Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welzijnsoverleg Regio Gent vzw wil met deze website de professionele en semi-professionele hulpverleners uit de Gentse regio op de hoogte houden van de eigen activiteiten en de verschillende activiteiten en evoluties in de regionale welzijnssector.

| Meer
15 december 2009Hint-tip
Hint heeft nieuwe tips, onder meer over gratis verlenging van het rijbewijs voor chronisch zieken
15 december 2009Samenlevingsopbouw Gent is verhuisd
De centrale diensten van Samenlevingsopbouw Gent zijn verhuisd naar Blaisantvest 70 , 9000 Gent, tel. 09.223.95.15, fax 09.239.96.72
15 december 2009Gentse Digitale Week
Op 18 december vindt de startvergadering plaats ter voorbereiding van de Gentse Digitale Week 2010.  Zie nieuwsbrief.
15 december 2009Nieuwsbrief Centrum Basiseducatie
Centrum basiseducatie heeft een nieuwsbrief uitgebracht met informatie over nieuwe cursussen in het voorjaar
13 december 2009Regeling nachtopvang van 15 december tot 15 maart
De nachtopvang voor daklozen in Gent wordt vanaf 15 december 2009 anders aangepakt dan vorige jaren. Een overzicht van de 6 wijzigingen vind je hier. Een overzicht van het aanmeldsysteem vind je hier.
13 december 2009Nachtopvang Gent breidt uit
De nachtopvang voor daklozen in Gent breidt vanaf dinsdag 15 december 2009 tot 15 maart 2010 uit met 50 bedden. Het Rode Kruis zorgt tijdelijk ook voor extra winteropvang in de Port Arthurlaanlaan. Zie persnota
13 december 2009Voettocht Rode Kruis voor Music for life
Het Rode Kruis organiseert op 20 december een voettocht van Drongen naar het Glazen Huis ten voordele van Music for life.  Zie website.
13 december 2009Nieuwsbrief Popovggz
Popovggz heeft een nieuwsbrief uitgebracht.  Het is de laatste nieuwsbrief in de huidige vorm.
11 december 2009Jeugdnieuwsbrief
De provincie Oost-Vlaanderen heeft een jeugdnieuwsbrief uitgebracht.
7 december 2009Intercultureel Netwerk Gent is verhuisd
Intercultureel Netwerk Gent is verhuisd naar Koopvaardijlaan 3, 9000 Gent. 
7 december 2009De Kruk organiseert voedselinzameling
De Kruk organiseert op 12 december een voedselinzameling. De Kruk is sinds 2004 het ankerpunt van de voedselbank in Nazareth. Momenteel worden er maandelijks voedselpakketten gemaakt voor een 50-tal gezinnen.
3 december 2009Overleg Leie en Ommeland
Op 19 januari 2010 vindt het overleg Leie en Ommeland plaats voor OCMW Maatschappelijk Werkers.  Thema is de deontologische code.  Zie uitnodiging.
2 december 2009Nieuwsbrief Jeugddienst
Jeugddienst Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht
23 november 2009Provinciaal Ouderenbeleidsplan
Het Provinciaal Ouderenbeleidsplan werd op 8 juli 2009 goedgekeurd en is verkrijgbaar, zowel in de volledige versie of als samenvatting
23 november 2009Verjaardag slachtofferchat
Op 10 december 2009 viert slachtofferchat zijn 5-jarige bestaan. U vindt hier de uitnodiging.
23 november 2009Woonfiches geactualiseerd
De gemeentelijke woonfiches zijn geactualiseerd. U vindt hier een overzicht.
19 november 2009Regionaal netwerk arbeidszorg op 26 november
De volgende vergadering van het regionaal netwerk arbeidszorg vindt plaats 26 november in De Heide. Zie uitnodiging en verslag vorige vergadering
18 november 2009Nieuwsbrief provinciale jeugddienst
Er is een nieuwsbrief van de provinciale jeugddienst verschenen.
