Welzijnsoverleg Regio Gent vzw wil je hier op de hoogte houden van de eigen activiteiten en de verschillende activiteiten en evoluties in de regionale welzijnssector.
Heb je vragen of suggesties? Neem gerust contact op.
27 december 2012Vernieuwde website Kringloopwinkel Brugse Poort
De Kringloopwinkel Brugse Poort is trots op haar nieuwe website.
27 december 2012Nieuwsbrief Leerpunt - Centrum Basiseductie
Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland, Centrum voor Basiseducatie, heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
27 december 2012Opening Kinderdagverblijf Het Kinderpaleis
Kort voor de kerstvakantie opende het nieuwe kinderdagverblijf Het Kinderpaleis zijn deuren.  Zie bericht.
27 december 2012Nieuwe website Lokaal Multidisciplinair Netwerk
Het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Samen in Zorg (Gent-Merelbeke) een nieuwe, regionale, website met een regionale zorgverlenersgids met actoren die kunnen betrokken worden in een zorgtraject en alle nodige documenten voor o.a. de opstart en opvolging van een zorgtraject.
27 december 2012Nieuwsbrief SIVI
SIVI heeft een nieuwsbrief uitgebracht, met onder andere informatie over het project Wijs Grijs.
27 december 2012Wedstrijd Fit in je hoofd
LogoGezond+ organiseert in samenwerking met de stad Gent een wedstrijd waarmee we de Gentenaars en Gentse verenigingen of organisaties willen aanzetten een filmpje te maken rond Fit in je hoofd.  Zie website.
21 december 2012Gent, stad in werking zoekt een ankerfiguur
Gent, stad in werking heeft een vacature voor een ankerfiguur naar werk, meer info en vacature vind je hier, solliciteren ten laatste op 15 januari ´13.
20 december 2012Odice vorming arbeidskaarten
Odice organiseert op 7 februari ´13 een vorming ´Economische migratie na de invoering van de Europese Blauwe kaart´, over arbeidskaarten B, voorlopige arbeidsvergunningen, vrijstellingen van arbeidskaart in relatie tot het verblijfsrecht. Meer info vind je hier.
18 december 2012Samen de stoep op: over sociale cohesie en ouderen
Op dinsdag 29 januari 2013 organiseert provincie Oost-Vlaanderen de studiedag samen de stoep op, over sociale cohesie en ouderen met voorstelling van een publicatie. Voor meer info zie link. Graag inschrijven bij chantal.neeter@oost-vlaanderen.be.
18 december 2012GSIW Nieuwsbrief december
De Gent, stad in werking nieuwsbrief van december vind je hier.
17 december 2012HINT tip januari 2013
De nieuwe HINT-tip voor januari is hier te vinden.
17 december 2012OC Sint-Jozef zoekt een teamcoördinator
Orthopedagogisch Centrum Sint-Jozef zoekt een teamcoördinator (m/v), zie vacature, solliciteren tot en met 24 december ´12.
17 december 2012FDGG zoekt een stafmedewerker
De Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg zoekt een stafmedewerker (m/v), zie vacature, solliciteren voor 10 januari ´13.
10 december 2012Nieuwsbrief Popovggz
Popovggz heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
10 december 2012Ambassadeurs Latent Talent
In het project Ambassadeurs Latent Talent worden jonge allochtone vrijwilligers opgeleid tot ambassadeur. Op 18 december wordt een nieuwe wervingsronde opgestart met een informatieavond in het stadhuis. Zie mail.
5 december 2012CAW Artevelde zoekt coördinator
CAW Artevelde is op zoek naar een voltijds coördinator (m/v), zie vacature. Solliciteren voor 20 december.
5 december 2012Nieuwsbrief SIVI
De nieuwsbrief van vzw SIVI voor december vind je hier.
4 december 2012De campagne van Hart voor Handicap is gestart
Hart voor Handicap is een initiatief van De Standaard en Cera en heeft als doel mensen met een fysieke of verstandelijke beperking maximaal kansen te bieden om zich te ontplooien via de ondersteunng van projecten. Zie nieuwsbrief van Handicum.  Indien voor 15 februari
28 november 2012Nieuwsbrief CAW Artevelde
CAW Artevelde heeft de nieuwsbrief voor december uitgebracht.
26 november 2012Nieuwsbrief vzw JONG
Vzw Jong heeft een nieuwsbrief uitgebracht
23 november 2012Uitdagingen voor de arbeidsmarkt van morgen
De School voor Social Profit en Public Management organiseert op 18 december een lezing rond uitdaging voor de arbeidsmarkt van morgen, de zeven werken van de zorg.  Zie uitnodiging.
23 november 2012Nieuwsbrief Handicum met vormingsaanbod voorjaar 2013
Handicum heeft een nieuwsbrief uitgebracht, met onder andere meer informatie over het vormingsaanbod voor het voorjaar 2013.
23 november 2012Studiedag samenwerken aan toegankelijke kinderopvang
De stedelijke Dienst Kinderopvang en de Pedagogische Begeleidingsdienst van stad Gent organiseren op 14 december een studiedag rond het thema "Samenwerken aan toegankelijke kinderopvang".  Zie uitnodiging en programma.
23 november 2012 Oproep voor Close the Gap - PC Solidarity
De Koning Boudewijnstichting heeft een projectoproep om technologie toegankelijker te maken voor kansarmen.  Zie website. Dossiers indienen voor 24 januari 2013.
21 november 2012Lancering doorverwijstool wegwijsingent.be
Op 18 december ´12 stellen Welzijnsoverleg Regio Gent en de vakbond ABVV, in samenwerking met Gent, stad in werking, de nieuwe doorverwijstool wegwijsingent.be voor aan het Gentse werkveld. Zie uitnodiging.
21 november 2012Nieuwsbrief Plazzo
Plazzo heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
20 november 2012Start winteropvang daklozen in Gent op 1 december 2012
Vanaf 1 december 2012 tot 15 maart 2013 gaat de nachtopvang voor daklozen in Gent in winterregime. Hierdoor wordt de dienstverlening aan daklozen uitgebreid en versoepeld.  Zie folder, info voor gebruikers en lijst met toeleiders.
20 november 2012Themawandeling ouderen bijna volzet
De themawandeling ouderen biedt u een beter beeld van de werking van een lokaal dienstencentrum, een woonzorgcentrum en hoort u het verhaal van een mantelzorger. Het maximum aantal deelnemers is bijna bereikt (nog 5-tal plaatsen) dus snel inschrijven is de boodschap.
19 november 2012Actie naar aanleiding van Dag zonder Krediet
Op vrijdag 23 november vindt van 9 tot 10.30 uur een sensibiliseringsactie plaats op de Vrijdagmarkt in het kader van de Dag zonder Krediet.  Zie bericht.
16 november 2012HINT tip december 2012
In de HINT tip van december vind je meer informatie over de D.O.P.
16 november 2012Opgroeien met een etiketje
De Gezinsbond organiseert op 10 december om 20 uur de vorming "Opgroeien met een etiketje" in de bibliotheek van Lochristi.  Info bij Nicole Bruck op 0497.18.25.62 of nicole.bruck@telenet.be.
16 november 2012Ongekwalificeerde uitstroom, wablief?
De SERR organiseert op 3 december een open vergadering rond het thema "Ongekwalificeerde uitstroom, wablief?".  Zie uitnodiging.
16 november 2012Triple - P training in Kinderkasteeltje
CKG Kinderkasteeltje start in januari 2013 met nieuwe sessies Triple P training.  Zie brief.
15 november 2012Studienamiddag - De kracht van een groep
De Groepstrein organiseert op dinsdag 11 december de studienamiddag ´De kracht van een groep´. Zie uitnodiging, inschrijven kan hier.
15 november 2012PopovGGZ zoekt een projectmedewerker Wisselleren
PopovGGZ is op zoek naar een projectmedewerker voor het project Wisselleren, zie vacature. Solliciteren voor 30 november.
13 november 2012Boterhammen in Brieljant: overzicht stedelijke kinderopvang
Op 20 november gaat een nieuwe reeks van Boterhammen in Brieljant van start, met als thema de stedelijke kinderopvang.  Zie programma en mail.
13 november 2012Nieuwsbrief Jeugddienst Gent
De Jeugddienst Gent heeft de nieuwsbrief voor november uitgebracht.
12 november 2012Infosessie eCarmed en dringende medische hulp
In de loop van 2013 zal de hervorming van de terugbetalingsprocedure voor medische kosten algemeen van kracht worden.  ODiCe organiseert op 4 december een infosessie.  Zie website.
12 november 2012Lancering van de Zorgambassadeurs Oost-Vlaanderen
Provincie Oost-Vlaanderen ingestapt in een project ter promotie van de zorgberoepen. Op 22 november worden de eerste zorgambassadeurs voor zorg- en welzijnssector aangesteld. Zie uitnodiging en website.
12 november 2012Nieuwsbrief Popovggz
Popovggz heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
9 november 2012Feestelijke Opening Sociale Kruideniers Gent
Samenlevingsopbouw Gent en SIVI nodigen u uit voor de officiële opening van de vernieuwde Sociale Kruideniers Gent. Zie uitnodiging, inschrijven is verplicht.
9 november 2012Nieuwsbrief Sivi
SIVI heet een nieuwsbrief uitgebracht.
