Welzijnsoverleg Regio Gent vzw wil je hier op de hoogte houden van de eigen activiteiten en de verschillende activiteiten en evoluties in de regionale welzijnssector.
Heb je vragen of suggesties? Neem gerust contact op.

22 december 2015Colloquium Romani Luma

Op 29 januari 2016 organiseert Romani Luma VZW een colloquium over volgende thema's: Roma en onderwijs, Roma en integratie, Emancipatie, sociaal infopunt Roma voor Roma en diensten, ... in De Centrale.

22 december 2015Startdag Warme Steden

Op 4 februari 2016 gaat in Gent de Startdag van het project Warme Steden door, een studie- en informatievoormiddag voor iedereen die betrokken is bij het thema Geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren in Gent! Zie mail en webpagina.

18 december 2015Nieuwsbrief Gent Stad in Werking

Gent, Stad in Werking, heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

18 december 2015Bedrijvencentrum De Punt zoekt 2 onthaalmedewerkers

Het bedrijvencentrum De Punt is op zoek naar 2 onthaalmedewerkers. Zie vacature. Solliciteren voor 5 januari 2016.

17 december 2015Nieuwsbrief Logo Gezond+

Logo Gezond+ heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

17 december 2015Flyer de verhoogde tegemoetkoming

Stad Gent heeft een flyer over de verhoogde tegemoetkoming gemaakt (zie website). Je kan deze flyer (net als de brochure wegwijs in gezondheidszorg) ook bestellen. Zie mail.

17 december 2015 Projectoproep Platteland+ ontmoetingsplaatsen en -ruimten

Het Provinciaal Managementcomité lanceert een projectoproep over ontmoetingsruimten en -plaatsen binnen Platteland+. Voor wie: zie kaart in reglement p.17. Twee deadlines: 30 december 2015 of 24 februari 2016. 

14 december 2015www.arbeidszorgjustitie.be: hulpmiddel voor samenwerking

De website www.arbeidszorgjustitie.be is een hulpmiddel voor een vlottere samenwerking tussen Oost-Vlaamse arbeidszorginitiatieven, het justitieel werkveld en andere relevante partners bij de realisatie van arbeidszorg voor cliënten uit justitie.

14 december 2015Wistjedatjes: Doe de vluchtelingentest

Heb je ook soms het gevoel dat het nieuws over vluchtelingen allesoverheersend is? Kan je niet altijd volgen en raak je soms zelf het noorden kwijt? Doe deze vluchtelingentest en bereken je kennis in enkele minuten!

14 december 2015Stad Gent sluit charter met de huurwoningsector

Stad Gent sluit charter met de huurwoningsector en blijft praktijktesten inzetten als instrument in de strijd tegen discriminatie. Zie bericht.

14 december 2015Vormingsaanbod voor vrijwilligers

De Vrijwilligersacademie heeft haar vormingsaanbod voor het voorjaar 2016 bekend gemaakt.

14 december 2015Infolijn asiel en integratie

Het Agentschap Integratie en Inburgering wil lokale besturen, organisaties en instellingen helpen met vragen over de integratie van asielzoekers. Daarom zijn we gestart met een Infolijn asiel en integratie voor hulpverleners, dienstverleners, lokale besturen,… . Zie mail.

14 december 2015Succesvol samenwerken: hoe pak ik het aan?

Artevelde Hogeschool kondigt een vorming aan: succesvol samenwerken: hoe pak ik het aan? Zie website.

11 december 2015Wijziging taxicheques vanaf 1 januari 2016

Minder mobiele Gentenaren met een beperkt inkomen kunnen bij stad Gent taxicheques aankopen. Het systeem van deze taxicheques wijzigt echter op 1 januari 2016. Meer uitleg vind je in de brief en op de website.

11 december 2015Je eerste stappen binnen OCMW Gent

OCMW Gent bracht de nieuwe brochure Je eerste stappen binnen OCMW Gent! uit. De brochure nodigt je als Gentse burger uit om met je problemen bij OCMW Gent langs te komen. Zie bericht en website.

9 december 2015Projectmiddelen via Crowdfunding Gent

Ben je op zoek naar middelen voor een Gents project, dan kan Crowdfunding Gent iets voor je zijn. Neem hier een kijkje voor meer informatie

7 december 2015 Herneming Docu Blij dat ik jou heb op 8 en 10/12/15

Naar aanleiding van het 40-jarige bestaan van Mozaïek, dienstencentrum voor volwassen personen met een verstandelijke beperking, realiseerde Victoria De Luxe de documentaire blij dat ik jou heb . Herneming op 8 en 10 december in Sphinx Cinema.

4 december 2015Oost-Vlaanderen in cijfers

Tip voor diegenen die bezig zijn met sociale planning: bezoek zeker eens de website oostvlaanderen.incijfers.be. Deze nieuwe website biedt een schat aan cijfermateriaal. 

4 december 2015Inschrijven van kinderen in Gentse scholen 2016-17

Van 29 januari tot 19 februari 2016 kunnen kinderen zich aanmelden voor de Gentse scholen via meldjeaan.gent.be . Onderaan de startpagina vind je ook nog een link naar een informatiebrochure.

4 december 2015E-zine Jeugddienst Gent

De Jeugddienst van de Stad Gent heeft een E-zine uitgebracht.

4 december 2015Nieuwsbrief SEL

SEL Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

4 december 2015Opvolging signalen Lokaal Welzijnsbeleid Gent

De Signalenbundel 2014 werd een jaar geleden uitgebracht. Ondertussen werd actief ingezet op het stimuleren en bundelen van feedback en acties die voortvloeien uit de signalen. Hier opvolgingsnieuws over de thema's taal en communicatie en onderwijs.

30 november 2015Wunian zoekt een teamco?rdinator

De Dienst Begeleid Wonen Wunian zoekt een teamcoördinator. Zie vacature. Solliciteren voor 7 december.

25 november 2015Koppen volgde 5 ge?nterneerden in FPC Gent

Koppen mocht een jaar lang exclusief filmen in het FPC, het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent, dat nu exact een jaar open is. Vijf mannen getuigen voor Koppen in een reportage op 25 november en geven zo een unieke inkijk in internering in ons land.

24 november 2015Vacature VOEM

De Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims vzw is op zoek naar 2 gemotiveerde en enthousiaste halftijdse educatieve medewerkers om haar huidig team te versterken. Zie vacature

20 november 2015Kleding en speelgoedbeurs precaire gezinnen

Op dinsdagnamiddag 24 november organiseert De SLOEP een kleding- en speelgoedbeurs voor kinderen van 0 tot 4 jaar uit precaire gezinnen. Meer informatie vind je hier

20 november 2015Profundo-debat

Op donderdag 26 november 2015 om 19u organiseren VOEM, ORBIT, De Centrale met de ondersteuning van Stad Gent een PROFUNDO-debat. Meer informatie vind je hier

20 januari 2016Ontmoetingsnamiddag sociale cohesie: nieuwe datum

Reserveer alvast donderdag 10 maart (opgelet: nieuwe datum i.p.v. 21 januari) in jullie agenda voor de ontmoetingsnamiddag sociale cohesie, een lokaal verhaal. Een organisatie van het Provinciaal Netwerk Sociale Cohesie. De uitnodiging volgt! Meer info: zie www.delijm.be

17 november 2015Uitreiking samenlevingsprijs

Op donderdagavond 26 november reikt de Stad Gent de samenlevingsprijs 2015 uit aan mensen of organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt rond diversiteit in de Gentse samenleving. Meer informatie en inschrijven kan hier

17 november 2015Stakeholdersforum Kinderarmoede

Op 24 november organiseert OCMW Gent een stakeholdersforum om het kinderarmoedebeleidsplan te actualiseren. Meer informatie en inschrijven kan hier

17 november 2015Winterregeling acute nachtopvang

Vanaf 30 november tot en met 14 maart 2016 gaat de nachtopvang in Gent in winterregime. Hierdoor wordt de dienstverlening uitgebreid. Meer informatie vind je hier en hier een plannetje

16 november 2015Nieuwsbrief Plazzo

Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

12 november 2015Opvolging signalen Lokaal Welzijnsbeleid Gent

De Signalenbundel 2014 werd een jaar geleden uitgebracht. Ondertussen werd actief ingezet op het stimuleren en bundelen van feedback en acties die voortvloeien uit de signalen. Hier opvolgingsnieuws over het thema zorgaanbod en sociaal netwerk.

