Gent. Bekijk wat er elke dag te beleven valt op www.stad.gent/pollepel.

17 oktober 2017Schrijf je nu in voor de sociale plattegrond

Het Steunpunt Sociale Planning van de Provincie Oost-Vlaanderen en het Regionaal Welzijnsoverleg (RWO) organiseren op 21 november de Sociale plattegrond rond de gevolgen van het persoonsvolgend budget (personen met een handicap) op de reguliere hulpverlening. De inschrijvingspagina is zonet opgengesteld.

13 oktober 2017Verhuis Mirabello

Het Psycho-Sociaal Revalidatiecenrum Mirabello is sinds 1 oktober gehuisvest naar een ruim herenhuis met ateljee in de Kasteellaan 66, 9000 Gent. Zie infofiche en verhuisfilm.

10 oktober 2017Muzikale voorstelling rond intrafamiliaal geweld

Op 22 november organiseren Stad Gent en vzw Zijn tijdens de week tegen huishoudelijk geweld een muzikale voorstelling rond dit thema. Meer info en inschrijven

6 oktober 2017IN-Gent kennismakingsmoment

IN-Gent organiseert op 27 november een kennismakingsmoment waar je meer te weten komt over de organisatie, opdrachten en medewerkers. Zie aankondiging.

6 oktober 2017Sociale plattegrond over persoonsvolgend budget

Het Steunpunt Sociale Planning van de Provincie Oost-Vlaanderen en het Regionaal Welzijnsoverleg (RWO) organiseren op 21 november de Sociale plattegrond rond de gevolgen van het persoonsvolgend budget (personen met een handicap) op de reguliere hulpverlening.

5 oktober 2017Partnerdag Gent Stad In Werking

Op 9 november gaat de partnerdag van Gent Stad In Werking door met als thema 'leven, leren en werken in de digitale 21ste eeuw'. Meer info en inschrijven

5 oktober 2017Stemmen samenlevingsprijs Gent

Elke 2 jaar eert de Stad Gent een persoon of organisatie die zich inzet voor een betere samenleving in Gent. De kandidaten zijn voorgedragen en tot 20 oktober kunnen Gentenaars stemmen op hun favoriet per categorie (bedrijven, social profit, nieuwe Gentenaren, individuen). Meer info en stemmen

5 oktober 2017Lunchlezing diversiteit in Gentse Onderwijs

Op 23 oktober organiseert de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen van de Stad Gent een lunchlezing over etnisch-culturele diversiteit in het Gentse Onderwijs. Meer info en inschrijven

4 oktober 2017Oproep: reporter Ouderenweek zoekt verbindende initiatieven

De reporter van de Ouderenweek zoekt tussen 20 en 26 november 2017 verbindende initiatieven om in de kijker te zetten. Laat dus zeker weten via veerle.quirynen@vlaamse-ouderenraad.be welke activiteiten jij organiseert tijdens de Ouderenweek!

4 oktober 2017Vorming meeroken is geen binnenpretje, praat erover!

Kom jij vaak in contact met cliënten of patiënten die binnen in huis roken, ook als hun kinderen aanwezig zijn? Wil je hen helpen, maar weet je niet hoe? Klik dan hier voor meer info over een gratis vorming door Huis van het Kind Gent, stad Gent en Logo Gezond+.

4 oktober 2017Nieuwsbrief Pedagogisch Centrum Wagenschot

Pedagogisch Centrum Wagenschot bracht een nieuwsbrief uit.

3 oktober 2017Nieuwsbrief Nederlands oefenen

Nederlands oefenen bracht een nieuwsbrief uit

3 oktober 2017Sociale Trefdag Gent "neem een kanskaart"

Al voor de zesde maal bracht de Sociale Trefdag Gent inspirerende verhalen voor het Gentse welzijnswerkveld. Alle presentaties en sfeerbeelden van dit boeiend netwerkmoment op 28 september 2017 vind je hier.

2 oktober 2017Veelkleurige zorg en diversiteit in de drughulpverlening

Op 9 oktober organiseren Averroes en Stad Gent een studiedag over veelkleurige zorg en diversiteit(sdenken) in de drughulpverlening. Meer info en inschrijven

2 oktober 2017Nieuwsbrief Digitaal talent Gent

Digitala talent bracht een nieuwsbrief uit

29 september 201720 jaar KRAS

KRAS bestaat 20 jaar en viert dat op 20 oktober. Zie website

29 september 2017Emoties op school - Deinze voelt mee

Alle Deinse scholen namen in 2014-2015 deel aan Generatie 2020. De resultaten van het onderzoek geven ons zicht op stress en veerkracht en de rol van emoties bij schoolgaande kinderen. De resultaten worden voorgesteld op een symposium op 10 oktober. Zie uitnodiging.

29 september 2017Nieuwsbrief Het PAKT

Het PAKT heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

29 september 2017Nieuwsbrief SIVI

SIVI heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

29 september 2017Nieuwsbrief CLT

Community Land Trust bracht een nieuwsbrief uit

29 september 2017Stem op je favoriete project voor burgerbudget Gent

Van 29 september tot 14 oktober 2017 kan elke Gentenaar stemmen op zijn favoriete burgerbudgetproject. Onder de voorstellen ook vele rojecten die het welzijn van jongeren, kwetsbare groepen, ouderen, ... bevorderen. Meer info over de projecten en stemmen doe je zo

26 september 2017Nieuwsbrief Het Pakt

Het Pakt bracht een nieuwsbrief uit.

26 september 2017Vormingsaanbod voor hulpverleners van kwetsbare groepen

De Taskforce Vluchtelingen en het GIPS-overleg ondersteunen vrijwillige en professionele hulpverleners die werken met kwetsbare groepen. Dit ondermeer via gratis vorming, ook weer dit najaar. Meer info en inschrijven

25 september 2017Nieuwsbrief Pronet

Pronet heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

25 september 2017Vormingsaanbod Hogent

Hogeschool Gent organiseert in het najaar een aantal studiedagen voor professionelen.

25 september 2017Opleiding tot Mind-Spring Co-Begeleider

MIND-SPRING is een psycho-educatief groepsprogramma voor asielzoekers en vluchtelingen. CAW Oost-Vlaanderen biedt een mogelijkheid aan professionele hulpverleners om zich te bekwamen in de Mind- Spring-methodiek. Zie oproep.

25 september 2017Nieuwsbrief Ouderparticipatie Jeugdhulp

Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

25 september 2017Netwerkforum RADAR

RADAR organiseert op 16 oktober een netwerkforum rond Vroegdetectie en -interventie. Zie uitnodiging.

25 september 2017Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

25 september 2017Nieuwsbrief Jeugddienst Gent

De Jeugddienst van Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

25 september 2017Provinciaal ontmoetingsmoment opvoedingsondersteuning

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen organiseert op 20 oktober een inspiratie en uitwisselingsmoment rond het centrale thema participatie! Zie uitnodiging.

21 september 2017Vormingsaanbod najaar 2017 tZitemzo

tZitemzo heeft het vormingsaanbod voor het najaar bekend gemaakt.

21 september 2017Nieuwsbrief HCA

HCA  (Herstelgerichte & Constructieve Afhandelingsvormen) heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

21 september 2017Nieuwsbrief CAW Oost-Vlaanderen

CAW Oost-Vlaanderen heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

21 september 2017Impressies van veerkracht

Beschut Wonen vzw Domos organiseert van 9 tot 12 oktober de tentoonstelling impressies van veerkracht.

20 september 201720ste Diabetessymposium

Op 13 en 14 november gaat in Gent de 20ste jubileumviering van het diabetessymposium door ‘Diabetes care: 20 jaar later’ met focus op levenskwaliteit en empowerment. Meer infosticker, en preventieboodschap.

20 september 2017Ambassadeursdag IN-Gent

Op 6 oktober organiseert IN-Gent een ambassadeursdag. Leerlingen, studenten, leerkrachten, HR medewerkers en directies kunnen proeven van de unieke & diverse verhalen van ambassadeurs. Er zijn interactieve activiteiten omtrent opleiding & werk en workshops. Meer info hier

19 september 2017Bemiddeling... Alleen voor de happy few?

De Federale Bemiddelingscommissie organiseert op 16 oktober een event rond Bemiddeling... Alleen voor de happy few? in het kader van de week van de bemiddeling. Zie website.

19 september 2017Vorming voor vrijwilligers

De activiteiten ter ondersteuning van verenigingen en vrijwilligersorganisaties worden voortaan aangeboden worden door Vormingplus Gent-Eeklo (ipv door de Vrijwilligersacademie Oost-Vlaanderen). Meer info en het aanbod vorming voor vrijwilligers. 

18 september 2017De toekomst van crisishulp

Naar aanleiding van 40 jaar crisisteam De Schelp organiseert CAW Oost-Vlaanderen op 13 oktober een debatnamiddag rond "De toekomst van crisishulp". Zie uitnodiging.

