Agenda

Datum:

Inspiratiedag participatief werken in de jeugdhulp

Op 12 maart 2019 vindt de tweede inspiratiedag participatief werken in de jeugdhulp plaats. Zie uitnodiging.

Datum:

Gentse deelnemers dag van de zorg

Op 17 maart vindt de dag van de zorg plaats. Een overzicht van de Gentse organisaties die deelnemen vind je hier.

Datum:

Inspiratiedag gedeeld opvoederschap in de jeugdhulp

Hoe kan gedeeld opvoederschap eruit zien in de jeugdhulp? Waar liggen kansen en uitdagingen? Het IROJ organiseert samen met de netwerkstuurgroep intersectorale trajecten jonge kinderen een inspiratiedag op 22 maart 2019. Zie website.

Datum: , ,

Voortraject Hoger Onderwijs voor anderstaligen

Voor anderstaligen die een Nederlandstalige opleiding wensen te volgen aan een hogeschool of universiteit, organiseert IN-Gent een Voortraject Hoger Onderwijs voor anderstaligen. Meer info en inschrijven voor een info-sessie

Datum:

Sociale Trefdag Gent

Op 28 maart vindt de zevende sociale trefdag van Gent plaats. Alle Gentse welzijnsactoren zijn welkom om te komen proeven van inspirerende verhalen van sprekers die verder kijken dan hun neus lang is. Laat je doen stilstaan bij de huidige situatie om van daaruit toekomstgericht te reflecteren en te handelen. Meer info en inschrijvingen: zie website.

Datum:

Informatievoormiddag dubbeldiagnose

Sinds 2 jaar is het Zorgcircuit/Netwerk volwassenen met dubbele diagnose Oost-Vlaanderen (volwassenen met verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische en/of gedragsproblemen) opnieuw actief. Dit wordt in de verf met een informatievoormiddag voor professionelen op 28 maart. Zie uitnodiging.

Datum:

Save the date: 2de STOEMP-inspiratiedag

Goed eten, een basisrecht? Tuurlijk! Maar hoe zorgen we ervoor dat goed eten echt voor iedereen is? Hou alvast 2 april vrij voor de 2de STOEMP-inspiratiedag en geef goede ideeën voor die dag door!

Datum:

Save the date 2de Stoemp-inspiratiedag

Op 2 april 2019 organiseert het Stoemp-netwerk een 2de inspiratiedag. Hou deze dag alvast vrij. Meer info

Datum:

Stoemp-inspiratiedag

Op 2 april 2019 organiseert het Stoemp-netwerk een 2de inspiratiedag rond gezonde en duurzame voeding voor iedereen. Meer informatie, inschrijven en overzicht werkbezoeken

Datum:

Asielprocedure en sociale rechten van asielzoekers

Het Agentschap Integratie & Inburgering organiseert op 4 april een vorming rond Asielprocedure en sociale rechten van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden. Zie website.

Datum:

Genderidentiteit en seksuele diversiteit in woonzorgcentra

Op 19 april vindt de studievoormiddag Tachtig tinten plaats over genderidentiteit en seksuele diversiteit in woonzorgcentra. Aan bod komen de ervaringen van de winnende woonzorgcentra en tools om zelf mee aan de slag te gaan. Meer info.

Datum:

Jonge mantelzorgers gezocht in Gent

Op 24 april 2019 organiseert Stad Gent met Idrops een infomoment voor een project voor en door jonge mantelzorgers. Ken jongeren tot 25 jaar die thuis meeh(i)elpen in de zorg voor een ouder, grootouder, broer of zus? Leid hen dan gerust toe naar dit project. Meer info

Datum:

Jonge mantelzorgers gezocht in Gent

!DROPS en de stad Gent zoeken jonge mantelzorgers tot en met 25 jaar! Meer info

Datum:

Save the date Symposium 'papa hoort er ook bij'

Op 25 april organiseert De Sloep een symposium 'papa hoort er ook bij'. Hou alvast deze datum vrij. Meer info

Datum:

Escaperoom rond dementie

Met ‘Bouw aan begrip’ bouwt #ANTcollectief een inhoudelijke escape room over het thema dementie, in samenwerking met Paradox en een bouwteam vol wilde ganzen. De opening vindt plaats op 27 april. Zie website.