12 november 2015Wistjedatjes over vluchtelingen

De Werkgroep Gezinnen in een Precaire Situatie stelt vast dat er heel wat spraakverwarring is rond de term vluchteling in het werkveld. Daarom wordt de komende weken regelmatig duiding gegeven. Hier het vervolg van de wistjedatjes (met dank aan Wouter Vandevyvere van Transithuis - CAW Oost-Vlaanderen).

9 november 2015CLT- studiedagen in Vlaanderen

Heb je interesse in solidair, zorg- of gemeenschappelijk wonen of vernieuwende woonprojecten zoals CLT en Hospita Wonen. Op 25 november vindt er een provinciale studiedag plaats. Zie uitnodiging.

9 november 2015Nieuwsbrief Logo Gezond+

Logo Gezond+ heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

9 november 2015Nieuwsbrief Opvoedingswinkel Gent

De Opvoedingswinkel van Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

9 november 2015Oost-Vlaamse kennismakingsdag SPOND

SPOND organiseert 7 december een Oost-Vlaamse kennismakingsdag voor gezondheids- en welzijnsorganisaties die mobiele of ambulante ondersteuning bieden aan personen met een beperking. Zie uitnodiging.

9 november 2015Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

3 november 2015Oost-Vlaanderen in cijfers

De Dienst Sociale Planning van het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen stelt op 20 november oostvlaanderen.incijfers.be voor, een instrument waarmee je makkelijk zelf aan de slag kan om relevante cijferreeksen, tot op statistische sectorniveau, op te zoeken en in tabellen, kaarten of grafieken op te slaan. Zie uitnodiging.

30 oktober 2015Nieuwsbrief Community Land Trust (CLT)

CLT Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht

27 oktober 2015Vormingsaanbod rond suïcidepreventie CGG Eclips

CGG Eclips heeft haar vormingsaanbod rond suïcidepreventie voor 2016 bekend gemaakt.

27 oktober 2015Ook jouw stem wordt gehoord

AD REM, de stedelijke adviesraad voor etnisch-culturele diversiteit, nodigt je graag uit op het jaarlijks netwerkmoment op 20 november. Zie uitnodiging.

21 oktober 2015Postgraduaat Onlinehulp voor welzijn en gezondheid

Artevelde Hogeschool gaat van start met een postgraduaat Onlinehulp voor welzijn en gezondheid. Zie website.

21 oktober 2015Islamitische visies op zorg

Op donderdag 3 december organiseert het vormingscentrum Guislain een studienamiddag over islamitische visies op zorg voor mensen met een beperking of psychische stoornis. Meer info en inschrijving

21 oktober 2015Wetenschapswinkel

De Vlaamse universiteiten slaan de brug naar het maatschappelijke middenveld via de Wetenschapswinkel. Non-profitorganisaties kunnen er onderzoeksvragen indienen die via een databank aan studenten aangereikt worden in functie van hun masterproef. Meer informatie vind je hier en hier

21 oktober 2015Rol vrijwilligers mbt vluchtelingen

De werkgroep Noodhulp (Hand in Hand, Hart boven Hard, IN-Gent, KRAS, Victoria Deluxe, Stad en OCMW Gent) organiseert op donderdag 29 oktober een infoavond over de rol van vrijwilligers met betrekking tot vluchtelingen. Meer informatie vind je hier

19 oktober 2015Vorming Armoede begrijpen van binnen uit

Op dinsdagnamiddag 1 december 2015 organiseert het Provinciebestuur samen met TAO Armoede een vorming rond Armoede begrijpen van binnenuit voor arbeidszorginitiatieven. Zie uitnodiging.

20 oktober 2015Studiedag preventie overgewicht bij kinderen

Op donderdag 10 december 2015 organiseren Logo Gezond + en de Stad Gent een studievoormiddag Gebeten om te weten, over preventie van overgewicht bij kinderen. Meer info vind je hier

15 oktober 2015Kennismakingsmoment Departement Samenleven en Welzijn

Er is heel wat veranderd op het Departement Samenleven en Welzijn. Wil je er meer over weten? Kom naar het kennismakingsmoment op 10 november.

14 oktober 2015Nieuwsbrief SEL Gent

De SEL Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

14 oktober 2015Budgetbeurs van BIZ Oost-Vlaanderen

Op 12 november wordt de budgetbeurs van BIZ Oost-Vlaanderen georganiseerd. Zie website.

14 oktober 2015Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

9 oktober 2015Problemen om de linken van de nieuwsbrief te openen?

We krijgen signalen dat sommige mensen (meestal uit grotere organisaties, met zwaardere servers) de linken uit onze nieuwsbrief niet kunnen openen. Daarom willen we hier ook nog een link leggen naar onze nieuwsbrief van oktober. Onze volgende nieuwsbrief zal via een andere methode verzonden worden.

9 oktober 2015Infografiek over vluchtelingen

Het OCMW Gent heeft een infografiek opgemaakt over asiel, opvang en integratie. Kijk hier voor een schematisch overzicht van informatie over vluchtelingen.

8 oktober 2015Wistjedatjes over vluchtelingen

De Werkgroep Gezinnen in een Precaire Situatie stelt vast dat er heel wat spraakverwarring is rond de term vluchteling in het werkveld. Daarom wordt de komende weken regelmatig duiding gegeven. Voor deze eerste maal gebeurt het in de vorm van wistjedatjes (met dank aan Wouter Vandevyvere van Transithuis - CAW Oost-Vlaanderen).

8 oktober 2015Nieuw: leernetwerk gebruikersparticipatie

Plazzo lanceert een nieuw aanbod rond gebruikersparticipatie. Via leernetwerken begeleiden we zorgverstrekkers om gebruikersparticipatie te implementeren in de realiteit van hun eigen organisatie. Interesse in een leernetwerk in jouw organisatie? Neem contact op!

7 oktober 2015Infosessie Kwartier maken

Het PAKT organiseert op 15 oktober een infosessie rond Kwartier maken. Zie mail.

7 oktober 2015Themawandeling vermaatschappelijking van de zorg

Welzijnsoverleg Regio Gent organiseert op 13 november een nieuwe themawandeling, rond het thema vermaatschappelijking van de zorg, rechtstreeks toegankelijke hulpverlening. Zie website.

6 oktober 2015Onderzoeks- en dienstverleningscentrum Gezinskracht

Artevelde Hogeschool lanceert op 19 november het Onderzoeks- en dienstverleningscentrum Gezinskracht.  Zie uitnodiging.

6 oktober 2015vormingsreeks Sociale zekerheid voor vreemdelingen?

Het Agentschap Integratie en Inburgering | ODiCe organiseert komend najaar een vormingsreeks Sociale zekerheid voor vreemdelingen voor een ruim publiek. Zie mail.

6 oktober 2015Opendeurdagen basishulpverlening vzw SIVI

Vzw SIVI bestaat 20 jaar! Op 7 en 9 oktober zijn er opendeurdagen basishulpverlening vzw SIVI – Een blik achter de schermen. Zie uitnodiging.

6 oktober 2015E-zine Jeugddienst Gent

De Gentse Jeugddienst heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

6 oktober 2015Nieuwsbrief Het PAKT

Het PAKT, netwerk geestelijke gezondheidszorg, heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

6 oktober 2015Voorstelling vzw Kompanjon

Een drietal maand geleden kondigden we de namenswijziging van De Katrol naar Kompanjon aan. De werking van Kompanjon wordt nu voorgesteld in deze mail.

6 oktober 2015Werelddag van verzet tegen armoede

Op 17 oktober vindt de werelddag van verzet tegen armoede plaats. Een overzicht van het programma in Gent vind je bij Netwerk tegen Armoede als bij De Zuidpoort.

5 oktober 2015Publieksevent van Ad Rem

De adviesraad etnisch-culturele diversiteit Ad Rem organiseert op 20 november om 18u een publieksevent in het Stadhuis. De flyer met uitnodiging en programma vind je hier

2 oktober 2015Projectoproep Inclusief Onderwijs, maak het vanzelfsprekend!

Hart voor Handicap zoekt concrete projecten in basisscholen die inclusief samenleven en samenwerken op school vanzelfsprekend maken. Zie projectoproep. Indienen voor 15 oktober 2015.