15 september 2017Nieuwsbrief LMN

LMN heeft een nieuwsbrief uitgebracht

15 september 2017Restart a heart Day

Op 16 oktober 2017 gaat de 5e editie door van de Europese Restart a heart Day. Een initiatief waar ook Stad en OCMW Gent graag op inzetten met een activiteit in het kader van de sensibiliseringscampagne is om mensen bewust te maken van levensreddende handelingen in geval van een plotse hartstilstand. Meer info en de affiche

14 oktober 2017Drugscongres 2017

Op 13 november organiseren IRCP en Politeia het Drugscongres 2017 in Gent met als thema lokale drugseconomieën en de multi-agency aanpak op lokaal niveau. Meer info en inschrijven

14 september 2017Campagne 4 voor 12 rond herkennen psychische problemen

VLESP, VVGG en Te Gek lanceren een campagne rond het herkennen van en het helpen bij psychische problemen. Zie flyer, affiche en website

13 september 2017Lezing zelfmoord in Vlaanderen

Op 11 oktober organiseert het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie in Gent een lezing over Zelfmoord in Vlaanderen: wat ligt aan de basis en hoe kunnen we helpen? Meer info en inschrijven

13 september 2017Iedereen in beweging dankzij Gentse Beweegzoeker

Ben je als hulp- of zorgverlener op zoek naar een beweegactiviteit waaraan iedereen kan meedoen? Een wandeling in het groen of een speeltuin voor de kinderen? Een begeleide beweegles in de wijk? Een sportclub om de conditie wat op te krikken? Je vindt het allemaal dankzij de Gentse beweegzoeker. Meer info, affiche en artikel

13 september 2017Infomoment versterking rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Op 27 september vindt er een infomoment plaats rond de versterking van rechtstreeks toegankelijke hulp (inschrijven tem 15/9). ZIe nieuwsflits.

13 september 2017Vormingplus Gent-Eeklo is verhuisd

Vormingplus Gent-Eeklo is verhuisd en is voortaan te bereiken op hun nieuw adres: Visserij 106/1. Meer info en planning najaar 

12 september 2017Studiedag hij/zij voorbij

Op 28 september organiseert Stad gent een studiemiddag over het lokaal transgenderbeleid. Meer info en inschrijven

12 september 2017Verwijzernamiddag De Tandem

De Tandem, thuisbegeleidingsdienst voor kinderen, jongeren of volwassenen met een verstandelijke beperking, organiseert een verwijzersnamiddag op 9 oktober. Zie uitnodiging.

12 september 2017Vrij CLB Deinze zoekt arts

Het Vrij CLB van Deinze zoekt een CLB arts. Zie vacature. Solliciteren kan tot 15 oktober.

12 september 2017Nieuwsbrief Jeugddienst Gent

De Gentse Jeugddienst heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

11 september 2017Infomoment zorgambassadeurs ouderenzorg

De werkgroep Ouderenzorg van het Provinciaal Platform Promotie Zorgberoepen Oost-Vlaanderen en de VDAB organiseren op 26 september een infomoment voor (toekomstige) zorgambassadeurs in de ouderenzorg. Meer informatie en inschrijven

11 september 2017Colloquium netwerken in geestelijke gezondheidszorg

Op dinsdagavond 3 oktober organiseert Psychiatrisch Centrum Dr Guislain een colloquium over het thema netwerken en samenwerken in de GGZ-praktijk: hoe maken we de toekomst haalbaar? Meer info en inschrijven

11 september 2017Activiteiten werelddag dementie

OCMW Gent organiseert tussen 13 en 22 september activiteiten in het kader van Werelddag Dementie. Zie overzicht

8 september 2017Naar een toekomstgerichte & performante organisatie

De Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV) nodigt u uit op het Inspiratieplatform voor de Oost-Vlaamse social profit op 20 oktober: meer info.

7 september 2017Nieuwsbrief De Zuidpoort

De Zuidpoort heeft haar nieuwsbrief Echo uitgebracht.

7 september 2017Oproep bestrijding kinderarmoede

Via de oproep KOALA (Kind- en Ouderactiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding) wordt er via een unieke publiek-private samenwerking 30 miljoen euro gereserveerd voor de bestrijding van kinderarmoede via kinderopvang en gezinsondersteuning. Deadline 15 oktober . Meer informatie

7 september 2017Kick off Huis van het Kind Deinze

Het Huis van het Kind van Deinze houdt een kick-off op 19 september. Zie uitnodiging.

7 september 2017De Site verhuist

Na 10 jaar ‘tijdelijke invulling’ verhuist De Site om plaats te maken voor het Tondelierproject. Dit gaat gepaard met een feestelijke happening op 27 september. Meer info

6 september 2017Vormingsaanbod vormingscentrum Guislain

Het vormingscentrum Guislain organiseert ook in het najaar 2017 een gevarieerd vormingsaanbod. Zie overzicht

6 september 2017Stakeholdersforum kinderarmoede

OCMW Gent organiseert op 14 november het jaarlijkse stakeholdersforum kinderarmoede met informatie over de acties die in Gent lopen in de strijd tegen kinderarmoede, en de mogelijkheid tot interactie. Meer informatie

6 september 2017Nieuwsbrief Ambassadeurs IN-Gent

In-Gent bracht een nieuwsbrief Ambassadeurs uit

5 september 2017Info over vluchtelingen op 1 website

De Provincie Oost-Vlaanderen bundelt in de Sociale Kaart Vluchtelingen relevante info over vluchtelingen. De website biedt een antwoord op de nood aan praktische informatie bij hulpverleners, doorverwijzers en vrijwilligers die vluchtelingen in Oost-Vlaanderen begeleiden.

5 september 2017Vormingen integrale jeugdhulp

In het najaar worden volgende informatiesessies georganiseerd: Handelen in situaties van verontrusting, Morele dilemmatraining, Dialoog met de cliënt. Meer informatie en inschrijvingsmodaliteiten vind je hier.

5 september 2017Drempels verlagen voor kwetsbare werkzoekenden

Gent, Stad in Werking organiseert op 27 september een netwerk event, waar je kan kennismaken met verschillende projecten voor kwetsbare groepen. Zie website.

30 oktober 2017Infosessies: studeren als vluchteling aan UGent

UGent organiseert vanaf september op regelmatige basis infosessies (in het Nederlands of in het Engels) voor mensen op de vlucht, die verder willen studeren. Er zijn ook aparte infosessies voor begeleiders (professioneel & vrijwillig) van vluchtelingen.  

4 september 2017HousingcafÚ Gent zoekt vrijwilligers

Caritas International start vanaf begin oktober het Housingcafé Gent en zoekt hiervoor vrijwilligers om vluchtelingen te begeleiden in hun zoektocht naar hun eerste woonst.

4 september 2017Oproep Samenlevingsprijs 2017

Iedere persoon, bedrijf of organisatie die zich inzet voor een betere samenleving in gent of voor een warme stad met het oog op welzijn, gezondheid en gelijke kansen kan tot 15 september ingeschreven worden als kandidaat voor de Samenlevingsprijs 2017. Flyer en meer info.

4 september 2017Vrijetijdsmarkt anderstalige nieuwkomers

Wat heeft Gent te bieden op het vlak van vrije tijd voor anderstalige nieuwkomers? Snuister vrijdagvoormiddag 29 september (met je klas) op de vrijetijdsmarkt van IN-Gent

4 september 2017Vormingsaanbod Odisee

Odisee Groepscentrum Permanente Vorming maakt het vormingsaanbod sociaal-agogisch werk voor het najaar bekend.

4 september 2017Gezocht: ervaringen van ouderen rond energie

De Vlaamse Ouderenraad zoekt ervaringen van ouderen bij het isoleren of renoveren van hun woning, bij hun energiecontract, bij het aanvragen van premies en ondersteuningsmaatregelen,... i.f.v advies rond energiearmoede. Zie oproep

1 september 2017Gratis vormingsproject WAKOSTDA?!

WAKOSTDA?! is een gratis interactief en educatief parcours van BIZ (BudgetInZicht) Oost-Vlaanderen van met als doel jongeren te laten kennis maken met de verschillende aspecten van het zelfstandig leven en de financiële gevolgen/keuzes die hierbij aan bod kunnen komen. Zie mailing en website.

1 september 2017Nieuwsbrief Nederlands oefenen

Nederlands oefenen heeft een nieuwsbrief uitgebracht

1 september 2017Ondersteuningsnieuws uit De Punt

De Punt nodigt op 20 september ondernemers uit op Open Coffee, ondersteunt inschakelingsbedrijven en staat open voor investeringsvragen via Sociaal Investeringsfonds De Punt.

31 augustus 2017Oproep tiendaagse samen veerkrachtig

Binnenkort vindt de Vlaamse tiendaagse ‘Samen Veerkrachtig’ plaats. Speciaal ter gelegenheid daarvan, organiseert Logo Gezond+ vzw de ‘Gouden Ressort’. Op de website staat het aanbod. Wil je kans maken op de ‘Gouden Ressort’? Registreer dan ook jouw activiteit.

31 augustus 2017Informatie- en samenwerkingsdagen over Signs of Safety

De Ondersteuningscentra en Sociale Diensten Jeugdrechtbank kiezen voor krachtgericht werken en Signs of Safety. Dit najaar organiseren ze een informatie- en samenwerkingsdag over Signs of Safety op 27 november. Zie uitnodiging.

