Arbeidszorg

Arbeidszorg voorziet tewerkstelling voor mensen die geen werk vinden in het gewone en het beschermde tewerkstellingscircuit. Het gaat onder andere over mensen met een maatschappelijke achterstelling, een sociale, fysieke of mentale handicap of een psychiatrische problematiek. Zij kunnen met behoud van hun vervangingsinkomen zinvol werk uitvoeren dat aangepast is aan hun mogelijkheden en beperkingen.

Welzijnsoverleg Regio Gent ondersteunt arbeidszorg in de regio via inbreng in het Regionaal Netwerk Arbeidszorg (RNAZ) Gent-Eeklo. Opdracht van een RNAZ: kwalitatieve toepassing van arbeidszorg stimuleren over de sectoren heen, samenhang en continuïteit bevorderen binnen de regio:

 • informatiedoorstroming
 • ervaringsuitwisseling
 • deskundigheidsbevordering
 • zorgafstemming
 • onderlinge samenwerking
 • linken met andere sectoren

Een overzicht van de arbeidszorginitiatieven in Gent-Meetjesland vind je hier19 oktober 201810 jaar GTB en nieuwe naam Gespecialiseerd Team Bemiddeling

GTB heeft een nieuwe naam Gespecialiseerd Team Bemiddeling. De afkorting en 3-letterwoord GTB blijft behouden. Bovendien viert GTB 10 jaar werking: iedereen is welkom op 8 november in Gent. Meer info: klik hier.

20 september 2018Dag van de Kringwinkel

Open Plaats Kringwinkel Brugse Poort viert het 20-jarig bestaan met o.a. Dag van de Kringwinkel op 20 oktober.

3 juli 2018Kick-Off Sociaal Ondernemen

De Punt biedt sociale ondernemers de kans om deel te nemen aan de Kick-Off Sociaal Ondernemen, een basisvorming in sociaal ondernemerschap in Gent. Start op 11 september, dus snel informeren en inschrijven.

3 juli 2018Nieuws uit De Kringwinkel Open Plaats

De Kringwinkel Open Plaats blijft ook tijdens de vakantie nieuwe kansen bieden aan mensen, doet mee aan de solden en sluit slechts 1 weekje.

27 april 2018Nieuws uit De Punt, groeiplatform voor ondernemen

De Punt, groeiplatform voor sociaal en duurzaam ondernemen, bracht een nieuwsbrief uit.

21 februari 2018Inspiratiesessie Langdurig afwezigen actief re-integreren

Divergent organiseert een gratis inspiratiesessie langdurig afwezigen actief re-integreren op 14 maart te Gent. Inschrijven via deze link

25 januari 2018Infosesie uitvoeringsbesluit decreet werk- en zorgtrajecten

Recent heeft de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit werk en zorgtrajecten principieel goedgekeurd. Wil je meer weten over deze werk- en zorgtrajecten? Heeft jouw organisatie interesse om een rol te spelen in deze werk- zorgtrajecten maar zit je nog met enkele vragen? Schrijf je dan in voor de infosesie op 7 februari in VAC te Gent via de volgende link.

20 december 2017Symposium naar een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt

Divergent, het voormalige UCBO, viert hun 50-jarig bestaan met een symposium rond duurzame integratie van personen met een beperking op de arbeidsmarkt. Zie programma en inschrijven (tem 31 januari)

25 oktober 2017Gratis vormingen ter ondersteuning van doorstroombeleid

Provincie Oost-Vlaanderen organiseert in november en december 2017 gratis vormingen ter ondersteuning van doorstroom binnen activerende werkvloeren: zie overzicht voor meer info en inschrijvingen.

21 september 2017Impressies van veerkracht

Beschut Wonen vzw Domos organiseert van 9 tot 12 oktober de tentoonstelling impressies van veerkracht.

8 september 2017Naar een toekomstgerichte & performante organisatie

De Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV) nodigt u uit op het Inspiratieplatform voor de Oost-Vlaamse social profit op 20 oktober: meer info.

1 september 2017Ondersteuningsnieuws uit De Punt

De Punt nodigt op 20 september ondernemers uit op Open Coffee, ondersteunt inschakelingsbedrijven en staat open voor investeringsvragen via Sociaal Investeringsfonds De Punt.

