Welzijnsoverleg Regio Gent vzw wil je hier op de hoogte houden van de eigen activiteiten en de verschillende activiteiten en evoluties in de regionale welzijnssector.
Heb je vragen of suggesties? Neem gerust contact op.

22 december 2016Vacature BOV-coach

Het project Bewegen Op Verwijzing heeft een vacature voor coaches. Solliciteren voor 31 januari 2017.

22 december 2016Nieuwsbrief Het Pakt

Het Pakt bracht een nieuwsbrief uit

22 december 2016Save the date: warme stad Gent

Op 9 februari vanaf 16u wordt zowel het actieplan warme Stad Gent als het project Huis voor jongeren gelanceerd. Hou alvast deze datum vrij!

21 december 2016Wandel mee met Piet en zijn persoonsvolgende financiering

Welzijnsoverleg Regio Gent organiseert op 26 januari 2017 een alternatieve "themawandeling" rond persoonsvolgende financiering.

20 december 2016De Wijkbeurs: 2de ronde Wijk van de Maand

Tussen 21 januari 2017 en 21 april 2018 organiseert de dienst Beleidsparticipatie Stad Gent 24 wijkbeurzen, één in iedere wijk: zie website. Op de wijkbeurs stelt het Stadsbestuur zijn stadsbrede en wijkspecifieke realisaties, plannen en beleid voor aan het publiek .

19 december 2016Hoe als professional omgaan met de diverse samenleving?

Het Netwerk Cultuursensitieve Zorg organiseert op 23 januari een lunchgesprek met Fanny Matheusen met als thema "Hoe als professional omgaan met de diverse samenleving?". Zie uitnodiging.

12 december 2016Lancering "Intersectorale Consult & Liaison"

Op 14 februari wordt het programma "Intersectorale Consult & Liaison" gelanceerd. Later volgt nog meer informatie, maar noteer alvast de datum.

12 december 2016HINT stopt met de werking

Niet totaal onverwachts maar daarom niet minder jammer, is HINT na 20 jaar genoodzaakt om haar werking stop te zetten. Zie mail.

12 december 2016Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

12 december 2016Handicap en veilig gebruik van internet en sociale media

Handicap en gezin organiseren op 31 januari een infoavond rond "Handicap en veilig gebruik van internet". Zie uitnodiging.

12 december 2016Nieuwsbrief Het Pakt

Het Pakt bracht een nieuwsbrief uit

12 december 2016Vorming verbinden in diversiteit

Op 21 december organiseert de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen een vorming rond verbinden in diversiteit voor professionele en vrijwilliger hulpverleners. Meer info en inschrijven

9 december 2016Vrijwilligerspunt Gent

Op 8 december werd het Vrijwilligerspunt Gent officieel geopend. Het ondersteunt Gentse organisaties en diensten in hun zoektocht naar de ideale match. Op zoek naar vrijwilligers of vrijwilligerswerk? Kijk hier

5 december 2016Gent als gastvrije gemeente

Ook dit jaar gaat Vluchtelingenwerk op zoek naar gastvrije initiatieven in Vlaanderen en Brussel. De meest inspirerende gastvrije initiatieven maken kans op een Gastvrij Award en 1000 euro. Ook Gent als gastvrije gemeente roept op om initiatieven in te dienen en bekend te maken. Meer info

1 december 2016Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen 3.0

De Cocoon organiseerde een studiedag over contextbegeleiding in functie van autonoom wonen 3.0, een antwoord op nieuwe maatschappelijke uitdagingen. Zie presentaties.

1 december 2016Van verandering naar veranderen met steun ESF

Het Europees Sociaal Fonds lanceert 3 projectoproepen om organisaties te steunen in het moeilijke proces van verandering via 3 projectoproepen met deadline 4 januari 2017. Voor meer info en hulp bij het voorbereiden kan je terecht bij De Punt.

29 november 2016Nieuwsbrief Plazzo

Plazzo heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

29 november 2016Het Warmste Sportevenement

Vluchtelingenteam CAW Oost-Vlaanderen en Decathlon Gent organiseren op 13 december een sportief evenement ten voordele van kwetsbare mensen. Zie uitnodiging.

29 november 2016Oproep brede gezinsondersteuning voor gezinnen in armoede

Vlaams ministers Liesbeth Homans en Jo Vandeurzen willen lokale initiatieven die instaan voor brede gezinsondersteuning voor aanstaande en jonge gezinnen in armoede subsidiëren. Uiterste indiendatum is 19 december. Meer info

29 november 2016Officiële opening vrijwilligerspunt Gent

Op 8 december wordt het Vrijwilligerspunt Gent officieel geopend. Meer info en inschrijven

29 november 2016Vacature intaker IN-Gent

IN-Gent vzw heeft een vacature voor een intaker. Meer info.

29 november 2016Gezondheidsconferentie Preventie

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen en Zorg en Gezondheid organiseren op 16 en 17 december een Gezondheidsconferentie Preventie in het Gentse ICC. Zie programma en inschrijving.

29 november 2016Projectmedewerker Veranderingsresistente probleemdrinkers

Het Clusteroverleg Alcohol binnen Netwerk GGZ PAKT en de Werkgroep Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Gent zoeken een projectmedewerker voor het project "Via een gedeeld behandelplan naar een zorgpad bij ernstig chronische alcoholafhankelijkheid". Zie vacature. Solliciteren voor 15 december.

29 november 2016Gentse winternachtopvang start op 28 november

Op maandag 28 november 2016 start de Gentse winternachtopvang voor dak- en thuislozen. Zie persbericht en folder welzijnssector.

25 november 2016Nieuwsbrief Gent Stad in Werking

Gent, Stad in Werking heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

25 november 2016Participeren en kwaliteitsvol leven

Op 14 december vindt een studiedag plaats rond participeren en kwaliteitsvol leven van personen met een beperking en personen met een chronische ziekte in Gent. Zie uitnodiging.

25 november 2016Nieuwsbrief LOGO Gezond+

LOGO Gezond+ heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

25 november 2016Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren zoekt

Het Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren (GGKJ) Oost- Vlaanderen zoekt mobiele assertieve medewerkers (1,5 VTE) met deskundigheid en ervaring rond cultuursensitief werken en/of jongeren met middelenafhankelijkheid. Zie vacature. Solliciteren voor 7 december.

25 november 2016Nieuwsbrief Het PAKT

Het PAKT heeft een nieuwsbrief uitgebracht

25 november 2016Nieuwsbrief Jeugddienst Gent

De Jeugddienst van de Stad Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

25 november 2016Nieuwsbrief CAW Oost-Vlaanderen

CAW Oost-Vlaanderen bracht een nieuwsbrief uit.

25 november 2016Nieuwsbrief Preventieve Gezinsondersteuning

Het Steunpunt Preventieve Gezinsondersteuning Oost-Vlaanderen bracht een nieuwsbrief uit, onder meer met informatie over de trefdag van 2 december.

25 november 2016Nieuwsbrief SIVI

SIVI heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

25 november 2016Beschut Wonen Zagan heeft een nieuwe website

Beschut Wonen Zagan (een initiatief voor beschut wonen in de geestelijke gezondheidszorg) heeft sinds kort een nieuwe website: www.bw-zagan.be.

24 november 2017OCMW Wachtebeke zoekt 2 maatschappelijk werk(st)ers

OCMW Wachtebeke heeft 2 vacatures (vervangingscontracten) voor maatschappelijk werk(st)er: een voltijdse voor ouderenzorg en een deeltijdse (26.6u) voor algemeen maatschappelijk werk. Solliciteer ten laatste op 1 december.

22 november 2016Infomoment ambassadeurs Latent Talent

Op donderdag 15 december 19u en zondag 18 december 15u organiseert IN-Gent een infomoment voor nieuwe ambassadeurs Latent Talent 2016. Meer info

21 november 2016Vacature projectcoördinator VBJK

VBJK is een centrum voor Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen. Momenteel lopen twee projecten met betrekking tot Roma en jonge kinderen: één binnen VBJK en één binnen Onderwijscentrum Gent. Er wordt een projectcoördinator gezocht voor beide projecten. Meer info

15 november 2016Debat gemeenschapsdienst

Op 29 november 2016 organiseert Samenlevingsopbouw Gent een debatavond naar aanleiding van de invoering van gemeenschapsdienst als instrument binnen de aanvraag van een leefloon. Meer informatie

15 november 2016Vorming aan de slag met kwetsbare ouders in groep

Het Inloopteam van Menen stelt hun expertise in het werken met kwetsbare ouders in groep ter beschikking via een vormingsaanbod in samenwerking met Jongerenbegeleiding Informant. Meer informatie

15 november 2016Vorming met kwetsbare vrijwilligers aan de slag

Het Inloopteam van Menen stelt hun expertise in het werken met kwetsbare vrijwilligers ter beschikking via een vormingsaanbod in samenwerking met Jongerenbegeleiding Informant. Meer informatie

10 november 2016Participatie van mensen met een beperking of ziekte

Op 14 december 2016 organiseert Stad Gent een studievoormiddag over participeren en kwaliteitsvol leven van personen met een beperking en personen met een chronische ziekte in Gent. Dit naar aanleiding van de onderzoeksresultaten rond dit thema. Meer informatie

8 november 2016Nieuwsbrief HCA Oost-Vlaanderen

Herstelgerichte en constructieve afhandelingsvormen (HCA) Oost-Vlaanderen heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

2 november 2016Colloquium zorg voor somatische aandoeningen in GGZ

Op donderdagavond 8 december 2016 organiseert Psychiatrisch Centrum Dr Guislain een gratis colloquium over zorg voor somatische aandoeningen bij psychiatrisch patiënten. Flyer en inschrijven

2 november 2016Studiedag dementie in andere culturen

Het expertisecentrum dementie Paradox organiseert op 28 november een studiedag over dementie in andere culturen. Meer info 

2 november 2016De Sleutel zet de deuren open

De Therapeutische Gemeenschap De Sleutel zet op 1 december de deuren open. Zie uitnodiging.