1 oktober 2015Uitnodiging budgetbeurs

Op 12 november van 14 tot 18u organiseert BIZ Oost-Vlaanderen een budgetbeurs met interactieve materialen en methodieken rond budgetteren en finaci?le educatie. Meer informatie

1 oktober 2015Vorming budget- en schuldhulpverlening

Lokaal Welzijnsbeleid Gent en OCMW Gent organiseren op dinsdag 1 december een 2de vormingssessie voor nulde- en eerstelijnswerkers rond budget- en schuldhulpverlening. De vorming zal een overzicht geven van welke eerste hulp bij schulden je zelf kan aanbieden en dit aan de hand concrete casussen. Meer informatie. Inschrijven kan hier.

30 september 2015Het gaat me weer niet lukken!

Gezinsbond De Pinte organiseert op 27 oktober de lezing: Het gaat me weer niet lukken, over faalangst en perfectionisme bij kinderen en pubers. Zie website.

30 september 2015Partnerdag Gent Stad in Werking

Gent, Stad in Werking houdt op 27 oktober haar partnerdag. Zie uitnodiging.

30 september 2015Forum Ups & Downs

Ups & Downs organiseert op 10 oktober het forum Manisch? Depressief? Zo gek nog niet! Zie uitnodiging.

30 september 2015Infoavond wetgeving bewindvoering

Op 1 september 2014 trad de nieuwe wetgeving over de beschermingsmaatregelen in werking. Gezin en Handicap organiseert op 28 oktober een infoavond rond deze nieuwe wetgeving. Zie uitnodiging.

29 september 2015Train uw Veerkracht

In het kader van de week van de Geestelijke Gezondheid van vrijdag 2 tot zaterdag 10 oktober gaan op verschillende locaties in Gent heel wat activiteiten door die helpen uw mentale veerkracht te versterken. Zie website.

29 september 2015Opvolging signalen Lokaal Welzijnsbeleid Gent

De Signalenbundel 2014 werd een jaar geleden uitgebracht. Ondertussen werd actief ingezet op het stimuleren en bundelen van feedback en acties die voortvloeien uit de signalen. Hier opvolgingsnieuws over het thema gezondheid, met inbegrip van geestelijke gezondheid en verslaving.

28 september 2015Diabetessymposium en -beurs

Op 9 en 10 november 2015 gaat naar goede gewoonte opnieuw de Diabetesbeurs en het Diabetessymposium door te Gent. Meer informatie vind je in deze brief, folder en uitnodiging.

25 september 2015Jump to work

VDAB, stad Gent en Co-Searching vzw organiseren op dinsdagvoormiddag 13 oktober JUMP to Work, de job- en stagebeurs van de regio. Voor meer info hier

25 september 2015Campagne discriminatie in horeca

Op 24 september is de campagne tegen discriminatie in de horeca gestart. De flyer met het meldingsnummer vind je hier

23 september 2015Nieuwsbrief HCA

HCA (Herstelgerichte en Constructieve Afhandelingsvormen) Oost-Vlaanderen heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

21 september 2015Nieuwsbrief SIVI

SIVI heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

21 september 2015Nieuwsbrief CAW Oost-Vlaanderen

CAW Oost-Vlaanderen heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

21 september 2015Publicatie brugfiguren naar werk

Brugfiguren naar werk is het thema van de publicatie van het Link-to-Work-project en bevat de neerslag van ervaringen in twee Gentse proefprojecten,  rond laagdrempelige begeleiding richting werk, opleiding, taalaanbod, … van nieuwe EU-ers en mensen in kwetsbare en precaire situaties,  Een link naar de publicatie vind je hier. Kijk ook eens naar de oproep mocht je meer interesse hebben in het aanbod. 

21 september 2015Nieuwsbrief Agentschap Integratie en Inburgering

De afdeling Oot-Vlaams Diversiteit van het Agentschap Integratie en Inburgering heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

21 september 2015Opening Balenmagazijn

De voormalige UCO-site in de Maïsstraat wordt heringericht als een bedrijventerrein voor sociale economie. Het Balenmagazijn is nu al klaar. Het wordt een plek om samen te werken en te leren, te koken en te eten, te ontmoeten en te creëren. De officiële opening vindt plaats op 14 oktober 2015. Zie website.

21 september 2015Over de horde

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen en PopovGGZ organiseren op 23 september Over de horde: bouwen aan een toegankelijk aanbod tijdsbesteding voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Zie website.

21 september 2015Nieuwsbrief Logo Gezond+

Logo Gezond+ heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

21 september 2015Nieuwsbrief Gent Stad in Werking

Gent Stad in Werking heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

21 september 2015Oproep: initiatieven voor mantelzorgers van ouderen

De Koning Boudewijnstichting doet een projectoproep voor initiatieven voor mantelzorgers van ouderen.  Vul een kandidaatsdossier in voor woensdag 21 oktober 2015.

17 september 2015Zijt ge mee met D.O.P.?

Dienst Ondersteuningsplan (DOP) organiseert op 22 oktober Zijt ge mee met D.O.P.? Zie uitnodiging en programma.

16 september 2015Islamitische visies op zorg voor ouderen

Op 19 november 2015 is er een studienamiddag in het Vormingscentrum Guislain over islamitische visies op zorg voor ouderen. Migranten van ginder zijn ouderen van hier. Meer info vind je hier en inschrijven kan hier.

15 september 2015Boekvoorstelling Regendruppels zijn hier veel kleiner

Op vrijdag 2 oktober 2015 om 18u in het MIAT wordt het boek Regendruppels zijn hier veel kleiner voorgesteld met objecten en herinneringen van Gentenaars met een migratie-achtergrond. De flyer vind je hier

15 september 2015Opendeur administratief centrum Gavere

Op 3 en 4 oktober 2015 kan je tijdens de opendeur op interactieve wijze kennismaken met de werking van het nieuw administratief centrum in Gavere.

11 september 2015Nieuwsbrief Steunpunt Vrijwilligerswerk Oost-Vlaanderen

Steunpunt Vrijwilligerswerk Oost-Vlaanderen informeert u via een nieuwsbrief over een infomoment, een vormingstraject vrijwilligerswerk, verlaagde kilometervergoeding, de vrijwilligersacademie en de Prijs gelijke kansen.

9 september 2015Dialoogdag zijt gij mee met D.O.P.?

Op 22 oktober 2015 nodigt DOP u uit op hun dialoogdag Zijt ge mee met D.O.P.?

9 september 2015Nieuwsbrief Community Land Trust (CLT)

CLT heeft een nieuwsbrief uitgebracht

8 september 2015Onderzoek over relatie lokale besturen- private nonprofit

Joris De Corte, decaan faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen UGent nodigt iedereen uit op de openbare verdediging van zijn doctoraatsonderzoek lokaal sociaal beleid en toegankelijkheid van de maatschappelijke dienstverlening.  Meer info en inschrijvingen.

3 september 2015Nieuwsbrief Namaste

Namaste heeft een nieuwsbrief uitgebracht onder de noemer Herontdek je eigen kracht

3 september 2015Jaaroverzicht OCMW Gent

OCMW Gent heeft haar jaaroverzicht 2014 gepubliceerd.

3 september 2015Nieuwsbrief Plazzo

Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo) heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

3 september 2015Infoavonden in Oost-Vlaanderen Gezin en Handicap

Gezin en Handicap maakt haar infoavonden bekend voor het najaar 2015 voor de provincie Oost-Vlaanderen voor ouders en familie van een kind met een handicap en andere geïnteresseerden. Zie programma

3 september 2015Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

28 september 2015Train uw Veerkracht!

In het kader van de week van de Geestelijke Gezondheid van vrijdag 2 tot zaterdag 10 oktober gaan op verschillende locaties in Gent heel wat activiteiten door die helpen uw mentale veerkracht te versterken. Zie website.

2 september 2015Emotionele ondersteuning van de mantelzorgers

Eind september start het project emotionele ondersteuning van de mantelzorgers. Het project beoogt preventief in te grijpen op de geestelijke gezondheid van mantelzorgers. Zie brief en folder.

2 september 2015Interprofessioneel ontmoetingsmoment Sint-Amandsberg

Het LMN organiseert in samenwerking met de deel-SEL Gent op 10 september 2015 een lokaal interprofessioneel ontmoetings- en vormingsmoment voor eerstelijnszorgverleners uit Sint-Amandsberg die te maken krijgen met chronisch zieke patiënten. Zie website.