9 november 2012Hoe kan ik als psychisch zieke een woning bekomen?
Similes Gent organiseert op 27 november een infomoment "Hoe kan ik als psychisch zieke een woning bekomen?".  Zie mail en website.
9 november 2012Dierendispensarium voor mensen met beperkt inkomen
Voor veel cliënten betekent hun huisdier een belangrijke houvast., maar ook extra kosten voor de verzorging.  Het dierendispensarium te Gent biedt mensen met een laag inkomen een correcte verzorging en opvolging van hun huisdier.  Meer info vind je hier.
7 november 2012Oost-Vlaanderen als pilootregio in jeugdhulplandschap
Integrale jeugdhulp Oost-Vlaanderen organiseert op 11 december een infomoment Oost-Vlaanderen als pilootregio in een vernieuwd jeugdhulplandschap.  Zie uitnodiging.
6 november 2012CAW Artevelde zoekt een groepswerker
Voor het Inloopcentrum Pannestraat is CAW Artevelde momenteel op zoek naar een groepswerker (m/v) - 19u. Zie vacature, solliciteren voor 19 november.
31 oktober 2012Nieuwsbrief Integrale Jeugdhulp
Integrale Jeugdhulp Oost-Vlaanderen heeft een nieuwsbrief uitgebracht, met meer nieuws over de pilootregio en aankondiging nieuwe website.
31 oktober 2012Boekvoorstelling Migrant zkt toekomst
Op 13 november wordt het boek Migrant zkt toekomst, Gent op een keerpunt tussen oude en nieuwe migratie voorgesteld.  Zie uitnodiging en website.
26 oktober 2012Nieuwsflash Integrale Jeugdhulp
Integrale Jeugdhulp Oost-Vlaanderen heeft een nieuwsflash uitgebracht met informatie over een nieuw vormingsaanbod participatieve basishouding
26 oktober 2012Caw Artevelde zoekt medewerkers voor de nachtopvang
Voor het winternoodplan 2012-2013 zoekt CAW Artevelde 12 medewekers voor de nachtopvang en 1 medewerker voor de organisatorische ondersteuning. Solliciteren voor 5 november.
26 oktober 2012Zorginnovatie-café 2020
NVKVV organiseert op 8 november een zorginnovatie-café, met een panelgesprek over de zorg in de toekomst.  Zie website.
24 oktober 2012Kenniscentrum Sociale Cohesie Oost-Vlaanderen
Sinds kort kan iedereen die op zoek is naar informatie over sociale cohesie bij thuiswonende senioren terecht in het Kenniscentrum Sociale Cohesie. Meer info in de folder.
24 oktober 2012Dr. Guislain Colloquium
Op 20 november vindt het volgende Dr. Guislain Colloqium plaats omtrent het thema "Interculturele aarzeling in de geestelijke gezondheidszorg; hulpverlening over de grenzen van de culturele achtergrond heen". Inschrijving is gewenst, u vindt hier meer praktische info en het programma.
22 oktober 2012Intersectorale zoektocht Té Jongeren
Welzijnsoverleg Regio Gent, SEN en Provincie Oost-Vlaanderen organiseren op 27 november de intersectorale zoektocht Té Jongeren.  Zie uitnodiging
22 oktober 2012Recreas Studiedag
Recreas organiseert op 17 november een studiedag naar iedereen die betrokken is bij de begeleiding van sporters met een handicap.  Zie website en folder.
22 oktober 2012Toegankelijke ontmoetingsruimten jonge kinderen en ouders
De Koning Boudewijnstichting doet een projectoproep Toegankelijke ontmoetingsruimten voor jonge kinderen en hun ouders. Meer spel- en ontmoetingskansen voor peuters uit kansarme gezinnen. Zie website.  Aanvraag indienen voor 12 december.
19 oktober 2012Seniorenweek
De seniorenweek, Van 19 tot en met 25 november, staat in Gent dit jaar in het teken van de intergenerationele solidariteit en het actief ouder worden.  Zie mail. Zie ook het programma in Deinze, Melle, Merelbeke
17 oktober 2012OC Sint-Jozef zoekt een opvoed(st)er
Voor het team Wijland zoekt OC Sint-Jozef een opvoed(st)er, zie vacature.  Solliciteren voor 25 oktober.
17 oktober 2012HINT tip november 2012
In de HINT tip van november kom je meer te weten over autisme.
16 oktober 2012Info-avond Franstalige Mind Spring
Binnenkort start een Franstalige Mind Spring groep, een groepstraining psycho-educatie voor vluchtelingen en asielzoekers bedoeld om hun draagkracht te versterken in hun -vaak moeilijke- situatie. Op 24 oktober is er alvast een vrijblijvende info-avond voor Franstalige vluchtelingen en asielzoekers, zie Franstalige folder.
15 oktober 2012Mobiel Crisis Team (MCT) Gent
Het Mobiel Crisis Team (deel van het GGZ - Netwerk Gent-Eeklo) is in oktober opgestart en integreert zich binnen het bestaande regionaal crisisaanbod.  Zie folder en pagina sociale kaart.
15 oktober 201210 jaar Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie
Op maandag 19 november 2012 vindt, in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen en de stuurgroep van de redactie van Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie (PZT) een voorstelling van het project rapport 10 jaar PZT plaats.  Zie folder en webpagina.
15 oktober 2012Vrij CLB Deinze start met Go 4 Fit
Het Vrij CLB van Deinze start met Go 4 fit:  een werking voor kinderen met overgewicht.  Zie folders voor basisonderwijs en secundair onderwijs.
15 oktober 2012Infomoment GGZ Netwerk Gent – Eeklo
Op 14 december organiseert het Netwerk Gent-Eeklo een infomoment over de stand van zaken van art. 107.  Zie uitnodiging.
12 oktober 2012Ouder worden met een verstandelijke beperking
Steunpunt Expertise Netwerken (SEN) heeft de brochure Ouder worden met een verstandelijke beperking geactualiseerd. De brochure is bedoeld als gids voor cliënten, mantelzorgers en hulpverleners in hun zoektocht naar de meest passende ondersteuning. Je kan ze hier downloaden.
12 oktober 2012Nieuwsbrief Gent Stad in Werking
Gent Stad in Werking heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
12 oktober 2012Gent zet webcams in om te tolken in welzijnsorganisaties
De Stad Gent en de Gentse sociale tolk- en vertaaldienst TVGent zijn gestart met het inzetten van webcamtolken in de hulp- en dienstverlening.  Zie bericht.
12 oktober 2012Vernieuwde website vzw JONG
Vzw JONG heeft haar website vernieuwd.  Zie ook de nieuwsbrief.
9 oktober 2012Leertafel project Goal Getter
Het project Goal Getter organiseert op 18 oktober "Sociale economie: potentiële werknemers voor uw bedrijf?".  Zie mail.
9 oktober 2012Cultuur opent deuren
Deze tentoonstelling Cultuur opent deuren van SIVI en Emancipatorische Werking van OCMW Gent is van 17 tot 21 oktober te gast in het NTGent.  Zie uitnodiging.
9 oktober 2012Vrijetijdsbeleving kinderen in armoede
VCOK en HoGent, faculteit Mens en Welzijn organiseren op 18 oktober 2012 een lezing over vrijetijdsbeleving van kinderen in armoede.  Zie mail.
9 oktober 2012Actief Ouder worden en Intergenerationele Solidariteit
Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen organiseert op 20 november samen met de Provinciale Adviesraad voor Ouderen een provinciaal forum rond het thema Actief Ouder worden en Intergenerationele Solidariteit. Zie uitnodiging.  Inschrijven kan via deze link.
9 oktober 2012Nieuwsbrief Rode-Kruisopvangcentrum Deinze
Het Rode Kruisopvangcentrum te Deinze heeft een nieuwsbrief oktober-november uitgebracht.
9 oktober 2012Nieuwsbrief Jeugddienst Gent
De Jeugddienst Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
9 oktober 2012ODiCe nieuwsbrief oktober
Oost-Vlaams Diversiteitscentrum heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
4 oktober 2012Nieuwsbrief Plazzo
Plazzo heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
3 oktober 2012Nieuwsbrief Integrale Jeugdhulp
Integrale jeugdhulp Oost-Vlaanderen heeft ook een nieuwsbrief uitgebracht, met onder andere informatie over de aanduiding van Oost-Vlaanderen als pilootregio.
3 oktober 2012Nieuwsbrief Sivi
SIVI heeft een nieuwsbrief uitgebracht
1 oktober 2012Een congres over autisme moet anders doen denken
Artevelde Hogeschool organiseert op 29 november een studiedag: Een congres over autisme moet anders doen denken. Praktische info en programma vind je hier. Inschrijven voor 23 november.
1 oktober 2012Fototentoonstelling Armoede door Kinderogen
VCOK nodigt je van harte uit op de feestelijke opening van hun unieke fototentoonstelling Armoede door Kinderogen, die plaats vindt op 12 oktober vanaf 19u30 in het Vredeshuis, Margrietstraat 9  te Gent. Zie website.
28 september 2012Oost-Vlaanderen is pilootregio Integrale Jeugdhulp
Minister Vandeurzen en minister Smet hebben gezamenlijk beslist dat Oost-Vlaanderen pilootregio Integrale Jeugdhulp wordt.  Zie mail, brief Marc Morris en brief ministers.
