Agenda

Vorming: Wegwijs met de Sociale Kaart van Gent 

Raak je soms de weg kwijt in het Gentse welzijnslandschap? Welk aanbod is er precies in andere sectoren? Ontdek tips voor warme doorverwijzing en oefen met de nieuwe digitale versie van de Sociale Kaart van Gent. Voor alle vrijwillige en professionele hulpverleners en zorgverstrekkers. Deze praktische vorming gaat door op dinsdag 17/9 van 9u tot 11u. Schrijf je hier in.

Liever uitleg in teamverband? Wij komen naar je toe! Boek je vorming via info@socialekaartvangent.be of bel 09 225 91 33.


,

Workshop cultuursensitief werken in de jeugdhulp

IROJ Oost-Vlaanderen en OTA organiseren op 19 september en op 21 november workshops cultuursensitief werken in de jeugdhulp. Zie website.


,

Workshops en intervisie: vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Lus vzw organiseert workshops en intervisie op 28 mei, 21 september en 12 oktober in Gent om vrijwillige vertrouwenspersonen in de jeugdhulp te ondersteunen. Meer info en inschrijven


Klankbordgesprek Nervocity

Stad Gent organiseert samen met UGent en Imec op 23 september een klankbordgesprek rond het nieuwe project Nervocity, over de beleving van stress in Gent. Meer info en inschrijven


Infodag mensenhandel

Op 23 september organiseert de Federale Politie Oost-Vlaanderen een infodag met als onderwerp mensenhandel, met een specifieke aandacht voor de loverboy/tienerpooier problematiek. Meer info en inschrijven


Veranderforum Eerstelijnszone Schelde

Op 25 september 2019 gaat het veranderforum van Eerstelijnszone Schelde door in Deinze. Meer info en inschrijven


Ontdek RADAR

Wil je de werking van RADAR beter leren kennen? Kom dan naar Ontdek RADAR in Oudenaarde op 26 september. Zie nieuwsbriefuitnodiging en inschrijvingspagina.


Netwerkforum RADAR ivm uitbreidingsbeleid jeugdhulp

Op 1 oktober organiseert RADAR een netwerkforum rond het Vlaams uitbreidingsbeleid jeugdhulp en de verschillende bijhorende werven. Zie uitnodiging.


10-daagse van de Geestelijke Gezondheid - Train uw veerkracht

Tijdens de 10-daagse van de geestelijke gezondheid (1 tot en met 10 oktober) staan er meer dan 40 activiteiten op het programma. Alles is gratis. Voor de meeste activiteiten moet je vooraf online inschrijven (of bellen naar Gentinfo).


Colloquium Dr Guislain: ervaringsdeskundigheid is een vak

Op 1 oktober organiseert Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain haar 84ste colloquium over ervaringsdeskundigheid. Meer info en inschrijven


Autisme bij volwassenen; een inspiratienamiddag voor professionals

Participate organiseert op 3 oktober "Autisme bij volwassenen, een inspiratienamiddag voor professionals". Zie uitnodiging en programma.


De senioren van tegenwoordig

Op 3 oktober wordt een panelgesprek tussen vier (ervarings-) deskundigen over “De senioren van tegenwoordig” georganiseerd in De Krook. Zie uitnodiging.


Partnerdag Gent Stad in Werking

Gent, Stad in Werking organiseert op 3 oktober een partnerdag. Zie uitnodiging.


Stoemp netwerkmoment

Op 3 oktober gaat er een netwerkmoment door van Stoemp (samen voor gezonde, lekkere, eerlijke en betaalbare voeding voor elke Gentenaar). Meer info en inschrijven


Save the date: lunchgesprek fenomeen Intrafamiliaal Geweld in Stad Gent

Op 7 oktober organiseert de Dienst Preventie voor veiligheid een lunchgesprek over het fenomeen intrafamiliaal geweld in Gent. Meer info en hou alvast de datum vrij. 


Studiedag: hij/zij voorbij

Op 7 oktober 2019 organiseren het Transgender Infopunt, CAW Oost-Vlaanderen en de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen van de Stad Gent een studiedag over transsensitief werken in de zorg-, diensten- en hulpverleningssector. Meer info en inschrijven


,

Effectief reageren op discriminerende uitspraken

In-Gent organiseert verschillende vormingssessies van een volledige dag rond effectief reageren op discriminerende uitspraken. Meer info en inschrijven


Het zorgbudget (BOB), wat doe je ermee?

Wat is een zorgbudet of BasisOndersteuningsBudget, kortweg BOB? Kom je er voor in aanmerking? Gezin & handicap organiseert op 8 oktober een informatieavond rond het thema. Zie website.


Positieve Gezondheid, veerkracht en de kracht van de omgeving

CM Gezondheidsfonds organiseert op 9 oktober een inspiratievoormiddag over 'Positieve Gezondheid,veerkracht en de kracht van de omgeving', een inspiratievoormiddag tijdens de week van de Geestelijke Gezondheid. Zie uitnodiging.


,

Workshops ‘Opgroeien in een gepolariseerde wereld’

OTA organiseert op 9 en op 24 oktober workshops rond opgroeien in een gepolariseerde wereld. Zie website.