2 september 2015Adoptiealert in de hulpverlening

Steunpunt Adoptie organiseert op 10 september een vormingsdag rond het thema adoptiealert in de hulpverlening, met een theoretisch kader met ruimte om vragen te stellen, eigen cases voor te leggen, in interactie te gaan met collega’s. Zie website.

2 september 2015Nieuwsbrief Leerpunt - Centrum Basiseducatie

Leerpunt - Centrum Basiseducatie heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

1 september 2015Provinciale prijs Gelijke Kansen 2015

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen organiseert voor de vijfde maal de provinciale prijs gelijke kansen. Aan de prijs is een geldsom van 1250 euro verbonden. Kandidaturen kan je indienen tot 1 oktober 2015. Zie website

31 augustus 2015Nieuwsbrief Gent Stad in Werking

Gent, Stad in Werking, heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

31 augustus 2015Nieuwsbrief Opvoedingswinkel Gent

De Opvoedingswinkel Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

31 augustus 2015Opendeurdag Reddie Teddy

Reddie Teddy houdt een opendeurdag op vrijdag 18 september. Zie uitnodiging.

20 augustus 2015Nieuwe openingsuren inloopcentrum Pannestraat

Het CAW Inloopcentrum Pannestraat is vanaf 31 augustus geopend op maandag en woensdag van 9 tot 17 uur, donderdag van 9 tot 16.30 uur en vrijdag van 9 tot 13.30 uur.

18 augustus 2015Opvolging signalen Lokaal Welzijnsbeleid Gent

De Signalenbundel 2014 werd een jaar geleden uitgebracht. Ondertussen werd actief ingezet op het stimuleren en bundelen van feedback en acties die voortvloeien uit de signalen. Hier opvolgingsnieuws over de thema's thuisloosheid en financieel.

17 augustus 2015Nieuwe Triple P sessies Kinderkasteeltje

CKG Kinderkasteeltje richt zich met Triple P tot ouders van kinderen tussen 0 en 12 jaar die zich wel eens vragen stellen rond de opvoeding of het gedrag van hun kind(eren). Op 24 september beginnen nieuwe sessies, zowel in Nazareth als in Gentbrugge. Zie website.

17 augustus 2015Kere ke were - 3de SEN-SEO symposium

Op 4 december wordt het 3de SEN-SEO symposium georganiseerd, onder de naam Kere ke were. Zie vooraankondiging.

17 augustus 201550 jaar Orthopedagogiek aan de UGent

Op 11 september vindt de feestelijke studiedag 50 jaar orthopedagogiek aan de ugent plaats. Zie programma.

17 augustus 2015Ouderen in vervoer(ing): provinciale themadag

De Vlaamse Ouderenraad, provincie Oost-Vlaanderen en de provinciale ouderenadviesraad nodigen u uit op de themadag op 15 oktober. Dit jaar komen de thema’s mobiliteit en openbare ruimte aan bod. Meer info zie website

10 augustus 2015Actieweek gezond binnen

Het Agentschap Zorg en Gezondheid, VIGeZ en de Logo’s organiseren van 23 tot 29 november 2015 een actieweek 'gezond binnen'. Voor deelname, programma en materialen kun je hier terecht. Hou ook alvast 24 november vrij voor een studievoormiddag over vocht en schimmel.

10 augustus 2015Vacature gidsen gezond thuis

Logo Gezondplus zoekt voor het project ‘Gezond thuis’ in het najaar 2015 en begin 2016 gidsen die rondleidingen in een demonstratiewoning kunnen geven. Ziehier de vacature

8 juli 2015Derdebetalersregeling voor verhoogde tegemoetkoming

Vanaf 1 oktober 2015 moet elke huisarts de derdebetalersregeling toepassen (niet voor huisbezoeken) voor de patiënten die van de verhoogde tegemoetkoming genieten. Dit om de toegankelijkheid van de zorg voor de kwetsbaarste patiënten te verbeteren.  

8 juli 2014Hospitawonen

Via de nieuwe woonformule hospitawonen kunnen eigenaar-bewoners van 55+ een vrije kamer verhuren aan een alleenstaande en/of student. Meer informatie bij de Dienst Wonen (09.266.76.40 of wonen@gent.be) of in deze brochure

6 juni 2015Vacature medewerker basiswerking SIVI

SIVI vzw is dringend op zoek naar een medewerker basishulpverlening, inloophuis en vrijwilligerswerking. Solliciteren kan tot 15 juli 2015. Meer informatie vind je hier

30 juni 2015Maatregelen hittegolf

Van 30 juni tem 5 juli 2015 verwacht men een hittegolf met ozonpieken. Daarom de vraag om extra aandacht te besteden aan bejaarden, kinderen, zieken en alleenstaanden en te voorzien in voldoende drinkwater en koele ruimtes. Hier wat de Gentse welzijnsorganisaties doen en de folder met meer info.

2 juli 2015OCMW Wachtebeke zoekt maatschappelijk werker

OCMW Wachtebeke zoekt een maatschappelijk werker.  Solliciteren voor 15 juli 2015. Zie vacature

2 juli 2015SIVI zoekt dringend medewerker basishulpverlening

vzw SIVI is dringend op zoek naar een medewerker basishulpverlening, inloophuis en vrijwilligerswerking. Zie vacature.

29 juni 2015De Sociale Kaart tijdens de vakantie

Tijdens de zomermaanden is er weinig permanentie voorzien. Graag voor het afhalen van Sociale Kaarten eerst een mail sturen naar secretariaat@wrg.be, u wordt dan gecontacteerd om af te spreken.

25 juni 2015Buurt Beweegt Gezond

De Stad Gent zet buurtbewoners via het project Buurt Beweegt Gezond aan om op eigen initiatief regelmatig samen te bewegen. Men kan beroep doen op een gratis gekwalificeerd lesgever, een gratis verzekering en steun bij het zoeken naar een geschikte locatie.Meer informatie vind je in deze folder en in dit artikel.

15 juni 2015De Katrol wordt Kompanjon

De Katrol Gent Oost-Vlaanderen vzw beweegt zich sinds 2009 op het raakvlak van onderwijs en welzijn. Sinds 1 juni gebeurt de werking onder de naam Kompanjon. Zie website en brief.

15 juni 2015??Allemaal integraal!! - The Sequal

De Netwerkstuurgroep Deinze - Eeklo - Gent van Integrale Jeugdhulp organiseert op 17 september ¡¡Allemaal integraal!! - The Sequal. Zie vooraankondiging.

15 juni 2015Intergenerationele projecten

Stad Gent is een voortrekker voor intergenerationele projecten: projecten waar jong en oud samen aan deelnemen. Op de website www.jongenoudingent.be kan je jouw project zichtbaar maken. Elk project dat tot 31 augustus 2015 wordt ingediend, doet bovendien mee aan de wedstrijd. Zie mail.

15 juni 2015Speelpleinwerking JONG zomer 2015

Een overzicht van de verschillende speelpleinwerkingen van JONG tijdens de zomer vind je hier.

15 juni 201510 jaar behoefteonderzoek ouderen

Op 25 juni vindt een moment van reflectie en debat in Oost-Vlaanderen rond de merkbare resultaten van 10 jaar behoefteonderzoek ouderen op lokaal niveau. Zie uitnodiging.

15 juni 2015Nieuwe website BudgetInZicht Oost-Vlaanderen

De website www.bizoostvlaanderen.be is een initiatief van de Oost-Vlaamse CAW, OCMW's en de erkende verenigingen waar armen het woord nemen met een focus op preventie van schuldenlast en kwaliteitsverbetering van schuldhulpverlening. 

15 juni 2015Nieuwsbrief Logo Gezond+

Logo Gezond+ heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

9 juni 2015Subsidies ter bevordering van etnisch-culturele diversiteit

Gentse organisaties kunnen subsidies aanvragen voor activiteiten (max 750€) of projecten (max 8500€) die bijdragen tot de etnisch-culturele diversiteit in de stad of tot de emancipatie en participatie van etnisch-culturele minderheden. Meer informatie hier of bij ulku.altintas@stad.gent

8 juni 2015Nieuwsbrief Sociale Planning

De Dienst Sociale Planning van het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

8 juni 2015Newsflash Huis van het Kind Gent

Het Huis van het Kind Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

8 juni 2015Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

8 juni 2015E-zine dienst jeugd

De Dienst Jeugd van de Stad Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

8 juni 2015Derde werkpunt opent de deuren

Op dinsdag 2 juni 2015 opende de Stad Gent, samen met de VDAB, een derde Gentse Werkpunt in Sint-Amandsberg. Zie bericht.

