Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welkom op de website van Welzijnsoverleg Regio Gent vzw. Op deze website proberen we een overzicht te geven van de verschillende activiteiten in de welzijnssector in de regio Gent.

Voor het CAW Onthaal in de Oude Houtlei en Drabstraat wordt de permanentie op een aantal brugdagen de komende maanden aangepast. Zie mail.

De Eerstelijnszone Scheldekracht bracht een nieuwsbrief uit

Vzw HCA Oost-Vlaanderen (Herstelgerichte en Constructieve Afhandeling) voerde een naamswijziging door en gaat nu door het leven als vzw Parcours. Zie bericht. Zie ook de pagina alternatieve maatregelen op de sociale kaart van Gent.

'tZitemzo heeft een nieuwbrief uitgebracht

Het toegankelijk programma voor de Gentse Feesten is bekend. Zo kunnen ook personen met een beperking deelnemen. Meer info

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

Vanaf 3 juni start In-Gent met 'geïntegreerde intake'. Met deze nieuwe werkwijze wordt vanuit 1 team het traject van de klant uitgestippeld. We bepalen samen een traject op maat wat betreft Nederlands leren, het inburgeringstraject, toeleiding naar vrije tijd,... Zie mail.

Op 2 september 2019 start de dagopname voor kleuters (2.5 jaar t.e.m. 5 jaar) met een psychiatrische moeilijkheden. Dit is een intensief traject waarbij 6 kleuters gedurende  enkele weken geobserveerd, getest en begeleid worden. Meer informatie vind je in de brochure. 

Het Pakt bracht een nieuwsbrief uit. 

Op 13 juni en 11 september gaan de volgende veranderfora van Eerstelijnszone Gent door. Meer info en inschrijven