Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welzijnsoverleg Regio Gent vzw wil met deze website de professionele en semi-professionele hulpverleners uit de Gentse regio op de hoogte houden van de eigen activiteiten en de verschillende activiteiten en evoluties in de regionale welzijnssector.

22 december 2008Zonnehoeve zoekt
Een deeltijdse en een tijdelijke voltijdse sociaal verpleegkundige.  Solliciteren voor 12 januari 2009
19 december 2008Nieuwsbrieven Provinciale Jeugddienst
De Provinciale Jeugddienst heeft een nieuwsbrief uitgebracht
19 december 2008RESOC Gent en rondom Gent zoekt
Een stafmedewerker intergemeentelijke samenwerking en communicatie.  Zie vacature.  Solliciteren voor 12 januari
19 december 2008De Oost-Vlaamse Logo‘s zoeken
Een halftijds roostopregisseur.  Zie vacature.  Solliciteren voor 31 december 2008
17 december 2008Nieuwsbrief Drugpunt
Drugpunt.be, de Drugpreventiedienst van Deinze, Zulte, Nazareth, De Pinte en Sint-Martens-Latem, heeft een nieuwsbrief uitgebracht
16 december 2008Nieuwe directeur vzw JONG
Dirk Van Grembergen wordt vanaf 1 februari directeur van vzw JONG. Zie mail
16 december 2008Nieuwsbrieven van:
Popovggz
Hint
Integrale Jeugdhulp Oost-Vlaanderen
16 december 2008De Triangel zoekt
Een halftijds medewerker personeelsienst.  Zie vacature.  Solliciteren voor 15 januari
16 december 2008CAW Artevelde zoekt
2 hulpverleners voor het Jongeren Advies Centrum (JAC).  Zie vacature.  Solliciteren voor 1 januari 2009
9 december 2008Casusoverleg Integrale Jeugdhulp
Integrale Jeugdhulp Oost-Vlaanderen zal in het voorjaar 2009 casusoverleg in de regio Gent-Deinze opstarten en zoekt externe voorzitters voor dat overleg.  Zie brief en profiel.  Kandidaten kunnen zich tot 22 december aanmelden.
8 december 2008De Triangel zoekt
Een opvoed(st)er voor het Paviljoentje.  Zie vacature.
2 december 2008Nieuwbrief Plazzo
Plazzo heeft een nieuwsbrief uitgebracht
1 december 2008Nieuwsbrief Jeugddienst
De Gentse Jeugddienst heeft een nieuwsbrief uitgebracht
27 november 2008LSB Rondetafel rond sociaal tolken en vertalen
Op 4 december organiseert de cel lokaal sociaal beleid Gent van 14 tot 17u in de lokalen van de Gentse Tolk- en Vertaalservice (Wolterslaan 16, Gent) een Rondetafel over sociaal tolken en vertalen. Meer info hier. rechtstreeks inschrijven via de Gentse Integratiedienst.
26 november 2008CAW Artevelde zoekt
Voltijds hulpverlener voor Crisisopvangcentrum De Schelp.  Zie vacature.  Solliciteren voor 12 december.
25 november 2008Gespreksruimte in Gent gezocht
Triobla zoekt voor het pilootproject Caleidoscoop, adoptiecoaching, een gespreksruimte in Gent. Zie oproep
21 november 2008De Triangel zoekt
Een verpleegkundige voor inslapende nachtdienst. Zie vacature.
20 november 2008HINT-tip
HINT zorgde voor een tip over formulieren op de site van het Ministerie Sociale Zaken.
20 november 2008Subsidies jeugdwerk kinderen en jongeren met een beperking
Provincie Oost-Vlaanderen lanceert een projectoproep voor subsidies voor jeugdwerk voor kinderen en jongeren met een beperking. Aanvragen voor 1 december 2008.
20 november 2008Nieuwsbrief PopovGGZ
PopovGGZ, Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen, bracht een nieuwsbrief uit
20 november 2008Gentse Seniorenweek
Stad Gent, OCMW Gent en de Gentse Seniorenraad organiseren verschillende activiteiten tijdens de Gentse Seniorenweek.  Ook de lokale dienstencentra organiseren diverse buurtactiviteiten.
