Welzijnsoverleg Regio Gent vzw wil je hier op de hoogte houden van de eigen activiteiten en de verschillende activiteiten en evoluties in de regionale welzijnssector.
Heb je vragen of suggesties? Neem gerust contact op.
23 december 2014Brochure budget- en schuldhulpverlening

CAW Oost-Vlaanderen bracht een brochure uit die je wegwijs maakt in de budget- en schuldhulpverlening van OCMW en CAW. Je vindt ze hier

23 december 2014Nieuw reglement gezondheidsprojecten

Vanaf 1 januari 2015 treden de nieuwe reglementen voor erkenning als gezondheidsvereniging en voor projectsubsidiëring rond gezondheid in voege en kun je een aanvraag indienen. De volledige informatie vind je hier

17 december 2014Nieuwsbrief Jeugddienst Gent

De Gentse Jeugddienst heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

17 december 2014Nieuwsbrief Opvoedingswinkel Gent

De Opvoedingswinkel Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

12 december 2014Nieuwsbrief Gent Stad in Werking

Gent, Stad in Werking heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

9 december 2014Nieuwsbrief Pronet

Pronet heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

9 december 2014Nieuwsbrief SIVI

SIVI heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

9 december 2014Vacatures De Triangel

De Triangel zoekt een stafmedewerker communicatie (solliciteren voor 9 januari) en begeleiders voor De Ceder (solliciteren voor 20 december)

9 december 2014Cluster-ring Justitie en GGZ ontmoeten elkaar

Het PAKT organiseert op 26 februari een Cluster-ring Justitie en GGZ ontmoeten elkaar. Zie mail en uitnodiging.

9 december 2014Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

9 december 2014Triple P groepen (triple P) begin 2015

CKG Kinderkasteeltje biedt oudertrainingen aan. Dit zowel individueel als in groep. In januari 2015 starten 2 groepen triple P (groep in Merelbeke, groep in Nazareth). Meer informatie vind je op de website.

9 december 2014Nieuwsbrief Rode Kruisopvangcentrum Deinze

Het Rode Kruis opvangcentrum in Deinze heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

8 december 2014Nieuwe website over slechthorendheid

Sinds 3 december 2014 is de nieuwe website www.ahosa.be actief van de Gentse organisatie Anders Horen door Spraakafzien.  De website is een hulpmiddel voor betere integratie van dove en slechthorende personen in de samenleving.

8 december 2014Gratis vorming adviesraden en kwetsbare groepen

Het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen nodigt gemeentebesturen uit om zich in te schrijven voor een gratis vormingsaanbod voor gemeentelijke adviesraden om de betrokkenheid van kwetsbare groepen te versterken.

4 december 2014Nieuws uit de Oost-Vlaamse zelfzorg via Plazzo

Plazzo (Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen) heeft een nieuwsbrief uitgebracht

4 december 2014Vallen doe je beter niet! Valpreventie bij senioren

Eén op drie 65+ valt minstens één keer per jaar. Vaak niet zonder gevolgen! Op 9 december organiseert Sig een vorming rond valpreventie voor senioren in Destelbergen.

4 december 2014Voorstelling en infomoment CliŽntenbureau

Dinsdag 6 januari stelt ‘Het PAKT’ in samenwerking met de Werkgroep Ervaringsdelen en Destigmatisering en de Provincie Oost-Vlaanderen het Cliëntenbureau voor. Meer informatie in de uitnodiging.

3 december 2014Week van de Opvoeding 2015: opvoeden in je buurt

Het thema van de week van de opvoeding 2015 is bekend: opvoeden in je buurt. Op de website vind je o.a. inspirerende voorbeelden, campagnemateriaal en meer info.

2 december 2014HINT Tip

Hint heeft een tip uitgebracht ivm beroepsinschakelingsuitkering.

27 november 2014Aankondigingen activiteiten Gentse hogescholen

Expertisedag Mens en welzijn - Hogeschool Gent (16 december 2014)
Succesvol samenwerken - Artvelde Hogeschool (begin 2015)
Aan de slag met het levensverhaal van cliënten - Artevelde(voorjaar 2015)
Diverse nascholingen Hogeschool Gent (voorjaar 2015)

27 november 2014Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

26 november 2014Boekvoorstelling over Obesitas

KOVAG organiseert op donderdag 18 december een boekvoorstelling 'Obesitas, een dik probleem' van Jan Herman, met aansluitend interactie via een World Café. De uitnodiging vind je hier. Inschrijven kan hier.

25 november 2014Infosessie wonen en discriminatie

VOEM organiseert op 27 november een infosessie wonen en discriminatie.  Zie uitnodiging.

25 november 2014Nieuwsbrief SIG

SIG heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

25 november 2014Winteropvang start op 1 december

De winteropvang in Gent start op 1 december en eindigt op 15 maart. Zie mail.

21 november 2014Jeugdnieuwsbrief: subsidieoproep, vorming vrijwilligers,...

Provincie Oost-Vlaanderen bracht een jeugdnieuwsbrief uit met o.a. een subsidieoproep, promotraject voor adviesraden, vormingsaanbod voor vrijwilligers, projectoproep groene speelplaatsen, traject mediacoach,muziekproject lokale helden,...

21 november 2014Oproep jeugdwerk voor kinderen/jongeren met een beperking

Oost-Vlaamse jeugdwerkinitiatieven gericht op kinderen en jongeren met een beperking kunnen een subsidieaanvraag indienen bij provincie Oost-Vlaanderen voor 1 december.

20 november 2014Vorming ECD Paradox

Op 4 december organiseert ECD in Gent een open vormingsmoment rond de thema’s ‘wat is dementie’, ‘communicatie’ en ‘omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag’. Inschrijven en meer info: paradox@dementie.be.

19 november 2014Zorgen voor zieke ouderen tot het einde

Het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt organiseert op 8 december een gratis infoavond met tips om de zorg beter kunnen laten aansluiten bij het dagelijks leven van zieke ouderen en hun mantelzorgers

17 november 2014Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

17 november 2014Nieuwsbrief SIVI

SIVI heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

17 november 2014Gent ontvangt het label Kindvriendelijke Stad

De Stad Gent ontvangt als een van de eerste steden in Vlaanderen het label Kindvriendelijke Steden en Gemeenten. Het label bekroont steden en gemeenten die de rechten van het kind meenemen in hoe ze beleid voeren. Zie nieuwsbrief.

17 november 2014Autisme en voedingsproblemen

Gezin en Handicap organiseert op 25 november een infoavond rond autisme en voedingsproblemen.  Zie uitnodiging.

17 november 2014Nieuwsbrief Het Pakt

Het PAKT heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

17 november 2014Vacature Gezondheidsdienst Stad Gent

Bij de Gezondheidsdienst Stad Gent is er een vacature vrij voor een consulent. Geïnteresseerden kunnen zich ten laatste op 19 november 2014 online kandidaat stellen. Alle praktische gegevens over deze vacature kun je hier vinden.

13 november 2014Nieuwe website arbeidszorgjustitie.be: feedback gevraagd!

Tijdens een ontmoetingsmoment tussen arbeidszorg en justitie op 4 november stelden het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en een WRG-werkgroep de nieuwe website www.arbeidszorgjustitie.be voor.  Test dit hulpmiddel voor samenwerking bij realisatie van arbeidszorg voor cliënten uit justitie uit!  Eventuele vragen of suggesties zijn welkom via ann.de.maesschalck@wrg.be

12 november 2014Studiedag iedereen beschermd

Samenlevingsopbouw organiseert een studiedag: iedereen beschermd, over onderbescherming en lokale proactieve aanpak. Wat onderbeschermd zijn betekent en hoe dit aangepakt kan worden, kom je op 28 november in de Zebrastraat te weten. Meer info hier

12 november 2014Themawandeling eerstelijns geestelijke gezondheidszorg

Welzijnsoverleg Regio Gent organiseert op 5 december een themawandeling rond eerstelijns geestelijke gezondheidszorg. Ze is volzet, er kan dus niet meer worden ingeschreven.

10 november 2014Tentoonstelling 50 jaar Migratie

De Unie der Turkse Verenigingen organiseert in het kader van 50 jaar migratie een tentoonstelling 'Miras' over de Turkse aanwezigheid in Vlaanderen. De tentoonstelling loopt van 24/10 tot en met 24/11 in de Sint-Niklaaskerk te Gent. Meer info hier

10 november 2014Bekendmakingsfilmpje @rem

De adviesraad voor etnisch-culturele diversiteit maakt zichzelf bekend via dit filmpje

3 november 2014Nieuwsbrief Centrum Basiseducatie

Centrum Basiseducatie heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

3 november 2014Uitdagingen bij Intra-Europese mobiliteit

Het Oost-Vlaams Diversiteitscentrum en Arteveldehogeschool organiseren op 4 december de studiedag Intra-Europese mobiliteit: uitdagingen voor hulp- en dienstverlening. Zie uitnodiging.