20 jaar brede school Gent

De brede school in Gent bestaat 20 jaar. Naar aanleiding daarvan is er op 9 oktober een brede school-event. Meer info en inschrijven 


,

Workshops en intervisie: vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Lus vzw organiseert workshops en intervisie op 28 mei, 21 september en 12 oktober in Gent om vrijwillige vertrouwenspersonen in de jeugdhulp te ondersteunen. Meer info en inschrijven


KOPP 3-daagse

RADAR organiseert een basisvorming omtrent KOPP en KOAP, kinderen van ouders met een psychische- of afhankelijksheidsproblematiek. Zie nieuwsbrief. Deze 3-daagse vindt plaats op 14 en 21 oktober en 4 november


Studiedag Samenhuizen in je lokaal beleid

Op 16 oktober organiseert Samenhuizen een studiedag over gemeenschappelijk wonen voor lokale besturen en woonactoren, in de namiddag en vooravond te Gent. Zie website.


Dag tegen armoede

De Dag tegen Armoede, op 17 oktober 2019, staat dit jaar in het teken van onderwijs. Onder het motto ‘Trek aan de bel tegen armoede’ gaat men samen met de Gentse scholen de strijd aan. Meer info en het volledige programma


Studiedag: een sprong naar de toekomst

CAW Oost-Vlaanderen organiseert een studiedag op 22 oktober rond psychosociale begeleiding van vluchtelingen, dit vanuit de ervaring met Mindspring. Meer info en inschrijven


Ontmoetingsdag vrijwillige terugkeer

Op 22 oktober organiseert Stad Gent een ontmoetingsdag rond vrijwillige terugkeer. Meer info en inschrijven 


TEJO bestaat 5 jaar

TEJO bestaat 5 jaar en viert dit op 22 oktober. Hou alvast deze datum vrij. Meer info


,

Workshops ‘Opgroeien in een gepolariseerde wereld’

OTA organiseert op 9 en op 24 oktober workshops rond opgroeien in een gepolariseerde wereld. Zie website.


Maak kennis met het Zorgpad ADHD – regio Deinze

Op 24 oktober  organiseren CLB en CAR, in samenwerking met RADAR en het IROJ van Oost-Vlaanderen een vorming m.b.t het Zorgpad ADHD. Dit vormingsmoment richt zich tot hulp- en dienstverleners van regio Deinze. Zie uitnodiging.


Vorming ‘minderjarige vluchtelingen en gezinshereniging’

OTA organiseert op 7 november een vorming rond minderjarige vluchtelingen en gezinshereniging. Zie website.


Tweedelige workshop: Mijn ondersteuning plannen… Hoe begin ik er aan?

Op 7 en 14 november, telkens van 19u30 tot 22u, gidst Vraagwijzer cliënten door het zorglandschap en kunnen ze meer uitleg bekomen over de mogelijkheden naar ondersteuning toe (met of zonder persoonsvolgend budget). De workshop gaat door in het KVG-kantoor Oost-Vlaanderen (Dendermondsesteenweg 565, 9000 Gent). Inschrijven kan via de website van KVG


,

Diabetessymposium en leefstijlbeurs

De beroepsorganisatie voor verpleegkundigen (NVKVV) organiseert op 7 en 8 november het 22ste Diabetessymposium met leefstijlbeurs in Gent. Meer info en inschrijven


,

Diabetessymposium en leefstijlbeurs

De beroepsorganisatie voor verpleegkundigen (NVKVV) organiseert op 7 en 8 november het 22ste Diabetessymposium met leefstijlbeurs in Gent. Meer info en inschrijven


Vorming: Wegwijs met de Sociale Kaart van Gent

Raak je soms de weg kwijt in het Gentse welzijnslandschap? Welk aanbod is er precies in andere sectoren? Ontdek tips voor warme doorverwijzing en oefen met de nieuwe digitale versie van de Sociale Kaart van Gent. Voor alle vrijwillige en professionele hulpverleners en zorgverstrekkers. Deze praktische vorming gaat door in het Hoeveke op dinsdag 12/11 van 13u tot 15u. Schrijf je hier in. 

Liever uitleg in teamverband? Wij komen naar je toe! Boek je vorming via info@socialekaartvangent.be of bel 09 225 91 33.

 


,

Effectief reageren op discriminerende uitspraken

In-Gent organiseert verschillende vormingssessies van een volledige dag rond effectief reageren op discriminerende uitspraken. Meer info en inschrijven


Ouderenweek 2019

Van 18 tot 24 november loopt de Ouderenweek 2019 met als thema 'Ouderen als actieve schakel voor een hechtere buurt'. Meer informatie en inspiratie


Beroepsethiek en beroepsgeheim voor hulpverleners

Het Steunpunt Mens en Samenleving (SAM) organiseert op 19 november in Gent een Introductie beroepsethiek en beroepsgeheim. Ook belangrijke ontwikkelingen van de voorbije jaren komen aan bod, zoals radicalisering, intrafamiliaal geweld, complexe scheidingen, kindermishandeling. Zie website.


Save the date Stakeholdersforum (kinder)armoede Gent

De Cel Armoedebestrijding organiseert op dinsdag 19 november 2019 het jaarlijkse stakeholdersforum (kinder)armoede. Zie vooraankondiging


,

Workshop cultuursensitief werken in de jeugdhulp

IROJ Oost-Vlaanderen en OTA organiseren op 19 september en op 21 november workshops cultuursensitief werken in de jeugdhulp. Zie website.