2 november 2016Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

2 november 2016Actieweek Gezond Binnen: Samen naar een rookvrij huis

Logo Gezondplus doet een oproep om van 14 tot 18 november mee te doen aan de actieweek Gezond Binnen en zorg samen met ons voor een gezonde thuis voor iedereen! Zie oproep.

2 november 2016Vorming sociale kaart voor HV met precaire doelgroepen

Op donderdagavond 17 november wordt een nieuwe en specifieke on-line sociale kaart voorgesteld ter ondersteuning van vrijwillige en professionele hulpverleners die werken met precaire doelgroepen. Inschrijven

2 november 2016Gezinshereniging en humanitair visum

Het Kruispunt Migratie-Integratie organiseert op 9 december een vorming rond gezinshereniging en humanitair visum. Zie website.

2 november 2016Jongeren en sociale rechtvaardigheid

Het Humanistisch Verbond organiseert op 9 november "Jongeren en sociale rechtvaardigheid: een actueel debat" door Saskia Van Nieuwenhove en Didier Reynaert. Zie uitnodiging en website.

2 november 2016CKG Kinderkasteeltje organiseert Triple P sessies

Het CKG Kinderkasteeltje start in januari 2017 met nieuwe Triple P sessies. Zie flyer.

2 november 2016Nieuwsbrief Tanderuis

Thuisbegeleidingsdienst Tanderuis heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

28 oktober 2016Publieksevent Ad Rem

AD REM, de stedelijke adviesraad voor etnisch-culturele diversiteit, nodigt je van harte uit op zijn publieksevent van vrijdag 25 november. Zie uitnodiging

27 oktober 2016Het Uitpunt op wieltjes komt naar je toe

Samenlevingsopbouw Gent strijkt met het Uitpunt op wieltjes neer op verschillende plaatsen in Gent, ook in november. Op die manier wil ze de UiTPAS aan kansentarief beter bekendmaken bij mensen in moeilijke situaties en hen toeleiden naar het bestaande aanbod met betrekking tot vrijetijd, cultuur, sport.

27 oktober 2016Dag van Sociaal Wonen

Op zaterdag 19 november 2016 is het weer zover: het GEnts Netwerk van Sociale Huurders (GENSH) organiseert, dankzij de steun van Stad Gent en in samenwerking met de Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen en diverse diensten, de ‘Dag van het Sociaal Wonen’. Meer informatie

27 oktober 2016Studiedag gezond ouder worden en alcohol

Het netwerk Gezondheidspromotie Gent organiseert op 8 december een studievoormiddag over gezond ouder worden en alcohol. Hier meer informatie en inschrijven

27 oktober 2016Vorming voor hulpverleners met precaire doelgroepen

In het najaar van 2016 plant Stad Gent nog 3 vormingen voor vrijwilligers, buddy’s en professionals die met vluchtelingen en andere kwetsbare mensen werken. Meer info

24 oktober 2016Zorgcongres Sint-Jan Baptist Zelzate

Op vrijdag 18 november 2016 organiseert het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist te Zelzate een zorgcongres over werken, wonen en cultuur beleven in de Geestelijke Gezondheidszorg. Drie keynotesprekers en drie getuigenissen van ervaringsdeskundigen worden voorgesteld. Zie flyer en inschrijvingsformulier

24 oktober 2016Interprofessionele vorming Gent-Binnenstad

Op 24 november 2016 organiseert LMN een interprofessionele vormingsaanbod voor eerstelijnszorgverstrekkers van Gent-Binnenstad-Elisabethbegijnhof-Papegaai

24 oktober 20162de Oost-Vlaamse trefdag gezinsondersteuning

Op 2 december vindt de tweede Oost-Vlaamse trefdag gezinsondersteuning plaats. Zie nieuwsbrief.

24 oktober 2016Actualisatie van de kandidatenregisters sociaal wonen

Alle sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren actualiseren vanaf nu tot voorjaar 2017 hun inschrijvingsregisters van kandidaat-huurders. Dienst Wonen van de Stad Gent doet een oproep om hier aandacht voor te hebben bij jouw cliënten.

24 oktober 2016Tiny House zoekt tuin in Gent

Tuin in Gent gezocht waar een tiny house als transitwoning voor vluchtelingen gezet kan worden. Meer informatie

24 oktober 2016Ouderenforum 80 in 2030

Op donderdag 27 oktober 2016 gaat om 19u30 de tweede avond van het Ouderenforum  80 in 2030 door in de raadzaal van het gemeentehuis van Nazareth (ingang Dorp 3). Het is het moment om mee te denken over verschillende items inzake een leeftijdsvriendelijke gemeente. Meer informatie en inschrijven

24 oktober 2016Stakeholdersforum kinderarmoede

OCMW Gent organiseert op 29 november het jaarlijkse stakeholdersforum kinderarmoede met informatie over de acties die in Gent lopen in de strijd tegen kinderarmoede, en de mogelijkheid tot interactie. Meer informatie en inschrijven hier

24 oktober 2016Inspiratieavond participatief werken

Het ODC Gezinskracht (Arteveldehogeschool) organiseert op 1 december een inspiratieavond over het participatief werken met kinderen, jongeren en ouders vanuit diverse perspectieven.  Zie uitnodiging en inschrijvingspagina.

24 oktober 2016Een kind van gescheiden ouders inschrijven in kinderopvang

De Werkgroep HoogConflictueuze Scheidingen lanceert op 28 november de bundel "Een kind van gescheiden ouders inschrijven in de kinderopvang: zo doe je dat". Zie uitnodiging van het lanceermoment en website.

24 oktober 2016Sociale plattegrond Minderjarige vluchtelingen

Het Steunpunt Sociale Planning van de Provincie Oost-Vlaanderen en het Regionaal Welzijnsoverleg organiseren op 29 november de sociale plattegrond rond het thema minderjarige vluchtelingen. Zie website.

20 oktober 2016Forum netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren

Het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren organiseert op 8 december een netwerkforum. Zie uitnodiging.

20 oktober 2016Nieuwsbrief Drugpunt

Drugpunt heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

20 oktober 2016Gent basisonderwijs: inschrijven voor het schooljaar 2017-18

Op zoek naar een school voor het schooljaar 2017-18? De inschrijfperiode loopt van 27 januari tot 17 februari 2017. Zie mail. Geef het ook zeker door aan mensen die kinderen hebben die voor het eerst naar school gaan en niet vertrouwd zijn met het inschrijvingssysteem.

18 oktober 2016Woonzoek-vrijwilligers gezocht!

Ben je 18 jaar of ouder en heb je wekelijks enkele uren beschikbaar als vrijwilliger? Wil je in regio Gent kwetsbare personen helpen zoeken naar een geschikte woning? Contacteer dan het Intersectoraal Woonzoekteam via GSM 0499 75 22 91 of mail naar woonzoekteam.gent@cawoostvlaanderen.be! Of bekijk de vacature voor meer info.

13 oktober 2016Webinars over omgaan met pubers

Het VCOK en de Opvoedingswinkel organiseren 4 gratis webinars over omgaan met pubers op 7, 14, 21 en 28 november.

12 oktober 2016Partnerdag 2016: skills voor morgen

Gent stad in werking nodigt je uit op hun Partnerdag op 27 oktober om samen na te denken over de evoluties op de productie- en arbeidsmarkt, over skillopbouw en over de nodige stimulansen voor duurzame tewerkstelling.

11 oktober 2016Gezond (t)huis

Tijdens de maand november organiseert de dienst Welzijn en Gelijke Kansen in samenwerking met Logo Gezond+ een workshop rond gezond (t)huis.