3 november 2014Nieuwsbrief 100 sterke schouders

De samenwerking 100 sterke schouders heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

29 oktober 2014Nieuwsbrief SIG

SIG heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

29 oktober 2014Nieuwsbrief vzw JONG

Vzw JONG heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

29 oktober 2014Nieuwsbrief Rode Kruisopvangcentrum Deinze

Het Rode Kruisopvangcentrum Deinze heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

28 oktober 2014Autisme en voedingsproblemen

Gezin en Handicap organiseert op 25 november een informatieavond rond autisme en voedingsproblemen.  Zie uitnodiging.

28 oktober 2014Inspiratievoormiddag Buur(t) Zkt Beweging

Op 27 november 2014 organiseren de Gentse wijkgezondheidscentra, Logo Gezond+ vzw en Gezondheidsdienst Stad Gent een inspiratiemoment rond het beweeg- en sportaanbod in de buurt.  Zie uitnodiging.

28 oktober 2014Seniorenweek van 17 tot en met 23 november

In november vindt de seniorenweek plaats.  Een overzicht van de Gentse activiteiten vind je hier.

22 oktober 2014Presentaties Sociale Plattegrond Oost-Vlaanderen: justitie

Op 21 oktober organiseerde het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen samen met de regionaal welzijnsoverleggen de Sociale Plattegrond, rond het thema justitie.  De presentaties van de sociale plattegrond vind je hier.

22 oktober 2014Nieuwsbrief Gent, Stad in Werking

Gent, Stad in Werking heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

22 oktober 2014Actief betrokken op de eerste lijn

Met het project Actief betrokken op de eerste lijn bieden Konekt en Pasform vorming en coaching aan eerstelijnsdiensten bij het toegankelijk en vraaggericht werken met personen met een beperking. Zie website.

22 oktober 2014Activering zoals het is ... (over)leven op de arbeidsmarkt

De Lege Portemonnees (een samenwerking tussen Samenlevingsopbouw, ABVV en ACV) organiseren op 21 november 2014 een 2de trefdag met als thema 'Activering zoals het is ... (over)leven op de arbeidsmarkt'. Zie programma

20 oktober 2014Hogent zoekt deeltijds wetenschappelijk medewerker

Voor een nieuw onderzoeksproject binnen fondsenwerving zoekt Hogent een medewerker. Zie vacature. Er kan nog gesolliciteerd worden tot en met 27 oktober.

20 oktober 2014Arbeidszorg: ook voor cliŽnten uit justitie?!

Wil je een vlottere samenwerking met arbeidszorg realiseren voor cliënten uit justitie? Kom dan naar het ontmoetingsmoment op 4 november, een organisatie van provincie Oost-Vlaanderen en een WRG-werkgroep. Er zijn nog enkele plaatsen, dus schrijf je hier vlug in!

17 oktober 2014Startmoment Geestelijk Gezond Gent

1 op 4 Gentenaars heeft wel eens te maken met stress, heimwee, depressieve gevoelens, verlies,... Wilt u meer te weten komen? Of wilt u een activiteit organiseren met buren of uw vereniging rond geestelijke gezondheid? Kom dan naar het startmoment Geestelijk Gezond Gent op 26 oktober in de Centrale.  Zie  website.

17 oktober 2014Moeilijke eters

De Gezinsbond organiseert op 20 november een infoavond rond Moeilijke eters in Nazareth.  Zie website.

17 oktober 2014Als mama of papa er niet meer is

De Gezinsbond organiseert op 17 november de infoavond Als mama of papa er niet meer is, Voor alle gezinnen met kinderen waarvan een ouder is overleden.  Meer info. Inschrijven via aureel.vandenbrande@gezinsbond-ovl.be of 0486.56.95.89 

16 oktober 2014Ambtshalve schrapping van vreemdelingen

Het Oost-Vlaams Diversiteitscentrum organiseert de studiedag Ambtshalve schrapping van vreemdelingen op 27 november. Zie uitnodiging en inschrijvingspagina

16 oktober 2014Startdag DURF2020 in Gent

DURF2020 is een samenwerking van Konekt, de Vlaamse overheid (VAPH) en heel wat organisaties die mensen met een beperking sterker willen maken.  Op 12 november vindt er een startdag plaats in Gent.  Zie website.

15 oktober 2014Boterhammmen in Brieljant

In oktober start een nieuwe editie van Boterhammen in Brieljant, het informeel ontmoetingsmoment van welzijnsdiensten uit de regio Deinze. Zie programma voor het werkjaar 2014-2015. Dinsdag 21 oktober wordt het Huis van het Kind toegelicht.

15 oktober 2014Nieuwsbrief SIVI

SIVI heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

8 oktober 2014Studiedagen van Hogeschool Gent

De Hogeschool Gent organiseert als opleidingsinstituut heel regelmatig studiedagen, opleidingen en navormingen en postgraduaten.  Hier vind je een overzicht.

8 oktober 2014Vorming suïcidepreventie

CGG suïcidepreventiepreventiewerking kondigt een 3-daagse vorming suïcidepreventie voor jongerenbegeleiders, een vorming voor ouderenzorg en een vorming voor volwassenenhulpverlening voor 2015 aan.  Zie aankondiging.

7 oktober 2014De Triangel zoekt

De Triangel zoekt een medewerk(st)er personeelsdienst en begeleid(st)er De Zilverspar. Solliciteren voor 13 oktober.

7 oktober 2014Opening ASStheek, Onthaal- en Informatiecentrum Autisme

Tanderuis opent op 15 november de ASStheek, Onthaal- en Informatiecentrum Autisme. De ASStheek bevat een spelotheek, een bibliotheek, een mediatheek en een snoezeltheek.  Zie uitnodiging.

7 oktober 2014Waar gaan ze naartoe?

Op 24 oktober wordt het boek Waar gaan ze naartoe?, trajectbegeleiding van jongeren in een risicomaatschappij voorgesteld. Zie uitnodiging.

7 oktober 2014Het M-decreet: feiten en fictie

Het M-decreet zal vanaf 1 september 2015 in werking treden en de bedoeling is dat leerlingen met een beperking meer kansen zullen krijgen in het gewone onderwijs. Gezin en handicap organiseert hierover op 19 maart een infomoment.

6 oktober 2014OCMW Gent zoekt klinisch psycholoog

Het OCMW van Gent zoekt een klinisch psycholoog (coördinatie kinderarmoede en aanpak spijbelproblematiek).  Zie vacature.  Solliciteren voor 20 oktober.

6 oktober 2014Federatie Tele-Onthaal Diensten zoekt stafmedewerker

De Federatie van Tele-Onthaaldiensten in Vlaanderen werft een nieuwe coördinator aan. Het gaat om een voltijds functie van onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding.  Zie vacature.  Solliciteren voor 31 oktober.

6 oktober 2014Nieuwsbrief LOGO Gezond+

LOGO Gezond+ heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

6 oktober 2014Buddydag

Op 11 oktober organiseert Buddywerking Vlaanderen voor het eerst een Buddydag. Op deze Buddydag worden de vrijwilligers, actief binnen Buddywerking Vlaanderen, eens extra in de bloemetjes gezet voor hun waardevolle engagement. Zie website.

6 oktober 2014Nieuwsbrief SEL Gent

De SEL van Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

6 oktober 2014Netwerkdag kwetsbare migranten en seksuele gezondheid

Sensoa organiseert op 20 november een Netwerkdag kwetsbare migranten en seksuele gezondheid. Zie website.

6 oktober 2014E-zine Jeugddienst Gent

De Jeugddienst van Gent heeft een E-zine uitgebracht.

6 oktober 2014Provinciale Adviesraad Ouderen en niet-georganiseerde oudere

De Provinciale Adviesraad Ouderen zoekt voor 30 november niet-georganiseerde ouderen om de Provinciale Adviesraad Ouderen te vervolledigen. Klik hier voor meer informatie.

3 oktober 2014Opendeur voor vrijwilligers in Gentbrugge en Ledeberg

Bent u senior en overweegt u om vrijwilligerswerk te doen? Wil u graag iets leuks doen maar weet u niet goed waar beginnen (zoeken)? Dan is het opendeurmoment op 5 december in Gentbrugge en Ledeberg iets voor u! Zie ook brochure.

2 oktober 2014Vrijwilligerswerk? Iets voor mij?

Vrijwilligersloket voor Senioren Stad Gent organiseert op 12 november een infomoment over vrijwilligerswerk in het Open Huis Botermarkt. Zie website en inschrijvingsformulier.