28 september 2012Nieuwsbrief CAW Artevelde
CAW Artevelde heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
27 september 2012Similes families van geïnterneerden
Similes organiseert op 13 oktober en 24 november infomomenten voor familieleden en betrokkenen van personen die geïnterneerd zijn en voor alle geïnteresseerden in dit thema. Voor hulpverleners die met deze doelgroep in contact komen is dit een warme oproep tot bekendmaking bij het cliënteel. Meer info via de website of flyer.
26 september 2012Vooraankondiging Té Jongeren 27 november
Welzijnsoverleg Regio Gent, SEN en Provincie Oost-Vlaanderen organiseren op 27 november de intersectorale zoektocht Té Jongeren.  Zie vooraankondiging.  De uitnodiging vind je in onze volgende nieuwsbrief.
26 september 2012Eerste update Sociale Kaart van Gent 2013-13
De eerste update van de Sociale Kaart van Gent 2012-13 is klaar.
26 september 2012Projectoproep intergenerationele solidariteit
2012 is het Europees jaar van actief ouder worden en solidariteit tussen generaties. De Vlaamse overheid dit jaar een oproep voor lokale projecten ter bestrijding van armoede bij ouderen. Zie website. Projectaanvraag indienen voor 2 november
26 september 2012CAW Artevelde zoekt teambegeleider
CAW Artevelde is op zoek naar een teambegeleider voor twee opvangcentra. Zie vacature.
25 september 2012Studiedag over cliëntgestuurde projecten en ervaringsdelen
Aanloophuis Poco Loco organiseert op 8 november een studiedag over cliëntgestuurde projecten en ervaringsdelen. Alle info in de folder.
20 september 2012FDGG zoekt administratieve kracht
De Federatie Diensten Geestelijke Gezondheidszorg zoekt een halftijdse administratieve kracht.  Zie vacature.  Solliciteren voor 10 oktober.
20 september 2012Debat rond het Gentse Gezondheidsbeleid
Op maandag 1 oktober organiseert de Gezondheidsraad Gent een politiek debat rond het gezondheidsbeleid in Gent.  Zie website.
20 september 2012Trefdag Activering zoals het is ...
De lege portemonnees organiseren op 26 oktober een trefdag: Activering zoals het is... (Over)leven op de arbeidsmarkt.  Zie website.
20 september 2012Cultuur opent deuren
Op woensdag 17 oktober is het werelddag van verzet tegen armoede. In Gent staat dit jaar de link tussen armoede en cultuur centraal, via de tentoonstelling Cultuur opent deuren. De tentoonstelling opent op 17 oktober.
20 september 2012Nieuwsflash Integrale Jeugdhulp
Integrale Jeugdhulp heeft een nieuwsflash uitgebracht.
20 september 2012Vroegtijdige zorgplanning voor personen met dementie
De Koning Boudewijnstichtine lanceert een oproep pilootprojecten omtrent vroegtijdige zorgplanning voor personen met dementie. Het indienen van een dossier kan tot en met 29 oktober 2012. Zie website.
20 september 2012Kopstukkendebat ieders stemt telt
Samenlevingsopbouw Gent organiseert op 3 oktober 2 kopstukkendebatten in het kader van Ieders stemt telt.  Zie uitnodiging.
20 september 2012Kinderopvang voor schoolgaande kinderen
Stibo Gent heeft haar vakantieregeling voor tijdens de herfstvakantie 2012 bekendgemaakt.  Zie brief.
18 september 2012Boeiende Boterhammen - Mobil Teams Art.107
Op 2 oktober kan je de Boeiende Boterhammen bijwonen rond het thema Mobil Teams Art.107. Afspraak om 12u in het LDC De Boei, Vaartstraat 2A te Gent. Zie jaarprogramma.
17 september 2012VZW Jong nieuwsbrief BOP-project
VZW Jong heeft een extra BOP-nieuwsbrief uitgebracht.
17 september 2012Informatie bijeenkomst Russischtalige Mind Spring
Intercultureel Netwerk Gent organiseert op 24 september een informatie-bijeenkomst omtrent anderstalige Mind Spring groepen. Binnenkort start een groep voor Russischtalige asielzoekers en vluchtelingen. Praktische info over de informatie-bijeenkomst vind je hier.
13 september 2012Studiedag Budgetmap CAW Visserij
CAW Visserij organiseert op 4 oktober een studiedag omtrent de Budgetmap: een nieuwe methode voor hulpverleners en cliënten om administratie en financiën bij te houden. Inschrijven kan t.e.m. 28 september.
13 september 2012Studiedag Hygiëne
Dienst Straathoekwerk organiseert op 6 november een Studiedag Hygiëne, waarop diverse aspecten rond hygiëne en dak- en thuisloosheid aan bod komen. Inschrijving en programma vind je hier.
13 september 2012HINT tip oktober 2012
Hint heeft in oktober een nieuwe tip voor u over toegankelijk toerisme in Oost-Vlaanderen.
13 september 2012Eigen Kracht Conferentie
Eigen Kracht Conferenties organiseert op 15 november een vorming voor hulpverleners.  Zie brochure en website.
12 september 2012Vrijwilligersacademie vormingsaanbod najaar 2012
De Vrijwilligersacademie Oost-Vlaanderen heeft het nieuwe programma voor het najaar 2012 bekend gemaakt.
12 september 2012Vrijwilligersacademie Vormingsaanbod overdag
De Vrijwilligersacademie lanceert een vormingsaanbod dat overdag doorgaat. Cursussen en praktische info vind je hier.
11 september 2012Nieuw in Gent: Vrijwilligersloket voor senioren
De Seniorendienst Gent start met een nieuwe dienstverlening: het vrijwilligersloket voor senioren. Zowel voor de senior zelf die op zoek is naar vrijwilligerswerk, als de organisaties, diensten, verenigingen die op zoek zijn naar competente vrijwilligers. Meer info.
11 september 2012Stottercafé in Gent
Op 24 oktober wordt een stottercafé georganiseerd in Gent.  Zie flyer en mail.
10 september 2012Nieuwsbrief en vernieuwde website SIVI
Vzw SIVI gaat online: kijk zeker eens naar hun website. Er is ook een nieuwsbrief verschenen.
10 september 2012Website Politie Gent is vernieuwd
De website van de Gentse Politie www.politiegent.be is vernieuwd.
7 september 2012Gratis vorming toegankelijke verkiezingen
Stad Gent organiseert, samen met de vormingsorganisatie Vormingplus Gent-Eeklo, 8 laagdrempelige vormingsmomenten over de verkiezingen.  Zie flyer en mail.
4 september 2012Vormingsaanbod gezondheidspromotie CM
De Dienst Gezondheidspromotie van CM Midden-Vlaanderen heeft haar vormingsaanbod voor het najaar 2012 uitgewerkt.  Heel wat vormingen vinden plaats in de ruime regio Gent. Zie brochure.
4 september 2012Nieuwsbrief Popovggz
Popovggz heeft een nieuwsbrief uitgebracht
4 september 2012Sig Studievoormiddag
Op 12 oktober organiseert Sig de studievoormiddag ´Hulpverlening aan personen van Oost-Europese origine´. Info en inschrijving vind je hier.
3 september 2012Nieuwsbrief Jeugddienst Gent
De Jeugddienst Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
3 september 2012Nieuwsbrief Plazzo
Plazzo heeft haar nieuwsbrief voor september uitgebracht.
3 september 2012Infoavond: Geef families een stem!
Op 27 september organiseert Familieplatform Geestelijke gezondheid vzw een infoavond in Gent over familievertegenwoordiging binnen de geestelijke gezondheids-, de gehandicapten- en de welzijnszorg. Meer info via info@familieplatform.be.
31 augustus 2012Cyberpesten... Pesten in een modern jasje
De Gezinsbond Deinze organiseert op 27 september "Cyberpesten... Pesten in een modern jasje". Zie website.
31 augustus 2012Het vrijwilligersloket voor senioren gaat van start
De Seniorendienst van de Stad Gent start op maandag 3 september 2012 met een nieuwe dienstverlening: het "vrijwilligersloket voor senioren".  Zie website.
31 augustus 2012Mijn kind heeft een licht verstandelijke beperking!?
De Tandem heeft een nieuwe brochure  "Mijn kind heeft een licht verstandelijke beperking!? Op weg naar beter begrijpen". De brochure telt 25 blz. en kost 5 euro en is te bestellen bij De Tandem vzw. Zie website.
31 augustus 2012OC Sint-Jozef zoekt 3 opvoeders
OC Sint-Jozef zoekt opvoeders voor leefgroep Boeg (halftijds, indiensttreding 4 september), team Wijland (halftijds, indiensttreding 3 september), leefgroep Spint (halftijds, indiensttreding 6 september).  Snel solliciteren is de boodschap.
30 augustus 2012Artikel 60 tewerkstelling voor hooggeschoolde allochtonen
Kom-Pas Gent organiseert op vrijdag 28 september een lunchgesprek over art. 60 tewerkstelling voor hooggeschoolde allochtonen.  Zie website.