30 augustus 2017Buddy-beurs

In het kader van Refu Fest wordt er op 10 september een namiddag rond buddywerking georganiseerd. Een buddy is iemand die zich inzet om een nieuwe Gentenaar individueel te begeleiden. Meer info

29 augustus 2017De integratieve handelingsorthopedagogiek revisited

UGent - Vakgroep Orthopedagogiek organiseert op dinsdagavond 10 oktober 2017 een mini-symposium waarbij we terugblikken op de rijke loopbaan en belangrijkste realisaties van Prof. Broekaert. Zie website.

28 augustus 2017Oproep Gentse werelddag van verzet tegen armoede

Op 17 oktober is het werelddag van verzet tegen armoede. De Gentse campagne van 2017 is ‘armoede kruipt onder je huid’ rond gezondheid. Gentenaars kunnen een tattoo laten kleven om hun verzet tegen armoede te tonen en tussen 9 en 17 oktober op facebook te delen. Wil jouw organisatie ook een pop-up tattooshop openen? Zie oproep en inschrijvingslink

25 augustus 2017Provinciale info-avond hervorming eerstelijnszorg

 Op 26 september is er in Gent een informatieavond over der hervorming van de eerstelijnszorg. Meer informatie en inschrijven

24 augustus 2017Vernieuwde website WoninGent

De sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent heeft deze zomer haar website volledig vernieuwd waar bewoners en kandidaten heel eenvoudig informatie terugvinden over huren en wonen bij WoninGent. Een woordje uitleg over wat allemaal vernieuwd is vind je in de meest recente bewonerskrant.

23 augustus 2017Memorandum inclusief en leeftijdsvriendelijk ouderenbeleid

In de aanloop naar de lokale verkiezingen in 2018 biedt de Vlaamse Ouderenraad alle actoren in gemeenten via een memorandum 7 speerpunten aan om het leven van ouderen te verbeteren via een inclusief en leeftijdsvriendelijk ouderenbeleid.

22 augustus 2017Positieve beeldvorming lichamelijke beperking

Community Gent en BNP Paribas Fortis organiseren op vrijdagavond 15 september in Gent een avond rond positieve publieke beeldvorming van mensen met een fysieke beperking. Meer informatie en inschrijven 

21 augustus 2017Week van de geestelijke gezondheid Gent

Van 6 tot en met 13 oktober 2017, zijn er in het kader van de Wereldag voor de geestelijke gezondheid verspreid over heel Gent gratis activiteiten rond veerkracht, stress, piekeren, ... Deze keer zijn er ook activiteiten specifiek voor kinderen, jongeren en ouders. Bekijk hier het aanbod en schrijf in.

17 augustus 2017Kick-off Herstelacademie

Op 8 september vindt de kick-off van de Herstelacademie plaats. Deze kick-off meeting richt zich zowel tot professionals, cliënten en naastbetrokkenen van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Zie website.

17 augustus 2017Nieuwsbrief LOGO Gezond+

LOGO Gezond+ heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

17 augustus 2017Intersectorale intervisietafels Infants

RADAR organiseert in het najaar begeleide intervisie infants - opgroeien in veiligheid-onveiligheid. Zie mail.

9 augustus 2017Nieuwsbrief CLT

Community Land Trust heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

2 augustus 2017Prijs GavoorGeluk: deadline 11 september

Hebt u een vernieuwend project ter preventie van depressie en suïcide bij jongeren in Vlaanderen? Dien dan uw kandidatuur in voor de Prijs GavoorGeluk, ter waarde van 10.000 €. Meer info

27 juli 2017Nieuwsbrief SEL Gent

SEL Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

27 juli 2017Gespreksgroep nabestaanden na zelfdoding

CGG Eclips start binnenkort met een nieuwe gespreksgroep nabestaanden na zelfdoding. Zie mail en flyer.

27 juli 2017Over overleggen

Op 28 september vindt Over overleggen plaats, een provinciaal infomoment rond de verschillende vormen van cliëntoverleg en voorstelling van werkingen die netwerkopbouw uitdragen. Zie programma.

27 juli 2017Oost-Vlaamse trefdag preventieve gezinsondersteuning

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen organiseert op 20 oktober een trefdag preventieve gezinsondersteuning en Huizen van het Kind, met het oog op uitwisseling en inspiratie. Zie website.

27 juli 2017Oproep Kind- en Ouder Activiteiten Lokale Armoedebestrijding

Kind & Gezin lanceert een oproep voor een innovatief aanbod door een samenwerkingsverband van basisvoorzieningen voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen tussen -9 maand en 3 jaar om de maatschappelijke participatie van kansarme gezinnen te verhogen. Zie website. Indien voor 15 oktober.

27 juli 2017Nieuwsbrief Preventieve Gezinsondersteuning

Het Oost-Vlaams Steunpunt Preventieve Gezinsondersteuning heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

26 juli 2017Dialoogdag vermaatschappelijking

Hogent en Steunpunt Algemeen welzijnswerk organiseren op 5 oktober een dialoogdag in Gent over vermaatschappelijking. Persoonsvolgende financiering, de rol van de frontliniewerker en de verhouding tussen solidariteit en caritas zijn de centrale thema’s. Meer info en inschrijven.

24 juli 2017Vacature transitiecoaches

Voor de begeleiding van de ‘oprichting van eerstelijnszones’ is het Agentschap Zorg en Gezondheid op zoek naar personen die de transitie op het terrein willen begeleiden. In concreto zullen vijf voltijdsequivalenten ingezet worden in Vlaanderen en 1 halftijds equivalent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Solliciteren uiterlijk 15 september. Meer info.

24 juli 2017Platform vrouwelijke genitale verminking

Samen met een tiental Europese organisaties ontwikkelden INTACT en GAMS een e-learningplatform over vrouwelijke genitale verminking met duidelijke informatie en info voor praktijkwerkers over hoe ze moeten reageren en welke rol ze te vervullen hebben. Meer info

24 juli 2017Nederlands oefenen: ook tijdens de zomer

IN-Gent voorziet ook tijdens de zomervakantie verschillende activiteiten voor anderstalige nieuwkomers om hun Nederlands te oefenen. Meer info

24 juli 2017Vrijetijdsaanbod voor jonge nieuwkomers en vluchtelingen

Niemo van vzw Jong pakt uit met een uitgebreid vrijetijdsaanbod voor jonge nieuwkomers en jongeren op de vlucht (12 tot 25 jaar) op verschillende plaatsen in Gent. Meer info

10 juli 2017Regionale infomoment over vertrouwenspersonen

Veel hulpverleners zoeken hoe met vertrouwenspersonen aan de slag te gaan. Op 10 oktober vindt in Gent een regionaal infomoment plaats. Zie Nieuwsbrief Integrale Jeugdhulp (beetje naar beneden scrollen)

10 juli 2017Emoties op school - Deinze voelt mee

Alle Deinse scholen namen in 2014-2015 deel aan Generatie 2020. De resultaten van het onderzoek geven ons zicht op stress en veerkracht en de rol van emoties bij schoolgaande kinderen. Op 10 oktober worden de resultaten voorgesteld en concrete aanbevelingen en projecten bekeken. Zie vooraankondiging.

10 juli 2017Nieuwsbrief LOGO Gezond+

LOGO Gezond+ heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

10 juli 2017Open vormingsaanbod vreemdelingenrecht najaar 2017

Het Agentschap Integratie en Inburgering biedt tweedaagse basisvormingen en verdiepende thematische vormingen over vreemdelingenrecht aan in verschillende regio's in Vlaanderen. Hier vind je een overzicht van de vormingen die in Oost-Vlaanderen georganiseerd worden.

10 juli 2017Woon-zorg-op-maat : Fact of Fictie?

Op 19 oktober vindt de studiedag Woon-zorg-op-maat: fact of fictie? plaats met resultaten en methodische aanpak bij Proeftuinen Zorgdorpen, een samenwerking tussen De Heide VZW, P.C. Dr. Guislain, PC Caritas en het CAW Oost-Vlaanderen. Zie website

10 juli 2017Nieuwsbrief Jeugddienst Gent

De Jeugddienst van de Stad Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

6 juli 2017Onderzoek naar seksueel geweld: medewerking gezocht!

Ervaringen met ongewenste intimiteiten, oneerbare voorstellen of betastingen? We roepen vrouwen met een beperking op om in alle anonimiteit deel te nemen aan dit onderzoek van Universiteit Gent (ten laatste 31 juli).

30 juni 2017Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

30 juni 2017Nieuwsbrief HCA Oost-Vlaanderen

Herstelgerichte en Constructieve Afhandelingsvormen (HCA) Oost-Vlaanderen heeft nieuwsbrief uitgebracht.

30 juni 2017Nieuwsbrief Opvoedingswinkel Gent

De Opvoedingswinkel van Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

30 juni 2017Kennisnamiddag Werk jij 7B proof?

Hoe verlaag je de drempel voor kwetsbare werkzoekenden? Save the date voor een kennisnamiddag op 27 september 2017 in de oude stadsbibliotheek - NEST. Zie website.

30 juni 2017Nieuwsbrief Gent Stad in Werking

Gent, Stad in Werking heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

30 juni 2017Terugblik op Kick-off Huis van het Kind Gent

Op 11 mei vond de kick-off plaats voor de medewerkers van de partners binnen Huis van het Kind Gent. Klik hier voor een terugblik.