11 oktober 2016Werelddag van verzet tegen armoede

Op 17/10 is het werelddag van verzet tegen armoede. Ook in Gent slaan die dag heel wat organisaties de handen in elkaar om naar buiten te komen met hun dagelijks strijd tegen armoede! Dit keer onder de leuze: ‘de koek is groot genoeg voor iedereen!’ Zie programma en filmpje op de facebookpagina

10 oktober 2016Vacature coördinator project geïntegreerde zorg

SEL Zorgregio Gent is op zoek naar een coördinator voor het pilootproject geïntegreerde zorg voor chronisch zieken. Zie vacature

7 oktober 2016vzw LUS zoekt vrijwilligers

vzw LUS zoekt vrijwilligers zowel voor kennismakingsgesprekken als voor het begeleiden van een netwerkgroep. Zie oproep

7 oktober 2016Interprofessionele vorming Oostakker

Op 1 december organiseert LMN een interprofessionele vormingsavond voor eerstelijnszorgverstrekkers van Oostakker

6 oktober 2016Succesvol samenwerken: hoe pak ik het aan?

Artevelde Hogeschool organiseert in het voorjaar (27 april, 9 en 30 mei) een 3-daagse vormingsreeks Succesvol samenwerken: hoe pak ik het aan? Zie website.

5 oktober 20106Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen 3.0

De Cocon organiseert op 25 november de studiedag Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen 3.0, een antwoord op maatschappelijke uitdagingen, Zie website.

5 oktober 20106Sociale plattegrond Minderjarige vluchtelingen

Het Steunpunt Sociale Planning van de Provincie Oost-Vlaanderen en het Regionaal Welzijnsoverleg (RWO) organiseren op 29 november de Sociale plattegrond rond Minderjarige vluchtelingen. Zie vooraankondiging.

5 oktober 2016Nieuwsbrief Community Land Trust

Het CLT bracht een nieuwsbrief uit.

5 oktober 2016Nieuwsbrief SEL Gent

SEL Gent bracht een nieuwsbrief uit

5 oktober 2016Diabetessymposium

Naar aanleiding van de World Diabetes Day op 14 november, wordt een preventieboodschap verspreid en gaat er op 14 en 15 november 2016 een Diabetessymposium door. 

5 oktober 2016Studiedag Mentalis

Op 24 november 2016 organiseert Mentalis een studiedag 'goesting geef je door'. Tijdens deze studiedag wordt stilgestaan bij het goesting krijgen, behouden en doorgeven in het intersectoraal werken aan een betere geestelijke gezondheid(szorg).

4 oktober 2016Museum Dr. Guislain wordt 30

Het Museum Dr. Guislain wordt 30 jaar en viert feest op 7 oktober . Zie programma.

4 oktober 2016Kind & Gezin Astene en Deinze

Sinds 1 september zijn de consultatiebureaus van Kind & Gezin Astene en Deinze samen met het regiohuis Deinze verhuisd naar het dienstencentrum Elfdorpen, Ghesquièrestraat 15, Deinze. Wie zin heeft om een kijkje te komen nemen kan dat op vrijdag 14 oktober. Zie mail.

4 oktober 2016Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

4 oktober 2016Participatie in de zorg

GEPS organiseert op 21 oktober een eerste studienamiddag in het kader van ‘Zorg bieden in de realiteit van vandaag'. Het thema is participatie met grenzen, en meer bepaald vanuit een psychotische kwetsbaarheid. Meer informatie

4 oktober 2016Nieuwsbrief Wagenschot

Pedagogisch Centrum Wagenschot heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

4 oktober 2016Werelddag van Verzet tegen Armoede

Op 17 oktober vindt de Werelddag van Verzet tegen Armoede plaats. Een overzicht van de activiteiten in Gent vind je hier en hier.

4 oktober 2016Nieuwsbrief Centrum Basiseducatie

Leerpunt, Centrum Basiseducatie, heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

3 oktober 2016Samenwerken in netwerken

Het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren (GGKJ) organiseert op 14 oktober een vorming "samenwerken in netwerken". Zie uitnodiging.

3 oktober 2016Nieuwsbrief Opvoedingswinkel Gent

De Opvoedingswinkel van Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

3 oktober 2016 Drugscongres Alcohol & NPS

Op 10 november vindt het Drugscongres Alcohol & NPS plaats. Het Drugscongres 2016 onderzoekt of de irrelevantie van het beleidsmatig verschil tussen legale en illegale drugs is bewezen. Zie website.

3 oktober 2016Gent, jong en wijs

De Jeugddienst van Gent heeft een nieuwsbrief voor professionals en één voor jongeren uitgebracht.

3 oktober 2016Toetsingsmoment reorganisatie eerstelijnszorg

Vorige week vond het toetsingsmoment voor Oost-Vlaanderen plaats ter voorbereiding van de eerstelijnsconferentie en de reorganisatie van de eerstelijnszorg. Hier is de presentatie ervan. 

3 oktober 2016Ontdek de brede waaier aan functies bij Ateljee vzw

Ateljee vzw nodigt u uit om te komen kennis maken met hun verschillende werkplaatsen. Inschrijven ten laatste 14 oktober. Zie bericht.

29 september2016Subsidie diversiteitsactiviteiten

De Stad Gent wil bijdragen aan het samenleven in diversiteit van bewoners van verschillende etnisch-culturele gemeenschappen en levensbeschouwingen. Activiteiten en projecten die daar een bijdrage toe leveren worden ondersteund via subsidies. Zie flyer, reglement en aanvraagformulier.

28 september 2016Nieuwsbrief Het PAKT

Het PAKT heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

28 september 2016RCGG is verhuisd

De vestigingen Holstraat en Keizersvest van het Regionaal Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Deinze - Eeklo - Gent zijn verhuisd naar Spellewerkstraat 21, 9030 Mariakerke. Zie bericht.

28 september 2016Nieuwsbrief Gent Stad in Werking

Gent, Stad in Werking heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

28 september 2016Trefnamiddag Dampoort knapt op

OCMW Gent organiseert in samenwerking met de uitvoerende partners van het project 'Dampoort knapt op' een trefnamiddag op maandag 28 november. Zie resultaten van het project en zie uitnodiging.

26 september 2016De Stad Gent opent 10 nieuwe GentinfoPunten

Vanaf dinsdag 20 september 2016 openen 10 nieuwe GentinfoPunten de deuren voor vragen van het publiek over de dienstverlening van de Stad Gent én van het Gentse OCMW. Zie website.

23 september 2016Herfstwandeling Zorghuis

Het Zorghuis Gent, een warme thuis voor mensen met kanker, houdt op 6 november een herfstwandeling. Zie uitnodiging.

23 september 2016Nieuwsbrief CAW Oost-Vlaanderen

CAW Oost-Vlaanderen heeft haar nieuwsbrief MAGIS uitgebracht.

23 september 2016Succesvol samenwerken: hoe pak ik het aan?

Artevelde Hogeschool organiseert in oktober de vorming Succesvol samenwerken: hoe pak ik het aan?. Zie website.

22 september 2016Vorming eenvoudig Nederlands

Stad Gent organiseert ism IN-Gent een vorming eenvoudig Nederlands. De vorming vindt plaats op woensdagavond 28/9 en donderdagavond 20/10. Meer informatie.

20 september 2016Talent op komst

De Universiteit Gent biedt talentvolle leerlingen met een migratieachtergrond een uniek jaartraject aan over studiekeuze en waardevolle academische vaardigheden. Zie flyer en website. Inschrijven via sunbul.karakaya@ugent.be

16 september 2016Ouderenforum 80 in 2030

De gemeente Nazareth organiseert een ouderenforum ’80 in 2030’ op 29/09 en 27/10. Zie flyer. Voor de brainstormsessie op 27/10 is inschrijven verplicht.

16 september 20162017: het einde van beschut wonen?

Op 8 november viert Hand in Hand hun 40-jarig bestaan o.a. met het congres 2017 het einde van beschut wonen? Zie programma en inschrijvingen.

13 september 2016Doorverwijzen naar De Olijfboom

Op maandag 3 oktober organiseert De Olijfboom een kennismakingsmoment voor doorverwijzers. De Olijfboom is een weggeefwinkel met starthulp voor kwetsbare Gentenaars. Hier meer informatie en inschrijven

12 september 2016Nieuwsbrief LOGO Gezond+

Logo Gezond+ heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

12 september 2016Nieuwsbrief SIVI

SIVI heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

8 september 2016Opinie Jordy Brouillard

Naar aanleiding van het overlijden van Jordy Brouillard vorige week in een tentje in de Gentse Blaarmeersen, delen we ook graag het opiniestuk van Joost Bonte (coördinator van vzw VOS en verantwoordelijk voor het straathoekwerk in Oost- en West-Vlaanderen) in Sociaal.Net.

8 september 2016Opinie (ex-)partnergeweld

Naar aanleiding van een geval van (ex-) partnergeweld in Gent, delen we graag het opiniestuk van Mieke Van Durme (CAW Oost-Vlaanderen) hierover.