2 oktober 2014Vlaamse actieweek Gezond Binnen

De eerste Vlaamse actieweek Gezond Binnen gaat door van 24 tot 28 november. Toon tijdens deze week hoe mensen werk kunnen maken van een gezond binnenmilieu via de workshops van Logo Gezond+. Zie gezondbinnenmilieu.be voor een overzicht.

2 oktober 2014Open space

De groep G(E)PS (een regionale projectgroep voor vernieuwing en vermaatschappelijking van de zorg) organiseert op 28 november Open Space. Het doel is om zicht te krijgen op de noden en ingrediënten van een kwaliteitsvol leven, en zicht op een zorg en initiatieven die dit mee mogelijk maken. Zie folder.

29 september 2014Voorstelling Ouder worden in je buurt

Provincie Oost-Vlaanderen nodigt u op 22 oktober uit op de voorstelling van het project Ouder worden in je buurt, een methodiek voor kwetsbare ouderen.

29 september 2014Studiedag Roma en Gezondheid

Op dinsdag 2 december van 11 tot 15u30 organiseren de Integratiedienst van de Stad Gent en de vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg van de UGent een studiedag over Roma en gezondheidszorg. Zie programma.

29 september 2014Ontmoetingsdag: Arbeidszorg, ook voor cliŽnten uit justitie?

Op 4 november ontmoeten arbeidszorg en justitie elkaar. Ben je een hulpverlener in arbeidszorg, justitie, welzijn of een andere samenwerkingspartner en wil je een vlottere samenwerking in arbeidszorg realiseren voor cliënten uit justitie? Klik hier voor meer informatie en om je in te schrijven.

26 september 2014Vormingsaanbod suïcidepreventie

Meer informatie over het vormingsaanbod van Suïcidepreventie regio Gent-Eeklo-Deinze vind je hier

26 september 2014Vormingsaanbod VONX

VONX heeft een nieuwsbrief uitgebracht met een vormingsaanbod voor professionelen die werken met mensen met een beperking.

26 september 2014Informatiefiche collectieve schuldenregeleing

De Signalenbundel 2014 gaf aan dat de communicatie met de cliënt binnen collectieve schuldenregeling moeilijk is. Tijdens een rondetafelgesprek met alle betrokkenen in april 2014 bleek dat de rechten van de cliënt in een collectieve schuldenregeling weinig bekend zijn.  Met deze informatiefiche collectieve schuldenregeling worden een aantal zaken op een rijtje gezet.

26 september 2014Sociale Kruidenier, onthaal en sociale dienst SIVI verhuizen

De sociale Kruidenier, het onthaal en de sociale dienst van vzw SIVI verhuizen. Gelieve de mensen vanaf 2 oktober door te verwijzen naar het nieuwe adres! Zie mail en folder.

26 september 2014Gent Ongekend

In Gent leven 160 nationaliteiten samen. Die staan borg voor een bruisend en gevarieerd verenigingsleven. Tijdens Gent Ongekend op zondag 12 oktober 2014 (tussen 12 tot 17u) gooien meer dan vijftig verenigingen van etnisch-culturele minderheden hun deuren open.  Zie website, ook voor folder en wandelplan.

25 september 2014Activiteitenkalender najaar 2014 Bond Moyson

Bond Moyson Oost-Vlaanderen organiseert dit najaar terug tal van activiteiten. Zie overzicht.

25 september 2014Partnerdag Gent, Stad in Werking

Gent, Stad in Werking houdt op 23 oktober een partnerdag.  Zie website.

25 september 2014Infoavond: Relaties, Seksualiteit en Handicap

Gezin en handicap Oost-Vlaanderen organiseert op 21 oktober een infoavond rond Relaties, Seksualiteit en Handicap. Zie uitnodiging.

24 september 2014Jaarprogramma Boeiende Boterhammen

Op 7 oktober wordt De Fontein voorgesteld bij Boeiende Boterhammen.  Zie jaarprogramma.

22 september 2014Dag tegen de armoede

Op 17 oktober vindt de werelddag van verzet tegen de armoede plaats.  Zie programma en affiche van de activiteiten in Gent.

22 september 2014Geestelijke gezondheidszorg en thuislozenzorg aan tafel

Op 2 december gaan de Oost-Vlaamse actoren geestelijke gezondheid en de organisaties die een aanbod hebben rond dak- en thuisloosheid samen rond de tafel.  Zie uitnodiging. (Er kan wel niet meer ingeschreven worden voor deze studiedag)

22 september 2014Extra nieuwsbrief RESOC Gent en rondom Gent

RESOC Gent en rondom Gent heeft een extra nieuwsbrief uitgebracht

22 september 2014Nieuwsbrief ODiCe

Het Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (ODiCe) heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

22 september 2014CAW Magis

CAW Oost-Vlaanderen heeft haar nieuwsbrief CAW-Magis uitgebracht.

22 september 2014De gedwongen opname bevraagd

PC Guislain organiseert op 4 november een colloquium rond "De gedwongen opname bevraagd".  Zie folder.

22 september 2014Waar heeft ons kind met een handicap recht op?

Gezin en Handicap en KVG Oost-Vlaanderen organiseren op 15 oktober de infoavond Waar heeft ons kind met een handicap recht op? Zie website.

22 september 2014Politiek debat gezondheidsbeleid

De Gezondheidsraad organiseert op 9 oktober 2014 een politiek debat rond het Gentse gezondheidsbeleid. Zie uitnodiging

22 september 2014Veerkracht en suÔcidepreventie

Het Lokaal Gezondheidsoverleg organiseert samen met CGG Eclips op 25 november 2014 een workshop 'werken aan veerkracht en voorkomen van suïcide'. Zie uitnodiging

19 september 2014Nieuwsbrief PWA

Er is een nieuwsbrief verschenen van PWA (Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap)

19 september 2014Nieuwsbrief SIG

SIG heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

19 september 2014Een week papa, een week mama

De Gezinsbond Deinze organiseert op 15 oktober de voordracht door Claire Wiewauters: Mijn ouders zijn uit elkaar, over de steun die kinderen nodig hebben. Meer informatie vind je op de website van Opvoedingspunt

18 september 2014Geestelijk Gezond Gent

Eind oktober gaat het project 'Geestelijk Gezond Gent' van start voor alle Gentenaars. Omdat sociale hulpverleners een cruciale partner zijn in dit project, krijgen ze op 10 oktober 2014 al eens de kans om kennis te maken met het aanbod. Zie uitnodiging inspiratienamiddag

18 september 2014Congres Empowerment van personen met een beperking

Op woensdag 8 oktober gaat er in het PAC te Gent een Europees congres door over empowerment van personen met een beperking door effectieve zorg, assistieve technologie en ethische reflectie. Meer info in de uitnodiging en programma.

15 september 2014Studiedag Gelijke toegang tot huisvesting?!

De Stad Gent organiseert op 23 oktober 2014 de studiedag Gelijke toegang tot huisvesting?!, waarbij stilgestaan wordt bij de huisvestingsproblematiek via tal van infosessies en workshops. Zie uitnodiging en inschrijvingspagina.

15 september 2014Voor de vrijwilliger die wil bijleren

De Vrijwilligersacademie heeft haar herfstprogramma bekend gemaakt.

15 september 2014Arbeidszorg, 15 jaar in beweging

Op 25 november organiseert de provincie Oost-Vlaanderen haar jaarlijkse studiedag rond arbeidszorg. Het wordt dit jaar een speciale dag want het Platform Arbeidszorg Oost-Vlaanderen bestaat 15 jaar. Zie vooraankondiging.

15 september 2014Beurs rond kanker

Deel-SEL Schelde Leie organiseert op 27 oktober 2014 een beurs rond kanker in De Rekkelinge in Deinze. Zie uitnodiging en website.

15 september 2014Forensische outreach voor jongeren van 16 tot 25 jaar

4Hobo organiseert op 7 oktober een infonamiddag voor professionals: Forensische outreach voor jongeren van 16 tot 25 jaar met (vermoeden van) een verstandelijke beperking en risicogedrag. Zie uitnodiging.

12 september 2014Nieuwsbrief SIVI

SIVI heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

12 september 2014Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

12 september 2014E-brief Leerpunt

Leerpunt heeft een e-brief voor doorverwijzers en organisaties uitgebracht.

12 september 2014Burgerdebat - De toekomst van onze gezondheidszorg

De Koning Boudewijnstichting organiseert in het najaar verschillende burgerdebatten rond de toekomst van onze gezondheidszorg.  Op 4 december wordt een debat georganiseerd in Gent.  Zie website.

12 september 2014Nieuwsbrief Plazzo

Plazzo heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

12 september 2014Nieuwsbrief SERR Gent en Rondom Gent

RESOC en SERR Gent en rondom Gent hebben een nieuwsbrief uitgebracht.