20 november 2008Boodschap met ballen voor betaalbaar wonen
Samenlevingsopbouw Gent brengt op 26 november een boodschap met ballen voor betaalbaar wonen.
19 november 2008Samenwerken aan lokaal woonbeleid
Naar aanleiding van de open oproep die eind 2008 door minister Keulen, Vlaams minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, zal gelanceerd worden, organiseert de Vlaamse overheid op 26 november, in samenwerking met het provinciebestuur, een informatiemoment.  Zie uitnodiging.
17 november 2008Veranderende gezinnen, veranderende relaties
Op donderdag 27 november 2008 organiseert het departement Sociaal-Agogisch Werk van de Hogeschool Gent de studiedag "Veranderende gezinnen, veranderende relaties" in het vormingscentrum Guislain.  Zie nieuwsbrief en programma.
17 november 2008Nieuwsbrieven Popovggz en Provinciale Jeugddienst
Popovggz en de Provinciale Jeugddienst hebben een nieuwsbrief uitgebracht
13 november 2008Depressie, meer dan depri...
Similes Gent en CM Mdden-Vlaanderen organiseren samen een infoavond over depressie op 19 november in Gent.
13 november 2008Studienamiddag Lokaal Woonbeleid
Op donderdag 20 november gaat een praktijkgerichte studienamiddag over het lokale woonbeleid in Vlaanderen.
13 november 2008Regionaal Netwerk Arbeidszorg Gent-Meetjesland
Het Regionaal Netwerk Arbeidszorg (RNAZ) Gent-Meetjesland komt op 27 november samen. Zie agenda en verslag vorige bijeenkomst
10 november 2008Toegang tot gezondheidszorg voor derdelanders
Odice organiseert op 4 december de basisvorming Toegang tot gezondheidszorg voor derdelanders en burgers van de EU.  Zie uitnodiging.
8 november 2008Tewaterlating Jong boot
Op 15 november wordt de boot waar de Gentse jeugdwelzijnswerking vzw Jong de afgelopen 10 maanden aan heeft gewerkt te water gelaten.  Zie uitnodiging.
8 november 2008Nieuwsbrief Huurdersbond
De Huurdersbond heeft een nieuwsbrief uitgebracht
8 november 20085 jaar Zorgcircuit Middelenmisbruik Oost-Vlaanderen
Op 5 december wordt een academische zitting georganiseerd ter gelegenheid van 5 jaar Zorgcircuit Middelenmisbruik Oost-Vlaanderen.  Zie uitnodiging.
8 november 2008Tijdstap
Drugpunt.be (Drugpreventie Deinze, De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte) heeft de brochure Tijdstap en andere wegen, begeleiding van jongeren ter voorkoming van schooluitval uitgebracht 
4 november 200810 jaar Gent stad in werking
Gent, stad in werking viert op 21 november haart 10-jarig bestaan.  Zie uitnodiging
3 november 2008Nieuwsbrieven personen met een handicap en jeugddienst
Provincie Oost-Vlaanderen personen met een handicap en Jeugddienst Gent zorgden voor een nieuwsbrief .
3 november 2008Debatavond Armoede schaadt de gezondheid
Welzijnszorg Oost-Vlaanderen organiseert samen met een aantal partners een debatavond rond het thema Armoede schaadt de gezondheid op 17 november in Gent.
30 oktober 2008Nieuwsbrief Integrale Jeugdhulp
Integrale Jeugdhulp Oost-Vlaanderen heeft een nieuwsbrief uitgebracht
30 oktober 2008Campagne klimaatwijken
Op 5 november vindt de eerste ontmoeting van de professionele energiemeesters plaats in het kader van de campagne klimaatwijken.  Zie uitnodiging.
28 oktober 2008Nieuws uit de geestelijke gezondheidszorg
PopovGGZ, Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen, bracht een nieuwsbrief uit. 
27 oktober 2008Humor in de hulpverlening
Het Vrijzinnigencentrum Geuzenhuis en het Provinciaal Centrum Morele Dienstverlening Gent organiseren een avond over humor in de hulpverlening op 26 november in Gent.