30 augustus 2012Energiejacht 2012-13
Ook dit jaar organiseren de Provincie Oost-Vlaanderen en Bond Beter Leefmilieu een energiejacht, met een campagne naar de kansarme doelgroep. Zie brief, vakfiche en inschrijvingsformulier.
29 augustus 2012HINT-tip
De nieuwe HINT-tip voor september vind je hier.
29 augustus 2012Nieuwe website Kom-Pas Gent
Kom-Pas Gent, die het onthaal voor nieuwkomers in Gent organiseert, heeft een nieuwe website.
29 augustus 2012Creëer je wijk! Subsidie
Met de oproep "Creëer je wijk" wil de Dienst Cultuurparticipatie organisatoren ondersteunen die in Gent duurzame artistieke initiatieven opzetten die een brug slaan tussen buurtbewoners en de ruimere wijk.  Zie website. Indien tot 29 september.
29 augustus 2012Voorstellingsmoment Community Land Trust Gent
Op 26 september kan je kennis maken met Community Land Trust Gent alsook met projecten Community Land Trust uit Londen en Brussel. Programma en inschrijving vindt u in de uitnodiging.
29 augustus 2012Open Forumdag 2012
Het Minderhedenforum organiseert op 22 september de Open Forumdag 2012. Inschrijving en programma vindt u hier.
29 augustus 2012Studiedag Hogeschool Gent
Op 1 oktober organiseert de Hogeschool Gent een studiedag "Interventies in de eerste lijn voor mensen met een psychische problematiek, Artikel 107". Meer informatie en inschrijving vindt u in de uitnodiging.
23 augustus 2012Partnerdag Gent, Stad in Werking
Gent, stad in werking organiseert op donderdag 13 september de Partnerdag 2012 - Trendverhalen: inspirerend of enerverend? Programma en inschrijving vind je hier.
21 augustus 2012Kleine kunst uit de grote wereld van Kom-Pas
Inburgering Gent onthaalt nieuwkomers in Gent. Zij organiseert op 7 september Kleine kunst uit de grote wereld van Kom-Pas.  Zie uitnodiging.
21 augustus 2012VZW Touché zoekt halftijds begeleider
VZW Touché is op zoek naar een halftijds belegeider (m/v) voor bepaalde duur. Zie vacature, solliciteren voor 24 augustus.
20 augustus 2012Studiedag Arbeidszorg - Kracht Putten uit Kracht
Arbeidszorgmedewerkers kunnen op donderdag 25 oktober deelnemen aan de studiedag Arbeidzorg - Kracht Putten uit Kracht - Verfrissend omgaan met cliënten binnen arbeidszorginitiatieven. Uitnodiging en inschrijvingsstrook vind je hier.
20 augustus 2012Nieuwsbrief Gent Stad in Werking
Gent, Stad in Werking heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
20 augustus 2012Sociale Situatieschets Oost-Vlaanderen 2011 online
De Sociale Situatieschets van Oost-Vlaanderen 2011 is nu ook online te raadplegen, u vindt er alles over in de nieuwsbrief van de Provincie Oost-Vlaanderen.
20 augustus 2012Jaarboek Integratie en Inburgering 2011
Het Jaarboek Integratie en Inburgering 2011 is verschenen.  Vanaf pag. 57 vind je informatie over de Stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen
20 augustus 2012Nieuwsbrief Rode Kruis Opvangcentrum Deinze
De nieuwsbrief augustus - september van het Rode Kruis Opvangcentrum te Deinze vindt u hier.
16 augustus 2012Werelddag van verzet tegen extreme armoede
Op woensdag 17 oktober 2012 kunt u om 19 u terecht op het St.-Pietersplein in Gent voor de plechtigheid in het kader van de werelddag van verzet tegen extreme armoede. Dit jaar is het thema: Cultuur van en voor iedereen. Meer info in de uitnodiging.
9 augustus 2012WGC Brugse Poort zoekt Maatschappelijk Werker
Het wijkgezondheidscentrum Brugse Poort zoekt een deeltijds (19u/week) Maatschappelijk Werker om hun team te versterken. Solliciteren voor 7 september.
9 augustus 2012Jeugddienst Gent E-Zine
Het nieuwe E-Zine van de Jeugddienst Gent vindt u hier.
7 augustus 2012Gents stottercafe
Op 24 oktober 2012 start een nieuw initiatief: het Gents stottercafe. De organisatoren willen daarmee een ontmoetingsplaats creëren voor stotteraars. Meer info in de flyer en via deroobert@hotmail.com.
1 augustus 2012Regionaal symposium Suïcidepreventie in het Meetjesland
Op 10 oktober wordt in het Meetjesland een symposium georganiseerd omtrent suïcidepreventie. Zie uitnodiging, inschrijving vereist.
12 juli 2012Nieuwsbrief SIVI
Sivi heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
12 juli 2012Nieuwsbrief VZW Jong
VZW Jong heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
12 juli 2012Vacature halftijdse ankerfiguur voor de Katrol
De Katrol Gent werft een halftijdse ankerfiguur (m/v) aan. Zie vacature. Solliciteren t.e.m. 28 augustus.
12 juli 2012Bouw mee aan het Zorgdorp op de jaarbeurs te Gent
ZorgAndersTv bouwt een Zorgdorp op de Accenta jaarbeurs te Gent. De jaarbeurs loop dit jaar van 8 t.e.m. 16 september te Flanders Expo. Ook uw organisatie kan deelnemen! Zie nieuwsflash.
9 juli 2012Justitiehuis stelt voor: Justitie in 4D
Justitiehuis Gent organiseert op 12 oktober Justitie in 4D - rondetafelgesprekken. Inschrijven kan t.e.m. 14 september. Zie uitnodiging.
6 juli 2012CAW Artevelde zoekt hulpverlener Vluchthuis
CAW Artevelde zoekt voltijds hulpverlener voor het Vluchthuis in startbaancontract. Zie vacature. Solliciteren voor 20 augustus.
5 juli 2012´t Kinderkasteeltje Triple P trainingssessies
Op 27 september gaat vanuit ´t Kinderkasteeltje een nieuwe groep van start rond Triple P - niveau 4: trainingsessies om ouders te ondersteunen in hun opvoedingsvaardigheden. Zie website.
5 juli 2012Hogent Werkvelddag Sociaal Werk
Op 13 september organiseert de faculteit Mens en Welzijn van de Hogeschool Gent een Werkvelddag Sociaal Werk: Hoe stomen we de opleiding Sociaal Werk klaar voor de toekomst? Inschrijving is vereist. Zie uitnodiging.
2 juli 2012Toegankelijke verkiezingen
Stad Gent organiseert tussen 19 en 28 september, samen met de vormingsorganisatie Vormingplus, 8 laagdrempelige vormingsmomenten over de verkiezingen voor mensen die een eenvoudige uitleg willen krijgen of nog geen kennis hebben van hoe verkiezingen werken. Zie flyer.
28 juni 2012Trefdag Midden- en Oost-Europese migranten
Op 2 oktober 2012 organiseert de Integratiedienst een trefdag over Intra-Europese migranten en hun levensbeschouwingen.  Zie uitnodiging.
28 juni 2012Nieuwsbrief Centrum Basiseducatie
Leerpunt, Centrum Basiseducatie heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
27 juni 2012Odice nieuwsbrief juni
Het Oost-Vlaams Diversiteitscentrum ODiCe heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
25 juni 2012Gentse Campagne: Met zijn/haar zatte botten
Stad Gent lanceerde de nieuwe campagne Met zijn/haar zatte botten, tegen overmatig alcoholgebruik. Er is gratis affichemateriaal te bekomen. Meer info via 09 235 37 80 of rose-anne.strubbe@gent.be.
21 juni 2012OC Sint-Jozef zoekt
Een zorgbegeleider maatschappelijk werk voor team Archipel (38/38) en team Kompas (19/38). Zie vacature. Solliciteren voor 26 juni, en
Administratief Mederwerk(st)er (38/38). Zie vacature. Solliciteren voor 30 juni.
21 juni 2012Wijzigingen de bereikbaarheid CAW-onthaal Gent
De bereikbaarheid van het CAW onthaal in Gent is gewijzigd.  Zie mail.
21 juni 2012Symposium Samen Sterk
SEN organiseert op 23 november het symposium Samen sterk naar een gedeelde zorg voor kinderen met specifieke noden.  Zie website.
21 juni 2012Cera prijs jeugdwelzijnswerk
Cera en Uit De Marge reiken elk jaar de Cera-prijs voor het Vlaamse Jeugdwelzijnswerk uit, als erkenning voor werkingen die zich bijzonder verdienstelijk maken met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.  Zie oproep. Indien tegen 12 september.
21 juni 2012Nieuwsbrief Popovggz
Popovggz heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
18 juni 2012HINT-tip
De nieuwe HINT-tip voor juli en augustus vind je hier.
15 juni 2012In sad cages
De laatstejaarsstudenten psychiatrisch verpleegkunde van de HoGent organiseren van 22 tot 24 juni een evenement over depressie: In Sad Cages.
12 juni 2012Zorghuis Gent zoekt coördinator
Zorghuis Gent vzw is op zoek naar een gemotiveerde coödinator. Zie vacature.
12 juni 2012Sfeerbeeld Themawandeling Justitie
WRG organiseerde op 1 juni een themawandeling justitie.  Een sfeerbeeld vind je hier.