29 juni 2017Nieuwsbrief SIVI

SIVI heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

28 juni 2017Save the date: ambassadeurs IN-Gent vertellen

Op 6 oktober vertellen de ambassadeurs IN-Gent inspirerende verhalen. De ambassadeurs van IN-Gent zijn vrijwilligers met een migratieachtergrond en een persoonlijke missie: jongeren en volwassenen kansen laten grijpen in het leven. Meer info

28 juni 2017Nieuwsbrief Nederlands oefenen in Gent

IN-Gent bracht een nieuwsbrief uit met oefenkansen Nederlands in de vakantieperiode.

28 juni 2017Actieweek Gezond binnen

Zet mee je schouders onder de vierde actieweek ‘Gezond Binnen’!  Van 13 tot 17 november staat opnieuw het thema passief roken (meeroken) centraal: ‘Woon gezond, samen naar een rookvrij huis!’. De actieweek loopt samen met de campagne ‘Binnen roken is nooit oké’ van Kom op tegen Kanker. Meer info

27 juni 2017Kinderopvangpunt Gent

Stad Gent lanceert www.kinderopvang.gent. Dit Kinderopvangpunt bundelt alle (niet-)stedelijke opvanginitiatieven voor kinderen van 0 t.e.m. 3 jaar in Gent. In één keer kunnen (toekomstige) ouders een aanvraag indienen voor 5 verschillende kinderdagverblijven en/of onthaalouders. Meer hierover in het persbericht, de nota en op de informatiemomenten

27 juni 2017Aanbod herstelacademie Regio Gent

In het najaar voorziet de herstelacademie Gent een interessant aanbod rond diverse thema’s die te maken hebben met psychisch herstel. Meer info

26 juni 2017Intekenen op nieuwsbrief oefenkansen Nederlands in Gent

IN-Gent heeft een digitale nieuwsbrief gecreëerd om anderstaligen en toeleiders op de hoogte te houden van oefenkansen Nederlands in Gent. De eerste nieuwsbrief zal deze week verschijnen. Geïnteresseerden kunnen zich abonneren door een mail te sturen.

26 juni 2017Intersectorale intervisietafels KOPP-KOAP

Om de know-how rond het werken met KOPP-KOAP situaties te vergroten biedt het programma Crosslink (netwerk RADAR) vanaf het najaar 2017 regionale intervisiegroepen KOPP/KOAP aan. Deze intervisiegroepen brengen hulpverleners samen uit alle hulpverleningssectoren, dit zowel vanuit de jeugdzorg als de volwassenzorg. Zie mail.

26 juni 2017Lancering mensenmaken.gent

JCI Gent Artevelde en Stad Gent bouwen sedert 2015 aan een Gents Smart City Platform, een samenwerkingsplatform tussen meer dan 100 Gentse organisaties. Op 3 juli 2017 is een persmoment waarbij de website MENSENMAKEN.GENT gelanceerd wordt. Zie bericht

26 juni 2017Nieuwsbrief Jeugddienst Gent

De Jeugddienst van de Sta Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

21 juni 2017Infosessie leerplatform vrouwelijke genitale verminking

Kom je in contact met meisjes en vrouwen die te maken kregen met vrouwelijke genitale verminking (VGV)? Wil je jouw kennis en vaardigheden over de preventie en aanpak van VGV verbeteren? Kom dan naar het infomoment over het meertalig leerplatform daarover op 29 juni georganiseerd door GAMS en INTACT. Meer info

16 juni 2017Kinderopvangpunt Gent vergemakkelijkt zoektocht

Stad Gent lanceert Kinderopvangpunt Gent. Het platform bundelt alle opvanginitiatieven voor kinderen van 0 t.e.m. 3 jaar in Gent. Zie bericht en de website van het platform.

16 juni 2017Kinderrechtswinkel wordt tZitemzo

De Kinderrechtswinkel bestaat 30 jaar en dat wordt gevierd met een nieuwe naam, namelijk: tZitemzo. Zie flyer en website.

16 juni 2017Succesvol samenwerken: hoe pak ik het aan?

Artevelde Hogeschool organiseert een 3 daagse opleiding "Succesvol samenwerken: hoe pak ik het aan?" Deze bijscholing van 3 dagen richt zich tot initiatiefnemers en trekkers van inter-organisationele samenwerkingsverbanden. Twee mogelijkheden: reeks najaar 2017 en reeks voorjaar 2018. Zie website.

20170615Sociale Trefdag Gent 28 september 2017

Al voor de zesde maal brengt de Sociale Trefdag Gent inspirerende verhalen voor het Gentse welzijnswerkveld. Alle info over dit boeiend netwerkmoment op 28 september 2017 vind je hier. Schrijf je snel in!

12 juni 2017Vluchtelingendebat XXL - Koutersound

IN-Gent organiseert op 22 juni de lezing en panelgesprek "Grenzen aan bescherming?" Zie website.

9 juni 2017Dag tegen bureaucratie

De Bende van de Paarse Krokodil roept 3 juli uit tot Dag Tegen Bureucratie. Je kan mensen en organisaties die zich inzetten om het teveel aan regels en procedures te bestrijden nomineren. Inspiratie vind je op de Dag Tegen Bureaucratie zelf. Meer info

9 juni 2017Inspiratiedag Ouderenmis(be)handeling

Het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling en het Team Ouderenmis(be)handeling CAW Oost-Vlaanderen organiseren een inspiratiedag voor alle hulpverleners uit de zorg- en welzijnssector, werkzaam met en voor ouderen.

8 juni 2017Nieuwsbrief Het Pakt

Het Pakt bracht een nieuwsbrief uit

8 juni 2017Projectoproep OCMW Gent (kinder)armoede

OCMW Gent stelt 112.500 euro ter beschikking van andere organisaties om de strijd tegen armoede aan te gaan. Elke Gentse feitelijke vereniging of vzw kan een subsidie aanvragen door een projectaanvraag in te dienen. Zie websitereglement en sjabloon voor projectaanvraag. Aanvraag indienen voor 31 juli. De projecten kunnen zowel werken rond armoede in het algemeen of specifiek rond kinderarmoede.

8 juni 2017Oproep Samenlevingsprijs 2017

Iedere persoon, bedrijf of organisatie die zich inzet voor een betere samenleving in gent of voor een warme stad met het oog op welzijn, gezondheid en gelijke kansen kan tot 15 september ingeschreven worden als kandidaat voor de Samenlevingsprijs 2017. Flyer en meer info.

8 juni 2017Gratis online reclame in de buurt voor uw vereniging

Wil uw vereniging een evenement of actie aankondigen in de buurt? Zoekt u vrijwilligers of sponsoring? Breng hen op de hoogte via Postbuzz. Zie website Stad Gent.

7 juni 2017Projectoproep KBS Onthaal en integratie van vluchtelingen

De Koning Boudewijnstichting lanceert een tweede oproep voor projecten die burgers en asielzoekers/erkende vluchtelingen samenbrengen: ontmoeten helpt! Intekenen kan tot en met 14 september. Meer info

7 juni 2017Workshop verhogen mentale veerkracht

Op 22 juni organiseert Stad Gent in samenwerking met IN-Gent een workshop met tips om als vrijwilliger of professionele medewerker, die omgaat met vluchtelingen jouw mentale veerkracht te verhogen. Meer info

7 juni 2017Opleiding mindspring co-begeleider

MIND-SPRING is een psycho-educatief groepsprogramma voor asielzoekers en vluchtelingen. Deze meerdaagse opleiding van het CAW Oost-Vlaanderen tot Mind-Spring co-begeleider richt zich tot medewerkers van CAW’s, CGG’s, opvangcentra voor asielzoekers, LOI’s, OCMW’s, wijkgezondheidscentra, OKAN-scholen, CLB’s, … Meer info

7 juni 2017Sociale Kaart voor vluchtelingen

Er is nu ook een Sociale kaart voor vluchtelingen. Deze helpt je wegwijs in de hulpverlening voor mensen op de vlucht in Oost-Vlaanderen. Meer info

7 juni 2017Lezing pluralisme, tolerantie en het seculariseringsproces

Op 15 juni 2017 organiseert IN-Gent een gespreksavond met Patrick Loobuyck, hoogleraar Levensbeschouwingen, en Bart Eeckhout, journalist bij De Morgen, over pluralisme, tolerantie en het seculariseringsproces. Meer informatie

6 juni 2017Woonzoek-vrijwilligers gezocht!

Ben je 18 jaar of ouder en heb je wekelijks enkele uren beschikbaar als vrijwilliger? Wil je in regio Gent kwetsbare personen helpen zoeken naar een geschikte woning? Contacteer dan het Intersectoraal Woonzoekteam via GSM 0499 75 22 91 of mail naar woonzoekteam.gent@cawoostvlaanderen.be! Of bekijk de vacature voor meer info.

31 mei 2017Als je gehoord wordt door de rechter

Er bestaat heel wat verwarring over het hoorrecht van minderjarigen bij de jeugdrechter. De Kinderrechtswinkel heeft daarom een toegankelijk filmpje gemaakt om het uit te leggen. Wil je meer weten? Neem gerust contact op via info@kinderrechtswinkel.be of bel 09 233 65 65

31 mei 2017Brochure De Wijze Stap

De 14de editie van onze brochure over volwasseneneducatie De wijze stap. Volwasseneneducatie in Oost-Vlaanderen is er. Zie website.