15 november 2009Nieuwsbrief Plazzo
Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo) heeft een nieuwsbrief uitgebracht
15 november 2009Hint-tip
Hint heeft nieuwe tips uitgebracht.
15 november 2009CAW Artevelde zoekt
CAW Artevelde zoekt een voltijds teambegeleider en een deeltijdse medewerker voor de nachtopvang.  Solliciteren voor 30 november.
10 november 2009Programma seniorenweek 2009 in Gent
Het programma van de seniorenweek in Gent vind je hier.
10 november 2009Management van verbondenheid
De Heide organiseert op 4 december de studiedag "Management van verbondenheid". Zie folder.
9 november 2009Vernieuwde website www.desocialekaart.be
www.desocialekaart.be, een initiatief van de 5 Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, is totaal vernieuwd. Nu met meer zoekmogelijkheden of de mogelijkheid om het gevonden resultaat nog verder te verfijnen.
5 november 2009Nieuwsbrief Jeugddienst Gent
Jeugddienst Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht
5 november 2009Onthaal CAW Visserij voor cliënten zonder afspraak
Vanaf 9 november 2009 zal het onthaal van CAW Visserij, voor cliënten die een eerste gesprek wensen zonder afspraak, enkel bereikbaar zijn in de voormiddag tussen 9 en 12 u.  Zie mail.
5 november 2009Oproep Steunpunt Gelijke Onderwijskansen
Het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen houdt op 31 december 2009 op te bestaan en doet daarom een oproep.
3 november 2009Studienamiddag Binnen zonder onderscheid
Op donderdag 10 december 2009 organiseren Integratiedienst en Dienst Gelijke Kansen samen de studienamiddag ‘Binnen zonder onderscheid?  Zie folder.
3 november 2009Nieuwsbrief Integrale Jeugdhulp
Er is een nieuwsbrief Integrale Jeugdhulp verschenen
3 november 2009Schrijf je in als vereniging voor de Win-win beurs
Op 1 december vindt de eerste Gentse Win-win Beurs plaats. Zie nieuwsbrief. Je kan je nog altijd inschrijven om deel te nemen als vereniging. 
3 november 2009Inburgeringsfeest Café Dansant Mondial'
Op zondag 15 november vindt in de Vooruit het inburgeringsfeest 'Café Dansant Mondial' plaats.  Zie website.
23 oktober 2009Kwalitatieve omgevingsanalyse
Het Steunpunt Sociale Planning van de provincie Oost-Vlaanderen heeft haar aanbod uitgebreid met een nieuw instrument: de kwalitatieve omgevingsanalyse.
23 oktober 2009Preventie koolstofmonoxide
In België vallen nog elk jaar tientallen dodelijke slachtoffers door CO- of koolstofmonoxide vergiftiging. Daarom houden LOGO en Gezondheidsdienst een nieuwe preventie campagne.  Meer informatie.
22 oktober 2009Nieuwsbrief PopovGGZ
PopovGGZ heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
21 oktober 2009De Triangel zoekt hoofdopvoed(st)er
De Triangel zoekt hoofdopvoed(st)er. Zie vacature.
21 oktober 2009Ik weet het wel, waarom doe ik het niet?
Vormingscentrum Guislain organiseert op 27 oktober de studienamiddag "Ik weet het wel, waarom doe ik het niet?", technieken voor gedragsverandering in de gezondheidszorg. Zie folder.
21 oktober 2009Tegenoverdracht: Hulpmiddel of Obstakel?
Departement Sociaal Agogisch Werk van Hogeschool Gent organiseert op 2 december de studievoormiddag "Tegenoverdracht: Hulpmiddel of Obstakel?".  Zie website.
19 oktober 2009Hint-tip
Hint heeft nieuwe tips uitgebracht, met informatie over Kennismakingsbeurs Niet Aangeboren Hersenletsel en een beurs over hulpmiddelen en aangepast materiaal voor kinderen met een handicap
19 oktober 2009Nieuwsbrieven
Er zijn nieuwsbrieven verschenen van Gent Stad in Werking en de Provinciale Jeugddienst.