12 september 2014Intercultureel werken met mensen met een beperking

VONX organiseert op 16 oktober een vorming rond intercultureel werken met mensen met een beperking. Zie website.

9 september 2014Oproep om stil te staan bij de waardigheid in onze zorg

Binnen twee weken vindt het congres van het Europees clusterproject Arts, Crafts and dignity in Care (ACDC) plaats in Gent. Om samen te bouwen aan een zorg waarin iedereen zich thuis kan voelen! Inschrijven kan tot 12 september. Toegang + diner gratis en simultaan vertaling voorzien.

9 september 2014Week van de Geletterdheid 8-14 september: doe mee!

Help de wereld ontcijferen tijdens de Week van Geletterdheid van 8-14 september. Klik hier voor meer info.

8 september 2014Sociale Plattegrond Justitie

Het Steunpunt Sociale Planning van de provincie Oost-Vlaanderen en de ankerpunten van het Regionaal Welzijnsoverleg (RWO) organiseren op 21 oktober een sociale plattegrond rond het thema justitie.  Zie programma.  Je kan je vanaf nu inschrijven.

3 september 2014Nieuwsbrief Popovggz

Popovggz heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

3 september 2014Beleidsparticipatie doorheen 50 jaar migratie

Ad rem, adviesraad etnisch-culturele diversiteit, organiseert op 26 september een terugblik en vooruitblik naar beleidsparticipatie doorheen 50 jaar migratie.  Zie uitnodiging

1 september 2014Nieuwsbrief Opvoedingswinkel Gent

De Opvoedingswinkel van Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

1 september 2014Arbeidszorg: ook voor cliŽnten uit justitie?!

Op 4 november organiseren provinciebestuur Oost-Vlaanderen en een WRG-werkgroep een ontmoetingsmoment tussen arbeidszorg en justitie. Ben je een hulpverlener in arbeidszorg, justitie, welzijn of een doorverwijzende organisatie? Wil je een vlottere samenwerking met arbeidszorg realiseren voor cliënten uit justitie? Maak kennis met een nieuwe doorverwijstool en schrijf je hier vlug in!

30 augustus 2014Vernieuwde on-line sociale kaart

De on-line sociale kaart van Vlaanderen desocialekaart.be is tijdens de zomermaanden volledig vernieuwd.  Deze biedt nieuwe mogelijkheden.  De updating van de eigen gegevens is wel wat complexer geworden, maar deze zullen we hier de komende maanden stap voor stap verder toelichten.

30 augustus 2014Activiteitenfolder najaar CM

De Christelijke Mutualiteit (CM) heeft haar activiteitenfolder voor het najaar 2014 bekendgemaakt.

30 augustus 2014Vormingsaanbod najaar Hogent

Hogeschool Gent heeft haar vormingsaanbod voor het najaar bekendgemaakt.  Zie mail.

30 augustus 2014Succesvol samenwerken tussen organisaties

Artevelde Hogeschool organeert inhet najaar de bijscholing: Succesvol samenwerken tussen organisaties: hoe pak ik het aan?  Zie uitnodiging en website.

30 augustus 2014Invloed van nieuwe media op seksualiteitsbeleving jongeren

Vormingscentrum Guislain organiseert op 18 september een vorming rond de invloed van nieuwe media op seksualiteitsbeleving bij jongeren.  Zie folder.

30 augustus 2014Vroeg ingrijpen bij risicovol-problematisch alcoholgebruik

Op 1 oktober organiseren Gezondheidsdienst Stad Gent, CGG Eclips, het Pakt en Huisartsenvereniging Gent de studieavond Vroeg ingrijpen bij risicovol en/of problematisch alcoholgebruik is wijs beleid!.  Zie uitnodiging en website.

30 augustus 2014Triple P groep Nazareth start in september

Eind september opnieuw een groep Triple P, een trainingsprogramma voor ouders van kinderen tussen 0 en 12 jaar om hen te ondersteunen in de opvoeding van de kinderen, doorgaat in het CKG in Nazareth. Zie folder.

30 augustus 2014Opening Infopunt Onderwijs

Op 15 september gaat Intercultureel Netwerk Gent (ING) van start met Infopunt Onderwijs.  Zie mail.

29 augustus 2014Nieuwsbrief ouderen provincie Oost-Vlaanderen

De consulente ouderenparticipatie van provincie Oost-Vlaanderen maakte via een provinciale nieuwsbrief een overzicht van de informatie die ze in augustus ontving.

27 augustus 2014Spreken is zilver, communiceren is goud!

Dinsdag 14 oktober organiseert het provinciebestuur Oost-Vlaanderen samen met de Provinciale Adviesraad Ouderen en de Vlaamse Ouderenraad de jaarljkse provinciale themadag. Thema: spreken is zilver, communiceren is goud, gaat over oudervriendelijke informatie en communicatie.

25 augustus 2014Projectoproep dialoog van mensen in armoede

Het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen heeft een projectoproep ter bevordering van de dialoog van mensen in armoede met lokale besturen inzake kinderarmoedebestrijding. Zie website. Projecten indienen voor 15 september.

25 augustus 2014We for work Gent

Op 16 september wordt een minilab we for work Gent georganiseerd met de bedoeling om kennis, ervaring en expertise van jouw organisatie te bundelen met innoverende Vlamingen op zoek naar digitale strijdmiddelen tegen jeugdwerkloosheid. Zie mail.

25 augustus 2014Taalbad solliciteren voor nieuwe EU-burgers

Vokans organiseert binnenkort een reeks taalbad solliciteren voor nieuwe EU-burgers.  De intakemomenten vinden plaats tot 11 september.  Zie mail.

25 augustus 2014Vormingen voor professionals van VONX

VONX kondigt verschillende vormingen voor professionelen die zich engageren in de ondersteuning van mensen met een beperking aan.

25 augustus 2014Nieuwsbrief SIG

SIG heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

25 augustus 2014Balenmagazijn in de UCO-site

De cluster sociale economie op de UCO-site krijgt vorm. Op 8 september vindt een informatienamiddag plaats. Zie uitnodiging op website Gent stad in werking en inschrijvingspagina.

25 augustus 2014Nieuwe programmatie Gezin en Handicap

Gezin en handicap heeft haar programmatie voor het najaar bekendgemaakt.

25 augustus 2014It takes 2 to tango

LMN Samen in Zorg, PLAZZO, provincie Oost-Vlaanderen en deel-SEL Gent nodigen patiënten en eerstelijnszorgverleners uit op it takes 2 to tango. Deze initiatie-avond voor de eerste passen naar een samenspel in de zorg gaat door op 14 oktober.

18 augustus 2014Zomernieuwtjes Kringloopwinkel Brugse Poort

Kringloopwinkel Brugse Poort informeert u via zomernieuwtjes.

13 augustus 2014De Punt zoekt een backofficemedewerker/coach

De Punt heeft een vacature voor een backofficemedewerker/coach. Stuur ten laatste op 27 augustus uw kandidatuur met cv door.

12 augustus 2014CLT Gent: lezing John Davis

Community Land Trust (CLT) Gent organiseert op 20 oktober een lezing van John Davis. Zie uitnodiging.

12 augustus 201410 tips voor meer diversiteit in overleg

Minderhedenforum heeft een brochure uitgebracht rond meer diversiteit in overlegfora. Zie website , brochure en overzicht regionale medewerkers.

12 augustus 2014Vooraankondiging provinciaal forum ouderen 14 oktober

Dinsdag 14 oktober organiseert het provinciebestuur Oost-Vlaanderen samen met de Provinciale Adviesraad ouderen en de Vlaamse Ouderenraad haar jaarlijks forum. Focus dit jaar is oudervriendelijke informatie en communicatie, 1 van de 8 pijlers van ouderenvriendelijke gemeenten! Meer info volgt later.

11 augustus 2014Nieuwsbrief ouderen provincie Oost-Vlaanderen juli 2014

De consulente ouderenparticipatie van provincie Oost-Vlaanderen maakte een overzicht van de informatie die ze in juli ontving.

8 augustus 2014Studiedag Woon sociaal, Bouw wijs!

Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van Oost-Vlaanderen organiseert de studiedag woon sociaal, bouw wijs op 9 september. Doelgroep is iedereen werkzaam in de sociale sector op zoek naar info over alles wat beweegt rond duurzaam bouwen, levenslang wonen en hoe je het betaalbaar kan houden voor het cliënteel.

4 augustus 2014Forensische outreach voor jongeren van 16 tot 25 jaar

4Hobo organiseert op 7 oktober een infonamiddag rond Forensische outreach voor jongeren van 16 tot 25 jaar met een (vermoeden van)verstandelijke beperking en risicogedrag. Zie vooraankondiging.