8 september 2016Opinie Jordy Brouillard

Naar aanleiding van het overlijden van Jordy Brouillard vorige week in een tentje in de Gentse Blaarmeersen, delen we graag het opiniestuk van Kris De Vos (CAW Oost-Vlaanderen) in De Wereld Morgen.

7 september 2016Oproep veiligheidsprijs

De provincie Oost-Vlaanderen organiseert een Veiligheidsprijs waarmee 2.500 euro te winnen valt. De projecten moeten gelinkt zijn aan integrale veiligheid en/of noodplanning. Zie reglement en inschrijvingsformulier. Indienen voor 01/01/17 en melden aan sandra.rottiers@stad.gent.

7 september 2016Boterhammen in Brieljant

Vanuit Werkgroep Welzijn en Preventie in Deinze wordt tijdens Boterhammen in Brieljant een werking voorgesteld aan het werkveld. Het programma voor het werkjaar 2016-17 is bekend gemaakt.

7 september 2016Rechten en plichten cliënt collectieve schuldenregeling

Er zijn regelmatig vragen en soms ook klachten over het verloop van een procedure collectieve schuldenregeling (signalenbundel 2014 en 2016). Wat zijn de rechten en plichten van jouw cliënt in zo’n procedure? Deze antwoorden vind je in een schematisch overzicht van de juridische dienst van het OCMW.

7 september 2016Insite-outsite

Insite-outsite is een documentaire als resultaat van een actieonderzoek van DieGem en Samenlevingsopbouw Gent. Ze brengt actieve bewoners in de Gentse Rabotwijk in beeld, alsook de dynamiek na invoering van de complementaire munt 'de Torekes'. 

6 september 201615 jaar Keiberg

Op vrijdag 30 september viert Arbeidscentrum De Keiberg het 15-jarig bestaan. Het wordt een goed gevulde namiddag met getuigenissen van arbeidszorgmedewerkers, creativiteit en originaliteit. Zie affiche en inschrijvingslink.

5 september 2016Sociale cohesie bij ouderen

Het Provinciebestuur organiseert op 10 oktober een info- en vormingsmoment voor de regio Gent rond een actiemodel voor het ontwikkelen van projecten rond sociale cohesie bij ouderen, dat dan eventueel moet uitmonden in verdere actie-ontwikkeling 2017. Zie uitnodiging.

5 september 2016Nieuwsbrief Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen

Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo) heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

28 september 2016Vorming Ik als hulpverlener

Als (vrijwillige of professionele) hulpverlener leg je jezelf in de schaal. In relatie tot gezinnen in precaire verblijfssituaties is dit niet zo evident. Hoe stem je de verwachtingen van de gezinnen en deze van jezelf of van je organisatie op elkaar af ? Op dinsdag 4 oktober organiseert Welzijnsoverleg Regio Gent een vormingsmoment met als inhoud 'Ik als hulpverlener'. Meer informatie.

5 september 2016Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

5 september 2016Brief aan Jordy Brouillard

Naar aanleiding van het overlijden van Jordy Brouillard vorige week in een tentje in de Gentse Blaarmeersen, delen we graag het opiniestuk van Hans Bodyn (Dienst Outreachend Werken Stad Gent) in De Morgen.

5 september 2016Train uw veerkracht

Van  7 tem 14 oktober gaan in Gent heel wat activiteiten door die helpen uw mentale veerkracht te versterken. Dit ter gelegenheid van de week van de geestelijke gezondheidszorg. Meer info in de folder, op het overzichtsplan en op de website

2 september 2016Colloquium 20 jaar De Sloep

De Sloep bestaat 20 jaar en viert dat met een colloquium op 25 november. Zie uitnodiging. Inschrijven via 20jaar@desloep.be met vermelding van naam, organisatie, en al dan niet deelname aan de receptie.

1 september 2016Save the date stakeholdersforum kinderarmoede

OCMW Gent organiseert op 29 november het jaarlijkse stakeholdersforum kinderarmoede met informatie over de acties die in Gent lopen in de strijd tegen kinderarmoede, en de mogelijkheid tot interactie. Hou alvast deze datum vrij !

1 september 2016Inleefmomenten verpleegkundigen

De opleiding verpleegkunde is op zoek naar organisaties die bereid zijn om 1 of meerdere studenten verpleegkunde te ontvangen voor inleefmomenten binnen het domein van de maatschappelijke gezondheidszorg. Meer info vind je hier. Graag reageren voor 8 september.

1 september 2016Opening centrum sociale impact migratie en vluchten

Op woensdag 7 september wordt het Centre for the Social Study of Migration and Refugees gelanceerd. CESSMIR is een interdisciplinair centrum van de Universiteit Gent met als centrale focus de sociale impact van migratie en vluchten. De uitnodiging vind je hier

29 augustus 2016Kennismakingsavond wijkgezondheidscentrum Malpertuus

Wijkgezondheidscentrum Malpertuus organiseert op 14 september een kennismakingsavond. Zie uitnodiging.

29 augustus 2016Feestelijke opening nieuwe OOOC-afdeling campus Jongerenhuis

De OOOC-afdeling campus Jongerenhuis verhuist naar Drongen en stelt de nieuwe campus op 30 september voor. Zie uitnodiging.

23 augustus 201620 jaar vzw SIVI

SIVI bestaat 20 jaar en viert dat op 28 oktober. Zie uitnodiging.

23 augustus 2016Vooraankondiging studiedag emotionele ontwikkelingen

Hogeschool Gent organiseert op donderdag 15 december een studiedag rond emotionele ontwikkeling in verbinding. Coaching van begeleiders in relatie tot personen met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen. Zie vooraankondiging.

22 augustus 2016Café du Commerce - klanten winnen via crowdfunding

Met Café du Commerce lanceert De Punt een ontmoetingsmoment waarop (sociale) ondernemers elke laatste donderdag van de maand kunnen bijpraten, luisteren naar elkaars verhalen en inspiratie opdoen.

22 augustus 2016Groepsaanbod CGG Eclips niet begeleide minderjarigen

CGG Eclips heeft een groepsaanbod voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen uitgewerkt. Het aanbod sluit aan bij het Mind-Spring Junior programma. De eerste groep start in september. Meer info.

22 augustus 2016OCMW Wachtebeke werft teamleiders en verpleegkundigen aan

OCMW Wachtebeke werft 2 voltijdse teamleiders verpleging en verzorging en 2 halftijdse verpleegkundigen aan voor het WZC De Mey. Solliciteren voor 16 september. Meer info: klik hier

22 augustus 2016Zomernieuwsbrief Roppov

In de zomernieuwsbrief van Roppov vinden ouders en hulpverleners van Integrale Jeugdhulp alle data voor het komende werkjaar.

16 augustus 2016CGG Eclips zoekt kinder- en jongeren psycholoog

CGG Eclips zoekt een deeltijds kinder- en jongerenpsychoog. Zie vacature. Solliciteren voor 31 augustus.

16 augustus 2016Nieuwsbrief LOGO Gezond+

Logo Gezond+ heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

16 augustus 2016Jobbeurs Gent

Stad Gent en VDAB organiseren op 12 oktober een jobbeurs. Zie website.

16 augustus 2016Ervaren in herstel

De Kiem is 40 jaar actief binnen de drughulpverlening en organiseert op 18 oktober de studiedag "Ervaren in herstel", met focus op de vraag herstel werkelijk inhoudt. Zie uitnodiging en inschrijvingspagina.

16 augustus 2016Omgaan met vragen van ouders

Werk je in Gentbrugge-Ledeberg? Krijg je vragen van ouders over opvoeding- en thuissituaties? Welkom op het intervisiemoment Omgaan met vragen van ouders op 24/10.  Zie uitnodiging. Inschrijven:diete.glas@stad.gent

10 augustus 2016Toetsingsmoment reorganisatie eerstelijnszorg

In het kader van de voorbereiding van de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen, worden provinciale toetsingsmomenten georganiseerd. Voor Oost-Vlaanderen gaat dit door op 28 september. Meer informatie en inschrijven.

9 augustus 2016Nieuwsbrief Het PAKT

Het PAKT heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

9 augustus 2016Netwerk GGZKinderen en Jongeren zoekt:

Het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kinderen en Jongeren Oost- Vlaanderen zoekt een trajectcoördinator. Zie vacature. Solliciteren voor 23 augustus.

9 augustus 2016De Triangel zoekt netwerkondersteuner

Dienstencentrum De Triangel zoekt een deeltijds netwerkondersteuner. Zie vacature. Solliciteren voor 18 augustus.

8 augustus 2016Rookstopcursus

In september organiseert de dienst Welzijn en Gelijke Kansen, Stad Gent, samen met Logo Gezond+ vzw een groepscursus stoppen met roken.  De cursus start op donderdag 8 september. Meer informatie en affiche.