27 oktober 2008Forum over depressie
De Belgische Liga van de Depressie organiseert een forum over Depressie op 22 november in Gent.
27 oktober 2008Nieuws uit de Oost-Vlaamse zelfzorg
Het Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo) bracht een nieuwsbrief uit.
27 oktober 2008Nieuwsbrief Integrale Jeugdhulp Oost-Vlaanderen
Integrale Jeugdhulp Oost-Vlaanderen bracht een nieuwsbrief uit.
25 oktober 2008CAW Artevelde zoekt
Een deeltijds hulpverlener voor het bijstandsteam.  Zie vacature.  Solliciteren voor 5 november
24 oktober 2008Wild van water
LOGO Gent meldt dat op 29 november het symposium wild van water, drink- en plasbeleid in het basisonderwijs doorgaat in Gent.
21 oktober 2008Nieuwsbrief Drugpreventie Rhode en Schelde
De Drugpreventiedienst van Rhode en Schelde heeft een nieuwsbrief uitgebracht
21 oktober 2008Nieuwsrief lokaal sociaal beleid Gent
Er is een nieuwsbrief verschenen van lokaal sociaal beleid Gent
21 oktober 2008Hint-tips
Hint heeft nieuwe tips, onder andere rond toegankelijkheidslabels voor vakantieverblijven
21 oktober 2008Boterhammen in Brieljant
Volgende afspraak bij de maandelijkse Boterhammen in Brieljant : op 20 november worden het Vrij en Gemeenschaps CLB voorgesteld
21 oktober 2008Opendeurdag Huize Triest – Gemeenschapshuis Tabor
Huize Triest – Gemeenschapshuis Tabor organiseert op 29 november een opendeurdag.  Zie website (een pagina naar beneden scrollen)
17 oktober 2008Armoede en Participatie
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Vakgroep Sociale Agogiek & Beweging van Mensen met Laag inkomen en Kinderen organiseren vanaf 20 november de vormingscursus Armoede en Participatie. Zie folder
14 oktober 2008Interculturaliseringsaanbod voor ouderenzorg
Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen heeft de brochure Wegwijs in het interculturaliseringsaanbod voor ouderenzorg in Oost-Vlaanderen laten realiseren.  Zie website
13 oktober 2008Nieuwsbrief Provinciale Jeugddienst
De Provinciale Jeugddienst heeft een nieuwsbrief uitgebracht
13 oktober 2008Vzw Jong zoekt een directeur (m/v)
Vzw Jong zoekt een directeur. Zie vacature. Solliciteren voor 31 oktober
13 oktober 2008Oproep deelname onderzoek
Universiteit Gent zoekt hulpverleners om deel te nemen aan een onderzoek omtrent de hersenactiviteit  Zie oproep.
13 oktober 2008Integrale Jeugdhulp zoekt:
Stafmedewerker regio Gent.  Zie vacature.  Solliciteren voor 19 oktober
10 oktober 2008Vacatures forensische eenheid CGG Eclips
CGG Eclips heeft drie vacatures voor psychologen of criminologen voor de forensische eenheid.  Solliciteren voor 15 oktober.
10 oktober 2008Studiedag ik tel mee
VCOK en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk organiseren een studiedag ik tel mee, over apart wonende ouders en hun kinderen op 20 oktober in Gent.  Inschrijven voor 13 oktober.
6 oktober 2008CAW Visserij zoekt dringend
Een deeltijds medewerker voor de vestiging in Deinze.  Zie vacature.  Solliciteren voor 10 oktober
3 oktober 2008Dag van de wooncrisis in Gent
Op 11 oktober wordt in Gent de Dag van de Wooncrisis georganiseerd.
3 oktober 2008Nieuwsbrief Jeugddienst
De Jeugddienst Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht
3 oktober 2008Infoavond Sponsoring in zelfzorggroepen
Plazzo organiseert samen met provincie Oost-Vlaanderen en Trefpunt Zelfhulp een infoavond over sponsoring voor zelfzorggroepen op 4 november in Gent. Zie inschrijfformulier.
