Agenda

Datum: , , ,

Vorming druggebruik bij maatschappelijk kwetsbare jongeren

De stad Gent organiseert samen met CGG Eclips, vzw Lejo en de Sleutel een vormingsreeks rond druggebruik bij maatschappelijk kwetsbare jongeren. Professionals krijgen handvaten, info, ondersteuning en de mogelijkheid om uit te wisselen rond dit knelpunt. Meer info en inschrijven

Datum: , ,

Effectief reageren op discriminerende uitspraken

In-Gent organiseert verschillende vormingssessies van een volledige dag rond effectief reageren op discriminerende uitspraken. Meer info en inschrijven

Datum: ,

Voortraject Hoger Onderwijs voor anderstaligen

Voor anderstaligen die een Nederlandstalige opleiding wensen te volgen aan een hogeschool of universiteit, organiseert IN-Gent een Voortraject Hoger Onderwijs voor anderstaligen op 17 mei en op 26 juni. Meer info en inschrijven voor een info-sessie

Datum: ,

Basisvorming verblijfsrecht

Het Agentschap Integratie & Inburgering organiseert op 21 en 28 mei basisvormingen rond verblijfsrecht. Zie website.

Datum: , , ,

Vorming druggebruik bij maatschappelijk kwetsbare jongeren

De stad Gent organiseert samen met CGG Eclips, vzw Lejo en de Sleutel een vormingsreeks rond druggebruik bij maatschappelijk kwetsbare jongeren. Professionals krijgen handvaten, info, ondersteuning en de mogelijkheid om uit te wisselen rond dit knelpunt. Meer info en inschrijven

Datum:

Voorstelling werking Functie 2

Op 24 mei wordt de werking van Functie 2 geestelijke gezondheid voorgesteld (komen aan bod: het Netwerkpunt, Outreach, A team, Mobil, Mobil Crisis Team).  Zie uitnodiging. Inschrijvingen worden afgesloten bij 100 deelnemers.

Datum: ,

Basisvorming verblijfsrecht

Het Agentschap Integratie & Inburgering organiseert op 21 en 28 mei basisvormingen rond verblijfsrecht. Zie website.

Datum:

Verblijf burgers van de Unie

Het Agentschap Integratie & Inburgering organiseert op 28 mei een vorming rond verblijf burgers van de unie. Zie website.

Datum:

Anders kijken en luisteren naar kinderen en jongeren

De Brede Stuurgroep Jeugd en het atelier psychische kwetsbaarheid Ledeberg organiseert op 28 mei de lezing ‘Anders kijken en luisteren naar kinderen en jongeren’ door Lut Celie, psychotherapeut bij De Bleekweide. Zie website.

Datum: , , ,

Vorming druggebruik bij maatschappelijk kwetsbare jongeren

De stad Gent organiseert samen met CGG Eclips, vzw Lejo en de Sleutel een vormingsreeks rond druggebruik bij maatschappelijk kwetsbare jongeren. Professionals krijgen handvaten, info, ondersteuning en de mogelijkheid om uit te wisselen rond dit knelpunt. Meer info en inschrijven

Datum:

Symposium zorg rond opname- en ontslagmanagement

Op 28 mei organiseert de werkgroep zorg rond opname- en ontslagmanagement van SEL Gent een symposium. Meer info en inschrijven 

Datum:

ZOROO Symposium

De werkgroep Zorg Rond Opname en Ontslagmanagement (ZOROO) organiseert op 28 mei een symposium rond opname- en ontslagbeleid. Zie uitnodiging, programma en website.

Datum: , ,

Workshops en intervisie: vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Lus vzw organiseert workshops en intervisie op 28 mei, 21 september en 12 oktober in Gent om vrijwillige vertrouwenspersonen in de jeugdhulp te ondersteunen. Meer info en inschrijven

Datum:

Save the date: taskforce Wonen Stad Gent

Op 3 juni gaat de volgende bijeenkomst van de Taskforce Wonen door. Hou alvast deze datum vrij.

Datum:

Taskforce Wonen Gent

Op 3 juni gaat er opnieuw een bijeenkomst van de Taskforce Wonen door. Meer info en inschrijven

Datum:

Vorming: Wegwijs met de Sociale Kaart van Gent

Raak je soms de weg kwijt in het Gentse welzijnslandschap? Welk aanbod is er precies in andere sectoren? Ontdek tips voor warme doorverwijzing en oefen met de nieuwe digitale versie van de Sociale Kaart van Gent. Voor alle vrijwillige en professionele hulpverleners en zorgverstrekkers. Deze praktische vorming gaat door op dinsdag 4 juni van 9u tot 11u. Schrijf je hier in.

Liever uitleg in teamverband? Wij komen naar je toe! Boek je vorming via info@socialekaartvangent.be of bel 09 225 91 33.

Datum:

Dr Guislain Colloquium: wanneer nacht ontij wordt

Op 4 juni organiseert het Psychiatrisch centrum Dr Guislain hun 83ste Colloquium over slaapstoornissen en hun behandeling. Meer info en inschrijven

Datum:

Vorming wegwijsingent

Het GIPS-overleg organiseert op 6 juni een vorming met tips om gebruik te maken van de specifieke online sociale kaart voor vrijwillige en professionele hulpverleners die werken met gezinnen in een precaire verblijfssituatie. Meer info en inschrijven

Datum:

Vorming Vlaams woninghuurdecreet

Wat betekent dat voor huurder en verhuurder en het huurcontract? Valt het huurcontract meteen onder het toepassingsgebied van het woninghuurdecreet, of is dat enkel van toepassing op nieu-we huurcontracten? De Huurdersbond organiseert op 6 juni een vorming hierover. Zie uitnodiging.