4 augustus 2016Wedstrijd intergenerationeel initiatief

Heb je een intergenerationeel initiatief (klein of groot) ondernomen of opgestart de afgelopen maanden? Dien het in voor de wedstrijd en win 750-500-250 euro. Deadline 31 augustus. Meer informatie hier.

3 augustus 2016Jaarverslag TEJO

Met deze infografiek biedt TEJO een overzicht van hun eerste volledige en kleurrijke werkjaar 2015.

2 augustus 2016Studiedag en 40 jarig bestaan De Kiem

De Kiem is dit jaar 40 jaar actief binnen de drughulpverlening in Vlaanderen. Daarom organiseert ze op 18 oktober 2016 een studiedag over 'ervaren in herstel’. Het programma vind je hier

2 augustus 2016Uitpunt op wieltjes neemt je mee

Samenlevingsopbouw Gent neemt mensen in moeilijke situaties via het Uitpunt op wieltjes mee naar cultuur en vrije tijd. Hier vind je het aanbod voor augustus.

15 juli 2016Vacatures Gent stad in werking

Voor het ESF-project Vluchtelingen zijn er 3 vacatures bij Gent stad in werking: projectcoördinator, consulent sociale activering, en consulent jobhunter vluchtelingen. Het gaat telkens om 4/5de of voltijdse contracten van bepaalde duur.

12 juli 2016Uitpunt op wieltjes

Samenlevingsopbouw Gent strijkt in de zomer met het Uitpunt op wieltjes neer in 9 wijken van Gent. Op die manier wil ze de UiTPAS aan kansentarief beter bekendmaken bij mensen in moeilijke situaties en hen toeleiden naar het bestaande aanbod met betrekking tot vrijetijd, cultuur, sport.

12 juli 2016Oproep voorstellingen Boterhammen in Brieljant 2016-2017

Boterhammen in Brieljant is een informeel ontmoetingsmoment tussen welzijnswerkers uit de regio Deinze. Momenteel wordt het programma 2016-17 samengesteld. Wens je jouw dienst,vereniging of project voor te stellen, lees dan zeker deze mail.

12 juli 2016Kies radicaal voor taal

Gent, stad in werking maakte een handige brochure die je als werkgever motiveert om met taaldiversiteit op de werkvloer aan de slag te gaan. Zie website en brochure.

1 juli 2016Leeg huis zoekt thuis

Straathoekwerkers klagen woonnood aan: er is een schrijnend gebrek aan betaalbare, kwaliteitsvolle woningen in Vlaanderen! Bezoek zeker www.leeghuiszoektthuis.be.

1 juli 2016Nieuwsbrief Opvoedingswinkel Gent

De Opvoedingswinkel van Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

1 juli 2016Nieuwsbrief Gent Stad in Werking

Gent, Stad in Werking heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

1 juli 2016HCA nieuwsbrief

HCA (Herstelgerichte en Constructieve Afhandelingsvormen) Oost-Vlaanderen heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

1 juli 2016Mind-springzomercursussen en proeftuin voor families

In augustus organiseren IN-Gent en CAW Oost-Vlaanderen een groepsaanbod voor asielzoekers en vluchtelingen om de mentale weerbaarheid te vergroten, zie mail

1 juli 2016Onthaal en integratie van vluchtelingen: burgers in actie

De asielcrisis in 2015 zorgde voor een nooit geziene golf van solidariteit bij de Belgische bevolking. De Koning Boudewijnstichting wil deze beweging van solidariteit verder ondersteunen en lanceert een oproep. Indienen tot 6 oktober.

28 juni 2016Nieuwsbrief Zorghuis Gent

Zorghuis Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

27 juni 2016Interlevensbeschouwelijke ontmoeting

Stad gent organiseert op donderdag 30 juni een interlevensbeschouwelijke ontmoeting. Uitnodiging en inschrijving vind je hier

22 juni 2016Voortraject Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voor het 3de jaar op rij organiseert IN-Gent in samenwerking met Universiteit Gent een Voortraject Hoger Onderwijs voor Anderstaligen.  Zie folder en informatiesessies (juni-oktober 2016) daarover.

21 juni 2016Jong & Wijs Prijs!

De stad Gent roept iedereen op om mensen of organisaties te nomineren voor de Jong & Wijs Prijs! Elke dag zetten heel wat mensen, scholen, verenigingen, bedrijven,… zich in om van Gent een kind- en jeugdvriendelijke stad te maken. De Stad Gent wil die inzet graag extra in de verf zetten en lanceert daarom de Jong & Wijs Prijs.

21 juni 2016Zorgprogramma Crisis Kinderen en Jongeren

Zorgprogramma Crisis van het Oost-Vlaams Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren richt zich tot situaties waarbij snelle hulp geboden dient te worden voor een kind of jongere met een plots (verergerd) psychisch/psychiatrisch probleem. Meer informatie vind je hier.

20 juni 2016Nieuwsbrief Pedagogisch Centrum Wagenschot

Het Pedagogisch Centrum Wagenschot heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

20 juni 2016Afdeling Tolken en Vertalen van IN-Gent verhuist

De afdeling Tolken en Vertalen van IN-Gent vzw verhuist op 4 juli naar Kongostraat 42 in Gent. Zie bericht.

20 juni 2016Oost-Vlaamse nieuwsbrief Preventieve Gezinsondersteuning

Er is een nieuwsbrief uitgebracht van Preventieve Gezinsondersteuning Oost-Vlaanderen.

20 juni 2016Nieuwsbrief Pronet

Pronet heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

20 juni 2016Iedereen verdient vakantie in Gent

De Stad Gent en Toerisme Vlaanderen slaan de handen in elkaar om mensen met een laag inkomen te laten genieten van het toeristisch aanbod. Zie bericht.

9 juni 2016Trainingen verontrusting najaar 2016

In het najaar organiseert het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp verschillende trainingssessies, gericht op expertiseontwikkeling van individuele hulpverleners in het handelen op het moment dat men ernstig verontrust is. Vanaf vandaag is het mogelijk om in te schrijven op deze trainingen. Zie uitnodiging.

7 juni 2016Vooraankondiging Ik als hulpverlener

Als hulpverlener leg je jezelf in de schaal. In relatie tot gezinnen in precaire verblijfssituaties is dit niet zo evident. Hoe stem je de verwachtingen van de gezinnen en deze van jezelf of van je organisatie op elkaar af ? Op 27 september en op dinsdag 4 oktober organiseert Welzijnsoverleg Regio Gent een vormingsmoment met als inhoud 'Ik als hulpverlener'. Zie vooraankondiging.

7 juni 2016TOPunt zoekt een beleidsondersteuner

TOPunt is het netoverschrijdend samenwerkingsverband van de drie Gentse CLB's en zoekt een deeltijds beleidsondersteuner. Zie vacature. Solliciteren voor 13 juni.

6 juni 2016Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren zoekt

Het Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren (GGKJ) Oost-Vlaanderen zoekt medewerkers voor het +punt. Zie vacature. Solliciteren voor 23 juni.

6 juni 2016Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

3 juni 2016Provinciale mantelzorgdag: je zorgt niet alleen, samen sterk

Provincie Oost-Vlaanderen en erkende verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers nodigen alle geïnteresseerden uit op de Provinciale mantelzorgdag je zorgt niet alleen, samen sterk op 23 juni. Meer info: zie provinciale website

3 juni 2016Psychologische ondersteuning vluchtelingen

Stad Gent organiseert in samenwerking met de Universiteit Gent op dinsdag 7 juni om 19u een informatiesessie rond psychologische ondersteuning voor vluchtelingen. Hier meer informatie en inschrijven.

3 juni 2016Vacature buurtopbouwwerker CM

CM Midden-Vlaanderen heeft een vacature voor buurtopbouwwerker.

3 juni 2016Opendeur Op Stap

Naar aanleiding van het 1-jarig bestaan zet het Op Stap haar deuren open op vrijdag 24 juni tussen 15u en 19u. Op Stap is een outreachend project voor kwetsbare (ex)-druggebruikers. Meer info en inschrijven hier.

2 juni 2016Diversiteit bedrijven op de werkvloer

Hou alvast uw agenda vrij op 5 juli 2016 voor Wijze Raad. Diversiteit bedrijven op de werkvloer. Er worden 3 thematische workshops georganiseerd rond: Taal, Religieuze en Culturele verschillen op de werkvloer en Antidiscriminatiebeleid in uw bedrijf. Zie vooraankondiging.

2 juni 2016Driedaagse benefiet voor vluchtelingen

Wereldvluchtelingendag (20 juni) en de Dag van het Humanisme (21 juni) slaan de handen in elkaar en organiseren samen een benefiet voor vluchtelingen. Zie website en facebookpagina.