1 oktober 2008Zonnehoeve zoekt
Een deeltijds ortho-agoog.  Zie vacature. Solliciteren voor 31 oktober
1 oktober 2008Nieuws uit de Oost-Vlaamse zelfzorg
Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen heeft een nieuwsbrief uitgebracht
1 oktober 2008Nieuwsbrief Popovggz
Popovggz heeft een nieuwsbrief uitgebracht
29 september 2008Opvolging Regionaal forum ouderenadviesraden regio Gent
Provincie Oost-Vlaanderen zorgde samen met Welzijnsoverleg Regio Gent voor het verslag van het regionaal platform ouderenadviesraden regio Gent., de deelnemerslijst en verslag PAO juni 2008.
29 september 2008Gezond Wonen in Gent
De Gentse Gezondheidsdienst biedt in samenwerking met de Medisch Milieukundige een interactieve vorming aan rond gezond wonen.
26 september 2008Sint-Jozef zoekt
Een voltijds orthopedagoog.  Zie vacature.  De gesprekken vinden plaats op 20 oktober
26 september 2008Infoavond rond zorgvernieuwing
KVG organiseert op 21 oktober en 25 november 2 info- en gespreksavonden rond het thema zorgvernieuwing.  Zie uitnodiging.
26 september 200815 jaar straathoekwerk in Gent
Op 21 november wordt het colloquium "Aan de onderkant van het samen leven: 15 jaar straathoekwerk in Gent" georganiseerd.  Zie programma en inschrijvingsformulier
26 september 2008CAT-Oudergroep
Het CAT-Preventiehuis heeft de data voor de groep voor ouders van drugmisbruikende kinderen bekendgemaakt. De eerste bijeenkomst is op 8 oktober
23 september 2008Studiedag GRIP, methodiek werken rond partnergeweld
Intercultureel Netwerk Gent stelt via de studiedag GRIP op 20 oktober een nieuwe methodiek voor om rond partnergeweld te werken met allochtonen.
23 september 2008Infop 2 educatiepakket over schizofrene psychose
Similes organiseert een introductienamiddag voor hulpverleners over INFOP 2, een educatiepakket over schizofrene psychose op 17 oktober in Gent.
22 september 2008Hint-tip
Hint heeft een nieuwe tip rond de Vlaamse zorgverzekering
17 september 2008Uitnodiging Trefdag Arbeidszorg
De werkgroep trefdag arbeidszorg en provincie Oost-Vlaanderen nodigen alle arbeidszorgbegeleiders uit op de Trefdag Arbeidszorg op 2 oktober in Gent. Inschrijven voor 22 september.
17 september 2008Startavond Armoede schaadt de gezondheid
Welzijnszorg organiseert een startavond Armoede schaadt de gezondheid op 15 oktober in Gent.
17 september 2008Nieuwsbrieven Provinciale Jeugddienst en GSIW
De Provinciale Jeugddienst en Gent Stad in Werking (GSIW) hebben nieuwsbrieven uitgebracht
16 september 2008Nieuwsbrieven AGORA en PopovGGZ
PopovGGZ en AGORA brachten een een nieuwsbrief uit.
16 september 2008Merelbeekse Seniorenweek
De Seniorenraad van Merelbeke organiseert diverse activiteiten tijdens de Seniorenweek van 16 tot 22 november.
12 september 2008Zonnehoeve zoekt
Een wooncoördinator inclusief wonen.  Zie vacature.  Solliciteren voor 12 oktober
11 september 2008Jouw kind groeit op in de wijk
Samenlevingsopbouw Gent organiseert op 9 oktober de trefdag “Jouw kind groeit op in de wijk”.  Zie website.
10 september 2008Studiedag Ziekteverzekering en toegang tot gezondheidszorg
Het Oriëntatiepunt Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen, ODiCe en Provincie Oost-Vlaanderen organiseren een studiedag over de ziekteverzekering en toegang tot gezondheidszorg voor EU-burgers op 29 oktober in Gent.