6 juni 2017Verslagen bijeenkomsten 2016

2016 stond vooral in het kader van het nieuwe provinciale impulsbeleid doorstroom van onbetaalde naar betaalde arbeid. Hier onder vindt u een overzicht van de bijeenkomsten in 2016 met een link naar de verslagen, met telkens toelichting van een concrete arbeidszorgwerking en nieuws vanuit diverse actoren (provincie Oost-Vlaanderen, GTB, VDAB, arbeidszorginitiatieven,...):

5 mei 2017Omgaan met emoties: creëer je positieve of negatieve energie

De Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV) organiseert op 11 mei "Omgaan met emoties: creëer je positieve of negatieve energie?", een sessie over hoe het leiderschap zich vandaag ontwikkelt en wat je daaruit kan leren. Een topspreker deelt zijn unieke expertise. Meer info: zie website

5 mei 2017Leiderschap… een thriller?

De Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV) organiseert op 18 mei "Leiderschap… een thriller?", een sessie over hoe het leiderschap zich vandaag ontwikkelt en wat je daaruit kan leren. Een topspreker deelt zijn unieke expertise. Meer info: zie website

3 oktober 2016Ontdek de brede waaier aan functies bij Ateljee vzw

Ateljee vzw nodigt u uit om te komen kennis maken met hun verschillende werkplaatsen. Inschrijven ten laatste 14 oktober. Zie bericht.

16 september 20162017: het einde van beschut wonen?

Op 8 november viert Hand in Hand hun 40-jarig bestaan o.a. met het congres 2017 het einde van beschut wonen? Zie programma en inschrijvingen.

22 augustus 2016Café du Commerce - klanten winnen via crowdfunding

Met Café du Commerce lanceert De Punt een ontmoetingsmoment waarop (sociale) ondernemers elke laatste donderdag van de maand kunnen bijpraten, luisteren naar elkaars verhalen en inspiratie opdoen.

21 april 2016Voorstelling Gebruikersparticipatie binnen Arbeidszorg

Provincie Oost-Vlaanderen nodigt alle betrokkenen bij arbeidszorg uit op de voorstelling van het rapport "Gebruikersparticipatie binnen Arbeidszorg in Beeld" op 31 mei. Inschrijven voor 21 mei. Zie uitnodiging.

29 januari 2016Samen Stromen, netwerkevent voor samenwerking en doorstroom

Socialeeconomie.be en De Punt organiseren op 22 februari Samen Stromen, een netwerkevent voor samenwerking en doorstroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zie website

22 januari 2016www.arbeidszorgjustitie.be

Zoek je arbeidszorg voor een justitiële cliënt? Of wil je een bestaand arbeidszorgtraject van een justitiële cliënt verbeteren? Probeer www.arbeidszorgjustitie.be uit als hulpmiddel om de samenwerking te faciliteren tussen Oost-Vlaamse arbeidszorginitiatieven, het justitieel werkveld en andere relevante partners.

14 december 2015Help www.arbeidszorgjustitie.be bekendmaken

Gebruik de website www.arbeidszorgjustitie.be als hulpmiddel voor vlottere samenwerking tussen alle Oost-Vlaamse partners bij de realisatie van arbeidszorg voor cliënten uit justitie en help deze bekendmaken via de bekendmakingstekst.

14 december 2015www.arbeidszorgjustitie.be: hulpmiddel voor samenwerking

De website www.arbeidszorgjustitie.be is een hulpmiddel voor een vlottere samenwerking tussen Oost-Vlaamse arbeidszorginitiatieven, het justitieel werkveld en andere relevante partners bij de realisatie van arbeidszorg voor cliënten uit justitie.

19 november 2015Data bijeenkomsten 2016

Gelieve alvast de data voor onze volgende bijeenkomsten van het Regionaal Overleg Arbeidszorg Gent-Meetjesland in jullie agenda te reserveren:

 1. Donderdag 21 januari 2016    in vzw Dienstencentrum Mozaïek (voormiddag)
 2. Donderdag 19 mei 2016         in de Moester (voormiddag)
 3. Donderdag 20 oktober 2016 in De Ceder (voormiddag)
19 november 2015Verslag RNA Gent-Meetjesland 22 oktober

Het verslag (met dank aan Els Claeys) van de bijeenkomst van het RNA Gent-Meetjesland van 22 oktober vindt u hier, samen met de volgende bijlagen ter opvolging:

 1. Powerpointpresentatie over het decreet Maatwerk bij collectieve inschakeling (Karin Van Dessel)
 2. Bevraging situering arbeidszorginitiatieven op de participatieladder: situatie op 20/12/2014: graag nakijken en Gerda laten weten of dit nog actueel is + eventuele wijzigingen doorgeven (gerda.huygebaert@oost-vlaanderen.be)
 3. Uitnodiging voor vormingsmoment door TAO rond “hoe omgaan met personen in armoede” voor alle arbeidszorgbegeleiders op dinsdagnamiddag 1/12/15
 4. Contactgegevens leden RNA Gent-Meetjesland: gelieve dit na te kijken en eventuele wijzigingen door te geven aan ann.de.maesschalck@wrg.be Op deze manier kunnen wij jullie in de toekomst vlot blijven informeren en ondersteunen en kunnen jullie elkaar vlotter contacteren voor eventuele samenwerking.
19 oktober 2015Vorming Armoede begrijpen van binnen uit

Op dinsdagnamiddag 1 december 2015 organiseert het Provinciebestuur samen met TAO Armoede een vorming rond Armoede begrijpen van binnenuit voor arbeidszorginitiatieven. Zie uitnodiging.

23 september 2015Uitnodiging volgende bijeenkomst RNA Gent-Meetjesland

De volgende bijeenkomst van RNA Gent-Meetjesland gaat door op donderdag 22 oktober van 9-12.30 bij GTB Oost-Vlaanderen. Zie agenda, vragen aan GTB en routebeschrijving naar GTB.

24 juni 2015Verslag bijeenkomst RNA Gent-Meetjesland 28 mei 2015

Het verslag van de bijeenkomst van het RNA Gent-Meetjesland van 28 mei vindt u hier, samen met de volgende bijlagen ter opvolging:

 1. Bijlage 1: Powerpointpresentatie over Ateljee door Werner Leemans
 2. Bijlage 2: Overzicht verdeling vroegere taken Gerda Huyghebaert
 3. Bijlage 3: Beslissing Provincie over samenwerkingsproject Arbeidszorgmedewerkers delen (indiener DAC De Moester)
 4. Bijlage 4: Beslissing Provincie over samenwerkingsproject Implementatieteam en redactieraad website www.arbeidszorgjustitie.be (indiener WRG vzw)
 5. Bijlage 5: Presentatie over het vernieuwd zorglandschap binnen sector personen met een handicap door Hilde Adams
 6. Bijlage 6: Folder RTH in Oost-Vlaanderen
 7. Bijlage 7: Overzicht RTH-aanspreekpunten regio Gent-Meetjesland
 8. Bijlage 8: lijst met contactgegevens leden RNA Gent-Meetjesland (versie 28/5/15)
6 februari 2015Verslag bijeenkomst RNA Gent-Meetjesland 29 januari 2015

Het verslag van de bijeenkomst van het RNA Gent-Meetjesland van 29 januari 2015 vindt u hier.

26 januari 2015Herstelfonds zoekt potentile werkgevers

Het Herstelfonds zoekt potentiële werkgevers.  Meer informatie tijdens het infomoment op 10 februari (inschrijven ten laatste 30/1) en in folder.

17 december 2014Ontmoetingsmoment arbeidszorg-justitie: verslag en evaluatie

Ter ondersteuning van het samenwerkingsproces gestart tijdens het ontmoetingsmoment arbeidszorg-justitie op 4 november bezorgen wij u samen met de deelnemerslijst:

 • gesprekstafel 1 aanmelding: verslag
 • gesprekstafel 2 aanmelding: verslag
 • gesprekstafel 3 begeleiding: verslag
 • gesprekstafel 4 begeleiding: verslag
 • gesprekstafels 5 en 6 nazorg: verslag
 • schema afhandeling delict (Sara Goossens)
 • evaluatie: overzicht evaluatiegegevens
 • website www.arbeidszorgjustitie.be
 • 19 november 2014Agenda regionaal netwerk arbeidszorg 11 december

  De agenda van het regionaal netwerk arbeidszorg Gent-Meetjesland van 11 december 2014 vind je hier, samen met een bevraging over de situering van het aanbod van arbeidszorginitiatieven op de participatieladder.

  13 november 2014Nieuwe website arbeidszorgjustitie.be: feedback gevraagd!

  Tijdens een ontmoetingsmoment tussen arbeidszorg en justitie op 4 november stelden het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en een WRG-werkgroep de nieuwe website www.arbeidszorgjustitie.be voor.  Test dit hulpmiddel voor samenwerking bij realisatie van arbeidszorg voor cliënten uit justitie uit!  Eventuele vragen of suggesties zijn welkom via ann.de.maesschalck@wrg.be

  20 oktober 2014Arbeidszorg: ook voor clinten uit justitie?!