12 oktober 2009Infosessie over Gentse acties om mantelzorg te ondersteunen
Iedereen die zichzelf een rol ziet spelen bij de voorstelacties om mantelzorg in Gent te ondersteunen wordt uitgenodigd op een infosessie op 29 oktober.
9 oktober 2009Samenwerken aan de Gentse kinderopvang
Op 4 november vindt de studiedag Samenwerken aan de Gentse kinderopvang plaats. Inschrijven voor 15 oktober.
7 oktober 2009Extra nieuwsbrief Lokaal Sociaal Beleid Gent
Er is een extra nieuwsbrief van de Cel Lokaal Sociaal Beleid Gent verschenen
6 oktober 2009Aan iedereen is wel nen hoek af
In het kader van de werelddag geestelijke gezondheid wordt op 10 oktober "Aan iedereen is wel nen hoek af" georganiseerd.  Zie affiche en programma.
6 oktober 2009Crisis: valkuil of opportuniteit voor diversiteitsbeleid
Resoc Gent en rondom Gent organiseert op 22 oktober het debat "Crisis: valkuil of opportuniteit voor diversiteitsbeleid".  Zie uitnodiging.  Inschrijven per mail secretariaat@gentrondomgent.be
6 oktober 2009Nieuwsbrieven Jeugddienst Gent en Roppov
Jeugddienst Gent en Roppov hebben nieuwsbrieven uitgebracht
2 oktober 2009Met meer cijfers bouwen aan een beleid tegen armoede
Op 14 oktober wordt het indicatorenrapport 'Met meer cijfers bouwen aan een beleid tegen armoede'  van de Cel Armoedebestrijding Gent voorgesteld.  Zie uitnodiging.
2 oktober 2009Win-win beurs
Op 1 december wordt de eerste Gentse win-win beurs gehouden.  Zie aankondiging en website.
2 oktober 2009Voorstelling website Gents Activeringsplatform (GAP)
Op 16 oktober wordt de website van het Gents Activeringsplatform (GAP) voorgesteld.  Zie programma.
2 oktober 2009Infosessie decreet rechtspositie minderjarigen
Op 16 december wordt een infosessie gegeven over het decreet rechtspositie voor minderjarigen.  Zie uitnodiging.
2 oktober 2009De Triangel zoekt
Coördinator nachtopvoeders actieve waak.  Zie vacature
2 oktober 2009Vooraankondiging kennismakingsbeurs NAH
Op 4 februari 2010 wordt een kennismakingsbeurs rond personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in Oost-Vlaanderen georganiseerd.  Zie vooraankondiging.
25 september 2009Nieuwsbrief lokaal sociaal beleid Gent
De Cel Lokaal sociaal beleid in Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht
25 september 2009Nieuwsbrief Popovggz
Popovggz heeft een nieuwsbrief uitgebracht
22 september 2009Pubers anno 2009
Drugpunt organiseert op 8 oktober een studiedag voor leerkrachten, leerlingenbegeleiders en CLB-medewerkers met praktische informatie , op maat van secundaire scholen, rond de drugproblematiek en aanverwante thema's. Zie website
22 september 2009Welzijnsoverleg Regio Gent zoekt halftijds stafmedewerker
Voor onmiddellijke indiensttreding met vervangingscontract.  Zie vacature.  Solliciteren voor 5 oktober
17 september 2009Vernieuwde website Orthopedagogisch Centrum Sint-Jozef
Het Orthopedagogisch Centrum Sint-Jozef heeft haar website vernieuwd.
15 september 2009Hint-tip: Studeren met een functiebeperking
De Hint tip van september gaat over studeren met een functiebeperking
14 september 2009Toch geen schulden!?
Similes organiseert op 2 oktober de studiedag "Toch geen schulden!?".  Zie uitnodiging.
