Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welkom op de website van Welzijnsoverleg Regio Gent vzw. Op deze website proberen we een overzicht te geven van de verschillende activiteiten in de welzijnssector in de regio Gent.

In het CLB-onthaal in De Krook kunnen ouders en jongeren gratis terecht met al hun vragen rond gezondheid, welbevinden, opvoeding en onderwijs. Het CLB-onthaal in De Krook is een initiatief van de drie Gentse CLB’s en is elke weekdag open vanaf 13 uur. Zie website en Sociale Kaart van Gent.

In-Gent organiseert verschillende vormingssessies van een volledige dag rond effectief reageren op discriminerende uitspraken. Meer info en inschrijven

Lus vzw organiseert workshops en intervisie op 28 mei, 21 september en 12 oktober in Gent om vrijwillige vertrouwenspersonen in de jeugdhulp te ondersteunen. Meer info en inschrijven

Het Gentse Pasop en Antwerpse Ghapro bundelen hun krachten. Onder de naam Violett zorgen ze samen voor medische en sociale hulp aan sekswerkers in Vlaanderen. Tegelijk pleiten ze voor meer rechten voor mensen in de prostitutie. Op de Sociale Kaart van Gent vind je een overzicht van het lokale aanbod.

In Gent Sint-Amandsberg start vanaf september 2019 TAJO, Talentatelier voor Jongeren. Dit is een ervaringsgerichte zaterdagschool voor maatschappelijk kwetsbare jongeren van 10 tot 14 jaar. Het is een privé-initiatief van een reeks ondernemers en academici. 

De Kringwinkel van Ateljee in de Tarbotstraat verhuist op 4 mei naar de UCO site in de Getouwstraat 5, 9000 Gent. Zie website.  Zie ook de Sociale Kaart van Gent.

Binnen Eurocities ontstond enige tijd geleden een stedenplatform rond het thema mensen zonder wettig verblijf (C-Mise). Ook Gent nam hieraan deel, alsook de Oxford University. Meer info en de output van deze samenwerking. 

De Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen bestaat 35 jaar en organiseert op 22 november een studiedag rond "Dialoog versterken in tijden van wantrouwen? Zie uitnodiging.

GAMS houdt 2 keer per maand een inloopspreekuur rond vrouwelijke genitale verminking in De Sloep. Meer info

De eerstelijnspsychologen van Samen1Plan Gent zijn van start gegaan. Lees meer op de website.