  Wil je een vlottere samenwerking met arbeidszorg realiseren voor cliënten uit justitie? Kom dan naar het ontmoetingsmoment op 4 november, een organisatie van provincie Oost-Vlaanderen en een WRG-werkgroep. Er zijn nog enkele plaatsen, dus schrijf je hier vlug in!

  29 september 2014Ontmoetingsdag: Arbeidszorg, ook voor clinten uit justitie?

  Op 4 november ontmoeten arbeidszorg en justitie elkaar. Ben je een hulpverlener in arbeidszorg, justitie, welzijn of een andere samenwerkingspartner en wil je een vlottere samenwerking in arbeidszorg realiseren voor cliënten uit justitie? Klik hier voor meer informatie en om je in te schrijven.

  1 september 2014Arbeidszorg: ook voor clinten uit justitie?!

  Op 4 november organiseren provinciebestuur Oost-Vlaanderen en een WRG-werkgroep een ontmoetingsmoment tussen arbeidszorg en justitie. Ben je een hulpverlener in arbeidszorg, justitie, welzijn of een doorverwijzende organisatie? Wil je een vlottere samenwerking met arbeidszorg realiseren voor cliënten uit justitie? Maak kennis met een nieuwe doorverwijstool en schrijf je hier vlug in!

  12 augustus 2014Verslag regionaal netwerk arbeidszorg 15 mei

  Het verslag van het regionaal netwerk arbeidszorg van 15 mei 2014 vind je hier, samen met info over het decreet werk- en zorgtrajecten.

  12 augustus 2014Verslag regionaal netwerk arbeidszorg 6 februari

  Het verslag van het regionaal netwerk arbeidszorg van 6 februari 2014 vind je hier.

  18 maart 2014Verslag regionaal netwerk arbeidszorg 3 oktober 2013

  Het verslag van het regionaal netwerk arbeidszorg van 3 oktober 2013 vind je hier.