14 september 2009Ik wil geen carrière in de armoede
Op 7 oktober gaat de Welzijnszorgcampane "Ik wil geen carrière in de armoede" van start.  Zie uitnodiging.
10 september 2009Studiedag Speed Business Dating
De Punt en RESOC organiseren op 6 oktober de Speed Business Dating. Deze studiedag laat u kennismaken met enkele praktijkvoorbeelden van samenwerking van sociale economie met lokale overheden en ziekenhuizen. Zie uitnodiging.
9 september 2009Boterhammen in Brieljant
Op 15 december vindt de volgende Boterhammen in Brieljant plaats in Deinze. Die dag wordt Opvoedingspunt voorgesteld. Zie website.
8 september 2009In bont gezelschap
Handicum en ODiCe organiseren op 8 oktober "In bont gezelschap", een studiedag die focust op de ondersteuning van mensen met een beperking van allochtone afkomst.  Zie programma.
8 september 2009Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede
Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen organiseert de jaarlijkse herdenking aan de Steen op het Sint-Pietersplein te Gent op 17 oktober van 19 tot 20 uur.  Zie website.
8 september 2009Kontakt-bejaarden zoekt vrijwilligers
Kontakt-Bejaarden is een Gentse organisatie die de vereenzaming van bejaarden helpt te verminderen. Zij is een typische vrijwilligersvereniging. Zij zoeken bijkomende vrijwilligers.  Zie oproep om regelmatig een vaste bejaarde te bezoeken.
8 september 2009Diabetes symposium en beurs
Artevelde Hogeschool organiseert op 9 en 10 november een diabetes symposium en beurs.  Zie website en flyer.
8 september 2009Diverse nieuwsbrieven
Er zijn nieuwsbrieven verschenen van
Popovggz,
Jeugddienst Gent,,
Provinciale Jeugddienst en
HINT.
3 september 2009Woonfonds is verhuisd
Woonfonds vzw is afgelopen zomer verhuisd naar Grauwpoort 9 / 001 te 9000 Gent. Het telefoonnummer: 09/224.37.46, het faxnummer: 09/223.11.70 en het mailadres: info@woonfonds.be blijven behouden
3 september 2009Oproep kandidaten Comités Bijzondere Jeugdbijstand
In december 2009 worden de 21 Comités voor Bijzondere Jeugdzorg vernieuwd. Agentschap Jongerenwelzijn zoekt kandidaten voor de verschillende comités. Zie oproep. Kandidaatstelling moet gebeuren tegen 30 september.
12 augustus 2009CAW Artevelde zoekt medewerker voor Nachtopvang
CAW Artevelde zoekt medewerker voor Nachtopvang.  Zie vacature.  Solliciteren voor 20 augustus
10 augustus 2009Gent: 4 specials
Politie Gent organiseert op 19 september Gent: 4 specials, in opvolging van de Flikken 4 specials dagen van de afgelopen jaren.  Deze dag is vooral gericht naar personen met een functiebeperking en hun begeleiders. Zie website.
10 augustus 2009Behoeftenonderzoek personen met handicap en zieken
De Stad Gent doet een onderzoek naar de behoeften van personen met een handicap en personen met een chronische ziekte in Gent en wil een dieptegesprek voeren met Gentenaars uit deze doelgroep. Zie oproep. Meer info: tel 09.242.42.88, Eva.VanHove@hogent.be
10 augustus 2009CAW Visserij zoekt
Maatschappelijk werker  team budgetbegeleiding en schuldbemiddeling (voor 25 augustus), een teambegeleider voor de Schreiboom (voor 25 augustus) en een stafmedewerker kwaliteitszorg (voor 31 augustus)
10 augustus 2009CAW Artevelde zoekt huisverantwoordelijke
CAW Artevelde zoekt huisverantwoordelijke voor afdeling De Schelp.  Zie vacature.  Solliciteren voor 14 augustus
14 juli 2009Kinderrechten: springplank of struikelblok?