31 mei 2017Nieuwsbrief Jeugddienst Gent

De Jeugddienst van Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

29 mei 2017Bewegen op verwijzing Zorgregio Gent

Om mensen met een verhoogd gezondheisrisico meer te laten bewegen ontstond het project 'Bewegen op Verwijzing' (BOV). In de regio Destelbergen, Gent, Merelbeke, Lochristi en Melle kunnen huisartsen vanaf nu mensen doorverwijzen naar een beweegcoach. Deze folder kun je als hulpverlener meegeven en hier vind je de lokale tarieven.

23 mei 2017Samenwerken in de zorg: de hemel of de hel?

Naar aanleiding van de Dag van de Mantelzorg (23 juni), organiseert Samana op 16 juni in Deinze een theatervoorstelling met nabespreking om de communicatie tussen mantelzorgers en professionele hulpverleners te bevorderen. Meer info en inschrijven

23 mei 2017Nieuwsbrief CLT

Community Land Trust heeft een nieuwsbrief uitgebracht

18 mei 2017Wij maken uw weg wijzer: Jaaroverzicht 2016 OCMW Gent

OCMW Gent heeft haar jaaroverzicht 2016 uitgebracht. Zie bericht.

16 mei 2017Campagnes Warme dagen en Samen Veerkrachtig

Logo Gezond+ start met een campagne "Warme Dagen". Zie bericht. Daarnaast wordt ook de tiendaagse Samen Veerkrachtig aangekondigd. Zie website.

16 mei 2017Nieuwsbrief De Zuidpoort

De Zuidpoort heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

16 mei 2017Lunchlezing wonen

OCMW Gent organiseert op 15 juni een lunchlezing rond het thema wonen, met focus op discriminatie op de huisvestingsmarkt en de huurwaarborg van OCMW Gent. Zie uitnodiging.

15 mei 2017Week van de Opvoeding van 16 tot 23 mei

Van dinsdag 16 tot dinsdag 23 mei 2017 staat naar jaarlijkse gewoonte tijdens de Week van de Opvoeding positief opvoeden centraal. Ook in Gent staan de hele week lang verschillende activiteiten op het programma. Zie website.

11 mei 2017De Kinderrechtswinkel bestaat 30 jaar

De Kinderrechtswinkel bestaat 30 jaar en blikt op 9 juni we met vrienden en collega's terug op 30 jaar werken aan kinderrechten. Zie website.

11 mei 2017Reizende tentoonstelling Open Doors

Als eindproduct van een samenwerking tussen Sint-Lievens-Poort en IN-Gent, is Open Doors een ontleenbare tentoonstelling waarin 12 gezinnen met migratieachtergrond hun deuren openen en een inkijk geven in hoe zij omgaan met de beperking of leerstoornis van hun kind. Meer informatie en brochure.

10 mei 2017Workshops: Zien, durven, doen

Het Crosslink-team kondigt een aantal workshops Zien, Durven, Doen die in 2017 zullen plaatsvinden doorheen de provincie (op 6 juni in Drongen). Insteek van deze vormingsdagen is het omgaan met gebruikende ouders en contextactoren van kinderen en jongeren. Zie uitnodiging.

10 mei 2017Vreemdgaan 2017-2018

Vreemdgaan is opnieuw gestart! Vreemdgaan wil Oost-Vlaamse medewerkers binnen de hulpverlening stimuleren om een kijkje te nemen in elkaars organisatie. De vacatures worden volop ingediend, maar er kunnen er nog bij! Dit nog tot 18 mei. Klik hier voor meer uitleg.

10 mei 2017Dag van de Jeugdhulp

Op woensdag 31 mei vindt de Dag van de Jeugdhulp plaats. Thema dit jaar is geestelijke gezondheid in de jeugdhulp – voorbij het taboe. Zie programma en inschrijvingspagina.

10 mei 2017Vorming wegwijs in Gent

Het GIPS-overleg organiseert op 23 mei in UZ Gent een vorming met tips om gebruik te maken van de specifieke online sociale kaart voor vrijwillige en professionele hulpverleners die werken met gezinnen in een precaire verblijfssituatie. Inschrijven kan hier, plaatsen zijn beperkt. Sessie wordt herhaald op 8 juni (zie hier).

9 mei 2017Werking mobiel crisisteam

Het Mobiel Crisis Team maakt deel uit van het GGZ-Netwerk Gent – Eeklo – Vlaamse Ardennen en integreert zich binnen het bestaande regionaal crisisaanbod. De werking wordt voorgesteld op 13 juni (Meetjesland) en 22 juni (regio Deinze). Zie uitnodiging.

9 mei 2017Nieuwsbrief CLT

CLT (Community land Trust) bracht een nieuwsbrief uit.

9 mei 2017Vorming zorgen voor jezelf en de ander

Het GIPS-overleg organiseert op 7 september een vorming over hoe jouw batterijen als vrijwillige of professionele hulpverlener opgeladen kunnen bllijven, om motivatie en energie over te hebben voor het helpen van gezinnen in een precaire verblijfssituatie. Meer info en inschrijven.

9 mei 2017Vorming spreken over geboorteregeling en anticonceptie

Het GIPS-overleg organiseert op 20 juni een vorming over hoe hulpverleners het gesprek kunnen aangaan met gezinnen in een precaire verblijfssituatie over geboorteregeling en anticonceptie. Meer info en inschrijven.

9 mei 2017Vorming wegwijs in Gent

Het GIPS-overleg organiseert op 8 juni een vorming met tips om gebruik te maken van de specifieke online sociale kaart voor vrijwillige en professionele hulpverleners die werken met gezinnen in een precaire verblijfssituatie. Meer info en inschrijven

8 mei 2017Jaarverslag CAW Oost-Vlaanderen

CAW Oost-Vlaanderen heeft haar jaarverslag 2016 on-line geplaatst.

8 mei 2017Alles wat je wil weten over persoonsvolgende financiering

De vragen rond Persoons Volgende Financiering blijven toestromen. Om die reden organiseert Gezin en Handicap, samen met de bijstandsorganisatie Absoluut op 23 mei een infomoment. Zie uitnodiging.

8 mei 2017Regent opereert vanaf nu onder de naam Energiecentrale

vzw REGent communiceert en opereert vanaf nu onder de naam Energiecentrale, het Gents Adviespunt voor Energiezuinig wonen en renoveren. Als instantie op zich blijft vzw REGent wel bestaan maar naar klanten toe zal ze de naam Energiecentrale gebruiken.

8 mei 2017Sociale kaart Vluchtelingen in Oost-Vlaanderen

Wil je als hulpverlener, onthaalmedewerker, vrijwilliger,… vluchtelingen helpen of wegwijs maken? Surf dan naar de Sociale Kaart Vluchtelingen in Oost-Vlaanderen! Zie mail.

8 mei 2017Liever Jacob dan Yusuf

Op 30 mei organiseert Stad Gent een studiedag over overheidsopdrachten als hefboom voor meer gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Meer info en inschrijven.

5 mei 2017Omgaan met emoties: creŰer je positieve of negatieve energie

De Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV) organiseert op 11 mei "Omgaan met emoties: creëer je positieve of negatieve energie?", een sessie over hoe het leiderschap zich vandaag ontwikkelt en wat je daaruit kan leren. Een topspreker deelt zijn unieke expertise. Meer info: zie website

4 mei 2017Nieuwsbrief Gent Stad in Werking

Gent, Stad in Werking, heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

4 mei 2017Nieuwsbrief Jeugddienst Gent

De Jeugddienst van Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

2 mei 2017Helpdesk kinderen op de vlucht

Brengt uw werk u in contact met kinderen? Bij de helpdesk kinderenopdevlucht@ocmw.gent kunt u terecht voor advies in concrete cases rond geestelijke gezondheid en functioneren van kinderen op de vlucht. Zie website.

2 mei 2017Het sociaal verhuurkantoor zorgt voor alles

De Provincie Oost-Vlaanderen lanceert samen met de Oost-Vlaamse sociale verhuurkantoren een campagne om meer eigenaars te motiveren om hun woning te verhuren via een sociaal verhuurkantoor. In een promotiefilm vertellen 2 ambassadeurs, Guy en Yoke, over hun ervaring met het sociaal verhuurkantoor. Zie bericht.

2 mei 2017Nieuwsbrief Tanderuis

Thuisbegeleidingsdienst Tanderuis heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

25 april 2017Kringloopwinkel Brugse Poort wordt Kringwinkel Open Plaats

De kringloopwinkel Brugse Poort is erg gekend. De kringloopwinkel, de Sociale Dienst van de Brugse Poort en kringloopwinkel UniKa in Destelbergen behoren tot dezelfde vzw. Vanaf nu werken deze verschillende diensten onder dezelfde naam: Open plaats. Zie mail.

25 april 2017Voortraject hoger onderwijs anderstaligen

IN-Gent organiseert samen met UGent en UCT Gent volgend academiejaar (2017-18) opnieuw een programma dat je voorbereidt op een Nederlandstalige studie in het hoger onderwijs. Zie folder, website en informatiesessies (april-juli 2017).