1 juni 2016De Kookplaats

De Kookplaats is een initiatief van CAW Oost-Vlaanderen, de Cel Armoedebestrijding van Stad en OCMW Gent en Ateljee vzw. Het wil een veilige plaats organiseren waar mensen (gezond) kunnen koken en eten, met of zonder begeleiding. En dit alvast tot februari 2017. Meer informatie en contact

31 mei 2016Parkeerplaats voor mensen met een handicap

Organisaties met een maatschappelijke dienstverleningsopdracht op het grondgebied van Gent en die werken met chronische zieken, bejaarden, mensen met een handicap, ... kunnen een parkeerplaats voor mensen met een handicap voor hun dienstingang aanvragen bij de toegankelijkheidsambtenaar van de Stad Gent

25 mei 2016Oost-Vlaamse Trefdag Preventieve Gezinsondersteuning

Op 3 juni vindt een Oost-Vlaamse Trefdag Preventieve Gezinsondersteuning plaats. Zie uitnodiging.

24 mei 2016Wereldvluchtelingendag

Ter gelegenheid van Wereldvluchtelingendag zet Universiteit Gent op 20 juni 2016 haar deuren open voor vluchtelingen. Vluchtelingen die interesse hebben om te studeren aan de UGent zijn van harte welkom. Meer informatie hier. Inschrijven via deze link

24 mei 2016Een ode aan de mantelzorg

Ziekenzorg CM presenteert een theatermonoloog 'met de mantel der liefde', als ode aan de mantelzorg. Op 26 mei om 14u30 in Ledeberg. Meer informatie hier. Inschrijven is verplicht.

24 mei 2016Nieuwsbrief Drugpunt

Drugpunt heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

24 mei 2016Studiedag netwerksamenwerking

Artevelde Hogeschool organiseert op 31 augustus een studiedag rond Netwerksamenwerking: visie, vertrouwen en belangen als basis voor succes?. Zie website.

24 mei 2016Nieuwsbrief Preventieve Gezinsondersteuning

Het Oost-Vlaams steunpunt preventieve gezinsondersteuning heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

23 mei 2015Nieuwsbrief LOGO Gezond+

Logo Gezond+ heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

23 mei 2015Jaaroverzicht 2015 OCMW Gent

OCMW Gent heeft haar jaaroverzicht 2015 gepubliceerd.

17 mei 2016Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

17 mei 2016De Zuidpoort zoekt een groepswerker

De Zuidpoort zoekt een halftijds groepswerker. Zie vacature. Solliciteren voor 30 mei

10 mei 2016Slotconferentie BIEM

Stad Gent nodigt u op 2 en 3 juni uit voor de internationale slotconferentie van het Brugfigurenproject intra-Europese migratie. Zie uitnodiging en inschrijvingspagina.

10 mei 2016Studiedagen Hogeschool Gent

Hogeschool Gent organiseert de komende weken verschillende studiedagen.

10 mei 2016Nieuwsbrief HCA

Herstelgerichte en Constructieve Afhandelingsvormen (HCA) heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

10 mei 2016Presentaties Sociale Plattegrond

Op 19 april vond de sociale plattegrond plaats rond de doelgroep asielzoekers en vluchtelingen. De presentaties die toen gebruikt werden vind je hier.

9 mei 2016Inspringtheater Emma

Opvoedingswinkel Gent nodigt je uit voor het inspringtheater EMMA op 17 mei. Zie mail, website en affiche.

9 mei 2016Nieuwsbrief De Punt

De Punt heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

9 mei 2016Opendeur De Zuidpoort

De Zuidpoort houdt op 21 mei een open deur. Zie website.

9 mei 2016De Triangel zoekt begeleid(st)er Voetbalstraat

De Triangel zoekt begeleid(st)er Voetbalstraat. Zie vacature. Solliciteren voor13 mei.

9 mei 2016Nieuwsbrief SIVI

SIVI heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

9 mei 2016Jaarverslag 2015

Het jaarverslag 2015 van Welzijnsoverleg Regio Gent is beschikbaar.

9 mei 2016Signalenbundel 2016

De Werkgroep Signalen Gent stelt de Signalenbundel 2016 voor. Zie bericht. De Signalenbundel 2016 Gent vind je hier.

6 mei 2016Studiedag Gent in cijfers

Data en Informatie van Stad Gent organiseert op dinsdag 31 mei 2016 een studiedag waar het analyse-werk van de voorbije jaren wordt gepresenteerd. Verhuisbewegingen, gentrificatie, verborgen stad en leefbaarheid komen aan bod. Het programma vind je hier

2 mei 2016Uitnodiging slotconferentie Brugfigurenproject IEM

Op 2 en 3 juni 2016 organiseert de Stad Gent een internationale slotconferentie van het Brugfigurenproject Intra-Europese Migratie. Meer informatie en programma vind je hier. Inschrijven kan hier

29 april 2016Intervisie Eerste Hulp bij Diversiteit

Stad Gent organiseert samen met IN-Gent gratis intervisie op 17 mei en 22 september. Aan de hand van casussen wordt besproken hoe je in de praktijk kan omgaan met diversiteit in de hulpverlening. De intervisie wordt begeleid door een arts. Inschrijven kan hier

29 april 2016Engagementsverklaring taalbeleid Stad en OCMW Gent

Stad en OCMW Gent hebben een engagementsverklaring taalbeleid uitgewerkt. Ziehier de nota

25 april 2016Inloophuis dementie opent zijn deuren in Gent

Inloophuis dementie opent officieel zijn deuren in Gent op 25 mei om 11u. Mensen met geheugenproblemen en dementie én hun mantelzorgers kunnen er terecht voor ontmoeting en informatie. Inschrijven via inloophuis.dementie@ocmw.gent.

25 april 2016Nieuwsbrief Gent Stad in Werking

Gent Stad in Werking heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

21 april 2016Voorstelling Gebruikersparticipatie binnen Arbeidszorg

Provincie Oost-Vlaanderen nodigt alle betrokkenen bij arbeidszorg uit op de voorstelling van het rapport "Gebruikersparticipatie binnen Arbeidszorg in Beeld" op 31 mei. Inschrijven voor 21 mei. Zie uitnodiging.

18 april 2016Save the date slotconferentie Brugfigurenproject IEM

Hou alvast 2 en 3 juni 2016 vrij voor de internationale slotconferentie van het Brugfigurenproject Intra-Europese Migratie. Meer informatie en programma volgen.

15 april 2016Dialoogdag Roppov Goede raad van (tante Kaat) OUDERS

Roppov nodigt ouders en hulpverleners uit Integrale Jeugdhulp uit op de dialoogdag "goede raad van (tante Kaat) ouders" op 3 juni. Meer info: zie nieuwsbrief. Inschrijven ten laatste 13 mei.

13 april 2016Handelen in situaties van verontrusting

Het IROJ Oost-Vlaanderen heeft besloten om in het kader van de actiefiche handelen in situaties van verontrusting een aantal trainingen te organiseren. Zie overzicht.

13 april 2016Trefdag Zelfzorg: Vernieuwen en verjongen van je vereniging

Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen organiseert op 21 mei de Trefdag Zelfzorg rond het thema Vernieuwen en verjongen van je vereniging. Zie website.

13 april 2016Nieuwsbrief SEL Gent

De SEL zorgregio Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

13 april 2016Omgaan met angst en emoties van je kind

Het Sociaal Huis Merelbeke organiseert op 17 mei de info avond omgaan met angst en emoties van je kind. Zie website.

13 april 2016Over de grenzen heen - werken met vluchtelingen

Steunpunt Jeugdhulp, Jongerenwelzijn en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk organiseren op 2 juni "Over de grenzen heen - werken met vluchtelingen". Zie website.

13 april 2016Week van de opvoeding 2016

De Opvoedingswinkel van Gent geeft een overzicht van de activiteiten in het kader van de week van de opvoeding.

11 april 2016Infoavond Levensloop Gent

De Stichting tegen Kanker zoekt geëngageerde mensen om samen een Levensloop (een feestelijk evenement voor alle leeftijden) te organiseren in Gent in 2017. Interesse, kom dan naar de infoavond op woensdag 11 mei. Meer info hier.

11 april 2016Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

11 april 2016Rookstopevent

Aan de vooravond van de 'werelddag zonder tabak' nodigt Logo Gezond+ lokale besturen en organisaties uit op een inspirerend rookstopevent op 30 mei van 17 tot 20u. Meer info en inschrijven hier

11 april 2016Vacatures bij Ateljee: heb jij kandidaten voor onze jobs?

Ateljee vzw is een sociale werkplaats en is dringend op zoek naar een aantal doelgroepmedewerkers. Zie vacatures

4 april 2016Nieuwsbrief Centrum Basiseducatie

Het Centrum voor Basiseducatie heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

4 april 2016Nieuwsbrief Community Landtrust

Het CLT heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

4 april 2016Oost-Vlaams ondersteuning preventieve gezinsondersteuning

Het provinciebestuur zet de volgende maanden actief in op 4 zaken in het kader van het ondersteuningsaanbod preventieve gezinsondersteuning. Zie nieuwsbrief.

