Agenda

Datum:

Infosessie Werkplekleren en Welt

Vacatures gemakkelijker invullen? Geef opleiding op de werkvloer! Kom op 22 januari naar de infosessie rond werkplekleren bij Voka Oost-Vlaanderen en laat u inspireren. Zie website

Datum: ,

De vzw-wetgeving in een notendop

Vormingplus Gent-Eeklo organiseert infomomenten over de vzw-wetgeving in een notendop. Keuze tussen 24 en 31 januari. Meer info: zie website

Datum:

Stoppen met roken, het kan

Op 29 januari 2019 organiseert de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen van Stad Gent een nieuwe groepscursus rookstop. Meer info en inschrijven

Datum: ,

De vzw-wetgeving in een notendop

Vormingplus Gent-Eeklo organiseert infomomenten over de vzw-wetgeving in een notendop. Keuze tussen 24 en 31 januari. Meer info: zie website

Datum:

Inspiratie en steun bij het verlenen van hulp aan jongvolwassenen in 2019

Het IROJ OVL (werkgroep jongvolwassenen) organiseert op 1 februari 2019 een vormingsmoment voor stafmedewerkers en hulpverleners die werken met jongvolwassenen. Inspirerende praktijken en nieuwe initiatieven worden toegelicht. Zie programma.

Datum:

Ontmoetingsgroep voor (familieleden van) jonge mensen met dementie

Expertisecentrum Dementie Paradox organiseert in 2019 vanaf 4 februari ontmoetingsgroepen voor familieleden van jonge mensen met dementie, en voor jonge mensen met een dementie zelf. Meer info en inschrijven

Datum:

Meet en greet ambassadeurs IN-Gent

Op 6 februari 2019 organiseert IN-Gent een meet en greet van de ambassadeurs IN-Gent. Meer info en inschrijven

Datum:

Opening expositie Straat Wezen

Op 6 februari 2019 opent de expositie Straat Wezen van Jong Gent in Actie samen met SMAK. Het is het resultaat van een participatief kunstproject over het feit dat jongeren geen woning vinden. Meer info

Datum: ,

Interactieve vorming en intervisie rond ouderverstoting

Op 7 en 14 februari 2019 organiseert het Steunpunt Ouderverstoting een interactieve vorming en intervisie voor professionelen rond ouderverstoting (bvb na vechtscheiding). Meer info en inschrijven

Datum:

Project jonge mantelzorgers

Vanaf 2019 start Stad Gent samen met !DROPS een 3-jarig project rond jonge mantelzorgers met als bedoeling een ondersteuningsaanbod voor hen uit te werken. Op 11 februari 2019 organiseren ze daarrond een infomoment voor organisaties die in contact komen met deze jongeren. Meer info en inschrijven

Datum:

Europees burgerpanel

Op 12 februari 2019 organiseert de Stad Gent een burgerpanel waarop Gent-gebruikers welkom zijn om mee na te denken en ideeën aan te brengen over een sociaal en groen Europa. Meer info en inschrijven

Datum:

Impulsdag: In de roes van mensen met een beperking

Op 14 februari wordt Impulsdag: In de roes van mensen met een beperking plaats rond het thema van problematisch middelengebruik of overmatig gamen bij personen met een verstandelijke of fysieke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel of autisme. Zie website.

Datum: ,

Interactieve vorming en intervisie rond ouderverstoting

Op 7 en 14 februari 2019 organiseert het Steunpunt Ouderverstoting een interactieve vorming en intervisie voor professionelen rond ouderverstoting (bvb na vechtscheiding). Meer info en inschrijven

Datum:

Infosessie pleegzorg voor vluchtelingenkinderen

Minor Ndako organiseert op 19 februari een infosessie in Gent rond pleegzorg voor vluchtelingenkinderen. Meer info en inschrijven

Datum:

Ontmoetingsdag Onze Nieuwe Toekomst

Onze Nieuwe Toekomst organiseert een ONTmoetingsdag op vrijdag 22 februari. Zie website.

Datum:

Startdagen Huizen van het Kind

Begin 2019 zal in (bijna) elke gemeente een Huis van het Kind zijn. Om de startende Huizen van het Kind te ondersteunen organiseert EXPOO en Kind en Gezin in de loop van 2019 drie startdagen. De startdag in Gent vindt plaats op 26 februari 2019. Zie website.

Datum:

Vorming Belgische nationaliteitswetgeving

Het Agentschap Integratie & Inburgering organiseert op 26 februari 2019 een vorming rond de Belgische nationaliteitswetgeving. Zie website.

Datum:

Toegang tot gezondheidszorg voor vreemdelingen

Het Agentschap Integratie & Inburgering organiseert op 11 maart een vorming rond Toegang tot gezondheidszorg voor vreemdelingen. Zie website.

Datum:

Inspiratiedag participatief werken in de jeugdhulp

Op 12 maart 2019 vindt de tweede inspiratiedag participatief werken in de jeugdhulp plaats. Zie uitnodiging.

Datum:

Balanceren tussen ondersteunen en ingrijpen

Op 14 maart organiseert het WIV in Sint-Amandsberg een studiedag met als thema: Balanceren tussen ondersteunen en ingrijpen bij mensen met een beperking en bijkomende problemen. Zie folder.

Datum:

Leer- en deeldag eerstelijnszones

Op 19 maart 2019 komen alle eerstelijnszones in Antwerpen samen om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. Meer info en inschrijven

Datum:

Sociale Trefdag Gent

Op 28 maart vindt de zevende sociale trefdag van Gent plaats. Alle Gentse welzijnsactoren zijn welkom om te komen proeven van inspirerende verhalen van sprekers die verder kijken dan hun neus lang is. Laat je doen stilstaan bij de huidige situatie om van daaruit toekomstgericht te reflecteren en te handelen. Meer info en inschrijvingen: zie website.

Datum:

Save the date: 2de STOEMP-inspiratiedag

Goed eten, een basisrecht? Tuurlijk! Maar hoe zorgen we ervoor dat goed eten echt voor iedereen is? Hou alvast 2 april vrij voor de 2de STOEMP-inspiratiedag en geef goede ideeën voor die dag door!

Datum:

Genderidentiteit en seksuele diversiteit in woonzorgcentra

Op 19 april vindt de studievoormiddag Tachtig tinten plaats over genderidentiteit en seksuele diversiteit in woonzorgcentra. Aan bod komen de ervaringen van de winnende woonzorgcentra en tools om zelf mee aan de slag te gaan. Meer info.

Datum:

Vooraankondiging symposium DCD

Op 11 juni wordt in Gent een symposium georganiseerd rond DCD. Zie vooraankondiging.