12 juni 2012Sfeerbeeld voorstelling Sociale Kaart van Gent 2012
Een sfeerbeeld van de voorstelling van de Sociale Kaart van Gent 2012 vind je hier, met dank aan Leard die de foto’s nam.
11 juni 2012Odice vorming Begeleiding van Allochtone Jongeren
Op 4 oktober start Odice de vorming Begeleiding van Allochtone Jongeren Binnen en Buiten de Gezinscontext. Deze vorming bestaat uit 5 sessies. Zie uitnodiging.
8 juni 2012Nieuwsbrief Sivi
Sivi heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
8 juni 2012Gent gezonde stad
Ben je op zoek naar de dichtstbijzijnde zorgverstrekker?  Je vindt die op www.gentgezondestad.be.
8 juni 2012Familiehulp zoekt
Familiehulp zoekt een continuïteitsverantwoordelijke voor de zorgregio Gent.  Zie vacature.  Solliciteren voor 15 juni.
8 juni 2012Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen zoekt
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen zoekt een administratief medewerker.  Zie vacature.  Solliciteren voor 20 juni.
7 juni 2012Odice vorming Omgaan met straatcultuurgedrag
Op 11 oktober organiseert Odice de vorming Omgaan met straatcultuurgedrag. Zie uitnodiging.
7 juni 2012SERR gaat voor zorg
SERR organiseert op 19 juni het zorgevent SERR gaat voor zorg.  Zie uitnodiging en inschrijvingsformulier.
7 juni 2012FDGG zoekt een stafmedewerker
De Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg vzw (FDGG) zoekt een voltijds stafmedewerker. Zie vacature. Solliciteren tot en met 29 juni.
7 juni 2012E-zine Jeugddienst Gent
De Jeugddienst van de Stad Gent heeft een nieuw E-zine uitgebracht.
5 juni 2012CAW Artevelde zoekt medewerker
CAW Artevelde is op zoek naar een halftijds medewerker voor het Vluchthuis. Zie vacature. Solliciteren voor 18 juni.
5 juni 2012Nieuwsbrief Handicum
Handicum heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
4 juni 2012Van Nul tot Groep
Ter afsluiting van het project Springplank naar Leren stelt Samenlevingsopbouw Gent het magazine Van Nul tot Groep voor op 19 juni.  Zie uitnodiging en inschrijvingsformulier.
29 mei 2012Sociale economie op de UCO site
De voormalige UCO site wordt vernieuwd tot bedrijventerrein voor sociale economie, wijkpark en allerlei buurtfuncties. Kom naar de opendeur namiddag op 9 juni. Zie uitnodiging.
25 mei 2012Ronde tafel signalen
De LSB werkgroep Signalen nodigt U uit op de rondetafel signalen op 31 mei. Zie mail.
25 mei 2012Kringloopwinkel Brugse Poort zoekt stafmedwerker
Kringloopwinkel Brugse Poort zoekt een stafmedwerker ondersteunende diensten. Zie vacature. Solliciteren voor 4 juni.
25 mei 2012Nieuwsbrief vzw JONG
VZW Jong heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
25 mei 2012OC Sint-Jozef zoekt zorgbegeleider
OC Sint-Jozef zoekt een halftijds zorgbegeleider orthopedagoog voor het team Archipel-Laurier. Zie vacature. Solliciteren voor 30 mei.
25 mei 2012Nieuwsbrief SIVI
SIVI heeft een nieuwsbrief uitgebracht
25 mei 2012Preventiebeleid bijzondere doelgroepen rond HIV
De provincieraad keurde een nieuw subsidiereglement goed met betrekking tot het ondersteunen van preventieve acties inzake HIV naar bijzondere doelgroepen.  Zie reglement.
25 mei 2012Bruggen bouwen tussen Wonen, Zorg en Welzijn
Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen blikt op 12 juni terug op zes jaar impulsbeleid op de grens tussen wonen, zorg en welzijn.  Zie uitnodiging en website.
23 mei 2012Nieuwsbrief Popovggz
Popovggz heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
23 mei 2012Dagactiviteitencentrum Zonnehoeve opent winkel
Zonnehoeve - Living+ opent op 26 mei een winkel in Gavere van het dagactiviteitencentrum.  Zie agenda Zonnehoeve en website.
23 mei 2012Projectoproep federaal impulsfonds migrantenbeleid
De projectoproep voor het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid (FIM) 2012 is gelanceerd via een publicatie in het Belgisch Staatsblad op 21 mei 2012. Projectaanvraag indienen kan tot en met 29 juni 2012. Zie website.
23 mei 2012Presentaties sociale situatieschets staan on-line
De presentaties die het Steunpunt Sociale Planning gebruikte bij de voorstelling van de sociale situatieschets (zowel provinciaal als regionaal) staan on-line.  Zie website.
22 mei 2012Oostvlaamse campagne tijdens de Week van de Opvoeding 2012
Elk jaar worden ouders en opvoedingsfiguren in de bloemen gezet tijdens de Week van de Opvoeding. Ook in 2012 gaat de Week van de Opvoeding door van 16 tot en met 23 mei. Dit keer met als thema opvoeden is voor iedereen anders. Zie mail.
22 mei 2012OC Sint-Jozef zoekt opvoed(st)er
OC Sint-Jozef zoekt opvoed(st)er voor de begeleiding en ondersteuning van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en ASS. Zie vacature. Solliciteren voor 25 mei.
22 mei 2012GTB bestaat 15 jaar
GTB (Gespecialiseerde dienst voor Trajectbepaling en –Begeleiding) bestaat 15 jaar en viert dit op 8 en 9 juni met een theatervoorstelling van Brasserie. Zie website.
22 mei 2012Integratiedienst op nieuwe wegen
De Integratiedienst Gent heeft per 1 maart 2012 zijn werking bijgesteld. Bovendien wordt die werking binnenkort verder uitgebreid met het project Buurtstewards.  Zie mail.
22 mei 2012Projectoproep lokale kinderarmoede
De Vlaamse overheid dit jaar opnieuw een oproep voor lokale projecten in de bestrijding van kinderarmoede.  Zie website. Projecten kunnen ingediend worden tot uiterlijk 15 juni 2012.
22 mei 2012Projectoproep Dementievriendelijke gemeente
De Koning Boudewijnstichting heeft een oproep voor dementievriendelijke gemeente.  Zie website. Projecten indien voor 15 juni.
22 mei 2012Nieuwsbrief Gent Stad in Werking
Gent, Stad in Werking, heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
22 mei 2012Studiedag Verslaving en verstandelijke beperking
Op 23 oktober 2012 organiseert Handicum een Studiedag Verslaving en verstandelijke beperking. Zie website.
21 mei 2012CGG Eclips zoekt directiesecretaris (-esse)
CGG Eclips zoekt directiesecretaris (-esse) voor de werking kinderen- en jongerenzorg.  Zie vacature.  Solliciteren voor 1 juni.
21 mei 2012Dr. Guislain Colloquium
Op 5 juni vindt het Dr. Guislain Colloquium Zorgzame zorg voor de psychotische patiënt plaats. Zie uitnodiging.
16 mei 2012HINT-tip
HINT heeft een nieuwe tip uitgebracht.
16 mei 2012De LSB werkgroep nodigt u uit op de ronde tafel signalen
De Lokaal Sociaal Beleid werkgroep Signalen organiseert op 31 mei een ronde tafel signalen. Zie uitnodiging.
14 mei 2012Nieuwsbrief Integrale Jeugdhulp
Integrale Jeugdhulp heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
14 mei 2012Ik ben verontrust. En jij?
Integrale Jeugdhulp Oost-Vlaanderen organiseert in het najaar een intersectorale expertiseuitwisseling rond handelen in verontrustende situaties (gespreid over 4 dagen).   Zie uitnodiging.
14 mei 2012Samen of liever apart?
Op 21 juni organiseert de Provincie Oost-Vlaanderen Samen of liever apart?, een studienamiddag over inclusie van onder andere mensen in armoede, etnisch-culturele minderheden en personen met een handicap.  Zie website.
9 mei 2012OC Sint-Jozef zoekt halftijds Ambulant Begeleider
OC Sint-Jozef zoekt halftijds Ambulant Begeleider voor het ondersteunen van kinderen/jongeren met een verstandelijke beperking en/of gedrags- en emotionele stoornissen. Zie vacature. Solliciteren voor 22 mei.
9 mei 2012WRG organiseert een signalenlunchtafel omtrent wonen
Welzijnsoverleg Regio Gent organiseert op 22 juni een signalenlunchtafel omtrent het thema wonen. U kan mee debatteren aan de hand van de laatste signalenbundel. Zie website.
9 mei 2012WRG organiseert een themawandeling wonen
Welzijnsoverleg Regio Gent organiseert op 22 juni een themawandeling wonen gericht naar welzijnswerkers. We bezoeken sociale woningen, kraakpanden, nachtopvang, maken kennis met de woonwinkel van de wijk Rabot en horen verhalen van de straat. Zie website.
9 mei 2012WRG organiseert een themawandeling justitie
Welzijnsoverleg Regio Gent organiseert op 1 juni een themawandeling justitie gericht naar welzijnswerkers. Ontdek het nieuw gerechtsgebouw, leer meer over de diensten van het justitieel welzijnswerk en luister naar het verhaal van Similes van geïnterneerden.  Zie website.