8 juniPOPOVGGZ zoekt:

Popov GGZ zoekt een ombudspersoon (solliciteren voor 3 juli) en netwerkcoördinatie kinderen en jongeren (solliciteren voor 12 juni)  

8 juni 2015Vleugels van Papier

Op 19 juni organiseert IN-Gent vzw in samenwerking met De Tinten, Hand-in-Hand en de Werkgroep Vluchtelingen Gent een gespreksavond over de impact van leven zonder papieren op kinderen en jongeren. Meer info hier

4 juni 2015FDGG zoekt voltijds stafmedewerker

De Federatie Diensten Geestelijke Gezondheidszorg (FDGG) zoekt een voltijds stafmedewerker. Zie vacature. Solliciteren voor 17 juni.

4 juni 2015Oproep samenlevingsprijs 2015

Elke persoon of organisatie die zich op een inspirerende en bijzondere manier inzet voor diversiteit in de Gentse samenleving kan tot 31 augustus ingeschreven worden als kandidaat voor de Samenlevingsprijs 2015. Hier meer info.

4 juni 2015Opvolging signalen Lokaal Welzijnsbeleid Gent: wonen

De Signalenbundel 2014 werd een jaar geleden uitgebracht. Ondertussen werd actief ingezet op het stimuleren en bundelen van feedback en acties die voortvloeien uit de signalen. Hier opvolgingsnieuws over het thema wonen.

1 juni 2015Casustafel samenwerken in het jeugdlandschap

Steunpunt Jeugdhulp organiseert op 27 november een casustafel samenwerken in het jeugdlandschap. Zie uitnodiging.

1 juni 2015Nieuwe folders Namaste ivm time-out

Namaste biedt een semi-residentieel zorgaanbod aan en heeft nieuwe folders om deze werking toe te lichten.  Zie mail.

1 juni 2015Velt-opentuinendag en Wijk van de Maand in DAC De Moester

Sint-Denijs-Westrem is Wijk van de Maand in juni. Op zondag 7 juni opent  De Moester daarom haar deuren om de buurt te verwelkomen. In het kader van de Velt-opentuinendag zal ook d'n hof van de Moester u hartelijk ontvangen… Zie mail.

1 juni 2015Nieuwsbrief diversiteit agentschap integratie en inburgering

Het Oost-Vlaams Diversiteitscentrum van het Agentschap Integratie en Inburgering heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

1 juni 2015OCMW en Stad Gent zoeken 55-plussers

OCMW en Stad Gent zoeken 55-plussers, eigenaar-bewoners, voor Hospitawonen 55+ in kader van innovatief woonbeleid. Zie website.

1 juni 2015Sociale Kaart van Gent 2015-2016 beschikbaar!

Sinds 1 juni is de Sociale Kaart van Gent, doorverwijsgids met contactgegevens en werkingsinformatie van organisaties uit welzijns- en gezondheidssectoren in de brede regio Gent beschikbaar.  Meer info: zie website.

Tijdens de zomermaanden is er weinig permanentie voorzien. Graag voor het afhalen van Sociale Kaarten eerst een mail sturen naar secretariaat@wrg.be, u wordt dan gecontacteerd om af te spreken.

 

20 mei 2015Therapeuten voor jongeren

Sinds enige tijd is TEJO ook actief in Gent. Ze bieden psychische hulpverlening ten aanzien van kinderen en jongeren. Meer info vind je op de website en in de flyer.

18 mei 2015Wijzigingen samenwerkingsverband vzw Domos

Recent is het initiatief beschut wonen vzw Domos uitgebreid met vzw Delta Wonen. Meer info met betrekking tot deze wijzigingen en de vernieuwde aanmeldingsprocedure vindt u in deze brief en het aanmeldingsformulier.

13 mei 2015Nieuwsbrief Community Land Trust (CLT)

CLT Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

13 mei 2015Schrijf je in voor de actieweek Gezond Binnen

Van 23 tot en met 29 november 2015 vindt de tweede Vlaamse actieweek Gezond Binnen plaats. In de menukaart vind je materialen en acties voor verschillende doelgroepen terug! Zie ook oproep van Logo Gezond+.

13 mei 2015Nieuwsbrief Gent Stad in Werking

Gent, Stad in Werking, heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

11 mei 2015Infosessie OCMW Gent voor de gezondheidssector

Op 8 en 11 juni 2015 organiseert het OCMW Gent een infosessie voor mensen uit de gezondheidssector. Wegwijs in het OCMW-landschap om mensen gericht te kunnen helpen en doorverwijzen. Inschrijven kan via vorming.intern@ocmw.gent
 

8 mei 2015Wegwijs in de eerstelijnsgezondheidszorg

Zo heet de nieuwe brochure die de Gentse Gezondheidsdienst op 7 mei 2015, uitbracht in 8 talen. Zie bericht.

8 mei 2015Nieuwsbrief Jeugddienst Gent

De Gentse Jeugddienst heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

7 mei 2015De Triangel zoekt Clusterverantwoordelijke

De Triangel zoekt een clusterverantwoordelijke voor intensieve woonondersteuning/dagondersteuning. Zie vacature. Solliciteren voor 29 mei.

7 mei 2015Nieuwsbrief Plazzo

Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo) bracht een nieuwwsbrief uit.

6 mei 2015Nieuwsbrief SIVI

SIVI heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

6 mei 2015Week van de Opvoeding in jouw gemeente

Opvoedinstip geeft een overzicht van de activiteiten in de 6 deelnemende gemeenten in het kader van de week van de opvoeding.

6 mei 2015Themawandeling Gelijke Kansen

Op zoek naar ondersteuning, begeleiding, bemiddeling of bijstand voor jouw cliënten ? Nood om wegwijs gemaakt te worden in de verschillende mogelijkheden op het vlak van gelijke kansen ? Op 12 juni bezoekt de themawandeling verschillende diensten. Meer informatie.

6 mei 2015Themawandeling Tewerkstelling in de gevangenis

Deze themawandeling, oorspronkelijk gepland op 28 april, werd door omstandigheden verdaagd naar 26 mei. Een aantal van de oorspronkelijk ingeschreven mensen kunnen niet opnieuw deelnemen, zodat er weer een paar plaatsen beschikbaar zijn. Meer informatie. Snel reageren is de boodschap.

6 mei 2015Nieuwsbrief SIG

SIG heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

6 mei 2015Nieuwsbrief Opvoedingswinkel Gent

De Opvoedingswinkel van Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

6 mei 2015Nieuwsbrief Pronet

Pronet heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

6 mei 2015Nieuwsbrief vzw JONG

JONG heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

6 mei 2015Gezocht: Mantelzorgers die hun ervaring willen delen

De Provincie Oost-Vlaanderen wil weten wat mantelzorgers nodig hebben. Samen met Hogeschool Gent vormen ze focusgroepen mantelzorgers om te peilen naar hun behoeften. Bent u mantelzorger? Wilt u uw ervaring delen tijdens een focusgroep? Info in de uitnodiging.

6 mei 2015Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

5 mei 20155 jaar Opvoedingswinkel Gent

De Opvoedingswinkel van Gent wordt 5 jaar en dat wordt gevierd op 13 mei. Zie website.

4 mei 2015Vertrouwenscentrum zoekt Directeur

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost-Vlaanderen werft een directeur aan. Zie vacature. Solliciteren voor 30 mei

4 mei 2015Nieuwsbrief Tanderuis

Tanderuis heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

4 mei 2015Nieuwsbrief Het PAKT

Het PAKT heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

4 mei 2015Autisme Spectrum Stoornis: hoe Anders is Anders ?

Het volgende Dr. Guislain Colloquium dat doorgaat in Gent op 2 juni gaat over Autisme Spectrum Stoornis: hoe Anders is Anders? Zie website.

4 mei 2015Wegwijs in de Gezondheidszorg

Op vrijdag 5 juni organiseert de Gentse Gezondheidsraad een studievoormiddag voor welzijns- en gezondheidswerkers met informatie over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Meer informatie en inschrijven kan hier.