24 april 2017Kick-off project vluchtelingen CGG Eclips

Op 1 april startte CGG Eclips met een zorgaanbod voorvluchtelingen. Op 10 mei wordt de werking en werkwijze voorgesteld. Zie uitnodiging.

20 april 2017Nieuwsbrief Jeugddienst Gent

De Jeugddienst van de Stad Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

20 april 2017Oost-Vlaamse nieuwsbrief gezinsondersteuning

Het Provinciaal Steunpunt Preventieve Gezinsondersteuning heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

20 april 2017Nieuwsbrief Opvoedingswinkel Gent

Opvoedingswinkel Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

20 april 2017Ontmoetingsdag vrijwillige terugkeer

Stad Gent organiseert op 11 mei een Ontmoetingsdag vrijwillige terugkeer (locatie Koopvaardijlaan 3 in Gent). Voor professionelen en vrijwilligers. Keuze uit 4 workshops (2 per deelnemer). Zie website.

19 april 2017Nieuwsbrief SEL Gent

SEL Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

18 april 2017Kick Off Huis van het Kind Gent

Op 11 mei organiseert Huis van het Kind Gent een Kick Off. Op die dag krijgen jullie een zicht op : wat Huis van het Kind Gent nu eigenlijk is en doet, wie de partners zijn en krijg je de kans om andere medewerkers beter te leren kennen. Zie uitnodiging.

12 april 2017Wereldvluchtelingendag

Op 20 juni is het opnieuw Wereldvluchtelingendag. Organiseer je een ontmoeting, een lezing, een debat, … of een ander evenement voor Wereldvluchtelingendag? Plaats je activiteit ook op de kalender van Solidair Gent.

12 april 2017Aan tafel in 1-2-3 euro met Colruyt en OCMW Gent

Winkelketen Colruyt en OCMW Gent slaan de handen in elkaar om gezinnen met budgettaire moeilijkheden te helpen met het bereiden van gezonde en goedkope maaltijden. Het project ‘Aan tafel in 1-2-3 euro is een initiatief van Colruyt en werd in Kortrijk al succesvol uitgetest. Nu is Gent nu aan de beurt. Zie bericht.

11 april 2017Vorming vluchtelingen helpen in woonzoektocht

Op donderdagavond 4 mei organiseert Stad Gent een vorming voor vrijwilligers om vluchtelingen te ondersteunen in het zoeken van een woning. Meer info

11 april 2017Hi app helpt vluchtelingen netwerken

De Hi app is een tool van de VDAB, in co-creatie met vluchtelingen, om hen in contact te brengen met de juiste mensen, zodat ze de juiste hulp krijgen op verschillende fronten (taal, wonen, welzijn,...) en zo sneller aan de arbeidsmarkt kunnen deelnemen. Meer info

10 april 2017Opendeurdag De Zuidpoort

De Zuidpoort houdt op 20 mei een opendeurdag. Zie uitnodiging.

6 april 2017Schuldenproblemen, wat nu? Een inleiding

BIZ Oost-Vlaanderen nodigt jullie graag uit op de vormings (9mei) - en intervisiemomenten (8 juni en 5 december):Schuldenproblemen, wat nu? Een inleiding. Zie mail.

5 april 2017Emotionele ontwikkeling in verbinding

Hogeschool Gent (FMW – Vakgroep Orthopedagogiek – E-QUAL) – Universiteit Gent (Vakgroep Orthopedagogiek) – SEN-SEO (Sen vzw) doen een oproep voor een Leertraject Emotionele ontwikkeling in verbinding: verbinding tussen ortho – team – cliënt (en context) & tussen verschillende modellen/kaders.

5 april 2017Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker promoten

Tijdens de maand mei besteedt Logo Gezond + aandacht aan baarmoederhalskanker. Ze zet in op de ondersteuning van organisaties om het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker te promoten. Meer info

4 april 2017Euhm, excuseer... wat is mijn rol?

Op 4 mei wordt het symposium Euhm, excuseer... wat is mijn rol? georganiseerd rond verpleegkundige zorg voor mensen die actief denken aan zelfdoding. Zie website.

4 april 2017Nieuwsbrief Wagenschot

De nieuwsbrief van Pedagogisch Centrum Wagenschot vind je hier.

4 april 2017Baby-Nest verhuist

Baby-Nest verhuist en is vanaf 18 april gelegen aan de Morekstraat 159, 9032 Wondelgem. Zie bericht.

4 april 2017Project werk-welzijn gericht naar kwetsbare werkzoekenden

VDAB informeert rond het project werk-welzijn, dat zich richt naar kwetsbare werkzoekenden met financiële moeilijkheden die leven in kansarmoede (of net niet). Zie oproep.

4 april 2017Nieuwsbrief Tanderuis

Tanderuis heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

4 april 2017Nieuwsbrief Jeugddienst Gent

De Jeugddienst van de Stad Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

3 april 2017Oost-Vlaamse trefdag gezinsondersteuning 28 april

Het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen organiseert op 28 april een Oost-Vlaamse trefdag gezinsondersteuning. Zie uitnodiging.

3 april 2017Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

3 april 2017Maak van Gent een grote school

Op dinsdag 16 mei 2017 wordt Gent een grote school. Op die dag breken klassen buiten de schoolmuren om les te volgen op zo veel mogelijk verrassende, inspirerende locaties. Iedereen kan helpen en een locatie aanbieden. Wilt uw organisatie graag meedoen? Schrijf dan vlug in via volgende link

31 maart 2017Internationale Romadag

Naar aanleiding van de Internationale Romadag op 8 april, organiseert Opre Roma op 5 mei een lezing over de Roma-cultuur en -traditie bij de Vieze Gasten. Meer informatie en inschrijven 

31 maart 2017Meet & Greet Latent Talent

Op 26 april stelt In-Gent trots de nieuwe ploeg Ambassadeurs Latent Talent voor. Dit zijn gedreven vrijwilligers die jongeren en volwassenen stimuleren om talent te zien en te benutten. Zij getuigen over hun schoolloopbaan, (taal)opleiding en hun werkervaringen. Meer info en inschrijven

31 maart 2017Nieuwsbrief Het Pakt

Het Pakt bracht een nieuwsbrief uit

29 maart 2017Projectoproep: burgetbudget voor Gent 2016-2018

Stad Gent geeft een nieuwe mogelijkheid om samen aan de stad te bouwen: het burgerbudget. Projecten die uitdagingen in de straat/buurt/wijk helpen aanpakken kunnen tot 31 maart worden ingediend. Indieners kunnen tot juli 2017 verder schaven aan hun voorstellen. Meer info: zie website

27 maart 2017Infoavond VAPH en tegmoetkoming voor mensen met handicap

Gezin en Handicap organiseert op 28 maart een info-avond in Gent over wat het VAPH te bieden heeft en over tegemoetkomingen voor mensen met een handicap. Zie flyer. Meer informatie en inschrijven.

23 maart 2017Lezing zitten maakt ziek

De vakgroep bewegings- en sportwetenschappen organiseert op woensdag 26 april een lezing van Prof. Neville Owen over: Too much sitting and the diabetes epidemic, new ways for science to inform prevention. Meer info

20 maart 2017CKG 't Kinderkasteeltje organiseert Triple P sessies

Het CKG 't Kinderkasteeltje biedt Triple P oudertrainingen aan, zowel individueel als in groep. Eind april start een nieuwe groep in Merelbeke. Zie website.

20 maart 2017Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

20 maart 2017Cursus Start2Network

Omringd zijn door familie, vrienden en kennissen is sterk bepalend voor de levenskwaliteit van mensen. Bij mensen met een ondersteuningsnood is dat niet anders. Toch is het betrekken van de netwerken van deze mensen geen evidente opdracht. De cursus Start2Network zet je op weg. Meer info

20 maart 2017Stoppen met roken, het kan

Op 20 april start Stad Gent in samenwerking met Logo Gezond+ vzw een nieuwe groepscursus rookstop. Meer info en inschrijven

20 maart 2017Gent als gastvrije gemeente

Zet Gent als Gastvrije gemeente op de kaart en stem tot en met 26 maart je favoriete initiatieven naar de publieksprijs. Meer info

20 maart 2017Infopunt voor nieuwkomers

De leerlingen van het 4e TSO van het HTI Sint-Antonius (Holstraat) werken sinds september op eigen initiatief aan een infostand voor jonge nieuwkomers in de stad Gent. De officiële inhuldiging vindt plaats op vrijdag 24 maart om 11u30 in het AC Zuid en is daarna toegankelijk tot en met 17 april. Meer info

16 maart 2017Colloquium Zorg voor kwetsbare mensen vanuit presentie

PC Dr Guislain organiseert voor de 77ste keer een Colloquium in Gent op dinsdagavond 18 april 2017. Prof. Dr. Andries Baart (NL) neemt u mee in het thema  'Zorg voor kwetsbare mensen, een bijdrage vanuit de presentietheorie'. Meer informatie en inschrijven.