7 mei 2012Stad Gent zoekt vier brugfiguren
De Pedagogische Begeleidingsdienst van Stad Gent zoekt vier brugfiguren voor het project Intra-Europese Migratie.  Zie vacature.  Inschrijven voor 14 mei.
7 mei 2012Nieuwsbrief Jeugddienst Gent
De Jeugddienst Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht
7 mei 2012Publieke infomomenten project co-housing
AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent zoekt 4 à 6 gezinnen of alleenstaanden om samen een site in het centrum nieuw leven in te blazen !   Infosessie op 26 mei.  Zie website.
25 april 2012Papieren verhalen
Intercultureel Netwerk Gent stelt op 4 mei 2012 de publicatie ‘Papieren verhalen: 12 verhalen van mensen zonder papieren voor’. Zie uitnodiging.
25 april 2012Rokers verdienen een beloning
31 mei is uitgeroepen tot een 24 uur niet roken- dag. Meer info over de campagne staat vermeld op de website van Logo Gezond+ .
25 april 2012De mazen van het net
Naar aanleiding van het laatste werkingsjaar van het project Samsara wordt op 24 mei een studienamiddag georganiseerd met (voornamelijk) Gentse initiatieven aan het woord, ter inspiratie voor iedereen die met jongeren werkt op de thema‘s onderwijs, werk of vrije tijd.  Zie uitnodiging.
25 april 2012CAW Artevelde zoekt hulpverlener
CAW Artevelde zoekt een halftijds hulpverlener voor Home Prins Albert.  Zie vacature.  Solliciteren voor 12 mei.
25 april 2012Nieuwsbrief SIVI
SIVI heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
25 april 2012Suggnomè zoekt administratief medewerker
Suggnomè zoekt een deeltijds administratief medewerker met standplaats te Gent.  Zie vacature.  Solliciteren voor 15 mei
25 april 2012SEL Gent zoekt coördinator
SEL Gent zoekt een coördinator.  Zie vacature. Solliciteren voor 2 mei.
25 april 2012Week van de Opvoeding in de regio
Er vinden in de loop van de maand mei heel wat activiteiten plaats in het kader van de week van de opvoeding in de regio:
»  Deinze, De Pinte, Nazareth, Nevele: zie affiche
»  Destelbergen, Lochristi, Merelbeke, Moerbeke, Oosterzele, Wachtebeke, Zelzate: zie affiche
»  Gent: zie affiche.
24 april 2012Nieuwsbrief Inloopteam Kind en Preventie
Het Inloopteam Kind en Preventie Gent heeft een eerste nieuwsbrief uitgebracht.
23 april 2012Opvoedingsfeest Gent
Op 19 mei vindt het Opvoedingsfeest in Gent plaats.  Zie affiche.
23 april 2012OCMW Gent zoekt stafmedewerker
OCMW Gent zoekt een adjunct van de directie, beleidsvoorbereidend sociale dienstverlening.  Zie vacature.  Solliciteren voor 2 mei
21 april 2012Sfeerbeeld sociale trefdag
Een sfeerbeeld van de sociale trefdag van 23 maart.
21 april 2012Kinderrechten uit de kinderschoenen
VCOK en Hogeschool geven op 24 en 25 mei de lezing: Kinderrechten uit de kinderschoenen.  Zie website.
21 april 2012Kinderen over wat gezinstransities voor hen bekenen
VCOK en Hogeschool Gent organiseren op 26 en 27 april de lezing: Van wat doet scheiden met kinderen naar wat doen kinderen met scheiding: kinderen aan het woord over wat gezinstransities voor hen betekenen. Zie website.
21 april 2012De Triangel zoekt een zorgcoördinator
De Triangel zoekt een zorgcoördinator. Zie vacature. In diensttreding vanaf 30 mei.
20 april 2012Het Mobiel Dienstencentrum komt naar u toe
Inwoners van Gent kunnen op 13 plaatsen zonder dienstencentrum in de omgeving terecht in een ingerichte vrachtwagen voor de dienstverlening van de Dienst Burgerzaken, Gentinfo en de Stedelijke Bibliotheek. Ideaal voor wie niet zo goed te been is. Zie website.
19 april 2012Energie of energy?
PRIMA organiseert op 11 mei de informatiesessie: Energie of energy? Enkele deskundigen aan het woord over energydrinks. Inschrijven is verplicht en kan tot 7 mei via preventie@oost-vlaanderen.be
18 april 2012Sociaal Innovatie LAB
Op 10 mei gaat het Sociaal Innovatie LAB van start met een kick-off in Gent. In een reeks van 12 mini-labs wordt gezocht naar creatieve en innovatieve oplossingen om armoede op een digitale manier te bestrijden. Schrijf je nu in voor de mini-labs.
18 april 201224 uur niet roken-dag
Op 31 mei gaat opnieuw een 24 uur niet roken-dag door. Vind hier meer informatie over de campagne, deelname- en bestelformulier voor materialen en een suggestielijst voor acties.
18 april 2012OCMW Gent werft aan: Adjunct van de directie
OCMW Gent heeft een vacature voor Adjunct van de directie - Beleidsvoorbereidend - Sociale Dienstverlening. Solliciteren ten laatste op 2 mei.
17 april 2012Nieuwsbrief Popovggz
Popovggz heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
17 april 2012Sociaal Innovatie Lab
Op 10 mei gaat het Sociaal Innovatie LAB van start met een kick-off in Gent, een zoektocht naar creatieve en innovatieve oplossingen om armoede op een digitale manier te bestrijden. Zie website.
16 april 2012(Vier) Het vrijwilligerswerk met De Zuidpoort
De Zuidpoort ontwikkelde een eigen visie over vrijwilligers in een maatschappelijke kwetsbare positie. Deze visie wordt voorgesteld op donderdag 31 mei.    Zie uitnodiging.
16 april 2012OC Sint-Jozef zoekt thuisbegeleider en ambulante begeleider
OC Sint-Jozef zoekt een thuisbegeleider en een ambulante begeleider. Voor beide vacatures solliciteren voor 22 april.
16 april 2012CAW Artevelde zoekt teambegeleider
Crisisopvangcentrum De Schelp heeft een vacature voor een teambegeleider. Solliciteren voor 1 mei.
16 april 2012HINT-tip
HINT heeft een nieuwe tip uitgebracht, met een overzicht van het aanbod van musea voor blinden en slechtzienden
10 april 2012Nieuwsbrief ODiCe
ODiCE heeft een nieuwsbrief uitgebracht
10 april 2012Nieuwsbrief Jeugddienst Gent
De Gentse Jeugddienst heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
2 april 2012Nieuwsbrief SIVI
SIVI heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
30 maart 2012Projectoproep Managers van de diversiteit 2012
Er is een projectoproep Managers van de diversiteit 2012 gelanceerd. Zie mail en website. De deadline is 4 mei.  De bijlagen uit de mail kan je hier aanvragen.
30 maart 2012Copa Mondial in het Rode Kruis opvangcentrum
Op 5 mei organiseert het Rode Kruisopvangcentrum Deinze een internationaal voetbaltoernooi: Copa Mondial.  Max. 16 ploegen kunnen zich inschrijven (voor 1 mei), via mail: integratie.ocdeinze@rodekruis.be of 09 282 76 58.
30 maart 2012Project Samen inburgeren in Gent gaat van start
Hogeschool Gent, Vormingplus Gent-Eeklo en Intercultureel Netwerk Gent gaan aan de slag te gaan met zogenaamde inburgeringscoaches. Zie bericht.
30 maart 2012Verwerkingsgroep na scheiding
CCV organiseert in april en mei een verwerkingsgroep na scheiding.  Zie mail.
30 maart 2012Gezonde woningen: samen maken we er werk van
Op 29 mei wordt de intervisie woonhygiëne Gezonde nette woningen: samen maken we er werk van georganiseerd. Zie uitnodiging.
30 maart 2012Digitaal.talent@gent Nieuwsbrief
Digitaal.Talent@Gent is het e-inlcusie programma van Stad Gent en OCMW Gent uitgevoerd door Digipolis. Er is een nieuwsbrief verschenen met meer info over de digitale week van 21 tot 27 april, waar allerlei initiatieven genomen worden om de digitale kloof te verkleinen.  Zie ook website.
30 maart 2012OC Sint-Jozef zoekt zorgcoördinator
OC Sint-Jozef zoekt een voltijds zorgcoördinator voor het team Archipel.  Zie vacature.  Solliciteren voor 17 april.
28 maart 2012Administratief bediende gezocht
DVC De Triangel heeft een vacature voor een administratief bediende. Solliciteren voor 5 april.
28 maart 2012P.C. Dr. Guislain zoekt Master in de orthopedagogiek
De afdeling PVT-Kruiskouter van het P.C. Dr. Guislain heeft een vacature voor Master in de orthopedagogiek. Solliciteren voor 5 april.
28 maart 2012Therapeutisch coördinator gezocht
Het P.C. Dr. Guislain heeft een vacature voor Master in de orthopedagogiek, therapeutisch coördinator. Solliciteren voor 10 april.