9 september 2008Projectoproep zet je in beweging
Cera lanceert projectoproep Zet je in beweging, waarbij 250.000 euro wordt vrijgemaakt voor projecten die mensen met een fysieke of mentale handicap in beweging zetten. Zie folder.  Projecten kunnen tot 20 december ingediend worden
9 september 2008De Triangel zoekt
Een voltijds hoofdbegeleider.  Zie vacature.  Solliciteren voor 19 september
9 september 2008Rapporten behoefteonderzoek ouderen
Op 19 september 2008 organiseert het provinciebestuur de algemene voorstelling van de rapporten behoefteonderzoek ouderen.  Zie uitnodiging
9 september 2008Vernieuwde website Tanderuis
Tanderuis, Thuisbegeleidingsdienst voor gezinnen met een persoon met autisme uit de provincie Oost-Vlaanderen, heeft haar website vernieuwd
8 september 2008Oudergroep Bijzondere Jeugdzorg in Gent
ROPPOV verzamelt de mening van ouders van jongeren die begeleid worden in de Bijzondere Jeugdbijstand via een oudergroep op 24 september in Gent.
8 september 2008Workshop opvoedingsondersteuning voor ouders
Centrum Zit Stil nodigt alle ouders die geconfronteerd worden met ADHD uit op de Workshop opvoedingsondersteuning Structuur is een werkwoord op 23 september in Gent.
8 september 2008Praatkaffee voor ouders van kinderen met epilepsie
Epilepsie-Contactgroep Ikaros nodigt alle ouders van kinderen met epilepsie uit naar het praatkaffee op 17 september in Gent.
8 september 2008Nieuwsbrieven Plazzo en Jeugddienst
Plazzo en de Stedelijke Jeugddienst hebben een nieuwsbrief uitgebracht
5 september 2008Lunchcauserie Kwaliteitszorg in de socioculturele sector
De school voor Social Profit Management organiseert een lunchcauserie over kwaliteitszorg in de socioculturele sector op 15 oktober in Gent.
4 september 2008Klimaatwijken
De provincie Oost-Vlaanderen coördineert dit jaar voor de 4de keer de campagne Klimaatwijken. Wilt u als OCMW kansengroepen helpen om energie en geld te besparen? Doe dan mee aan de campagne
3 september 2008Regionaal forum ouderenadviesraden regio Gent
Provincie Oost-Vlaanderen en Welzijnsoverleg Regio Gent organiseren een regionaal forum ouderenadviesraden regio Gent op 11 september.  Zie uitnodiging en inschrijfformulier
3 september 2008Telefoondienst tegen vereenzaming van senioren
Lokaal Dienstencentrum De Horizon van OCMW Gent richtte afgelopen jaar een telefoondienst op “Hallo, met de Horizon” waarbij maatschappelijk werkers senioren uit de buurt actief opbellen.  Zie persbericht.
2 september 2008Dringend gezocht: pand voor vzw Jongerenhuis
VZW Jongerenhuis,een onthaal, oriëntatie- en observatiecentrum binnen Bijzondere Jeugdbijstand, is dringend op zoek naar een nieuw pand.  Zie oproep.
2 september 2008Trefdag Arbeidszorg
De werkgroep trefdag arbeidszorg en provincie Oost-Vlaanderen nodigen alle arbeidszorgbegeleiders uit op de Trefdag Arbeidszorg op 2 oktober in Gent.
1 september 2008Vormingsreeks het Zitemzo en minderjarigen
Vanaf 18 september start de Kinderrechtswinkel een vormingsreeks voor hulpverleners met vragen over de concrete toepassing van wetgeving bij contacten met minderjarigen. Zie folder en inschrijfformulier.
1 september 2008Nieuwsbrief Suggnomè
Suggnomè, herstelbemiddelingsdienst, heeft een nieuwsbrief uitgebracht
1 september 2008Hint-tips
Hint heeft nieuwe tips, in verband met het recht op verhoogde tegemoetkoming
28 augustus 2008Studiedag over de Groepstrein
De Groepstrein nodigt u uit op een studiedag over groepstrainingen voor kinderen, jongeren en ouders in Gent. Inschrijven voor 12 september.