  7 juli 2013Verslag regionaal netwerk arbeidszorg van 30 mei
  Het verslag van het regionaal netwerk arbeidszorg van 30 mei vind je hier.
  29 maart 2013Verslag regionaal netwerk arbeidszorg 21 februari
  Het verslag van het regionaal netwerk arbeidszorg van 21 februari vind je hier samen met bijlagen 1, 2 en 3.
  7 november 2012Verslag Regionaal Netwerk Arbeidszorg 4 oktober
  Het verslag van het regionaal netwerk arbeidszorg van 4 oktober: zie website en bijlagen 1, 2, 3 , 4 en 5.
  25 september 2012Regionaal Netwerk Arbeidszorg 4 oktober
  De agenda van het regionaal netwerk arbeidszorg van 4 oktober vind je hier.
  31 mei 2012Verslag RN AZ Gent - Meetjesland 24 mei 2012
  Het verslag van het Regionaal Netwerk Arbeidszorg op 24 mei 2012 vindt u hier.
  5 maart 2012RN AZ Gent - Meetjesland: uitnodiging en verslag
  Het verslag van de vergadering van 26 januari vindt u hier. De agenda voor de volgende vergadering op 24 mei vindt u hier.
  7 november 2011Uitnodiging vorming Open Space-methodiek
  RNA Waas en Dender organiseert ter voorbereiding van de Open Space meeting in 2012, een vorming op 1 december , voor de AZ begeleider rond deze methodiek. De inhoud van de vorming kan wellicht ook interessant zijn voor de andere AZI en daarom staat de vorming ook open voor alle leden van het PAOV.
  23 september 2011RN AZ Gent - Meetjesland: uitnodiging
  Hier vindt u de agenda voor de volgende vergadering RN AZ Gent - Meetjesland op 29 september. Het verslag van 23 juni vindt u hier. Contactgegevens van de deelnemers van RN AZ Gent - Meetjesland vindt u hier.
  13 mei 2011RN AZ Gent - Meetjesland: uitnodiging
  Uitnodiging en agenda voor de volgende vergadering RN AZ Gent - Meetjesland op 23 juni.
  17 maart 2011Regionaal Netwerk Arbeidszorg 22 maart
  Op 22 maart vindt het volgend regionaal netwerk arbeidszorg plaats. Zie agenda.
  17 februari 2011Verslag vergadering Regionaal Arbeidszorg 10-02-2011
  Het verslag van de vergadering van het Regionaal Arbeidszorg Gent- Meetjesland van 10-02-2011.
  4 februari 2011Agenda netwerk arbeidszorg 10 februari 2011
  Op 10 februari vindt het volgend regionaal netwerk arbeidszorg plaats.  Zie agenda.
  4 februari 2011Verslag regionaal netwerk arbeidszorg 30 september 2010
  Het verslag van het regionaal netwerk arbeidszorg van 30 september is beschikbaar
  27 januari 2011Arbeidszorgrondrit
  Het Regionaal Netwerk Arbeidszorg Gent - Meetjesland en het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen nodigen alle arbeidszorgbegeleiders en jobcoaches uit voor een arbeidszorgrondrit door de regio op 17 februari.Vier verschillende initiatieven stellen zichzelf tijdens deze tour voor.
  8 november 2010Kennismaking nieuw registratiesysteem arbeidszorg
  Het nieuw Vlaams registratiesysteem is klaar. Om alle gebruikers kennis te laten maken zijn er twee data uitgetrokken: di 23 november om 10u en ma 29 november om 14u. Telkens in het provinciegebouw, lokaal G22 in de Gouvernementstraat 22.
  22 september 2010Regionaal netwerk arbeidszorg op 30 september
  Op 30 september vindt het volgende regionaal netwerk arbeidszorg.   Zie agenda.  Zie ook verslag van de vergadering van 10 juni
  10 juni 2010Regionaal Netwerk Arbeidszorg
  De agenda van het regionaal netwerk arbeidszorg van 10 juni is beschikbaar.
  20 mei 2010Studiedag arbeidszorg en psychische moeilijkheden
  Op 3 juni 2010 organiseert de Provincie Oost-Vlaanderen samen met het PAOV en GTB een studiedag rond "Arbeidszorg en personen die het psychisch moeilijk hebben: breed en laagdrempelig". Inschrijven kan tot en met 26 mei.
  15 april 2010Studiedag arbeidszorg en mensen met psychische problemen
  Op 3 juni gaat er een studiedag door om arbeidszorgbegeleidershandvaten aan te reiken voorhet werken met mensen met psychische problemen. Zie vooraankondiging.
  15 april 2010Regionaal netwerk arbeidszorg Gent-Meetjesland
  De volgende vergadering gaat door op donderdag 10/06/2010 om 13u30 in de Kringloopwinkel Brugse Poort. Zie verslag vorige vergadering.
  18 februari 2010Vergadering regionaal netwerk arbeidszorg Gent-Meetjesland
  De volgende vergadering van het regionaal netwerk arbeidszorg Gent-Meetjesland gaat door op 25 maart om 13u30 in Compagnie de Sporen. Zie uitnodiging.
  19 november 2009Regionaal netwerk arbeidszorg op 26 november
  De volgende vergadering van het regionaal netwerk arbeidszorg vindt plaats 26 november in De Heide. Zie uitnodiging en verslag vorige vergadering
  11 september 2009Vergadering regionaal netwerk op 24 september
  De volgende vergadering van het regionaal netwerk arbeidszorg vindt plaats op 24 september in De Vierklaver in Landegem.  Zie agenda.
  16 maart 2009Regionaal Netwerk Arbeidszorg Gent-Meetjesland verplaatst
  De volgende bijeenkomst van het Regionaal Netwerk Arbeidszorg Gent-Meetjesland isverplaatst van 30 maart naar 14 mei. Zie bericht en agenda
  19 februari 2009Gezondheidsbeleid in beschutte en sociale werkplaatsen
  Provinciebestuur Oost-Vlaanderen kondigt via de activiteitenkalender de studiedag over gezondheidsbeleid in beschutte en sociale werkplaatsen op 17 maart in Gent aan.
  13 november 2008Regionaal Netwerk Arbeidszorg Gent-Meetjesland
  Het Regionaal Netwerk Arbeidszorg (RNAZ)Gent-Meetjesland komt op 27 november samen. Zie agenda en verslag vorige bijeenkomst
  17 september 2008Uitnodiging Trefdag Arbeidszorg
  De werkgroep trefdag arbeidszorg en provincie Oost-Vlaanderen nodigen alle arbeidszorgbegeleiders uit op de Trefdag Arbeidszorg op 2 oktober in Gent. Inschrijven voor 22 september.
  2 september 2008Trefdag Arbeidszorg
  De werkgroep trefdag arbeidszorg en provincie Oost-Vlaanderen nodigen alle arbeidszorgbegeleiders uit op de Trefdag Arbeidszorg op 2 oktober in Gent.


  Heeft u vragen, suggesties of wenst u deel te nemen? Mail dan naar: An Van der Herten