28 april 2015Vorming betaling medische kosten vreemdelingen

Het Agentschap voor Integratie en Inburgering (ODiCe) organiseert op 19 mei 2015 in Gent een vorming over de betaling van medische kosten van vreemdelingen. Informatie en inschrijven kan hier.

28 april 2015Internationale dag van de Culturele Diversiteit en Dialoog

vzw Merhaba organiseert naar aanleiding van de internationale dag van de Culturele Diversiteit en Dialoog een vertoning en bespreking van de film Roots en Wings. Een film over de intieme kant van diversiteit. Informatie en inschrijven.

28 april 2015Nachtopvang

Hier de nieuwe brochure met informatie over de Gentse nachtopvang.

28 april 2015Lokale ontmoeting en vorming voor eerstelijnszorgverleners

Het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Samen in Zorg (LMN) organiseert interprofessionele ontmoetings- en vormingsmomenten voor eerste lijnszorgverleners: 11/6 in Gentbrugge-Ledeberg, 10/9 in Sint-Amandsberg, 15/10 omgeving Brugse Poort, 19/11 omgeving Stationsbuurt. Meer info en inschrijven via de linken. 

24 april 2015Kick-off Buurt Beweegt Gezond

Op zaterdag 9 mei gaat de kick-off door van Buurt Beweegt Gezond, een initiatief van de Gezondheidsdienst om buurtbewoners aan te zetten om regelmatig samen te bewegen. Meer informatie vind je hier

24 april 20155 jaar Opvoedingswinkel Gent

Op 13 mei van 13 tot 14u30 is het verjaardagsfeest van de Opvoedingswinkel Gent, met een terugblik, een stukje taart en de opening van de Week van de Opvoeding 2015 ! Meer informatie en inschrijven kan hier

20 april 2015Schrijf je nu in voor de Sociale Plattegrond van 5 mei

Op 5 mei organiseren het Steunpunt Sociale Planning van de Provincie Oost-Vlaanderen en het Regionaal Welzijnsoverleg (RWO) de Sociale plattegrond: Justitie bij minderjarigen. Het programma en de inschrijvingsmodaliteiten staan nu op de website.

20 april 2015Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

20 april 2015Succesvol samenwerken: hoe pak ik het aan?

Artevelde Hogeschool organiseert in het najaar een vorming rond succesvol samenwerken. Zie website.

20 april 2015De Triangel zoekt een co?rdinator zorgvernieuwing.

De Triangel zoekt een coördinator zorgvernieuwing. Zie vacature. Solliciteren voor 27 april.

20 april 2015Nieuwe openingsuren Huurdersbond

De Huurdersbond heeft nieuwe openingsuren. Zie mail.

20 april 2015Je cli?nt gaat failliet, hoe omgaan met curatoren?

Dyzo (Zelfstandigen in moeilijkheden) organiseert op 1 juni: Je cliënt gaat failliet, hoe omgaan met curatoren? De kans dat OCMW medewerkers failliete cliënten zien is reëel zodat een welzijnswerker de verschillen tussen faillissement en collectieve schuldenregeling moet kunnen duiden om de cliënt bij te staan. Zie uitnodiging

20 april 2015Mijn kleinkind woont in twee huizen

De Gezinsbond Deinze organiseert op 20 mei de Lezing voor grootouders: Mijn kleinkind woont in twee huizen. Zie website.

20 april 2015Uithuiszetting? Vermijd het!

Het Team Preventieve Woonbegeleiding van CAW Oost-Vlaanderen heeft ee, nieuwe flyer uitgebracht.

20 april 2015Inspiratiedag cultuursensitieve zorg

Op 29 mei organiseert het Oost-Vlaams Netwerk cultuursensitieve zorg een inspiratiedag rond cultuursensitieve zorg. Zie uitnodiging en inschrijvingsformulier.

20 april 2015Digitale week van 20 tot 30 april

Dit jaar gaat de digitale week door van 20 tot 30 april. Tijdens deze week zijn er allerhande activiteiten om elke bewoner wegwijs te maken in de digitale wereld. Zie nieuwsbrief van Centrum Basis Educatie.

20 april 2015Nieuwsbrief SEL Gent

Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

16 april 2015Rondgang Huis van het Kind Gent

Het Huis van het Kind Gent organiseert op 5 mei tussen 9 en 13u een rondgang per fiets bij enkele partners: Inloopteam Reddie Teddy, Spelotheek Nieuw-Gent, Kind en Gezin en De Katrol. Inschrijven kan bij diete.glas@stad.gent of bij els.devos@stad.gent. Meer info volgt.

31 maart 2015Sociale plattegrond: Justitie bij minderjarigen

Het Steunpunt Sociale Planning van de Provincie Oost-Vlaanderen en het Regionaal Welzijnsoverleg (RWO)organiseren op 5 mei de Sociale plattegrond: Justitie bij minderjarigen. Zie vooraankondiging.

30 maart 2015Nieuwsbrief Het PAKT

Het PAKT heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

26 maart 2015Werelddag zonder tabak

Naar aanleiding van de werelddag zonder tabak op 31 mei, kun je voor (het organiseren van) activiteiten en materialen terecht bij Logo Gezond+ Gent en via deze link

26 maart 2015Aanbod kinderen van ouders met een afhankelijkheidsprobleem

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheid Eclips start met een kosteloos aanbod van 5 individuele gesprekken voor kinderen van ouders met een verslavingsprobleem. Meer informatie vind je hier

26 maart 2015Gratis sessies mentale veerkracht

Met het project 'Blijf er niet mee zitten' wil stad Gent in de verschillende wijken geestelijke gezondheid bespreekbaar maken en de veerkracht van Gentenaars vergroten. Meer informatie over het aanbod vind je hier

26 maart 2015Rabot op je bord breidt uit

Stadsakker De Site en de Sociale Kruideniers Gent organiseren op 13 april een feestelijke receptie naar aanleiding van de lancering van de (web)shop van Rabot op je bord. Inschrijven verplicht, zie uitnodiging.

25 maart 2015Nieuwsbrief Agentschap Integratie en Inburgering (ODiCe)

Het Agentschap Integratie en Inburgering (ODiCe) organiseert komend jaar opnieuw verschillende vormingen voor een ruim publiek. Een voorproefje vind je in de nieuwsbrief.

25 maart 2015Triple P Groep Sint-Amandsberg

CKG Kinderkasteeltje organiseert de oudertraining in groep (triple P) die start in april 2015 te Sint Amandsberg. Zie website.

25 maart 2015Cyberpesten... pesten in een modern jasje

De Gezinsbond Zwijnaarde organiseert op 23 april een lezing over cyberpesten. Zie uitnodiging.

25 maart 2015Nieuwsbrief Logo gezond+

Logo Gezond+ heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

25 maart 2015De Triangel zoekt gezinsbegeleid(st)er

De Triangel zoekt gezinsbegeleid(st)er. Zie vacature. Solliciteren voor 7 april.

25 maart 2015Cluster-ring cultuursensitieve zorg

Het PAKT organiseert op 16 juni een nieuwe cluster-ring rond cultuursensitieve zorg, meer info vind je hier. Zie ook de uitnodiging.

25 maart 2015Brochure ambulant aanbod GGZ regio Gent-Eeklo

De werkgroep ambulante actoren, bestaande uit partners van Het PAKT, met een ambulant aanbod in de zorg voor mensen met psychische problemen, heeft een brochure ambulant aanbod GGZ regio Gent-Eeklo uitgebracht. Papieren versie en meer info: sofiewybo@pakt.be.

25 maart 2015Nieuwsbrief Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

25 maart 2015Basiseducatie werkt aan cijfers

Centrum voor Basiseducatie heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

25 maart 2015Inspiratiedag Ouderen- en thuiszorg

VVSG organiseert op 7 mei een inspiratiedag ouderen- en thuiszorg. Zie programma.

19 maart 2015Libera me: over euthanasie en psychisch lijden

Op 23 april nodigt psychiater dr. Lieve Thienpont u uit op de gratis voorstelling van het boek Libera Me, getuigenissen en reflecties over euthanasie en psychisch lijden.

18 maart 2015Lezing discretie binnen sociaal werk

Op 25 maart organiseert de faculteit voor psychologie en pedagogische wetenschappen een lezing van Tony Evans over de praktische ethiek van discretie binnen sociaal werk. Hier meer informatie en inschrijven. 