26 augustus 2008Infoavond over de ziekte van Ménière (23/09/08)
AHOSA, vereniging voor slechthorende en dove personen, organiseert een infoavond over de ziekte van Ménière op 23 september in Gent.
26 augustus 2008Studiedag Vrijwilligers in Vorm(ing)
Vormingplus Gent-Eeklo nodigt iedereen uit op de studiedag Vrijwilligers in Vorm(ing) op 23 oktober in Gent.
21 augustus 2008Vooropleiding vrijwilligers Tele-Onthaal
Tele-Onthaal Oost-Vlaanderen start met een nieuwe vooropleiding voor kandidaat vrijwilligers op 11 oktober 2008. Meer informatie hierover kan men verkrijgen op de informatieavond op 26 augustus 2008.  Zie perstekst   
21 augustus 2008Flikken4specials
Op zaterdag 27 september 2008 organiseert de Gentse politie voor de viifde maal het fantastisch feest Flikken4Specials.  Zie website
21 augustus 2008Nieuwsbrieven Popovggz en Provinciale Jeugddienst
Popovggz en Provinciale Jeugddienst hebben een nieuwsbrief uitgebracht
21 augustus 2008Vormingsprogramma Expertisecentrum Dementie
Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen heeft opnieuw het vormingsprogramma klaar voor het najaar 2008 tot en met het voorjaar 2009, dit in afstemming en samenwerking met de negen regionale expertisecentra dementie. Zie mail en brochure
19 augustus 2008Uitnodiging 25 jaar Similes Gent
Similes Gent, een vereniging voor gezinsleden en nabijbetrokkenen van personen met psychiatrische problemen, viert hun 25-jarig bestaan op 24 september in Gent.
18 augustus 2008Sociale kaart van Gent 2008 is uitverkocht
De Sociale kaart van Gent editie 2008 is uitverkocht.  De volgende editie verschijnt op 6 maart 2009.
18 augustus 2008Nieuws uit de Oost-Vlaamse zelfzorg
Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo) zorgde voor een nieuwsbrief.
18 augustus 2008Werelddag Verzet tegen Armoede
De Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen (BMLIK) nodigt iedereen uit op de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober in Gent.
13 augustus 2008Infonamiddag over dementie en medicatie
Het Praatcafé Dementie regio Leie & Schelde nodigt familieleden en mantelzorgers van personen met dementie uit op een infonamiddag over medicatie op 25 september in Deinze.
12 augustus 2008Ontmoetingsdag Samen Dementie Draagbaar Maken
De Vlaamse Alzheimerliga nodigt samen met Expertisecentrum Dementie Paradox en Meander alle bij dementie betrokken personen uit op de ontmoetingsdag Samen Dementie Draagbaar Maken op 21 september in Gent.
12 augustus 2008Vacature hulpverlener partnergeweld
Provincie Oost-Vlaanderen heeft een vacature voor een hulpverlener partnergeweld. Solliciteren tot 5 september.
12 augustus 2008Sociaal-economische situatieschets van Oost-Vlaanderen
Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen meldt via een persbericht de publicatie van de sociaal-economische situatieschets van Oost-Vlaanderen.
6 augustus 2008Klimaatwijken
Op 8 augustus wordt een infosessie voor de lokale besturen georganiseerd rond klimaatwijken.  Zie uitnodiging 
22 juli 2008Jongeren Advies Centrum zoekt:
Jongeren Advies Centrum (CAW ARtevelde) zoekt een deeltijds hulpverlener. Zie vacature. Solliciteren voor 1 augustus
18 juli 2008Nieuws uit de Oost-Vlaamse zelfzorg
Het Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo) heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
18 juli 2008Trefdag 9 jaar praktijkervaring Brede School
Samenlevingsopbouw Gent nodigt alle geïnteresseerden uit op de Trefdag Jouw Kind groeit op in de wijk,  9 jaar praktijkervaring binnen de Brede School Sluizeken-Tolhuis-Ham op 9 oktober in Gent.
