Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welkom op de website van Welzijnsoverleg Regio Gent vzw. Op deze website proberen we een overzicht te geven van de verschillende activiteiten in de welzijnssector in de regio Gent.

Vraagwijzer is een nieuw initiatief van KVG vzw voor mensen met (een vermoeden van) een handicap die op zoek zijn naar ondersteuning. Vraagwijzer maakt je wegwijs in het zorglandschap en helpt je bij de administratie om ondersteuning aan te vragen. Lees meer over het aanbod van Gebruikersverenigingen op de Sociale kaart van Gent.


CAW Oost-Vlaanderen organiseert diverse vormingen rond budgetteringsproblemen en schulden bij precaire doelgroepen. Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van de BIZ (Budgetinzicht) methodieken. Zie mail.


Vanaf maandag 8 juni 2019 is de Opvoedingswinkel Gent bereikbaar op het nieuw telefoonnummer +32 9 323 55 10, elke weekdag van 9 tot 13 uur (behalve dinsdag). Zie ook Opvoedingswinkel op de sociale kaart van Gent.


De Cel Armoedebestrijding organiseert op dinsdag 19 november 2019 het jaarlijkse stakeholdersforum (kinder)armoede. Zie vooraankondiging


Dit najaar vinden trainingen doelgerichte zorg plaats in Sint-Amandsberg, Nieuw Gent – UZ en Brugse Poort - Rooigem. Zie aankondiging. De training is interessant voor alle praktijkwerkers uit die wijken, zowel binnen de gezondheidszorg als uit de welzijnssector.


Organiseer je oefenkansen Nederlands en zoek je didactische ondersteuning of nieuwe inspiratie? In-Gent ontwikkelde een inspiratiemap vol werkvormen. Meer info en bestellen


Eerstelijnszone Scheldekracht bracht een nieuwsbrief uit


Onlangs lanceerde Open Huis De Sloep het boek 'Papa hoort er ook bij', geschreven door Tina De Gendt en gebaseerd op 10 jaar ervaring met vaderwerking in de Sloep. Het boek kan hier besteld worden


SEL Gent verhuist naar AC Portus, Keizer Karelstraat 1 te Gent. Ook de telefoonnummers veranderen. Meer info


De Herstelacademie heeft haar vormingsaanbod voor het najaar 2019 bekend gemaakt.