18 maart 2015Sensibiliseringsactie darmkanker

Op 25 en 26 maart 2015 organiseren de Stichting, CvKO, Logo Gezondplus en de Stad Gent een sensibiliseringsactie rond darmkankerscreening in het Shoppingcenter Gent Zuid. Meer informatie vind je hier en in de flyer.

17 maart 2015Nieuw reglement erkenning verenigingen

Op 23 februari 2015 keurde de gemeenteraad een nieuw reglement goed voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking. Zie mail.

17 maart 2015Nieuwsbrief Community Land Trust Gent

Community Land Trust (CLT) Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

16 maart 2015Veerkrachtige Gemeente in en rond Deinze

Stad Deinze neemt samen met 9 andere gemeenten deel aan de campagne Veerkrachtige Gemeente. Met deze campagne wordt geestelijke gezondheid onder de aandacht gebracht en de veerkracht van onze burgers versterkt. Zie programma.

16 maart 2015Presentaties over M-decreet via TOPunt

TOPunt organiseerde op 13 maart een infonamiddag over het M-decreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, dat vanaf 1/9/15 een belangrijke impact zal hebben voor het gewoon en buitengewoon onderwijs. Zie website voor presentaties.

11 maart 2015Talenten van autisme in de kijker

Tanderuis kiest er voor om tijdens de Wereld Autisme Dag de talenten van personen met autisme in de kijker te zetten met een vernissage op 2 april. Zie flyer.

11 maart 2015Nieuwsbrief Agentschap Integratie en Inburgering

Sinds 1 januari maakt ODiCe deel uit van het verzelfstandigd Agentschap Integratie en Inburgering, en heeft een eerste nieuwsbrief uitgebracht na de reorganisatie.

11 maart 2015Nieuwsbrief HCA Oost-Vlaanderen

HCA Oost-Vlaanderen biedt Herstelgerichte en Constructieve Afhandelingsvormen aan binnen de hele provincie Oost-Vlaanderen en heeft net een nieuwsbrief uitgebracht.

9 maart 2015Dag van de zorg

Op zondag 15 maart gaat de vierde editie van Dag van de Zorg door, waarbij welzijns- en gezondheidsorganisaties hun deuren opdenstellen tussen 10 en 17u. Ook een tiental voorzieningen in het Gentse. Meer info vind je hier

6 maart 2015Dag tegen racisme

Naar aanleiding van de Dag tegen Racisme wordt op 20 maart om 14u het actieplan rascismebestrijding van de Stad Gent voorgesteld. Daarna wordt ook het programma van de Gentse lente voorgesteld. Meer informatie vind je hier

6 maart 2015Zitdag OCMW voor senioren bij CDF vzw

Sinds kort kunnen senioren met een migratie-achtergrond terecht bij CDFvzw. Daar zit een OCMW-medewerker om de 14 dagen op dinsdagvoormiddag om op maat hulp te bieden bij zorg, administratie, ... Meer informatie vind je hier

5 maart 2015Nieuwsbrief vzw JONG

Vzw JONG heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

5 maart 2015Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

5 maart 2015Nieuwsbrief De Zuidpoort

De Zuidpoort heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

4 maart 2015Teambegeleiding in woonzorgcentra

NOGGGG, het Netwerk Ouderen Geestelijke Gezondheidszorg Groot-Gent stelt een pool van teambegeleiders ter beschikking om de medewerkers in woonzorgcentra, extra handvaten aan te reiken in het omgaan met gedragsproblemen of onderliggende psychische en psychiatrische problemen bij ouderen. Zie website en folder.

4 maart 2015Gewoon in het speciale. Speciaal in het gewone

Spond organiseert op 25 maart de studiedag: "Gewoon in het speciale, Speciaal in het gewone. Ambulant en mobiel werken met personen met een beperking." Zie uitnodiging. Inschrijven kan hier.

4 maart 2015Nieuwsbrief Gent, Stad in Werking

Gent, Stad in Werking heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

3 maart 2015Gratis vorming adviesraden en kwetsbare groepen

Gemeentebesturen kunnen dankzij het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen inschrijven op een gratis vormingsaanbod voor gemeentelijke adviesraden om de betrokkenheid van kwetsbare groepen te versterken bij de plaatselijke adviesraden. Zie ook folder.

2 maart 2015Nieuwsbrief SIVI

SIVI heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

27 februari 2015Nieuwsbrief Opvoedingswinkel Gent

De Opvoedingswinkel van Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

26 februari 2015Studienamiddag Mondzorg

Op donderdag 2 april 2015 organiseert de gezondheidsdienst van de Stad Gent een studienamiddag 'mond aan mond'. De uitnodiging vind je hier. Deelname is gratis, inschrijven verplicht.

25 februari 2015E-zine dienst Jeugd Gent

De dienst Jeugd van de Stad Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

25 februari 2015Nieuwsbrief SIG

SIG heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

25 februari 2015Nieuwsbrief Integrale Jeugdhulp

Integrale Jeugdhulp heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

25 februari 2015Informatiebeurs voor mensen met een beperking

Van 23 tot 25 april vindt de REVA beurs plaats, een informatiebeurs voor mensen met een beperking. Zie website.

24 februari 2015Nieuwe openingsuren JAC

Het CAW Jongerenonthaal binnen het JAC heeft  met ingang van 1 maart nieuwe opensuren. Zie flyer.

23 februari 2015Provinciale nieuwsbrief ouderen februari 2015

De consulente ouderenparticipatie van provincie Oost-Vlaanderen maakte via een provinciale nieuwsbrief een overzicht van de informatie die ze in februari ontving.

23 februari 2015Vaardig samenwerken in het Vrijwilligerswerk

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Oost-Vlaanderen organiseert op 3 maart de studiedag vaardig samenwerken in het vrijwilligerswerk, zowel voor vrijwilligers als voor professionelen in de zorg- en welzijnssector. Inschrijven ten laatste 26 februari.

17 februari 2015Wat kinderen echt nodig hebben bij een scheiding

De Gezinsbond organiseert op 3 maart een lezing door Claire Wiewauters: Mijn ouders zijn uit elkaar, over de steun die kinderen echt nodig hebben bij een scheiding. Zie website.

16 februari 2015Inschrijven in een secundaire school in Gent

De brochure inschrijven in een secundaire school in Gent – schooljaar 15-16 liep net van de drukpers. De brochures worden in de loop van deze week in alle Gentse basisscholen verdeeld. De papieren versie kan ook aangevraagd worden bij het LOP

16 februari 2015Infomoment Het PAKT

Het PAKT organiseert op 3 maart het infomoment: Hoever staan we binnen het PAKT met de vermaatschappelijking van de zorg. Zie uitnodiging.

16 februari 2015Nieuwsbrief Het PAKT

Het PAKT heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

16 februari 2015De Triangel zoekt

De Triangel zoekt een verpleegkundige voor inslapende diensten en een hoofdverpleegster voor Molendreef (solliciteren voor 25 februari).

12 februari 2015Ouder worden in je buurt: project uit te lenen en subsidie

Bij provincie Oost-Vlaanderen kan u het project Ouder worden in je buurt, een methodiek voor kwetsbare ouderen uitlenen en een subsidie van 2000 euro per uitvoering aanvragen.  Meer info: zie website.

9 februari 2015Nieuwsbrief Plazzo

Plazzo heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

9 februari 2015Sociale Kaart van Gent verschijnt op 29 mei!!!

De nieuwe Sociale Kaart van Gent verschijnt op 29 mei. Zie pagina.

9 februari 2015Nieuwe themawandelingen

In april en mei vinden er opnieuw themawandelingen van Welzijnsoverleg Regio Gent plaats, tweemaal in de gevangenis van Gent en een rond het thema crisishulpverlening.  Zie pagina.

9 februari 2015Nieuwsbrief Namaste

Namaste heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

9 februari 2015Gratis zendtijd op VRT!

De VRT stelt gratis zendtijd op radio en tv ter beschikking voor spots van humanitaire en maatschappelijke campagnes. De spots moeten passen in een mediacampagne rond een bepaald thema die over heel Vlaanderen georganiseerd wordt door een niet-gouvernementele organisatie die een collectief belang nastreeft. Klik op de links voor het aanvraagformulier en meer info.