16 juli 2008Verslag CAW-OCMW overleg
Het verslag van het CAW-OCMW overleg van 10 juni 2008, de toelichting van Paradox , het signaleringsformulier CAW Artevelde en stroomschema project gemeenschappelijke signalering LSB Gent zijn beschikbaar.
16 juli 2008Postgraduaat Social Profit en Publiek Management
Hogeschool Gent biedt in samenwerking met de Universiteit Gent en de Economische Raad van Oost-Vlaanderen (EROV), een integrale managementopleiding aan voor mensen actief in de social profit en publieke sector: het postgraduaat Social Profit en Publiek Management. Zie website en folder
16 juli 2008Nieuws uit de geestelijke gezondheidszorg
PopovGGZ, Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen, zorgde voor een nieuwsbrief.
10 juli 2008WGC De Kaai zoekt verpleegkundigen
Wijkgezondheidscentrum De Kaai zoekt twee verpleegkundigen. Zie vacature. Solliciteren voor 16 juli.
7 juli 2008Jeugdconsulent Provincie Oost-Vlaanderen
Het provinciebestuur organiseert een vergelijkende selectieprocedure voor de aanwerving van een jeugdconsulent. Zie informatiedocument Inschrijven voor 4 augustus
4 juli 2008Nieuwsbrief Lokaal Sociaal Beleid in Gent
De nieuwsbrief van lokaal sociaal beleid in Gent is verschenen.
3 juli 2008Vormingsaanbod SIG najaar 2008
SIG heeft haar vormingsaanbod voor het najaar 2008 bekendgemaakt
3 juli 2008Nieuwsbrief Plazzo
Plazzo heeft een nieuwsbrief uitgebracht
2 juli 2008CAW Artevelde zoekt
Een voltijds teambegeleider voor De Schelp en de Nachtopvang. Zie vacature. Solliciteren voor 15 juli
2 juli 2008De Triangel zoekt
Een opvoed(st)er voor het Paviljoentje. Zie vacature. Solliciteren voor 20 juli
2 juli 2008Nieuwsbrief Jeugddienst Gent
Jeugddienst Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht
1 juli 2008Basiscursus Vrijwilligerswerk, goed georganiseerd
Het Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk Oost-Vlaanderen nodigt alle geïnteresseerden uit op de basiscursus Vrijwilligerswerk, goed georganiseerd op 16, 23 en 30 september in Gent.
1 juli 2008Bijeenkomsten voor familieleden van dementerenden
De Vlaamse Alzheimerliga - Familiegroep regio Gent nodigt alle familieleden van dementerenden uit op bijeenkomsten op 9 september,  14 oktober, 11 november en 9 december in Gent.
1 juli 2008Praatavonden voor verlegen mensen
De Vereniging voor Verlegen Mensen (VVM) nodigt alle verlegen mensen uit om vrijblijvend te komen kennismaken tijdens een praatavond op 16 juli en 20 augustus in Gent.
1 juli 008Nieuwsbrief Popovggz
Popovggz heeft een nieuwsbrief uitgebracht
26 juni 2008Zelfzorgbijeenkomst over getuigenissen en infosessies
Plazzo zorgde samen met GRIP voor het verslag van de zelfzorgbijeenkomst over getuigenissen en infosessies met het praktijkverhaal over het GRIP-getuigennetwerk op 12 juni.
25 juni 2008Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort zoekt
Het Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort zoekt een deeltijdse maatschappelijk assistent. Zie vacature. Solliciteren voor 18 juli
24 juni 2008Trefdag arbeidszorg
Vooraankondiging: op 2 oktober 2008 wordt een trefdag arbeidszorg georganiseerd
20 juni 2008Banenmarkt: werk zoekt mensen
De VDAB nodigt bedrijven en werkzoekenden uit op de banenmarkt Werk zoekt mensen op 4 oktober.
19 juni 2008Infonamiddag over kanker en verliesverwerking
De Vlaamse Liga tegen Kanker nodigt mensen met kanker en hun omgeving uit op een infonamiddag over verliesverwerking op 26 juni in Gent.


Archief: berichten
Sociale Kaart van Gent 2009
verschijnt op 6 maart 2009