16 maart 2017Lezing gender, diversiteit en beeldvorming

Op 13 april 2017 organiseert IN-Gent een gespreksavond met Cathérine Ongenae over gender, diversiteit en beeldvorming. Meer informatie

14 maart 2017Refu interim

Refu Interim gaat van start op 22 maart. Begeleiding van vluchtelingen (erkend of in procedure) naar vrijwilligerswerk in de socio-culturele sector in Gent. Meer informatie

13 maart 2017Geef me 1 minuut

In Gent slaan de jeugddienst, Vzw Jong en Unia de handen in elkaar voor een pop up-festival tegen racisme op vrijdag 17 maart 2017  vanaf 16u! Meer informatie

13 maart 2017Iedereen feminist

In het kader van gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes, daagt Gent de stad Genk uit via een fotobooth. Help je mee? Welkom op 16 maart van 9 tot 12u in de inkomsthal van AC Zuid.

13 maart 2017Middaglezingen diversiteit en gender UGent

De Beleidscel Diversiteit en Gender van UGent organiseert regelmatig gratis middaglezingen die voor iedereen toegankelijk zijn. De volgende middaglezing gaat door op 21 maart en is een lezing van Sibo Kanobana, The Colour Trouble, over ras en identiteit in Europa. Meer informatie en inschrijven

13 maart 2017Open plaatsen vzw Kompas

vzw Kompas heeft open plaatsen voor personen met een Persoonsvolgend Budget.  Meer info: zie bericht.

13 maart 2017Nieuwsbrief Sivi

SIVI heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

13 maart 2017De Stap verhuist naar De Krook

De Stap www.destapgent.be verhuist! Vanaf maandag 13 maart 2017 gaat De Stap naar De Krook, dekrook.be, Miriam Makebaplein 1 (nabij Zuid en Lammerstraat), 9000 Gent. Je bent welkom op maandag, dinsdag en woensdag tussen 13 en 17 uur. Zie bericht.

10 maart 2017Infoavond over orgaantransplantatie en orgaandonatie

De Latemse SeniorenAdviesraad organiseert op 16 maart een infoavond over orgaantransplantatie en orgaandonatie. Zie uitnodiging

8 maart 2017Nieuwsbrief Het Pakt

Het Pakt bracht een nieuwsbrief uit.

7 maart 2017Mentoring in een stadsomgeving

Community Gent - Wijze Vrouwen organiseren op 16 maart een event in het STAM over coaching en mentoring in een stadsomgeving als hefboom tot beter wonen, leren en werken. Meer informatie en inschrijven

7 maart 2017Bestrijd mee de armoede in Gent

Op 30 maart kunnen mensen in armoede en relevante stakeholders mee nadenken over het groeiactieplan armoedebestrijding 2018-2019 voor de levensdomeinen werk, gezondheid en (volwassen)leren. Meer informatie en inschrijven.

6 maart 2017Vormingsaanbod Agentschap Integratie & Inburgering

Het Agentschap Integratie & Inburgering heeft haar vormingsaanbod voor het voorjaar bekend gemaakt. 

1 maart 2017Nieuwsbrief Centrum Basiseducatie

Leerpunt, Centrum Basiseducatie heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

1 maart 2017Projectoproep Nederlands oefenen

De Vlaamse overheid geeft subsidies voor projecten die anderstaligen helpen om Nederlands te oefenen. Zie mail en website. Er is een infosessie op 28 maart voor Gent en op 23 maart voor de rest van Oost-Vlaanderen. Zie website.

1 maart 2017Gratis interactieve vormingen en workshops over opvoeden

Het provinciebestuur biedt Oost-Vlaamse gemeenten zonder gesubsidieerd Huis van het Kind een aantal gratis interactieve vormingen en workshops over opvoeden aan voor kinderen en ouders. Zie mail en info over mogelijke lezingen en workshops.

1 maart 2017Nieuwsbrief Jeugddienst Gent

De Jeugddienst Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

1 maart 2017Infosessie persoonsvolgend budget

Op 20 maart organiseert VPGH in samenwerking met de vier Bijstandsorganisaties een infosessie in Gent rond het persoonsvolgend budget. Deze sessie richt zich tot budgethouders omdat er voor hen veel verandert.

27 februari 2017Welzijn op school: nieuwe stap in strijd tegen kinderarmoede

Het project Welzijn op school/Kinderen Eerst ondersteunt Gentse scholen bij het beantwoorden van welzijnsvragen van ouders. Zie bericht.

24 februari 2017Op zoek naar jonge mantelzorgers

In het kader van de JOHH trofee 2017 gaat Samana vzw op zoek naar jonge mantelzorgers (-25jaar) die zorgen voor een zieke of hulpbehoevende (groot)ouder, broer of zus.  Ze willen hen samen met hun gezin uitnodigen op de gratis ‘Jonge Helpende Handen’ dag op 7 mei 2017. Zie filmpje en registratieformulier

24 februari 2017Buurtsecretariaten Gent

Vanaf maandag 24 april 2017 kan jouw vereniging of bewonersgroep terecht in één van de buurtsecretariaten van buurtcentra Rabot en Sluizeken. Op 1 mei 2017 is het dan de beurt aan het buurtsecretariaat in buurtcentrum Macharius. Meer info en aanvraagformulier

23 februari 2017ING Volunteering 2017

ING geeft haar medewerkers elk jaar de kans om één dag tijd te schenken aan een maatschappelijke organisatie in België. Ben je lid van een vereniging of ken je een vereniging die wat hulp kan gebruiken? Stel je voor 31 maart kandidaat voor de ING Volunteering Day via deze link.

23 februari 2017Studiedag week van de vrijwilliger

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk organiseert op 7 maart een studiedag rond "Vrijwilligers versterken de buurt". Zie programma.

23 februari 2017Infomoment arbeidszorg

Door de zesde staatshervorming is VDAB vanaf 1 januari bevoegd voor het verlenen van vrijstellingen van beschikbaarheid voor het volgen van een opleiding, studie of stage.  Arbeidszorg voldoet niet aan de criteria om een vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt te bekomen.VDAB en GTB organiseren hierover op 15 maart een infomoment. Zie uitnodiging.

23 februari 2017Lezing Veerkracht

CM Midden-Vlaanderen en Stad Gent organiseren op 9 maart 2017 een gratis lezing van Prof Michael Portzky over veerkracht.Meer informatie en inschrijven

23 februari 2017Infodag Vluchtelingen UGent

Op maandag 20 maart 2017 organiseert de UGent een infodag voor vluchtelingen die interesse hebben om te studeren aan de UGent. Meer info en inschrijven

22 februari 2017Regionaal ontmoetingsmoment mantelzorg

Het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen organiseert in samenwerking met Welzijnsoverleg Regio Gent een regionaal ontmoetingsmoment mantelzorg op 13 maart 2017. Zie uitnodiging.

22 februari 2017Projectoproep Nederlands Oefenen

Via een projectoproep zoekt de Vlaamse Overheid samen met IN-Gent en andere partners naar inspirerende projecten die anderstaligen helpen om Nederlands te leren. Indienen kan tot 30 april: zie meer info.

21 februari 2017Met de deur in huis

Praktijk Wetenschappelijk Onderzoek van Hogeschool Gent naar outreachende huisbezoeken resulteert in een eindrapport en een tool. Zie bericht en film.

21 februari 2017Dag van de zorg

Op 19 maart vindt de dag van de zorg plaats. Een overzicht van de deelnemers vind je hier. Zie ook het handig overzichtskaartje.

21 februari 2017Project rond veranderingsresistente alcoholdrinkers

Op 2 maart gaat het Gentse innoverende project Via een gedeeld behandelplan naar een zorgpad voor VRA? van start.  Het project beoogt de uitbouw van een geïntegreerde aanpak voor veranderingsresistente probleemdrinkers. Zie uitnodiging voor het startmoment.

20 februari 2017Studiedag Vrijwilligers versterken je buurt

De Vlaamse Ouderenraad organiseert op 7 maart de studiedag vrijwilligers versterken je buurt.

20 februari 2017Nieuwsbrieven opvoedingsondersteuning

Zowel de Opvoedingswinkel Gent als het Provinciaal Steunpunt Opvoedingsondersteuning hebben een nieuwsbrief uitgebracht.

20 februari 2017Opening nieuwe ontmoetingsplaats in Nieuw Gent

Woensdag 22 februari opent Bij Pino officieel de deuren. Bij Pino is een nieuwe ontmoetingsplaats in Nieuw Gent met zo weinig mogelijk drempels. Zie uitnodiging.

20 februari 2017Permanente vorming: Kinderen in een migratiecontext

Het Centre for the Social Study of Migration and Refugees (CESSMIR) van de Universiteit Gent organiseert in april en mei de permanente vorming rond Kinderen in een migratiecontext – een holistische en interdisciplinaire kijk. Zie programma.

20 februari 2017Sociale cohesie en buurtgericht werken

Het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen organiseert op 20 maart een inspiratiemoment rond sociale cohesie en buurtgericht werken. Zie website.

20 februari 2017Presentaties Intersectoraal consult & liaison

Op 14 februari stelde RADAR de Intersectorale consult & liaison voor. Je vindt de presentaties hier.

17 februari 2017Actualisatie kandidaat sociale huurders 2016-2017

Alle sociale verhuurders zijn momenteel bezig met het actualiseren van hun kandidatenbestand. Gezien het grote belang van een correcte actualisatie, organiseren Stad en OCMW Gent, na overleg met hen, een sensibiliseringscampagne. Meer info

7 februari 2017Zorgnetwerk su´cidepreventie regio Deinze

Op 9 maart wordt het zorgnetwerk suïcidepreventie voor minderjarigen, regio Deinze, voorgesteld. Zie uitnodiging en mail.

