Agenda

Ouderenweek 2019

Van 18 tot 24 november loopt de Ouderenweek 2019 met als thema 'Ouderen als actieve schakel voor een hechtere buurt'. Meer informatie en inspiratie


Lezing vrijwilligersmanagement

Vrijwilligerspunt Gent organiseert op 18 november een lezing over vrijwilligersmanagement. De toegang is gratis. Meer info en inschrijven, zie website en flyer.  


Klaar voor de Seniorenweek 2019?

Van maandag 18 tot en met zondag 24 november vindt de Seniorenweek 2019 plaats. Op het programma staan onder meer verschillende muzikale optredens, Bal Römantiek, een lezing door een gelukscoach en zelfs K'robics. Plezier gegarandeerd! Zie programma.


Week tegen familiaal geweld

Naar aanleiding van de Internationale dag tegen geweld op vrouwen op 25 november, organiseert Stad Gent voor de 3de keer van 18 tem 25 november een week tegen familiaal geweld met tal van boeiende en gratis activiteiten. Ze tonen ons stuk voor stuk hoe belangrijk het is dit taboe te doorbreken. Meer info in flyer en op website, en inschrijven


Winternoodplan Gent met uitgebreide nachtopvang en warm onthaal

Van 18 november 2019 tot 30 maart 2020 loopt het winternoodplan met een uitgebreide winternachtopvang en een warm onthaal in het Inloopcentrum SOC in De Pannestraat elke dag tussen 16u30 en 20u30


Beroepsethiek en beroepsgeheim voor hulpverleners

Het Steunpunt Mens en Samenleving (SAM) organiseert op 19 november in Gent een Introductie beroepsethiek en beroepsgeheim. Ook belangrijke ontwikkelingen van de voorbije jaren komen aan bod, zoals radicalisering, intrafamiliaal geweld, complexe scheidingen, kindermishandeling. Zie website.


Save the date Stakeholdersforum (kinder)armoede Gent

De Cel Armoedebestrijding organiseert op dinsdag 19 november 2019 het jaarlijkse stakeholdersforum (kinder)armoede. Zie vooraankondiging


Communiceren met symbolen

Gezin en Handicap organiseert op 19 november een vormingsdag Communiceren met grafische symbolen. Geïnteresseerden kunnen daarna nog een cursus Bliss volgen. Zie mail.


Stakeholdersforum (kinder)armoede Gent

De Cel Armoedebestrijding organiseert op dinsdag 19 november 2019 het jaarlijkse stakeholdersforum (kinder)armoede. Meer info en inschrijven


Gedeelde mobiliteit en diversiteit

Op 19 november gaat er in Gent een evenement door rond 'Gedeelde mobiliteit en diversiteit'. Een boeiende namiddag waar socioculturele organisaties, mobiliteitsaanbieders, lokale overheden en potentiële gebruikers met elkaar in interactie gaan om elkaars behoeften te leren kennen. Meer info en inschrijven


Workshop cultuursensitief werken in de jeugdhulp

IROJ Oost-Vlaanderen en OTA organiseren op 19 september en op 21 november workshops cultuursensitief werken in de jeugdhulp. Zie website.


Infoavond gASStvrij

Tanderuis en Pleegzorg Oost-Vlaanderen organiseren op 21 november een infoavond gASStvrij, rond gASStgezinnen die sociaal geëngageerd zijn, interesse hebben in autisme en bereid zijn om in hun gezin een kind, jongere of volwassene met autisme gedurende een dagje, een weekend of een paar vakantiedagen te laten verblijven. Zie uitnodiging.


Studiedag Dialoog versterken in tijden van wantrouwen?

De Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen bestaat 35 jaar en organiseert op 22 november een studiedag rond "Dialoog versterken in tijden van wantrouwen? Zie uitnodiging.