4 april 2016Psychosociale hulp aan vluchtelingen

Het netwerk Cultuursensitieve zorg organiseert op 27 mei een studiedag over psychosociale hulp aan vluchtelingen, op zoek naar verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Zie uitnodiging.

24 maart 2016Website Solidair Gent

Heel wat geëngageerde Gentenaars en organisaties zetten zich belangeloos in voor kwetsbare groepen in onze samenleving. Daarom lanceert de Stad Gent een nieuwe website: solidair.stad.gent. Via de website kunt u op zoek gaan naar vrijwilligers of materiaal. 

24 maart 2016Vorming budget- en schuldhulpverlening

BudgetInZicht Oost-Vlaanderen organiseert gratis vorming voor hulpverleners met cliënten in financiële problemen. Op 9 juni van 9u30 tot 12u over begeleiding van een schuldenaar in Collectieve Schuldenregeling. Dit in het CAW Huis, Oude Houtlei 124 Gent. Inschrijven kan hier.

24 maart 2016Vorming budget- en schuldhulpverlening

BudgetInZicht Oost-Vlaanderen organiseert gratis vorming voor hulpverleners met cliënten in financiële problemen. Op 10 mei van 9u30 tot 12u30 intervisie adhv casusbesprekingen. Dit in het CAW Huis, Oude Houtlei 124 Gent. Inschrijven kan hier.

24 maart 2016Nieuwe website IN-Gent

IN-Gent heeft een nieuwe website. Neem eens een kijkje

21 maart 2016Nieuwsbrief Community Land Trust (CLT)

CLT heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

21 maart 2016Dagverzorgingscentrum voor jongdementen

Familiezorg Oost-Vlaanderen heeft een dagverzorgingscentrum voor mensen met jongdementie geopend in Nevele. Meer informatie en de folder.

21 maart 2016Nieuw groeiactieplan armoedebestrijding

Het nieuwe groeiactieplan armoedebestrijding 2016-2017 vind je hier terug.

21 maart 2016Inschrijven ¡¡Allemaal integraal!! 3 mei

Op 3 mei organiseert de Netwerkstuurgroep Deinze - Eeklo - Gent een tweede sessie van ¡¡Allemaal integraal!!, een infosessie rond Integrale Jeugdhulp, op maat van de hulpverlener. Inschrijven kan via de website.

15 maart 2016Boekvoorstelling Intra-Europese migratie en buurtstewards

Het team van de Buurtstewards nodigt jullie uit op de boekvoorstelling: “Intra-Europese migratie in de praktijk. Een voorstelling van het project Buurtstewards”. Inschrijven is verplicht en kan via deze link

10 maart 2016Oudertraining triple P (positief opvoeden)

CKG Kinderkasteeltje biedt oudertrainingen aan, zowel individueel als in groep. Midden april start een nieuwe groep in Merelbeke. Zie website.

10 maart 2016Communicatie voor anderstalige senioren

IN-Gent organiseert op 28 april een studievoormiddag rond Communicatie met anderstalige senioren voor professionelen die werken met senioren. Zie uitnodiging.

10 maart 2016CGG Eclips zoekt psycholoog

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Eclips een halftijds psycholoog zoekt voor zijn werking forensische zorg. Zie vacature. Solliciteren voor 20 maart.

9 maart 2016Sociale plattegrond 19 april: Meerderjarige asielzoekers

Op 19 april vindt de volgende sociale plattegrond plaats. Het thema is: meerderjarige asielzoekers. Zie website.

8 maart 2016Agressie en grensoverschrijdend gedrag in zorgrelaties

Op 28 april vindt de studieavond Zorg zonder grenzen: Agressie en grensoverschrijdend gedrag in zorgrelaties plaats. Zie website.

8 maart 2016Omgaan met suïcidaal gedrag bij jongeren

Het Vormingscentrum Dr. Guislain organiseert op 22 maart de studiedag Omgaan met suïcidaal gedrag bij jongeren. Zie uitnodiging.

8 maart 2016Te koop: gezondheid

De CM geeft op 10 maart een lezing over hoe het komt dat sociale ongelijkheid in gezondheid reeds ontstaat voor de geboorte. Zie website.

8 maart 2016Nieuwsbrief Vrijwilligersacademie

De Vrijwilligersacademie Oost-Vlaanderen heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

8 maart 2016Lezing en filmvoorstelling vluchtelingen

De vakgroep en opleiding sociaal werk organiseert in samenwerking met OCMW Gent, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en met de steun van Gentse Lente vzw en INGent een lezing en filmvoorstelling op maandag 21 maart 2016. Zie website.

8 maart 2016CGG Eclips zoekt psycholoog/orthopedagoog

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Eclips zoekt voor zijn werking kinderzorg een deeltijdse psycholoog/orthopedagoog. Zie vacature. Solliciteren voor 20 maart.

8 maart 2016Woonzoek-vrijwilligers gezocht!

Ben je 18 jaar of ouder en heb je wekelijks enkele uren beschikbaar als vrijwilliger? Wil je in regio Gent kwetsbare personen helpen zoeken naar een geschikte woning? Contacteer dan het Intersectoraal Woonzoekteam via GSM 0499 75 22 91 of mail naar woonzoekteam.gent@cawoostvlaanderen.be! Of bekijk de vacature voor meer info.

4 maart 2016Kinderwens bij personen met een verstandelijke handicap

Gezin en Handicap organiseert op 8 juni een infomoment rond kinderwens bij personen met een verstandelijke handicap. Zie uitnodiging.

4 maart 2016Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

4 maart 2016Talenten van autisme in de kijker

Naar aanleiding van Wereld Autisme Dag organiseert Tanderuis op 24 maart een vernissage met als thema Talenten van autisme in de kijker. Zie website.

4 maart 2016Subsidiereglement van onbetaalde naar betaalde arbeid

Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen keurde een subsidiereglement goed om drempels af te bouwen die de doorstroom van onbetaalde naar betaalde arbeid voor personen met psychische kwetsbaarheid, handicap, sociale achterstelling belemmeren. Zie website. Aanvraag indienen voor 1 april.

24 februari 2016Lezing en film thema vluchtelingen

Op maandagavond 21 maart organiseert de vakgroep sociaal werk HoGent in samenwerking met OCMW Gent en Vluchtelingenwerk Vlaanderen een film- en discussieavond rond het thema vluchtelingen. Meer info en inschrijven kan hier

23 februari 2016Nieuwsflash Drugpunt

Drugpunt heeft een nieuwsflash uitgebracht met informatie over het aanbod vroeginterventie.

23 februari 2016Nieuwsbrief Het PAKT

Het PAKT heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Kijk ook eens naar hun vernieuwde website.

23 februari 2016Oefensessie Oost-Vlaanderen in cijfers

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen - Steunpunt Sociale Planning & Netwerking heeft een interessant instrument ontwikkeld:
oostvlaanderen.incijfers.be Heb je graag wat praktische tips om optimaal te werken met de tool? Kom dan naar de oefensessie op 21 april om 14 uur. Zie webpagina.

23 februari 2016De nieuwe Echo ligt in de rekken!

De nieuwste editie van het lijfblad Echo van De Zuidpoort kan je op de website downloaden.

22 februari 2016Oost-Vlaamse nieuwsbrief preventieve gezinsondersteuning

De Oost-Vlaamse dienst preventieve gezinsondersteuning heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

22 februari 2016Oproep voor projecten tegen armoede

OCMW Gent trekt 75.000 euro uit voor de subsidiëring van projecten die armoede aanpakken. Elke Gentse feitelijke vereniging of vereniging zonder winstoogmerk kan een subsidie aanvragen door een projectaanvraag in te dienen. Zie website. Indienen voor 30 april.

22 februari 2016Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

22 februari 2016Nieuwsbrief Gent Stad in Werking

Gent, Stad in Werking heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

22 februari 2016Intersectorale samenwerking voor zorg op lokaal niveau

Het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen blikt op 22 maart terug op het onderzoek rond woonzorgzones en woonzorgnetwerken, met daarbij verslaggeving rond de regionale focusgroepen die in dat verband zijn doorgegaan en de regionale procesbegeleiding die daarvan het gevolg was. Zie uitnodiging.

22 februari 2016Nieuwsbrief Opvoedingswinkel Gent

De Opvoedingswinkel van Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

17 februari 2016Eerste Hulp Bij Diversiteit: brochure en intervisie-momenten

Gent kent 156 verschillende nationaliteiten. Daarom krijgt de gezondheidszorg in Gent dagelijks patiënten uit de hele wereld over de vloer. Ter ondersteuning van de hulpverleners, biedt de Stad Gent nu een brochure en een intervisie aan. Zie mail.

16 februari 2016Opvolging signalen Lokaal Welzijnsbeleid Gent

De Signalenbundel 2014 werd bijna 2 jaar geleden uitgebracht. Ondertussen werd actief ingezet op het stimuleren en bundelen van feedback en acties die voortvloeien uit de signalen. Hier opvolgingsnieuws over de laatste thema's, met name Geweld, Onvrede dienstverlening en Werk.