8 februari 2017Fonds Hope For Girls

De Koning Boudewijnstichting doet een projectoproep van het nieuwe Fonds Hope For Girls, Gelijke kansen voor jongens en meisjes. Zie website. Indienen tot 27 april.

8 februari 2017Studienamiddag dementie

De Stuurgroep van Praatcafé Dementie regio Gent organiseert een studienamiddag voor professionelen op dinsdag 21 maart 2017 van 13u tot 16u. Het thema is recente ontwikkelingen binnen het onderzoek naar dementie. Meer informatie.

8 februari 2017Emoties in de zorg voor kinderen en jongeren

Op 20 en 21 september 2017 organiseert Universiteit Gent het 11e Vlaams congres kinder- en jeugdpsychiatrie en –psychotherapie. De aandacht gaat naar emoties in de zorg voor kinderen en jongeren. Voorstellen tot bijdragen zijn welkom.

7 februari 2017Nieuwsbrief Plazzo

Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo) heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

6 februari 2017Zoektocht naar partner buurtontmoetingsplaats Gentbrugge

De Stad Gent verspreidt een oproep naar partnerorganisaties voor de uitbouw van een buurtontmoetingsplaats in buurtcentrum Gentbrugge.

6 februari 2017Oproep artistieke en culturele buurt- en wijkprojecten

De Stad Gent ondersteunt culturele en artistieke projecten (algemeen, buurt en wijk, internationaal). De eerstvolgende indiendatum voor oproep artistieke en culturele buurt- en wijkprojecten is 1 maart 2017.

6 februari 2017Sluiting opvanginitiatief Reno

De Gentse gezondheidsraad hekelt in een open brief het regeringsbeleid inzake de sluiting van het Gentse opvanginitiatief Reno.

2 februari 2017Themawandeling Persoonsvolgende Financiering

Op 26 januari vond de themawandeling rond de persoonsvolgende financiering plaats. Je vindt hier de presentatie die gebruikt werd. Kijk ook zeker eens naar het stroomdiagram dat voorgesteld werd.

2 februari 2017Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

1 februari 2017Nieuwsbrief Gent Stad in Werking

Gent Stad in Werking heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

1 februari 2017Superdiversiteit binnen de veranderende samenleving

In-Gent organiseert op 9 februari een gespreksavond met prof. Jan Blommaert rond het thema "Superdiversiteit binnen de veranderende samenleving". Zie mail.

1 februari 2017Studiedag: Langer genieten is ... matigen met alcohol

Op 23 februari vindt in Nazareth de studiedag Studiedag: "Langer genieten is ... matigen met alcohol plaats". Zie uitnodiging.

1 februari 2017Nieuwsbrief Pronet

Pronet heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

1 februari 2017Voorstellingsfolder SKIPI

Hier vind je de folder van SKIPI: mobiele crisiszorg voor personen met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen. Zie ook een korte omschrijving.

1 februari 2017Vormingsaanbod Kinderrechtswinkel

De Kinderrechtswinkel heeft haar vormingsaanbod voor 2017 bekend gemaakt. Een groot deel van de activiteiten vinden plaats in Gent!

31 januari 2017Autismus zoekt een goede buur

Het project Convent 22 is een onafhankelijk pilootproject voor zelfstandig wonen met ondersteuning op maat voor normaal begaafde volwassenen met autisme en zoekt een goede buur die als vrijwilliger graag in Convent 22 (in de omgeving van het Begijnhof) wil wonen (en daarvoor een redelijke huur wil betalen), in een huis met 8 medebewoners (6 appartementen en 2 studio's). Zie oproep. Kandidaturen zijn welkom tot 12 februari.

30 januari 2017Werknemers zonder wettig verblijf beschermen

OR.C.A. (Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten) studiedag op donderdag 16 maart rond werknemers zonder wettig verblijf beschermen in Oost- en West-Vlaanderen. Zie website.

30 januari 2017Zorg bieden in de realiteit van vandaag

Op 10 februari 2017 organiseert GEPS (GentEeklo Psychose Samenwerking)een masterclassen studienamiddag Zorg bieden in de realiteit van vandaag - de rol van ervaringsdeskundigheid in herstel. Zie programma.

30 januari 2017Nieuwsbrief PAKT

Het PAKT heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

25 januari 2017wegwijsingent.be op AVS

Via deze link kun je de voorstelling op AVS herbekijken.

25 januari 2017infomoment burgerbudget kwetsbare Gentenaars

Op 6 februari organiseert de cel armoedebestrijding samen met de dienst Beleidsparticipatie een infosessie over het burgerbudget. De infosessie staat open voor iedereen die met mensen in armoede of kwetsbare Gentenaars wil nadenken over voorstellen voor het burgerbudget. Meer info en inschrijven

25 januari 2017Gespreksavond superdiversiteit

Op 9 februari organiseert IN-Gent een gespreksavond tussen Tom Naegels van de Standaard en professor Jan Blommaert over de term superdiversiteit binnen de veranderende samenleving. Zie uitnodiging en inschrijving

25 januari 2017Gastvrij Gent mag gezien worden

Zet je gastvrij initiatief voor 28 februari in de etalage van www.gastvrijegemeente.be en maak kans op de Gastvrije Award én 1.000 euro.

23 januari 2017Infomoment SAMEN GENTENAAR voor nieuwkomers

Op 15 en 16 februari organiseert In-Gent een infomoment van Samen Gentenaar, voor nieuwkomers die al een beetje Nederlands kennen, de taal graag beter leren spreken en zich goed willen integreren in de stad.

23 januari 2017Inspiratiedag: EHBS - Eerste Hulp Bij Scheiding

De Werkgroep Hoog Conflictueuze Scheidingen organiseert op 16 februari een inspiratiedag voor hulpverleners die beroepsmatig met scheidingsituaties, al dan niet conflictueus, te maken krijgen. Zie website.

23 januari 2017Nieuwsbrief Preventieve Gezinsondersteuning

Het Oost-Vlaams Steunpunt Preventieve Gezinsondersteuning heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

23 januari 2017Kinderarmoedebestrijding: ook jouw zaak!

Op 23 februari vindt de studiedag Kinderarmoedebestrijding: ook jouw zaak! plaats. Vind je armoede onaanvaardbaar en wil je weten hoe je dit kan aanpakken? Op de studiedag krijg je inspiratie om vanuit verschillende sectoren samen aan kinderarmoedebestrijding te werken. Zie pagina's van Provincie Oost-Vlaanderen en HoGent.

23 januari 2017Nieuwsbrief LOGO Gezond+

LOGO Gezond+ heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

23 januari 2017Wijkcijfers in nieuwe onlinetoepassing

De Stad Gent lanceert een nieuwe toepassing Dashboard (gelinkt aan de Gent in cijfers-website) die omgevingsinformatie aanbiedt op een heel visuele en toegankelijke manier. Via het Dashboard kunt u per thema een aantal kerncijfers bekijken van de wijk die u zelf kiest.

17 januari 2017Lancering www.wegwijsingent.be en cheque KRAS vzw

Op 24 januari wordt www.wegwijsingent.be officieel bekendgemaakt en gelanceerd. Dit is een website ter ondersteuning van vrijwillige en professionele hulpverleners die werken met gezinnen in een precaire verblijfssituatie (GIPS). Op hetzelfde moment krijgt KRAS vzw ook een cheque overhandigd van OCMW Gent. Zie perstekst

16 januari 2017Inschrijven in een secundaire school in Gent

De brochure Inschrijven in een secundaire school in Gent schooljaar 17-18 liep net van de drukpers. De papieren versie kan ook aangevraagd worden bij het LOP.

16 januari 2017Aftrap Warme Stad Gent - Kick-off Huis voor Jongeren

Op 9 februari vanaf 16u wordt zowel het actieplan warme Stad Gent als het project Huis voor jongeren gelanceerd. Dit alles in het kader van veerkracht voor kinderen, jongeren en ouders. Programma en Schrijf nu in !

13 januari 2017Vorming radicalisering

De Stad Gent biedt rond het thema radicalisering een gespecialiseerd vormingsaanbod aan voor leerkrachten, begeleiders en eerstelijnwerkers die werken met jongeren en (jong)volwassenen. Alle modules uit het aanbod kunnen voor uw school of organisatie aangevraagd worden.

11 januari 2017Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

11 januari 2017Succesvol samenwerken: hoe pak ik het aan?

Artevelde Hogeschool start in het voorjaar met een vormingsreeks rond succesvol samenwerken. Zie website.

11 januari 2017Nieuwsbrief Plazzo

Plazzo heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

9 januari 2017Nieuwsbrief SEL Gent

De SEL van Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

9 januari 2017Nieuwsbrief Pedagogisch Centrum Wageschot

Pedagogisch Centrum Wagenschot heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

9 januari 2017Nieuwsbrief Centrum Basiseducatie

Centrum Basiseducatie heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

9 januari 2017Voorstelling programma Consult & Liaison

RADAR, Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren Oost-Vlaanderen stelt op 14 februari het programma Consult & Liaison voor. Zie uitnodiging.Archief: berichten