TEJO bestaat 5 jaar

TEJO bestaat 5 jaar en viert dit op 22 november. Hou alvast deze datum vrij. Meer info


Informatienamiddag Epilepsiecontactgroep Ikaros

Epilepsiecontactgroep Ikaros organiseert op 23 november een informatienamiddag met dokter Mathieu Springers, neuroloog UZ Gent, over epilepsie en epilepsie-aanvallen. Zie website en flyer


Kick-off lerend netwerk zorgraden

Vivel is pas opgestart en organiseert een eerste event: Kick-off Lerend Netwerk zorgraden. In Gent vindt de kick-off plaats op 25 november. Zie bericht.


, ,

Vorming oefenkansen Nederlands

IN-Gent organiseert vormingssessies voor al wie oefenkansen Nederlands aanbiedt, er is een aanbod op 26 november, op 3 december en op 17 december. Meer info en inschrijven


Van zorg naar werk

Op 28 november vindt de beurs "Van zorg naar werk" plaats. Deze beurs is bedoeld voor personen die vanuit een kwetsbare situatie voorzichtige stappen wensen te zetten naar een job, alsook voor doorverwijzers die hun netwerk verder willen uitbouwen. Zie uitnodiging.


Projectenbeurs Gent Stad in Werking

Op 28 november organiseert Stad Gent een projectenbeurs met projecten die passen binnen het kader van meer en beter werk in Gent. Meer informatie en inschrijven


De wereld in mijn hoofd

Tanderuis organiseert op 28 november "De Wereld in mijn hoofd": een beklijvend portret van enkele kinderen met autisme. Het vormingspakket bij deze documentaire wordt toegelicht zodat aanwezigen hiermee aan de slag kunnen in hun eigen professionele context. Zie uitnodiging.


Werken met&rond jongvolwassenen

IROJ Oost-Vlaanderen organiseert in najaar 2019 en voorjaar 2020 een vormingstraject over 5 dagdelen rond werken met & rond jongvolwassenen. Zie website. De eerste sessie vindt plaats op 29 november.


SAM ronde tafel voor praktijkswerkers

SAM werkt voor professionals die maatschappelijk kwetsbare mensen ondersteunen. Op 2 december organiseren in Gent een ronde tafel rond de grote uitdagingen voor de komende jaren. Zie website.


Lezing vrijwilligers rekruteren

Vrijwilligerspunt Gent organiseert op 2 december een lezing over vrijwilligers rekruteren. De toegang is gratis. Meer info en inschrijven, zie website en flyer.  


, ,

Vorming oefenkansen Nederlands

IN-Gent organiseert vormingssessies voor al wie oefenkansen Nederlands aanbiedt, er is een aanbod op 26 november, op 3 december en op 17 december. Meer info en inschrijven


Ondertekening charter 'werken aan een toegankelijk Gent'

Op 3 december 2019, niet toevallig de Internationale Dag voor Personen met een handicap, vindt de ondertekning plaats van het charter 'werken aan een toegankelijk Gent, nog voor de eerste stap'. Na de ondertekening volgt een knelpuntenwandeling en krijgen alle aanwezigen een handicap aangemeten. Meer info en inschrijven


, , ,

Boeiende boterhammen

Met de steun van DeelSEL Gent worden er informele bijeenkomsten georganiseerd waarbij een spreker een initiatief of organisatie uit de regio Mariakerke-Wondelgem-Brugse poort-Rabot- Bloemekenswijk-Voormuide-Sluizeken-Tolhuis-Ham, toelicht. Zie jaarprogramma. Inschrijven kan via bart.dewulf@sintjozef-gent.be


Vorming beroepsgeheim en privacy-wetgeving

De Deel-SEL Gent organiseert op 4 december een (gratis) vorming rond het beroepsgeheim, de privacy wetgeving en het spanningsveld tussen juridisch verantwoord en ethisch verantwoord handelen dat hiermee gepaard gaat. Meer informatie en inschrijven


Workshopvoormiddag Diversiteitsbewust hulpverlenen

RADAR Crosslink organiseert op 5 december een een workshopvoormiddag over diversiteitsbewust hulpverlenen gericht naar iedereen die werkt met kinderen en jongeren. Tijdens de voormiddag heb je de keuze uit twee workshops van de studiedag 2018 en twee nieuwe workshops. Zie uitnodiging.