21 maart 2012Interne reorganisatie Intercultureel Netwerk Gent
Op basis van recente Vlaamse evoluties heeft Intercultureel Netwerk Gent vanaf januari 2012 intern een aantal zaken gereorganiseerd.  Zie mail waar de reorganisatie in toegelicht wordt.
17 maart 2012Memorandum Provinciale Adviesraad Ouderen
De Provinciale Adviesraad Ouderen heeft een memorandum (Voor een krachtig en dynamisch provinciaal ouderenbeleid) gemaakt.
17 maart 2012Nieuwsbrief Popovggz
Popovggz heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
17 maart 2012Stad Gent zoekt buurtsteward Intra-Europese migratie
Stad Gent heeft de selectieprocedure goedgekeurd voor buurtsteward en buurtsteward-coach Intra-Europese migratie.  Zie circulaire. Inschrijven tot 3 april.
15 maart 2012CAW Artevelde zoekt teambegeleider
Het Crisisopvangcentrum de Schelp heeft een vacature voor een voltijdse teambegeleider. Solliciteren voor 27 maart 2012.
14 maart 2012Sociale situatieschets - provinciaal perspectief
Het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen heeft een nieuwe sociale situatieschets klaar. Deze wordt op 16 april voorgesteld vanuit provinciaal perspectief, in het kader van zorgstrategische planning.  Zie uitnodiging.
14 maart 2012Sociale situatieschets - regionaal perspectief
Het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen heeft een nieuwe sociale situatieschets klaar.  Deze wordt, in samenwerking met WRG, op 24 april  voorgesteld aan de hand van concrete regionale cijfervoorbeelden.  Zie uitnodiging.
14 maart 2012HINT-tip
HINT heeft een nieuwe tip uitgebracht, met informatie over de websites www.noknok.be en www.fitinjehoofd.be.
14 maart 2012Provinciale prijs gelijke kansen
Het provinciestuur van Oost-Vlaanderen reikt in juni 2012 wordt opnieuw de Provinciale Prijs Gelijke Kansen uit.  Zie website en reglement.  Kandidaturen worden afgesloten op 20 april.
12 maart 2012De Tandem op de dag van de zorg
Ook De Tandem zal deelnemen aan de dag van de zorg op 18 maart.  Zie uitnodiging.
12 maart 2012Handicum doet mee aan de dag van de zorg
Handicum doet ook mee aan de Dag van de zorg op 18 maart.  Zie uitnodiging.
12 maart 2012Nieuwsbrief Jeugddienst Gent
De Jeugddienst Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
12 maart 2012Nieuwsbrief vzw JONG
Vzw JONG heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
12 maart 2012Update wijkmonitor en nieuwe indicatoren over Gent online
De interactieve website Gent in cijfers bevat nieuwe cijfers over de wijken (wijkmonitor) en over de stad (GentMonitor).  Zie bericht.
12 maart 2012Einde winterregime van de nachtopvang voor daklozen
Op 15 maart 2012 eindigt het winterregime van de nachtopvang voor daklozen. Hierdoor wordt de nachtopvang aan daklozen opnieuw beperkt. Zie mail.
7 maart 2012Dialoogtafels opvoedingsondersteuning en OCMW
Het Vlaams agentschap Jongerenwelzijn organiseert op 27 april een dialoogtafel rond opvoedingsondersteuning in de lokale OCMW. Zie uitnodiging.
5 maart 2012WRG zoekt een stafmedewerker
Onze stafmedwerker, Kris De Vos, verlaat binnenkort Welzijnsoverleg Regio Gent, zodat wij nu op zoek zijn naar een vervanger.  Zie vacature.  Solliciteren voor 31 maart.
5 maart 2012Triple P vanuit CKG ’t Kinderkasteeltje
Op 26 april gaat, vanuit ’t Kinderkasteeltje, een nieuwe groep van start rond Triple P - niveau 4: trainingssessies om ouders te ondersteunen in het versterken van opvoedingsvaardigheden.  Zie website.
5 maart 2012Kennismakingsdagen ’t Kinderkasteeltje
CKG ’t Kinderkasteeltje organiseert eind maart - april 4 kennismakingsdagen, zodat hulpverleners kunnen kennis maken met het hulpverleningsaanbod.  Zie uitnodiging.
5 maart 2012Oproep subsidies originele en innoverende projecten 2012
Vorige week werd de subsidieoproep voor innoverende en experimentele stedelijke projecten gelanceerd. Zie oproep. De projectaanvragen moeten vóór 30 april 2012 worden ingediend.
5 maart 2012Prijzen van Toewijding en van Zorg aan de Familie 2012
De prijzen worden door de Stad Gent toegekend aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor personen die het moeilijker hebben of een handicap hebben.  Zie oproep.
1 maart 2012Bond Moyson op Dag van de Zorg
Bond Moyson neemt op 18 maart deel aan de Dag van de Zorg. Zie uitnodiging.
1 maart 2012SIVI Nieuwsbrief
SIVI heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
1 maart 2012Nieuwsbrief Gent Stad in Werking
Gent, Stad in Werking, heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
29 februari 2012Wie wint zesde ACW Prijs van ’t Kadehuis 2012?
Met de tweejaarlijkse ACW Prijs van ’t Kadehuis beloont ACW Gent-Eeklo een sociaal project in de regio waarin vrijwilligers een grote rol spelen. Zie oproep.  Intekenen tot 31 maart.
29 februari 2012Informatiemoment artikel 107
Op 20 april 2012 organiseert het GGZ - netwerk Gent - Eeklo een volgend informatiemoment rond artikel 107. Zie uitnodiging.
29 februari 2012Dag tegen racisme
In het kader van de dag tegen racisme wordt op 21 maart een megafotosessie georganiseerd op de Korenmarkt in Gent.  Zie website.
28 februari 2012Lichamelijk onverklaarbare klachten: wat nu?
Het volgende Dr. Guislain colloquium vindt plaats op 13 maart rond het thema Lichamelijk onverklaarbare klachten: wat nu? Zie uitnodiging.
28 februari 2012Kouterhof op de Dag van de Zorg
Woonzorgcentrum Kouterhof doet op 18 maart mee aan de dag van de zorg.  Zie nieuwsbrief.
23 februari 2012Ik ben verontrust. En jij?
Integrale Jeugdhulp Oost-Vlaanderen organiseert op  26 april en 29 mei een intersectorale expertiseuitwisseling rond handelen in verontrustende situaties.  Zie uitnodiging.
23 februari 2012Denkdag nieuwe EU-ers
Gent, Stad in Werking organiseert op 16 maart een denkdag rond nieuwe EU-ers.  Zie uitnodiging.
17 februari 2012Situatieschets en handvaten voor een sociaal beleid
Provinciaal Steunpunt Sociale Planning organiseert in de loop van april 6 regionale voorstellingsmomenten van de sociale situatieschets 2011, in samenwerking met de 6 ankerpunten van het Regionaal Welzijnsoverleg.
De voorstelling in de regio Gent vindt plaats op dinsdag 24 april. Zie vooraankondiging.
15 februari 2012Kangoeroebeurs
Op 23 en 24 maart vindt in Merelbeke de Kangoeroebeurs plaats, een informatie- en hulpmiddelenbeurs exclusief gericht naar kinderen en jongeren met een beperking.  Zie website.
15 februari 2012HINT-tip
HINT heeft een nieuwe tip uitgebracht.
15 februari 2012Campagne Zorgjob? Ikgaervoor.be
Deze nieuwsbrief bevat tips om de campagne Zorgjob? Ikgaervoor.be nog meer bekendheid te geven.
13 februari 2012Netwerkcomité GGZ zoekt eerstelijnspsychologische funtie
Netwerkcomité GGZ Gent - Eeklo zoekt in het kader van functie 1 van art 107 een eerstelijnspsychologische functie. Zie vacature. Solliciteren voor 2 maart.
10 februari 2012Denk & Doe – avond Tegen kinderarmoede
Op 29 februari organiseren Welzijnszorg en Vormingplus een Denk & doe-avond Tegen kinderarmoede.  Zie uitnodiging.
10 februari 2012CAW Visserij zoekt teambegeleider
CAW Visserij zoekt een teambegeleider voor de deelwerking Eilandje - Gent. Zie vacature. Solliciteren voor 5 maart.
10 februari 2012Beter wonen voor iedereen?
Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen organiseert op 13 maart de studiedag Beter wonen voor iedereen?, met een focus op energiebesparing.  Zie website.
9 februari 2012Tolk – en Vertaalservice Gent zoekt coördinator
Tolk – en Vertaalservice Gent zoekt een coördinator projecten en integrale kwaliteitszorg. Zie vacature. Solliciteren voor 15 maart.
9 februari 2012E-zine Jeugddienst Gent
De Jeugddienst van de Stad Gent heeft een nieuw E-zine uitgebracht.
9 februari 2012Een waardig levenseinde bij personen met dementie???
De stuurgroep Praatcafé Dementie Gent organiseert op 13 maart de studienamiddag Een waardig levenseinde, ook bij personen met dementie ??? .  Zie uitnodiging.
9 februari 2012Provinciale vrijwilligerstrofee
Blinkt jouw organisatie uit vanwege haar beleid, projecten of initiatieven voor vrijwilligers? Dien dan zeker een dossier in voor 31 maart. Wie weet kaapt jouw organisatie de hoofdprijs weg. Klik door voor meer info over de vrijwilligerstrofee of bel 09 267 75 89.