4 augustus 2014Nieuwsbrief SIVI

SIVI heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

4 augustus 2014OCMW Gent jaaroverzicht 2013

OCMW Gent heeft haar jaaroverzicht van 2013 gepubliceerd.

4 augustus 2014CGG Eclips zoekt een psychiater

CGG Eclips zoekt een psychiater voor de werking volwassenenzorg. Zie vacature.

4 juli 2014Cluster-ring Het Pakt

Het Pakt organiseert op 23 september een cluster-ring rond angst-, stemmings-, aanpassing-en persoonlijkheidsstoornis.  Zie mail en uitnodiging.

4 juli 2014Online vertaalbibliotheek voor de sociale sector

Tolk- en Vertaalservice Gent, de sociaal tolk- en vertaaldienst voor Groot-Gent, lanceert op vrijdag 4 juli 2014 een online vertaalbibliotheek voor de sociale sector op www.vertaalbibliotheek.be.

4 juli 2014Nieuwsbrief Community Landtrust

Community Landtrust (CLT) Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

4 juli 2014Twee workshops Scaramouche

Scaramouche geeft 2 workshops in de zomer.  Zie mail.

4 juli 2014Huurdersbond zoekt adviesverlener

De Huurdersbond Oost-Vlaanderen zoekt een voltijds adviesverlener. Zie vacature. Snelle indiensttreding.

4 juli 2014Nieuwsbrief Gent, Stad in Werking

Gent, Stad in werking heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

30 juni 2014Take Off kent succesvolle take off

Take Off is een ESF-project dat intensieve coaching biedt aan kwetsbare en moeilijk bereikbare jongeren. Gent Stad in Werking geeft een aantal eerste bevindingen van het project.

30 juni 2014Vrijwilligersloket voor Senioren verhuist!

Vanaf 1 juli 2014 is het Vrijwilligersloket voor Senioren Stad Gent (dienstverlening van de Seniorendienst) bereikbaar op maandag en vrijdag telkens van 9.00 uur tot 13.00 uur in lokaal 308 van het Administratief Centrum Zuid. Meer informatie vind je op www.gent.be/vrijwilligersloket.

30 juni 2014Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019

Het armoedebeleidsplan Gent 2014-2019 werd goedgekeurd op de OCMW en de Gemeenteraad. Op www.armoedebeleidgent.be vindt u de afzonderlijke onderdelen: Boek 1 met visie en ambities, boek 2 met de wetenschappelijke onderbouwing, het groeiactieplan, met de acties in uitvoering 2014-2015 en de publieksversie of brochure.

30 juni 2014Actieweek Gezond binnen

Logo Gezond+ organiseert Gezond binnen van 24 tot 30 november 2014. Zie mail. Heb je zin om het thema gezond wonen in de aandacht te zetten? Neem contact op met jasmien.pauwels@gezondplus.be.

30 juni 2014Projectoproep OCMW Gent acties tegen kinderarmoede

OCMW Gent stelt een deel van haar Vlaamse subsidie lokale kinderarmoedebestrijding ter beschikking aan andere Gentse organisaties en verspreidt een oproep acties tegen kinderarmoede. Zie mail, subsidiereglement en sjabloon voor projectaanvraag. Aanvraag indienen voor 15 september.

27 juni 2014Streekpact 2014-2019 RESOC Gent en rondom Gent

RESOC Gent heeft het streekpact 2014-2019 voorgesteld.  Zie het volledige streekpact en een beknopte versie in een folder

24 juni 2014Nieuwsbrief Plazzo

Plazzo heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

24 juni 2014Meet & Greet Arbeidszorg-Justitie

Op 4 november ontmoeten arbeidszorg en justitie elkaar. Ben je een hulpverlener in arbeidszorg, justitie, welzijn of een doorverwijzende organisatie en wil je vlotter arbeidszorg realiseren voor cliënten uit justitie? Noteer dan alvast de datum. Zie vooraankondiging.

24 juni 2014Geestelijke gezondheid voor Gentenaars

Na een geslaagde pilootfase in de Brugse Poort, gaat de Gezondheidsdienst van Stad Gent samen met enkele partners op 10 oktober 2014 van start met een aanbod rond geestelijke gezondheid voor Gentenaars. Zie mail.

24 juni 2014Sociale plattegrond 21 oktober: justitie

Het Steunpunt Sociale Planning van de provincie Oost-Vlaanderen en de ankerpunten van het Regionaal Welzijnsoverleg (RWO) organiseren op 21 oktober een sociale plattegrond rond het thema justitieel gebonden diensten.  Zie vooraankondiging.

20 juni 2014Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

20 juni 2014Nieuwsbrief SIG

SIG heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

19 juni 2014Nieuwsbrief Integrale jeugdhulp

Integrale Jeugdhulp heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

19 juni 2014Vormingsaanbod najaar vormingscentrum Guislain

Het Vormingscentrum Guislain heeft haar vormingsaanbod voor het najaar bekend gemaakt.

12 juni 2014Scaramouche Informatiedag & inschrijving

Scaramouche organiseert op 25 juni een Informatiedag & inschrijvingsmoment. Zie mail.

12 juni 2014CGG Eclips zoekt een projectkmedewerker

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Eclips een deeltijds projectmedewerker voor de promotie en implementatieondersteuning van de psycho-educatietool. Zie vacature. Solliciteren voor 1 juli.

10 juni 2014Nieuwsbrief SIVI

SIVI heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

10 juni 2014Nieuwsbrief Rode Kruisopvangcentrum Deinze

Het Rode Kruis opvangcentrum voor asielzoekers in Deinze heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

6 juni 2014Ondersteuningstraject Huis van het kind

VCOK en ODiCe organiseren in het najaar een ondersteuningstraject voor medewerkers die betrokken zijn bij de oprichting van een Huis van het Kind. Zie vooraankondiging

23 mei 2014Nieuwsbrief SIG

SIG heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

23 mei 2014Actieplan hulp en dienstverlening gedetineerden Gent

Het Actieplan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden dat in de periode 2014-2015 zal uitgevoerd worden in de gevangenis Gent staat on-line.

22 mei 2014Thuiszorgmarkt Rabot

Op 5 juni wordt in het buurtcentrum Rabot een thuiszorgmarkt georganiseerd. Zie affiche.

22 mei 2014Nieuwe versie van de website sociale kaart

In de 2de helft van juni wordt een nieuwe versie van de website sociale kaart gelanceerd. Tot die dag kunnen er geen wijzigingen in onze databank worden doorgevoerd. Meldingen kun je doorgegeven via info@desocialekaart.be. Contacteer de provinciaal beheerder van de sociale kaart voor concrete vragen met betrekking tot jouw organisatiefiches in de databank sociale kaart?

22 mei 2014Vormingsaanbod Vonx najaar 2014

Vonx heeft het vormingsaanbod voor het najaar 2014 bekend gemaakt.  Zie bericht.

19 mei 2014Week van de opvoeding in de regio Deinze

Opvoedingspunt organiseert tijdens de week van de Opvoeding diverse informatiemomenten.  Zie affiche en flyer.

19 mei 2014Kind en Gezin is verhuisd

De provinciale afdeling van Kind en Gezin verhuisde recent naar het Vlaams Administratief Centrum. VAC Virginie Loveling, Koningin Maria Hendrikaplein 70, Postbus 50, 9000 Gent. Telefoonnummers blijven gelijk. Zie fiche in de sociale kaart.

19 mei 2014Projectoproep Wonen-Zorg-Welzijn

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen heeft een nieuw reglement goedgekeurd in verband met projectsubsidies Wonen-Zorg-Welzijn. Projectvoorstellen binnen de open oproep 2015 kunnen worden ingediend tot en met 30 juni 2014. Zie mail.

16 mei 2014Sociale Trefdag van Gent 2014

De Sociale Trefdag Gent 2014 vindt plaats op 11 september 2014. Zie uitnodiging. Noteer alvast de datum in jouw agenda.

16 mei 2014Signalenbundel 2014

De Werkgroep Signalen Gent stelt de Signalenbundel 2014 voor. Zie bericht.
De Signalenbundel 2014 Gent vind je hier.

9 mei 2014Van convenanten naar persoonsvolgende financiering

Op 16 mei organiseren diverse partners de studienamiddag "Van persoonsvolgende convenanten naar persoonsvolgende financiering: markt of pedagogiek?" Zie uitnodiging.

9 mei 2014Nieuwsbrief SIVI

SIVI heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

9 mei 2014Roma en armoede: een verhaal apart?

Op 22 mei organiseert UGent de lezing "Roma en armoede: een verhaal apart?".  Zie mail en inschrijvingspagina.

9 mei 2014Vormingen voor profs

VONX organiseert de komende maanden een aantal interessante vormingen voor professionelen in het Gentse.  Zie overzicht.

