Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welkom op de website van Welzijnsoverleg Regio Gent vzw. Op deze website proberen we een overzicht te geven van de verschillende activiteiten in de welzijnssector in de regio Gent.

In de Introductie beroepsethiek en beroepsgeheim van SAM, op 19 november, worden ook nog belangrijke ontwikkelingen van de voorbije jaren toegelicht: zoals radicalisering, intrafamiliaal geweld, complexe scheidingen, kindermishandeling. Zie website.

Het Agentschap Integratie & Inburgering organiseert op 7 juni een vorming rond de tewerkstelling van vreemdelingen. Zie website.

De Brochure De grote stap bundelt gedetailleerde informatie over aanmelden en inschrijven voor het schooljaar 2019-2020, het secundair onderwijs (de modernisering en het huidige systeem), het deeltijds beroepssecundair onderwijs, de leertijd, het duaal leren en het buitengewoon secundair onderwijs in de Gentse regio.

Kind & Gezin werkt sinds begin 2019 met 9 lokale multidisciplinaire teams, gelijkgeschakeld met eerstelijnszones in Oost-Vlaanderen. Het lokaal team van Kind en Gezin wordt naast verpleegkundigen en gezinsondersteuners versterkt met: een psychopedagoog, een sociaal werker, een relatiebeheerder en een intersectorale medewerker. Zie overzicht.

Een nieuwe ouder-kind activiteit in de Bloemekenswijk!
Vanaf 27 februari 2019 organiseert het inloopteam van Kind en Preventie elke week een spel- en ontmoetingsmoment in de Bloemekenswijk. Dit is de eerste activiteit die we in het nieuwe wijkgerichte Huis van het Kind willen aanbieden. Zie mail.

Het expertisecentrum dementie Paradox organiseert in 2019 verschillende vormingssessies en -reeksen over dementie. Meer info

Vanuit BIZ (BudgetInZicht) Oost-Vlaanderen en de armoedeconvenant met stad Gent wordt een werking naar cliënten en hulpverleners aangeboden. De vormingen en budgetgroepen zijn gratis en kunnen gegeven worden binnen jullie organisatie. Zie mail, budgetgroepen en sessies.

De Koning Boudewijnstichting heeft een nieuwe projectoproep gelanceerd voor organisaties die de digitale kloof willen dichten bij mensen in kansarmoede. Zie oproep en folderGentse organisaties die voor hun project willen samenwerken met de e-inclusie werking van Stad en OCMW Gent, kunnen contact opnemen met digitaal.talent@stad.gent

HerstelAcademie Oost-Vlaanderen heeft haar vormingsaanbod 2019 bekend gemaakt.

Onderwijscentrum Gent organiseert op 9 mei de tweede Actiedag Operatie Geslaagd 'Samen tegen Vroegtijdig Schoolverlaten'. Zie website en praktische informatie.