SEN-SEO Symposium: losmaken en doorgeven

Het SEN-SEO symposium van 6 december focust op 'losmaken en doorgeven'. Er wordt gezocht naar invalshoeken, methodes en ideeën om te werken aan een goede afstemming: tussen cliënt en begeleider, tussen ouder en kind, tussen begeleider en ouder en tussen begeleiders onderling. Zie website.


Opening nieuwbouwproject Steevliet

Steevliet opent op 6 december haar nieuwbouwproject en combineert dat met de KIHARO methode. Zie uitnodiging. Inschrijven via Inschrijvingen@steevliet.be


Lezing vrijwilligers coachen

Vrijwilligerspunt Gent organiseert op 9 december een lezing over vrijwilligers coachen. De toegang is gratis. Meer info en inschrijven, zie website en flyer.  


Studiedag dementie

Het expertisecentrum Paradox organiseert op 9 december een studiedag “MADAME, MADAME, MADAME,….!!!!!!! Op zoek naar de betekenis van gedrag bij personen met dementie". Meer info en inschrijven


Klankbordmoment traject jeugdwerk voor kwetsbare kinderen en jongeren

Op 11 december organiseert de Jeugddienst een klankbordmoment over het traject jeugdwerk voor kwetsbare kinderen en jongeren. Meer info en inschrijven


, ,

Vorming oefenkansen Nederlands

IN-Gent organiseert vormingssessies voor al wie oefenkansen Nederlands aanbiedt, er is een aanbod op 26 november, op 3 december en op 17 december. Meer info en inschrijven


Sleep out Enchanté

Op 20 december rolt Enchanté, in het kader van De Warmste Week, voor één nacht de slaapzak uit onder de blote sterrenhemel.  Uit solidariteit met mensen die dak- en thuisloos zijn en om geld in te zamelen voor het Gentse netwerk van hartelijke handelaars. Ook deelnemen aan de SLEEP OUT?


Tweedaagse vorming suïcidepreventie voor intermediairs

De suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg organiseren op 28 januari en 6 februari 2020 een 2-daagse vorming aan voor hulpverleners uit de volwassenenhulpverlening. Zie website.


, , ,

Boeiende boterhammen

Met de steun van DeelSEL Gent worden er informele bijeenkomsten georganiseerd waarbij een spreker een initiatief of organisatie uit de regio Mariakerke-Wondelgem-Brugse poort-Rabot- Bloemekenswijk-Voormuide-Sluizeken-Tolhuis-Ham, toelicht. Zie jaarprogramma. Inschrijven kan via bart.dewulf@sintjozef-gent.be


Save the date workshop mantelzorgbeleid

In de workshop “Samen bouwen aan mantelzorgondersteuning in Gent” kom je te de laatste ontwikkelingen van het mantelzorgbeleid in Gent te weten. Daarnaast kan je mantelzorgers en organisaties leren kennen die rond dezelfde prioriteiten willen samenwerken. Noteer dus zeker al de datum donderdag 26 maart 2020 in je agenda (12u00 tot 16u). De workshop vind plaats in de Cultuurkapel Sint-Vincent (Sint-Antoniuskaai 10, 9000 Gent). Uitnodiging en concreet programma volgen.


, , ,

Boeiende boterhammen

Met de steun van DeelSEL Gent worden er informele bijeenkomsten georganiseerd waarbij een spreker een initiatief of organisatie uit de regio Mariakerke-Wondelgem-Brugse poort-Rabot- Bloemekenswijk-Voormuide-Sluizeken-Tolhuis-Ham, toelicht. Zie jaarprogramma. Inschrijven kan via bart.dewulf@sintjozef-gent.be


, , ,

Boeiende boterhammen

Met de steun van DeelSEL Gent worden er informele bijeenkomsten georganiseerd waarbij een spreker een initiatief of organisatie uit de regio Mariakerke-Wondelgem-Brugse poort-Rabot- Bloemekenswijk-Voormuide-Sluizeken-Tolhuis-Ham, toelicht. Zie jaarprogramma. Inschrijven kan via bart.dewulf@sintjozef-gent.be