Datum:

Infonamiddag voor professionelen DVC Heilig Hart

Dienstverleningscentrum Heilig Hart organiseert op 7 mei een informatienamiddag voor professionelen. Zie website.

Datum:

Infosessie decreet jeugddelinquentierecht

Het decreet Jeugddelinquentierecht is finaal goedgekeurd en treedt in werking op 1 september 2019. In april en mei organiseren SAM en de afdelingen Voorzieningenbeleid en Gemeenschapsinstellingen van Jongerenwelzijn een regionale infosessie in Gent op 8 mei. Zie website.

Datum:

Gents Plan Vroegtijdig Schoolverlaten

Onderwijscentrum Gent organiseert op 9 mei de tweede Actiedag Operatie Geslaagd 'Samen tegen Vroegtijdig Schoolverlaten'. Zie website en praktische informatie.

Datum:

Actiedag Operatie Geslaagd ‘Samen tegen vroegtijdig schoolverlaten’

Op 9 mei vindt de actiedag rond het Gents Plan vroegtijdig Schoolverlaten plaats. Zie website, programma en inschrijvingspagina.

Datum:

Tewerkstelling van vreemdelingen

Het Agentschap Integratie & Inburgering organiseert op 14 mei een vorming rond tewerkstelling van vreemdelingen. Zie website.

Datum:

HCA Oost-Vlaanderen vzw bestaat 10 jaar

HCA Oost-Vlaanderen (Herstelgerichte en constructieve afhandelingen) bestaat 10 jaar en viert dat op 16 mei met een aantal interessante workshops en een meet and greet. Zie uitnodiging.

Datum: , ,

Voortraject Hoger Onderwijs voor anderstaligen

Voor anderstaligen die een Nederlandstalige opleiding wensen te volgen aan een hogeschool of universiteit, organiseert IN-Gent een Voortraject Hoger Onderwijs voor anderstaligen. Meer info en inschrijven voor een info-sessie

Datum:

Vorming ik als hulpverlener

Het GIPS-overleg organiseert op 23 mei een interactieve sessie: Hoe draag ik zorg voor mezelf en bewaak ik mijn eigen grenzen als hulpverlener? Zeker in relatie tot gezinnen in precaire verblijfssituaties is het niet zo evident. Meer info en inschrijven

Datum:

Save the date: taskforce Wonen Stad Gent

Op 3 juni gaat de volgende bijeenkomst van de Taskforce Wonen door. Hou alvast deze datum vrij.

Datum:

Vorming wegwijsingent

Het GIPS-overleg organiseert op 6 juni een vorming met tips om gebruik te maken van de specifieke online sociale kaart voor vrijwillige en professionele hulpverleners die werken met gezinnen in een precaire verblijfssituatie. Meer info en inschrijven

Datum:

Vorming Tewerkstelling van vreemdelingen

Het Agentschap Integratie & Inburgering organiseert op 7 juni een vorming rond de tewerkstelling van vreemdelingen. Zie website.

Datum:

Vooraankondiging symposium DCD

Op 11 juni wordt in Gent een symposium georganiseerd rond DCD. Zie vooraankondiging.

Datum: , ,

Voortraject Hoger Onderwijs voor anderstaligen

Voor anderstaligen die een Nederlandstalige opleiding wensen te volgen aan een hogeschool of universiteit, organiseert IN-Gent een Voortraject Hoger Onderwijs voor anderstaligen. Meer info en inschrijven voor een info-sessie

Datum:

Beroepsethiek en beroepsgeheim voor hulpverleners

In de Introductie beroepsethiek en beroepsgeheim van SAM, op 19 november, worden ook nog belangrijke ontwikkelingen van de voorbije jaren toegelicht: zoals radicalisering, intrafamiliaal geweld, complexe scheidingen, kindermishandeling. Zie website.