9 mei 2014Nieuwsbrief SERR - RESOC

SERR arr. Gent-Eeklo en RESOC Gent en Rondom Gent hebben een nieuwsbrief uitgebracht.

9 mei 2014Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

9 mei 2014Ongekwalificeerde uitstroom - verschillende invalshoeken

De STAP organiseert op 22 mei in samenwerking met enkele onderzoekers een vorming over afhaken in het secundair onderwijs.  Zie bericht.

9 mei 2014Werkwinkels krijgen WERKPUNTEN erbij

De werkwinkels in Gent werden aan een reorganisatie onderworpen. Om dit op te vangen zullen twee medewerkers van Dienst Werk - Stad Gent nu een service aanbieden in de Werkpunten in de Welzijnsknoop Ledeberg en in het Buurtcentrum RABOT. Zie bericht Gent, Stad in Werking.

9 mei 2014Nieuwsbrief Gent, Stad in Werking

Gent, Stad in Werking, heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

7 mei 2014Themawandeling participatie en cliŽntversterking

Welzijnsoverleg Regio Gent organiseert op 6 juni een themawandeling rond participatie en cliëntversterking.  Zie webpagina.

7 mei 2014Kopstukkendebat Gent 14 mei

Op 14 mei 2014 wordt in het Kunstencentrum Vooruit in Gent het kopstukkendebat van ‘Ieders Stem Telt 2014’ georganiseerd. inschrijven kan je hier.

5 mei 2014Presentaties sociale plattegrond wonen

Op dinsdagnamiddag 29 april organiseerden het Steunpunt Sociale Planning Oost-Vlaanderen en het Regionaal Welzijnsoverleg (RWO) de Sociale Plattegrond rond het thema wonen. De presentaties van die middag vind je hier.

5 mei 2014Film over stoppen met spijbelen

Het Lokaal OverlegPlatform Gent secundair onderwijs heeft meegewerkt aan een film over stoppen met spijbelen voor leerkrachten en jongeren.  Zie mail, film en trailer.

5 mei 2014Nieuwsbrief Opvoedingswinkel Gent

De Opvoedingswinkel van Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

30 april 2014Videoboodschap van jongeren in armoede

Jongeren in armoede tonen videoboodschap aan politici op 6 mei.  Zie website.

30 april 2014PWA Gent is verhuisd

Op 22 april hebben de werkwinkel Gentbrugge-Ledeberg, de werkwinkel Nieuw-Gent en de Werkwinkel Rabot definitief de deuren gesloten. Sinds 23 april zijn de PWA-consulenten bereikbaar in het kantoor aan de Minnemeers en het nieuw Vlaams Administratief Centrum aan het Sint-Pieters-Station. Zie mail.

28 april 2014Nieuwsbrief SIG

SIG heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

28 april 2014Nieuwsbrief ODiCe

ODiCe heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

28 april 2014Nieuwsbrief Community Landtrust

CLT Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

24 april 2014Nieuwe website: nederlandsoefenen.be

De website nederlandsoefenen.be/oost-vlaanderen is een initiatief van de Huizen van het Nederlands Gent en Oost-Vlaanderen en biedt een handig overzicht van alle oefenkansen Nederlands voor anderstaligen.  Zie mail.

24 april 2014Nieuwsbrief Gent, Stad in Werking

Gent, Stad in Werking, heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

24 april 2014Nieuwsbrief LOGO Gezond+

LOGO Gezond+ heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

24 april 2014Nieuwsbrief Plazzo

Plazzo heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

22 april 2014Week van de opvoeding in de ruime regio

In de gemeenten Destelbergen, Lochristi, Merelbeke, Moerbeke, Oosterzele en Wachtebeke vinden tussen half mei en begin juni interessante activiteiten plaats rond opvoedingsondersteuning.  Zie folder.

22 april 2014Studiedag bemoeizorg

Het Vormingscentrum Guislain organiseert op 22 mei een studiedag rond bemoeizorg.  Zie folder, inschrijvingsformulier en youtube film.

22 juni 2014SEL Gent zoekt administratief medewerker

SEL Gent zoekt een deeltijds administratief medewerker.  Zie vacature.  Solliciteren voor 28 april.

22 april 2014Ga samen met asielzoekers voor een propere buurt!

Rode Kruisopvangcentrum Deinze heeft een nieuwsbrief uitgebracht, onder meer met info over een anti zwerfvuilactie.

17 april 2014Iedere stem telt

Omdat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan organiseert Samenlevingsopbouw op 14 mei een kopstukkendebat. Zie affiche. Neem een kijkje op www.iedersstemtelt.be.

14 april 2014Het PAKT zoekt een projectmedewerker

Het PAKT zoekt een deeltijds projectmedewerker voor netwerk art. 107 regio Gent-Eeklo-Vlaamse Ardennen. Zie vacature. Solliciteren voor 5 mei.

8 april 2014Inclusie en probleemgedrag bij verstandelijke beperkingen

Begeleid Wonen Baken en De Steiger werken mee aan Conferentie: inclusie en probleemgedrag bij personen met een verstandelijke beperking op 22 mei 2014.  Zie programma.

8 april 2014Het vernieuwde jeugdhulplandschap doorgrond

Oost-Vlaanderen is als voorstartregio ondertussen al even aan de slag binnen het nieuwe jeugdhulp-landschap. Vorming Jeugdhulp organiseert daarom op 5 juni een vormingsnamiddag waar ontmoeting en de concrete praktijk centraal staan.  Zie uitnodiging.

8 april 2014Mijn leven op stelten

SIG en de gemeente Destelbergen organiseren op 24 april een interview met Krista Bracke over haar boek Mijn leven op stelten. Tijdens het interview wordt ingegaan op thema's zoals: relatie patiënt/verpleging/artsen en de harde realiteit van revalidatie.  Zie webpagina.

8 april 2014Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

8 april 2014Nieuwsbrief SIVI

SIVI heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

7 april 2014Nieuwsbrief SEL Gent

De SEL Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

7 april 2014Twee vacatures bij SIG

SIG zoekt Stafmedewerker Programmatie vorming professionele hulpverleners (solliciteren voor 18 april) en Stafmedewerker Prospectie vorming professionele hulpverleners(solliciteren voor 18 april)

3 april 2014Infosessie Europese subsidies 2014-2020

RESOC Gent en rondom Gent, SERR arr. Gent-Eeklo en de Provincie Oost-Vlaanderen organiseren op 28 april een informatiesessie over de nieuwe Europese subsidies 2014-2020.  Zie webpagina.

1 april 2014Personeelswijziging Welzijnsoverleg Regio Gent

Er is een personeelswijziging bij Welzijnsoverleg Regio Gent: Sylvie Lambrechts gaat een nieuwe uitdaging aan en wordt vervangen door Michèle Van Elslander.  Michèle neemt de taken van Sylvie over in verband met lokaal welzijnsbeleid en intersectoraal signaleren.  Wij wensen beiden veel succes in hun nieuwe job.

28 maart 2014Burn-out: een niet te onderschatten probleem

Op 29 april vindt het Dr. Guislain colloquium plaats rond burn out, van analyse naar aanpak.  Zie uitnodiging.

26 maart 2014Twee vacatures bij KONEKT

KONEKT zoekt verantwoordelijke externe communicatie en fondsenwerving en administratief medewerker. Solliciteren voor 5 april.

26 maart 2014Denk, slik, spreek... ook over Parkinson

Naar aanleiding van de wereld Parkinson dag organiseert de Vlaamse Parkinson Liga een studiedag op zondag 6 april in ICC Gent. Zie folder.

18 maart 2014Onderzoek maaltijdbeleving bij ouderen die thuis wonen

Recent onderzoek van de Universiteit Antwerpen toont aan dat de helft van alle 70-plussers risico loopt op ondervoeding. Help mee in een belangrijk onderzoek over maaltijden bij 65-plussers. Meer info: zie link.

14 maart 2014Studiedag Preventieve gezinsondersteuning - Huizen van Kind

Het Provinciaal Steunpunt Opvoedingsondersteuning organiseert op 28 maart de studievoormiddag Van aperifief tot hoofdgerecht... Preventieve gezinsondersteuning - Huizen van het Kind.  Zie website.

13 maart 2014Mirabello opent en nodigt uit

Centrum voor Psycho-Sociale Revalidatie Mirabello opent en nodigt uit op 3 april. Zie uitnodiging.

13 maart 2014Cluster-ring Specifieke zorg

Het Pakt organiseert op 8 mei een Cluster-ring rond het thema Specifieke Zorg.  Zie mail en uitnodiging.

