Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welkom op de website van Welzijnsoverleg Regio Gent vzw. Op deze website proberen we een overzicht te geven van de verschillende activiteiten in de welzijnssector in de regio Gent.

Wil je meer weten over de tewerkstelling of de begeleiding naar werk van vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers? Download dan het eindrapport en draaiboek ‘Van nieuwkomer tot werknemer’ van het ESF project Werkplek Vluchtelingen Gent. Meer info

Familiezorg Oost-Vlaanderen is begin januari  gestart met een eigen dienst "Oppas ziek kind". Zie mail.

Het Agentschap Integratie & Inburgering organiseert op 28 mei een vorming rond verblijf burgers van de unie. Zie website.

Het Agentschap Integratie & Inburgering organiseert op 21 en 28 mei basisvormingen rond verblijfsrecht. Zie website.

Het Agentschap Integratie & Inburgering organiseert op 14 mei een vorming rond tewerkstelling van vreemdelingen. Zie website.

tZitemzo, Sensoa en Child Focus organiseren drie studiedagen over geheimhouding en seksuele privacy. Zie website.

Op 28 maart vindt de zevende sociale trefdag van Gent plaats. Alle Gentse welzijnsactoren zijn welkom om te komen proeven van inspirerende verhalen van sprekers die verder kijken dan hun neus lang is. Laat je doen stilstaan bij de huidige situatie om van daaruit toekomstgericht te reflecteren en te handelen. Meer info en inschrijvingen: zie website.

Ook dit schooljaar vindt een aanmeldingsprocedure plaats voor het basisonderwijs in Gent en Merelbeke en scholen uit sommige andere buurgemeenten. Meer info en data

Vanaf 1 januari 2019 veranderen de woonwinkels van Stad Gent van naam. Vanaf nu kan je als Gentenaar met al je woonvragen terecht bij de Woonwijzer. 

Vanaf 1 januari 2019 werken de Emancipatorische Werking (EW) en het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum (OTC) van OCMW Gent samen. De twee diensten worden één Maatgericht Activeringscentrum (MAACT). Zie bericht.