Op 16 oktober en 27 november worden 2 sessies georganiseerd rond kinderrechten.  Zie folder.
10 juli 2009De Schelp zoekt huisverantwoordelijke
CAW Artevelde zoekt een huisverantwoordelijke voor het crisisopvangcentrum De Schelp.  Zie vacature.  Solliciteren voor 28 juli
10 juli 2009Er zijn nieuwsbrieven verschenen van
Popovggz
Leerpunt
Jeugddienst Oost-Vlaanderen
Jeugddienst Gent
7 juli 2009Verslag overleg personen met een handicap 24 juni
Het verslag van het subregionaal overleg gehandicapten regio Gent van 24 juni is beschikbaar.
6 juli 2009Opvoedingswinkel Gent gaat van start
De Opvoedingswinkel Gent gaat officieel van start op 7 oktober, en dat wordt gevierd.  Zie uitnodiging.
6 juli 2009Vormgeving van toen en ouderen van nu
Woonzorgcentrum De Vijvers van OCMW Gent en Design museum organiseren van 2 juli tot 31 augustus de tentoonstelling Vormgeving van toen en ouderen van nu, een vertaling van een ontwerpatelier en een reminiscentieproject op het getouw.  Zie website.
1 juli 2009Partnerdag Gent Stad in Werking
Gent Stad in Werking organiseert op 30 september een partnerdag.  Zie website.  De dag staat in het teken van de interculturele arbeidsmarkt
29 juni 2009Brussen aan het woord
De Tandem organiseert op 8 oktober de studiedag - Brussen aan het woord, Ondersteuning van gezinnen met aandacht voor broers en zussen van personen met een verstandelijke beperking. Zie aankondiging en folder.
25 juni 2009Nieuwsbrief Plazzo
Plazzo heeft een nieuwsbrief uitgebracht
24 juni 2009Ecoplan en sociale economie
De Punt en Provincie Oost-Vlaanderen lanceren op 4 juli de website ecoplan.be die zich ook richt naar sociale economie.  Zie website en mail
23 juni 2009Nieuwsbrief lokaal sociaal beleid Gent
De Cel Lokaal Sociaal Beleid Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht
22 juni 2009De Triangel zoekt opvoed(st)er
De Triangel zoekt een opvoed(st)er voor 't Paviljoentje.  Zie vacature. Solliciteren voor 30 juni
22 juni 2009Vernieuwde website Roppov
De website van Roppov, een werking rond participatief werken met ouders in de Bijzondere Jeugdbijstand, zit in een nieuw kleedje. Nieuw: materiaal voor voorzieningen, een forum voor ouders en de teksten die het perspectief van ouders verwoorden
19 juni 2009Subsidies voor gezondheidsprojecten
De Gezondheidsdienst Gent start met de tweede oproep voor het indienen van een subsidieaanvraag voor gezondheidsprojecten.  Zie website. Het aanvraagformulier voor deze tweede oproep kan je indienen tot 30 september 2009
19 juni 2009Nieuwbrieven Popovggz en Gent Stad in Werking
Er zijn nieuwsbrieven van Popovggz en Gent stad in werking uitgebracht
12 juni 2009De Triangel zoekt
Een begeleid(ster) voor een (nieuw te starten) leefgroep voor volwassenen met autisme en een weekendopvoedster. Zie vacature. Solliciteren voor 23 juni
12 juni 2009Behoeftenonderzoek personen met handicap en zieken
Hogeschool Gent voert een behoefteonderzoek uit bij personen met een handicap en chronische zieken en bevraagt de sector personen met een handicap in het Gentse naar materiaal. Zie oproep. Voor meer info: Eva Van Hove, tel. 09 242 42 88
12 juni 2009Nieuwe website Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen lanceert haar nieuwe website: http://www.samenlevingsopbouw.be/oost-vlaanderen/.


Archief: berichten
Sociale Kaart van Gent 2009
verscheen op 6 maart 2009