13 maart 2014Sociale plattegrond 29 april 2014: Wonen

Het Steunpunt Sociale Planning van de provincie Oost-Vlaanderen en de ankerpunten van het Regionaal Welzijnsoverleg (RWO) organiseren op 29 april een sociale plattegrond rond het thema wonen. Zie vooraankondiging.

13 maart 2014Nieuwe website: gebruikersparticipatie.be

Op 14 november 2013 verscheen het Werkboek Gebruikersparticipatie. Vandaag brengt Plazzo een nieuw platform om de dialoog verder te zetten: de website www.gebruikersparticipatie.be.

13 maart 2014HINT-Tip

HINT heeft een nieuwe tip uitgebracht.

13 maart 2014Zonnehoeve Living+ zoekt directeur

Zonnehoeve|Living+ is op zoek naar een directeur voor onmiddellijke indiensttreding. Solliciteren kan tot 31 maart 2014. Zie vacature.

13 maart 2014Infosessie maatwerk en lokale diensteneconomie

Op 2 april vindt een infosessie maatwerk en lokale diensteneconomie plaats in Gent. Zie uitnodiging.

12 maart 2014Gelijkekansenuurtje

Op 27 maart organiseert het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen het Gelijkekansenuurtje, Personen met een arbeidsbeperking, een verrijking van de werkvloer!.  Zie uitnodiging.

12 maart 2014 Het vernieuwde jeugdhulplandschap doorgrond

Het Steunpunt Jeugdhulp organiseert op 25 maart de workshopdag "Het vernieuwde jeugdhulplandschap doorgrond", gericht op praktijkwerkers sectoren IJH.  Zie website.

12 maart 2014Succesvol samenwerken tussen organisaties

Artevelde Hogeschool organiseert op 9 mei destudiedag "Succesvol samenwerken tussen organisaties ... soms verdomd moeilijk!?".  Zie website.

10 maart 2014Migratie redt de stad

Op 21 maart vindt het debat "Migratie redt de stad" plaats.  Zie affiche.

6 maart 2014Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

6 maart 2014Vooraankondiging Studievoormiddag omtrent alcohol en arbeid

Op 28 april wordt de Sterker aan het werk, met dank aan CAO 100 - Studievoormiddag omtrent alcohol en arbeid georganiseerd. Zie folder.

3 maart 2014Nieuwsbrief Integrale Jeugdhulp

De laatste nieuwsbrief tijdens de voorstartregio van Integrale Jeugdhulp is verschenen.

28 februari 2014Dag van de zorg

Op 16 maart vindt de Dag van de zorg plaats.  Een overzicht van de deelnemers per provincie vind je hier.

28 februari 2014Nieuwe website: gebruikersparticipatie.be

Op 14 november 2013 verscheen het Werkboek Gebruikersparticipatie. Vandaag brengt Plazzo een nieuw platform om de dialoog verder te zetten: de website www.gebruikersparticipatie.be

28 februari 2014Studiedag Schuldbemiddeling - schuldenlast

Studipolis organiseert op 27 mei een studiedag rond Schuldbemiddeling - schuldenlast, gericht naar ieder die professioneel met schuldenlast en schuldbemiddeling te maken heeft.  Zie website.

28 februari 2014Online- en e-mailhulp voor welzijn en gezondheid

Artevelde Hogeschool organiseert een opleiding rond Online- en e-mailhulp voor welzijn en gezondheid. Zie website.

28 februari 2014Wellness Recovery Action Plan (WRAP)

Op 18 maart wordt Wellness Recovery Action Plan (WRAP) - Een herstelgerichte methode voor ervaringsdeskundigen voorgesteld.  Zie uitnodiging.

28 februari 2014Wijziging aanvraag cliŽntoverleg Integrale Jeugdhulp

Met ingang van 1 maart 2014 wordt een aanvraag cliëntoverleg Integrale jeugdhulp aangevraagd bij het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen.  Zie folder.

28 februari 2014Is iedereen mee?

De Stap organiseert op 3 april een vorming rond (laag)geletterdheid: Is iedereen mee?  Zie programma.

28 februari 2014Nieuwsbrief SIVI

SIVI heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

25 februari 2014Projectoproep 2014 Impulsfonds voor het Migrantenbeleid

De projectoproep 2014 van het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid is op maandag 24 februari in het Belgisch Staatsblad verschenen. Projectaanvragen kunnen alleen via de webapplicatie op www.fim-fipi.be worden ingediend, en voor 11 april 2014 om 17 uur.

20 februari 2014Nieuwsbrief vzw JONG

Vzw JONG heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

20 februari 2014Gent in cijfers 2014

De studie Gent in cijfers 2014: Trends in verhuisbewegingen is klaar en publiek beschikbaar. Die studie is een stedelijk onderzoek door de Dienst Data-analyse en GIS over de analyse van migratiestatistieken in de periode 2002-2011.  Zie website en downloadpagina.

20 februari 2014Nieuwsbrief Gent, Stad in Werking

Gent, Stad in Werking, heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

20 februari 2014HINT-Tip

HINT heeft een tip uitgebracht in verband met de verhoogde tegemoetkoming.

20 februari 2014Leernetwerk sociale cohesie lokale seniorenambtenaren

Provincie Oost-Vlaanderen en Welzijnsoverleg Regio Gent organiseren een leernetwerk ter versterking van sociale cohesie bij ouderen voor lokale ouderenambtenaren dat start op 27 maart. Inschrijven kan tot 24 maart.

20 februari 2014VOEM zoekt educatief medewerker Gent

VOEM zoekt een educatief medewerker voor de ondersteuning maatschappelijke participatie van kernen en lidverenigingen binnen het Gentse.  Zie vacature

20 februari 2014Infoavonden Gezin en Handicap

Gezin organiseert infoavonden in het Gentse rond Pubers met een handicap (25 maart) en prenatale diagnostiek (2 april).  Zie provinciaal overzicht.

20 februari 2014Nieuwsbrief Popovggz

Popov Geestelijke GezondheidsZorg heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

17 februari 2014Nieuwsbrief Opvoedingswinkel Gent

De Opvoedingswinkel van Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

13 februari 2014Grenzeloze liefde Ė grenzeloos geweld

De provinciale coördinatie inzake Geweld organiseert op 11 maart samen met het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en het caw Oost-Vlaanderen een studiedag rond intrafamiliaal geweld.  Zie mail en website.

13 februari 2014Vormingen van De Stap

De Stap organiseert dit schooljaar - in samenwerking met partners - nog 3 interessante vormingssessies op 20 maart 2014 (arbeidsmarkt), 3 april 2014 (geletterdheid) en 22 mei 2014 (ongekwalificeerde uitstroom). Zie mail.

13 februari 2014Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

13 februari 2014Combi-event: Nieuwe EU en Kick off Taal

Gent Stad in Werking organiseert op 31 maart 2 initiatieven:
in de voormiddag:  Nieuwe EU-ers en Werk
in de namiddag:  Kick off met taal aan het werk.
Zie website.

13 februari 2014Spreekuur Klachtenlijn Kinderrechtencommissariaat

Vanaf maart houdt de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat spreekuur op de Gentse Ombudsdienst. Deze werking wordt toegelicht op een Infosessie op 10 maart 2014.  Zie uitnodiging.

13 februari 2014Netwerkvorming rond het Namaste-huis

Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin erkende eind 2013 het Namaste-huis in Merendree als eerste time-out initiatief voor volwassenen.  Dit resulteerde in een netwerkvorming tussen Namaste, CAW Oost-Vlaanderen, regio Gent-Eeklo, het RCGG Deinze-Eeklo-Gent en CGG Eclips.  Zie bericht.

13 februari 2014Changemakers

Het Minderhedenforum heeft een nieuwsbrief voor Oost-Vlaanderen uitgebracht, met de naam Changemakers.

13 februari 2014Nieuwsbrief LOGO Gezond +

LOGO Gezond + heeft een nieuwbrief uitgebracht.

13 februari 2014Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert

Op 26 februari organiseert Oikos een boekvoorstelling en debat rond het thema: Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert.  Zie uitnodiging.

13 februari 2014Toch gek dat we er niet over praten!

Op 11 maart 2014 organiseert de Gezondheidsdienst van Stad Gent een panelgesprek rond het thema: Spreken over geestelijke gezondheid met Gentenaars van andere origine. Wat zijn de drempels en de taboes? Zie uitnodiging.

13 februari 2014Sociaal werk en politie: een moeilijke ontmoeting?

Op 28 februari vindt een lunchdebat plaats rond sociaal werk en politie: een moeilijke ontmoeting?  Zie mail.

12 februari 2014Infosessie Attent voor talent

SERR Gent - Eeklo organiseert op 12 maart een gratis ontbijtsessie met concrete tips over de succesvolle tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking in profit en non-profit organisaties en lokale besturen.  Zie website.