Datum:

Infonamiddag mantelzorg Gent

Op 6 juni organiseert Samana een mantelzorgnamiddag in het CM-kantoor van Gent. Het thema is 'Klein Geluk voor de mantelzorger'. Meer info en inschrijven

Datum:

Vorming Tewerkstelling van vreemdelingen

Het Agentschap Integratie & Inburgering organiseert op 7 juni een vorming rond de tewerkstelling van vreemdelingen. Zie website.

Datum:

Besteding van een persoonsvolgend budget

Het VAPH organiseert op 7 juni een informatiesessie over de besteding van een persoonsvolgend budget. Zie nieuwsbrief en website.

Datum:

Dialoogdag Oudersparticipatie Jeugdhulp

Op 7 juni vindt de dialoogdag van Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen plaats rond het thema 'Ervaringen van ouders met de jeugdrechtbank'. Zie uitnodiging.

Datum:

Infosessies: besteding van een persoonsvolgend budget

Het VAPH organiseert in mei en juni provinciale informatiesessies over de besteding van een persoonsvolgend budget. De sessies worden georganiseerd in samenwerking met de bijstandsorganisaties. De infosessie in Gent vindt plaats op 7 juni. Zie website.

Datum:

Vooraankondiging symposium DCD

Op 11 juni wordt in Gent een symposium georganiseerd rond DCD. Zie vooraankondiging.

Datum: ,

Veranderforum eerstelijnszone Gent

Op 13 juni en 11 september gaan de volgende veranderfora van Eerstelijnszone Gent door. Meer info en inschrijven

Datum:

Gent verenigt

De Dienst Welzijn en Gelijke Kansen organiseert op 15 juni de tweede editie van Gent Verenigt. Zie vooraankondiging.

Datum:

Migratieforum voorjaar 2019

De Stad Gent organiseert op 18 juni het migratieforum voorjaar 2019. Zie uitnodiging.

Datum:

Migratieforum Stad Gent

Op 18 juni organiseert Stad Gent voor de 2de maal een Migratieforum. Meer info en inschrijven

Datum: ,

Voortraject Hoger Onderwijs voor anderstaligen

Voor anderstaligen die een Nederlandstalige opleiding wensen te volgen aan een hogeschool of universiteit, organiseert IN-Gent een Voortraject Hoger Onderwijs voor anderstaligen op 17 mei en op 26 juni. Meer info en inschrijven voor een info-sessie

Datum:

Workshop voor mantelzorgers

Liever Thuis LM en Vormingplus Gent-Eeklo organiseren op 27 juni in Zwijnaarde een gratis workshop voor mantelzorgers: In gesprek over mantelzorg. Vertrekkend vanuit het fictieboek "Neen". Meer info en inschrijven

Datum: , , ,

Vorming druggebruik bij maatschappelijk kwetsbare jongeren

De stad Gent organiseert samen met CGG Eclips, vzw Lejo en de Sleutel een vormingsreeks rond druggebruik bij maatschappelijk kwetsbare jongeren. Professionals krijgen handvaten, info, ondersteuning en de mogelijkheid om uit te wisselen rond dit knelpunt. Meer info en inschrijven

Datum:

Toegankelijk programma Gentse Feesten

Het toegankelijk programma voor de Gentse Feesten is bekend. Zo kunnen ook personen met een beperking deelnemen. Meer info

Datum: ,

Veranderforum eerstelijnszone Gent

Op 13 juni en 11 september gaan de volgende veranderfora van Eerstelijnszone Gent door. Meer info en inschrijven

Datum: , ,

Workshops en intervisie: vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Lus vzw organiseert workshops en intervisie op 28 mei, 21 september en 12 oktober in Gent om vrijwillige vertrouwenspersonen in de jeugdhulp te ondersteunen. Meer info en inschrijven

Datum: , ,

Effectief reageren op discriminerende uitspraken

In-Gent organiseert verschillende vormingssessies van een volledige dag rond effectief reageren op discriminerende uitspraken. Meer info en inschrijven

Datum: , ,

Workshops en intervisie: vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Lus vzw organiseert workshops en intervisie op 28 mei, 21 september en 12 oktober in Gent om vrijwillige vertrouwenspersonen in de jeugdhulp te ondersteunen. Meer info en inschrijven

Datum: , ,

Effectief reageren op discriminerende uitspraken

In-Gent organiseert verschillende vormingssessies van een volledige dag rond effectief reageren op discriminerende uitspraken. Meer info en inschrijven

Datum:

Beroepsethiek en beroepsgeheim voor hulpverleners

Het Steunpunt Mens en Samenleving (SAM) organiseert op 19 november in Gent een Introductie beroepsethiek en beroepsgeheim. Ook belangrijke ontwikkelingen van de voorbije jaren komen aan bod, zoals radicalisering, intrafamiliaal geweld, complexe scheidingen, kindermishandeling. Zie website.

Datum:

Studiedag Dialoog versterken in tijden van wantrouwen?

De Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen bestaat 35 jaar en organiseert op 22 november een studiedag rond "Dialoog versterken in tijden van wantrouwen? Zie uitnodiging.