9 februari 2012Infomoment omtrent NOGGGG
Uitnodiging voor gratis infomoment omtrent ouderen en geestelijke gezondheidszorg op 29 maart 2012. NOGGGG is een samenwerkingsverband tussen partners uit regio Groot-Gent met een aanbod voor ouderen met psychische problemen. Inschrijven kan tot 17 maart.
9 februari 2012Integrale Jeugdhulp op 1 januari 2014
Integrale Jeugdhulp organiseert een infomoment op 20 maart voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen over de stand van zaken van het ontwerpdecreet.  Zie uitnodiging.
8 februari 2012Handleiding samenwerking met zelfhulp
Trefpunt Zelfhulp heeft een aanbod ontwikkeld rond samenwerking tussen professionelen en zelfhulp. Het gaat om een handleiding, een gratis digitaal leerplatform en een vormingsaanbod, gebaseerd op informeren, sensibiliseren en vormen. Zie persnota.
7 februari 2012Nieuwsbrief Centrum Basiseducatie
Centrum Basiseducatie heeft een nieuwsbrief uitgebracht, met informatie over hun naderende verhuis.
7 februari 2012Oproep provinciale projecten wonen-welzijn
Het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen doet een projectoproep voor projecten wonen-welzijn. Zie oproep. In te dienen voor 1 april.
6 februari 2012Sociaalartistiek festival ENTER
Van vrijdag 16 maart tot en met zaterdag 24 maart vindt het sociaalartistiek festival ENTER plaats, waarbij cultuurparticipatie een belangrijke plaats inneemt. Zie nieuwsbrief en website.
3 februari 2012Dag van de Startende Gezondheidsprofessional
Op 10 maart vindt in Gent de Dag van de Startende Gezondheidsprofessional plaats.  Zie programma.
2 februari 2012Nieuwsbrief ODICe
ODICe heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
2 februari 2012RUNG zoekt vrijwilligers
Rung biedt opvang en begeleiding aan 12-18-jarigen die weggelopen zijn of die overwegen weg te lopen. Deze werking is op zoek naar vrijwilligers voor avondbesteding en nachtopvang. Zie brief.
2 februari 2012OCMW Overleg op 6 maart
Op 6 maart vindt het regionaal OCMW overleg plaats, met een focus op sociale huisvesting.  Zie uitnodiging.
2 februari 2012Nieuwsbrief Popovggz
Popovggz heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
2 februari 2012Nieuwsbrief Sivi
Sivi heeft een nieuwsbrief uitgebracht
2 februari 2012Regionaal overleg ouderenadviesraden
Op 14 februari vindt het volgende regionaal overleg van de ouderenadviesraden plaats.  Zie agenda.
2 februari 2012Extra Nieuwsflash Integrale Jeugdhulp
Lees hier de extra nieuwsflash van Integrale Jeugdhulp.
27 januari 2012Beleidsplan etnisch-culturele diversiteit 2012-2014
Het Gents beleidsplan etnisch-culturele diversiteit 2012-2014 staat on-line.
26 januari 2012Toekomsten. Trefdag voor het lokale bestuur
De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten organiseert op 29 maart in Gent een trefdag voor lokale besturen.  Zie website.
25 januari 2012HINT-tip over zelfhulp
HINT heeft een tip uitgebracht over zelfhulpgroepen.
25 januari 2012Nieuwsbrief Handicum
Handicum heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
25 januari 2012SEN-SEO - Symposium
Steunpunt Expertise Netwerken organiseert op 22 maart SEN-SEO, een symosium over de emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking.  Zie website.
25 januari 2012Vormingsdag Hulpverlening bij Niet Aangeboren Hersenletsel
Vormingscentrum Guislain organiseert op 3 februari een vormingsdag hulpverlening bij niet aangeboren hersenletsel (NAH). Zie folder en inschrijvingsformulier.
24 januari 2012SEL organiseert intervisie geestelijke gezondheidszorg
Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) organiseert begeleide intersectorale intervisie geestelijke gezondheid in Nieuw Gent, Brugse Poort, Macharius-Heirnis, Destelbergen en Melle.  Zie uitnodiging. Op 15 februari waren nog een aantal plaatsen vrij.
23 januari 2012Projectoproep Kiwanis Ghent International
Kiwanis Ghent International bestaat 40 jaar en wilt een bijzondere en extra inspanning doen in de sociale werking. Zie mail en oproep. Voorstellen worden tegen ten laatste 1 maart verwacht.
23 januari 2012Sociaal Infopunt Gent
Het OCMW Gent en de Stad Gent hebben midden januari 2012 drie Sociale Infopunten geopend waar de Gentenaar terecht kan met zijn sociale vragen. Zie mededeling Stad en website OCMW Gent
20 januari 2012Vacature coördinator Brugfiguren Intra-Europese migranten
Lees hier het functieprofiel. Kandidaten, registreer u eerst online in het sollicitantenbestand van de Stad Gent. Hier vindt u de uitnodiging voor de verkorte selectieprocedure. Registreren én kandideren voor 26 januari.
18 januari 2012Vooraankondiging Sociale trefdagen Antwerpen en Gent
Lees zeker de vooraankondiging van de sociale trefdagen van Antwerpen en Gent, die op 22 en 23 maart georganiseerd worden.
18 januari 2012Boterhammen in Brieljant: Meldpunt discriminatie
De volgende Boterhammen in Brieljant gaat door op dinsdag 14 februari. Kijk op de flyer voor meer info.
18 januari 2012Boterhammen in Brieljant 2012
Welzijn ontmoet welzijn tussen de soep en de sandwich iedere derde dinsdag van de maand. Meer info? Kijk op de flyer.
18 januari 2012Vorming-Plus zoekt coördinator
De regionale volkshogeschool Vorming-Plus Gent-Eeklo zoekt een coördinator.  Zie vacature.  Solliciteren voor 1 februari.
17 januari 2012CAW Artevelde zoekt huisverantwoordelijke
CAW Artevelde zoekt een huisverantwoordelijke. Zie vacature. Solliciteren voor 23 januari.
17 januari 2012CAW Visserij zoekt teambegeleider
CAW Visserij zoekt een teambegeleider.  Zie vacature.  Solliciteren voor 30 januari.
17 januari 2012Nieuwsbrief Plazzo
Er is een nieuwsbrief van Plazzo verschenen.
13 januari 2012Meer mensen hebben recht op incontinentiepremie Stad Gent
Stad Gent besliste om de doelgroep die recht heeft op een incontinentiepremie uit te breiden.  Zie website.  Ook de groep van mensen met een beperkt inkomen die recht hebben op gratis huisvuilzakken werd uitgebreid.  Zie website.
13 januari 2012CAW Artevelde zoekt een vormingsbegeleider
CAW Artevelde heeft een vacature voor een deeltijds vormingsbegeleider in het kader van alternatieve gerechtelijke maatregelen. Solliciteren voor 20 januari.
12 januari 2012CAW Artevelde zoekt teambegeleider voor Crisisopvangcentrum
CAW Artevelde heeft een vacature voor een voltijds teambegeleider voor het Crisisopvangcentrum de Schelp. Sollliciteren voor 30 januari.
12 januari 2012CAW Artevelde zoekt medewerker voor nachtopvang
CAW Artevelde heeft een vacature voor een halftijds medewerker voor de nachtopvang. Solliciteren voor 18 januari.
10 januari 2012Campagne: een zorgjob, ik ga ervoor
De Vlaamse overheid lanceert de campagne een zorgjob: ik ga ervoor. hier vindt u extra materiaal zoals affiches en advertenties voor eigen media.
10 januari 2012Oost-Vlaamse CAW’s zoeken beleidsmedewerker
De 6 Oost-Vlaamse CAW’s zoeken een beleidsmedewerker.  Zie vacature.  Solliciteren voor 25 januari.
9 januari 2012De consultatie-uren voor het voorjaar 2012 van de VRGT Gent
De Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculose-Bestrijding heeft een belangrijke functie naar de gezondheid van specifieke doelgroepen. De consultatie-uren voor longfoto’s en Mantouxtesten vind je hier.
5 januari 2012Update Sociale Kaart van Gent
Wil je mee zijn met de recente ontwikkelingen op het terrein? De update van de Sociale Kaart van Gent van oktober tot december 2011 is beschikbaar.
5 januari 2012Stad Gent erkent verenigingen ...
De Stad Gent erkent verenigingen die zich inzetten voor mensen met een handicap, chronische ziekte, aandoening of met psychische of sociale problemen. Meer info over aanvraag erkenning, project- en werkingssubsidie 2012 vind je hier of op de website.
5 januari 2012Vormingskalender rechtspositie
Het team rechtspositie van ODiCe biedt in het voorjaar een waaier vormingen aan.  Zie overzicht.  Inschrijvenkan via de website.
5 januari 2012Nieuwsbrief Popovggz
Popovggz heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
5 januari 2012Nieuwsbrief Sivi
SIVI heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
5 januari 2012CAW Visserij zoekt project medewerker
CAW Visserij zoekt een projectmedewerker preventie schuldhulpverlening regio Gent-Eeklo.  Zie vacature.  Solliciteren voor 15 januari.


Archief: berichten