9 februari 2015Nieuwsbrief SIVI

SIVI heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

6 februari 2015Publicatie rond Toekomstoriëntering

Het Kruispunt Migratie-Integratie bracht "Toekomstoriëntering. Met precaire verblijvers werken aan een zinvol toekomstperspectief." uit, Deze publicatie kwam tot stand in samenwerking met diverse Gentse actoren. Zie website en download.

6 februari 2015Participatieprojecten kansengroepen

Het Vlaams agentschap Sociaal Cultureel Werk heeft een projectoproep “participatieprojecten kansengroepen” gelanceerd. De focus ligt op een aantal kansengroepen, zoals: personen met een handicap, gedetineerden, personen in armoede, personen met een diverse etnisch-culturele achtergrond, gezinnen met kinderen. Zie website.

6 februari 2015Oproep Prijs Armoede Uitsluiten 2015

Welzijnszorg doet een oproep voor de "Prijs Armoede Uitsluiten 2015". Zie website. Projecten indienen voor 15 maart.

6 februari 2015Psychofarmacologische grensgebieden

Op 24 februari vindt het Dr. Guislain Colloquium plaats rond Psychofarmacologische grensgebieden. Zie uitnodiging.

6 februari 2015Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht

6 februari 2015Nieuwsbrief vzw JONG

JONG heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

6 februari 2015Vacatures bij PC Sint-Jan Baptist

PC Sint-Jan Baptist zoekt een psycholoog (voor 18/2) en een afdelingshoofd voor het Centrum voor Arbeidszorg (voor 13/2). Zie vacatures

5 februari 2015OCMW Wachtebeke zoekt maatschappelijk werker

OCMW Wachtebeke zoekt maatschappelijk werker vanaf 1 juni 2015. Zie vacature

3 februari 2015Provinciale nieuwsbrief ouderen januari 2015

De consulente ouderenparticipatie van provincie Oost-Vlaanderen maakte via een provinciale nieuwsbrief een overzicht van de informatie die ze in januari ontving.

29 januari 2015Website en nieuwsbrief Changemakers

Het project Changemakers liep 3 jaar en heeft een website uitgebracht met resultaten en goede praktijken rond participatie met aandacht voor superdiversiteit. Voortaan is er ook een nieuwsbrief.

28 januari 2015Goedkope warme maaltijden in Gent

Het OCMW Gent heeft een overzicht gemaakt van locaties waar mensen in armoede 'goedkoop' een warme maaltijd kunnen verkrijgen. 

28 januari 2015Nieuwsbrief SIG

SIG heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

28 januari 2015HINT Tip

HINT heeft een tip uitgebracht.

26 januari 2015Herstelfonds zoekt potenti?le werkgevers

Het Herstelfonds zoekt potentiële werkgevers.  Meer informatie tijdens het infomoment op 10 februari (inschrijven ten laatste 30/1) en in folder.

21 januari 2015Aanbod kinderen van ouders met afhankelijkheidsprobleem

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheid Eclips start met een kosteloos aanbod van 5 individuele gesprekken voor kinderen van ouders met een verslavingsprobleem. Meer informatie vind je hier

19 januari 2015Projectoproep: Ik wil erbij!

Ten laatste 14 februari kunnen innovatieve, creatieve en duurzame projecten die een solidair netwerk tot stand brengen een projectaanvraag indienen bij Hart voor Handicap. Meer info: zie projectoproep

16 maart 2015Maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte

Op de website van TOPunt vind u alle presentaties van de infonamiddag van 13 maart over het decreet Maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, dat vanaf 1/9/15 een belangrijke impact zal hebben voor het gewoon en buitengewoon onderwijs.

15 januari 2015Nieuwsbrief Plazzo

Plazzo heeft een nieuwsbrief uitgebracht

15 januari 2015Vooraankondiging infomoment Het PAKT

Op 3 maart vindt het 5de infomoment van Het PAKT plaats in de Oude Abdij in Drongen. Zie vooraankondiging in de nieuwsbrief.

15 januari 2015Actualisatie van de kandidatenregisters voor sociaal wonen

Alle sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren actualiseren dit voorjaar hun inschrijvingsregisters van kandidaat-huurders. Dienst Wonen van de Stad Gent vraagt aan hulpverleners om hierrond alert te zijn bij hun cliënten die ingeschreven zijn voor een sociale woning. Zie mail.

15 januari 2015Mijn ouders zijn uit elkaar

De Gezinsbond organiseert de komende weken 2 lezingen rond het thema "Mijn ouders zijn uit elkaar". Zie mail.

14 januari 2015Boterhammen in Brieljant

Op 20 januari wordt in Deinze een nieuwe Boterhammen in Brieljant georganiseerd, waarbij Veilige Thuis de werking van de afdelingen Huize Kattebeek en Beschermd Wonen komt schetsen. Zie uitnodiging.

14 januari 2015Vormingssessie budget- en schuldhulpverlening

Lokaal Welzijnsbeleid Gent en CAW Oost-Vlaanderen organiseren op 24 maart een vormingssessie voor nulde- en eerstelijnswerkers rond budget- en schuldhulpverlening. De vorming  zal een licht werpen op bestaande instrumenten, hulpmiddelen en partners om cliënten te helpen met hun financiën. Meer informatie. Inschrijven kan hier.

12 januari 2015Stressreductie en relaxatie bij autisme

Autisme Centraal organiseert op 26 maart een lentesymposium rond stressreductie en relaxatie bij autisme.  Zie website.

12 januari 2015Laatste nieuwsbrief OdiCE

Sinds 1 januari 2015 maakt OdiCE deel uit van het Agentschap Integratie en Inburgering. Kort voor nieuwjaar werd nog de laatste nieuwsbrief verzonden.

12 januari 2015De Triangel zoekt een begeleid(st)er

De Triangel zoekt een halftijds begeleid(st)er voor De Korenbloem. Zie vacature. Solliciteren voor 25 januari.

12 januari 2015Inschrijvingen basisonderwijs

De nieuwe gids om een kind in te schrijven in een basisschool is er en vind je hier. Vanaf 30 januari 2015 (12u 's middags) kunnen ouders hun kind reeds aanmelden via meldjeaan.gent.be

12 januari 2015Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

12 januari 2015Symposium Equity in de gezondheidszorg

Op 20 januari 2015 organiseert de stuurgroep diversiteit en gelijke kansen van het UZ Gent een symposium met experts over equity in onze gezondheidszorg.  Zie uitnodiging

9 januari 2015vzw Apart

De vzw aPart is een nieuwe fusie-vzw en bundelt  vanaf 1 januari 2015 4 organisaties:  de Totem, Hadron, het Centrum voor Ambulante Begeleiding en (het oude) aPart met inbegrip van De Werf. 

8 januari 2015Nieuwsbrief Goed om te weten Vormingplus Gent-Eeklo

Vormingplus Gent-Eeklo brengt via de nieuwsbrief Goed om te weten een overzicht van vormingen in januari en februari o.a. over fondsenwerving voor vrijwilligers en burnout.

8 januari 2015Slotevent 50 jaar migratie

Op donderdagavond 15 januari wordt het themajaar rond 50 jaar migratie in Gent feestelijk afgesloten. Zie programma

7 januari 2015Denk over later

Via het project JOSS (Jong en Oud Samen Sterk) realiseerde seniorenvereniging LBV o.a. een test en brochure over de planning van het leven en video’s over belangrijke levensvragen waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt. Zie website

7 januari 2015Durfdagen over Perspectief 2020

DURF2020 organiseert Durfdagen voor allen die mensen met een beperking sterker willen maken in Gent op 15, 17, 29 en 31 januari en 28 februari. Zie overzicht.

6 januari 2015Bewind over meerderjarige onbekwamen praktische invalshoek

Op 29 januari gaat de vorming bewind over meerderjarige onbekwamen: een praktische invalshoek door. 

6 januari 2015Studienamiddag middelenmisbruik bij jongeren ?n hun ouders

Het Zorgcircuit Middelenmisbruik Jongeren organiseert een studienamiddag middelenmisbruik bij jongeren én hun ouders op 23 januari.

5 januari 2015De Triangel zoekt een begeleid(st)er

De Triangel zoekt een deeltijds begeleid(st)er voor De Aster.  Zie vacature. Solliciteren voor 12 januari.Archief: berichten