11 februari 2014Social work in an international perspective

Hogeschool Gent organiseert op 20 februari een studienamiddag rond de kruisbestuivingen van internationale ervaringen in het sociaal werk.  Zie website.

11 februari 2014Bijscholing sociaal agogisch werk

Een overzicht van de bijscholingen sociaal agogisch werk van Hogeschool Gent vind je hier.

10 februari 2014Nieuwsbrief Rode Kruisopvangcentrum Deinze

Het opvangcentrum voor asielzoekers van het Rode Kruis in Deinze heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

7 februari 2014De Triangel zoekt:

De Triangel zoekt een clusterverantwoordelijke voor de doelgroep autisme. Zie vacature. Solliciteren voor 28 februari.  Daarnaast wordt ook een hulpkok gevraagd.  Zie vacature.

6 februari 2014Nieuwsbrief SEL-Gent
SEL Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
6 februari 2014De nood aan een nieuwe sociale kwestie

De vakgroep sociale agogiek van de UGent organiseert op 20 maart een publieke gastlezing van en een gesprek met Walter Lorenz, onder de titel De nood aan een nieuwe sociale kwestie.  Zie website.

4 februari 2014Drugpunt, sterk in preventiewerk

Drugpunt organiseert op 21 februari een studiedag rond het thema drugspreventie en vroeginterventie. Zie website.

4 februari 2014Oproep 2014: kindvriendelijke stad
De Vlaamse Gemeenschap lanceert een oproep voor verenigingen en instellingen voor innoverende en experimentele projecten die wonen en leven in de stad aantrekkelijker maken. Zie website. Projecten indienen voor 10 maart.
3 februari 2014Nieuwsbrief SIVI
SIVI heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
3 februari 2014Eerste nieuwsbrief Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling heeft voor de eerste maal een nieuwsbrief uitgebracht.
31 januari 2014Nieuwsbrief SIG
SIG heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
31 januari 2014Quality of Life en de Conventie Rechten Mensen met beperking

Op 27 maart organiseert het expertisecentrum E-QUAL zijn tweejaarlijkse studiedag. Tijdens deze studiedag zal de link gelegd worden tussen het Quality of Life model en de VN Conventie. Zie folder en inschrijvingsformulier.

30 januari 2014Maaltijden aan sociaal tarief voortaan ook op zaterdag
OCMW Gent en eetcafé Toreke voorzien vanaf 1 februari 2014 elke zaterdag een eenvoudige kaart met gezonde maaltijden aan gewoon en aan sociaal tarief.  Zie mail.
30 januari 2014Een gezonde kijk op Gent

Op 14 maart 2014 organiseren de Universiteit Gent en Stad Gent een intersectorale studiedag rond verschillende thema’s uit sociaal wetenschappelijk onderzoek in Gent. Zie website

30 januari 2014Oproep voor subsidieaanvragen voor gezondheidsprojecten
De Gezondheidsdienst lanceert de eerste van de twee jaarlijkse oproepen voor subsidieaanvragen voor gezondheidsprojecten. Organisaties kunnen ook een aanvraag indienen om erkend te worden als Gentse gezondheidsvereniging. Zie mail. Aanvraag indienen voor 28 februari.
23 januari 2014Folder Netwerk Gedeelde zorg NAH Oost-Vlaanderen
Het Oostvlaamse Netwerk Gedeelde Zorg NAH is een samenwerking met het oog op de ondersteuning van mensen met een NAH met een complexe ondersteuningsnood. Het Netwerk publiceert een folder om zijn werking breder bekend te maken en mogelijk nieuwe partners aan te spreken.
23 januari 2014CGG Eclips zoekt psychiater

CGG Eclips zoekt een psychiater voor de volwassenenzorg.  Zie vacature.

23 januari 2014VZW JONG zoekt een medewerker

VZW JONG zoekt een medewerker mobiel jeugdwerk. Zie vacature. Solliciteren voor 7 februari.

22 januari 2014Rechtstreeks Toegankelijke Hulp in Gent

Het aanbod rechtstreekse toegankelijke hulp binnen de sector Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap is de laatste tijd sterk geëvolueerd en is nog steeds in evolutie.  Welzijnsoverleg Regio Gent organiseert op 25 februari een ontmoetingsdag zodat de Gentse professionele hulpverlener dit aanbod beter kan leren kennen. Zie webpagina.

22 januari 2014Nieuwsbrief Plazzo
Het Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo) heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
22 januari 2014HINT-Tip
HINT heeft een nieuwe tip over vakantieplannen voor personen met een beperking uitgebracht
22 januari 2014Nieuwsbrief ODiCe
Het Oost-Vlaams Diversiteits Centrum (ODiCe) heeft een nieuwsbrief uitgebracht, met onder meer informatie over extern verzelfstandigd agentschap (EVA) Integratie en Inburgering
21 januari 2014Vormingsmoment praatcafť dementie

Op dinsdag 25 maart 2014 organiseert praatcafé dementie een vorming met als thema professioneel omgaan met kritiek van familie van personen met dementie, verschillende strategieën ter bevordering van duidelijke communicatie.

20 januari 2014Als kleine kinderen groot worden
Opvoedingswinkel Gent en CGG Eclips hebben een vorming uitgewerkt voor ouders met kinderen tussen 10 en 15 jaar oud die nog geen tabak, alcohol of drugs gebruiken, of er net mee beginnen experimenteren. Zie mail.
20 januari 2014Cursusprogramma Vrijwilligersacademie

Het cursusprogramma voorjaar 2014 van de vrijwilligersacademie staat on-line.

20 januari 2014Nieuwsbrief Gent, Stad in Werking
Gent, Stad in Werking heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
20 januari 2014Vormingsaanbod ODiCe
Het team Rechtspositie van ODiCe organiseert komend voorjaar volgende vormingen voor een ruim publiek.
20 januari 2014Inschrijven in kleuter en lager onderwijs
De website www.meldjeaan.be is een online aanmeldingssysteem dat in het leven is geroepen om de beschikbare plaatsen in het kleuter- en lager onderwijs eerlijk te verdelen. De aanmeldingen starten vanaf 31 januari om 12 uur.
20 januari 2014Selectie directeur welzijn

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen schrijft een selectieprocedure uit voor de functie van directeur welzijn.  Zie procedure.  Inschrijven voor 31 januari.

16 januari 2014Ontmoetingsmoment zorgverleners Mariakerke-Wondelgem-Drongen
Het Lokaal Multidisciplinair Netwerk (LMN) nodigt alle zorgverleners uit Mariakerke, Wondelgem en Drongen uit op een ontmoetingsmoment op 23 januari. Thema is interprofessioneel bespreken van casussen uit de praktijk.
15 januari 201450 jaar migratie naar Gent
In 2014 is het precies een halve eeuw geleden dat België overeenkomsten afsloot met Turkije en Marokko om de arbeidsmigratie vanuit die landen te regelen. Op 24 januari wordt de kick-off georganiseerd van het themajaar Waarde Landgenoten 50 jaar migratie naar Gent. Zie uitnodiging.
15 januari 2014Inschrijven in een secundaire school in Gent
De brochure met informatie over de inschrijvingen in het Gentse secundair onderwijs voor het schooljaar 2014-2015 is klaar, met onder andere de inschrijvingsperiodes per school. Kijk op Facebook inschrijven in een Gentse secundaire school.
9 januari 2013Erkenningsaanvragen verenigingen rond handicap in Gent
De erkenningsaanvragen en subsidieaanvragen in het kader van sociale voorzieningen en personen met een handicap voor Gent 2014 kunnen ingediend worden voor 31 maart. Zie mail.
9 januari 2013Nieuwsbrief Sivi
Sivi heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
6 januari 2014Infomoment het PAKT regio Deinze

Het PAKT is een netwerk van zorgverleners en zorgverlenende voorzieningen werkzaam in de regio Gent – Eeklo met als doel de geestelijke gezondheidszorg in de regio te verbeteren.  De werking wordt voorgesteld tijdens een infomoment op 20 februari.  Zie uitnodiging.

6 januari 2014Crisisopvangscentrum wordt crisisteam De Schelp
Het crisisopvangcentrum de Schelp werd met ingang van 1 januari 2014 omgedoopt tot crisisteam De Schelp. Vanaf die datum worden de vier crisismeldpunten binnen Integrale Jeugdhulp (m.n. voor de -12-jarigen, voor Deinze-Eeklo-Gent, voor Aalst-Oudenaarde en voor Waas en Dender) hervormd tot één crisismeldpunt voor de hulpprogramma’s in de hele provincie. Zie mail.
6 januari 2014Cluster-ring minderjarigenzorg

Het Pakt organiseert op 6 maart een nieuwe cluster-ring, ditmaal rond het thema minderjarigenzorg.  Zie uitnodiging.Archief: berichten