11 februari 2016Sociale cohesie - een lokaal verhaal

Sociale cohesie is de lijm die de samenleving bijeenhoudt. Deze uit zich in individuele levenskansen, leefbaarheid van een wijk, bezorgd zijn voor mensen in de buurt, enz. Daarom organiseert het Provinciebestuur op 10 maart een ontmoetingsmoment met de lokale besturen. Zie uitnodiging.

10 februari 2016Nieuwsbrief SEL Gent

De SEL van Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

10 februari 2016Nieuwsbrief van CBE Leerpunt

Centrum Basiseducatie heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

9 februari 201630 jaar welzijn in de wijk Gentbrugge-Ledeberg

Op 1 maart wordt het 30 jarig bestaan van het platform hulpverlening Gentbrugge - Ledeberg gevierd. Zie uitnodiging.

9 februari 2016Week van de Vrijwilliger

51 Gentse organisaties zetten hun deuren open voor kandidaat vrijwilligers (55-plussers) van 27 februari tot 6 maart 2016. En ontdek het volledige programma www.stad.gent/vrijwilligersloket. Inschrijven kan tot en met 20/2 via Gentinfo 09 210 10 10.

9 februari 2016Campagne alcoholsensibilisering studenten

Op 8 februari start in Gent ‘Ken je Maat’, een grootschalige campagne mbt alcoholsensibilisering naar studenten met als voornaamste thema/boodschap ‘drink met mate en draag zorg voor elkaar’. Een initiatief van vzw JOETZ, de Stad Gent, CGG Eclips en het Gentse hoger onderwijs.

3 februari 2016Symposium Suïcidepreventie regio Deinze

Op 3 maart wordt een symposium Suïcidepreventie voor de regio Deinze georganiseerd. Zie uitnodiging.

3 februari 2016Sociale Trefdag Gent

De website van de Sociale Trefdag van Gent van 17 maart is gelanceerd.

1 februari 2016Informatie vluchtelingen Gent

Stad Gent bundelt alle informatie inzake vluchtelingen op de website http://www.stad.gent/vluchtelingen

1 februari 2016Samenlevingsopbouw Gent zoekt opbouwwerkers

Samenlevingsopbouw Gent zoekt opbouwwerkers. Vacature opbouwwerker bepaalde duur en vacature vervanging opbouwwerker. Solliciteren voor 5 februari.

29 januari 2016Samen Stromen, netwerkevent voor samenwerking en doorstroom

Socialeeconomie.be en De Punt organiseren op 22 februari Samen Stromen, een netwerkevent voor samenwerking en doorstroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zie website

26 januari 2016Lezingen door gevluchte wetenschappers in Gent

Op 16 februari en 1 maart worden lezingen gehouden door gevluchte wetenschappers in Gent. Zie uitnodiging.

25 januari 2016Fusie Centrum OBRA en Baken

Centrum OBRA vzw en Baken vzw zijn vanaf 1 januari 2016 gefusioneerd tot OBRA|BAKEN vzw. Zie mededeling.

22 januari 2016Symposium Blikopener

Psycho-Social Revalidatiecentrum Mirabello organiseert op 15 maart het symposium Blikopener, de rol van de psycho-sociale revalidatie bij een hersteltraject. Zie programma.

22 januari 2016FDGG zoekt directeur

De Federatie Diensten Geestelijke Gezondheidszorg zoekt een directeur. Zie vacature. Solliciteren voor 16 februari.

22 januari 2016www.arbeidszorgjustitie.be

Zoek je arbeidszorg voor een justitiële cliënt? Of wil je een bestaand arbeidszorgtraject van een justitiële cliënt verbeteren? Probeer www.arbeidszorgjustitie.be uit als hulpmiddel om de samenwerking te faciliteren tussen Oost-Vlaamse arbeidszorginitiatieven, het justitieel werkveld en andere relevante partners.

20 januari 2016Netwerkdag kinderobesitas

Op donderdag 25 februari gaat er van 14 tot 16u30 een netwerkdag door in Baarle (Drongen) voor professionals die werken met kinderen met obesitas. Meer info vind je hier

20 januari 2016Welzijnszorg steunt organisaties die armoede bestrijden

Welzijnszorg geeft steun aan organisaties die armoede voorkomen en bestrijden. Tussen eind januari en einde maart gaat Welzijnszorg op zoek naar organisaties en kunnen deze een (beperkte) financiële steun aanvragen via 3 mogelijkheden. Meer info vind je hier

19 januari 201630 jaar welzijn in de wijk Gentbrugge-Ledeberg

Op 1 maart 2016 wordt 30 jaar welzijn in de wijk Gentbrugge-Ledeberg en het Platform Hulpverlening gevierd en dit in de Welzijnsknoop van 9u30 tot 13u30 .

19 januari 2016Vooraankondiging Sociale Trefdag Gent 17 maart 2016

De Sociale Trefdag van Gent is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een boeiend netwerkmoment. De vooraankondiging van de volgende Trefdag, die plaatsvindt op 17 maart 2016 vind je hier.

19 januari 2016Opvolging signalen Lokaal Welzijnsbeleid Gent

De Signalenbundel 2014 werd bijna 2 jaar geleden uitgebracht. Ondertussen werd actief ingezet op het stimuleren en bundelen van feedback en acties die voortvloeien uit de signalen. Hier opvolgingsnieuws over de thema's vrije tijd en juridisch.

19 januari 2016Flyer verhoogde tegemoetkoming

Er zijn heel wat mensen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming, maar hier geen weet van hebben. Daarnaast gebruiken mensen met de verhoogde tegemoetkoming lang niet alle voordelen. Daarom vanuit het Gentse Gezondheidsbeleid deze digifolder

18 januari 2016Het M-decreet in de praktijk

Gezin en Handicap organiseert op 15 maart een info-avond rond het M-decreet, dat op 1 september van kracht ging en er voor zorgt dat meer leerlingen met een handicap terecht kunnen in het gewoon onderwijs. Zie uitnodiging.

18 januari 2016Symposium Suïcidepreventie regio Deinze

Op 3 maart wordt een symposium Suïcidepreventie voor de regio Deinze georganiseerd. Zie vooraankondiging.

18 januari 2016Nieuwsbrief Plazzo

Plazzo heeft haar nieuwsbrief voor januari uitgebracht. Wist je al dat Plazzo ook op facebook heel actief is: volg de plazzo-pagina om nog beter op de hoogte te blijven?

18 januari 2016Vacature gezinsondersteuner K&G

Vanuit Kind en Gezin is er een vacature voor gezinsondersteuner binnen de provincie Oost-Vlaanderen. Meer info hier.

14 januari 2016Samen werkt beter... een toekomst voor helpende handen?

De PWA's en DCO's van de regio Gent Eeklo nodigen je uit voor de voorstelling van hun nieuw samenwerkingsverband op 18 februari. Zie uitnodiging.

14 januari 2016Startdag Warme Steden

Op 4 februari wordt deze studievoormiddag rond geestelijke gezondheid bij kinderen en jongeren georganiseerd, met ruimte voor zowel een eerste inzicht in de huidige noden en zorg in Gent, als voor kennismaking met het ruime netwerk van preventie. Zie website.

14 januari 2016Met weinig geld (over)leven in Gent

Op woensdag 27 januari wordt de nieuwe editie van het gratis boekje 'met weinig geld (over)leven in Gent' voorgesteld.Meer informatie en inschrijven kan hier

13 januari 2016Dienst Ondersteuningsplan (DOP) zoekt medewerker

De Dienst Ondersteuningsplan (D.O.P) Oost-Vlaanderen zoekt een medewerker regio Gent voor onmiddellijke indiensttreding. Zie vacature. Solliciteren voor 31 januari.

7 januari 2016Eerste hulp bij schulden

Naar aanleiding van het signaal 'wachten op schuldbemiddeling of -beheer' organiseerden we in december 2015 vanuit het Lokaal Welzijnsbeleid Gent een 2de vormingssessie rond ‘eerste hulp bij schulden’. 40 basiswerkers namen deel en waren zeer positief. Met dank aan OCMW Gent hier de informatie.

6 januari 2016WRG zoekt projectmedewerk(st)er

Welzijnsoverleg Regio Gent zoekt een halftijds projectmedewerk(st)er voor het intersectoraal woonzoekteam. Zie vacature. Solliciteren voor 22 januari.

5 januari 2016Parkeerplaats voor mensen met een handicap

Organisaties met een maatschappelijke dienstverleningsopdracht op het grondgebied van Gent en die werken met chronische zieken, bejaarden, mensen met een handicap, ... kunnen een parkeerplaats voor mensen met een handicap voor hun dienstingang aanvragen bij de toegankelijkheidsambtenaar van de Stad Gent.Archief: berichten