Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welkom op de website van Welzijnsoverleg Regio Gent vzw. Op deze website proberen we een overzicht te geven van de verschillende activiteiten in de welzijnssector in de regio Gent.

Eerstelijnszone Gent bracht een nieuwsbrief uit. 


De Sociale Dienst van de Stad Gent bundelt alle vormen van zijn financiële en materiële OCMW-hulp in één brochure. Met de gloednieuwe brochure in toegankelijke taal beantwoordt de Stad Gent aan de vraag van OCMW-cliënten om vlotter inzicht te krijgen in de vele hulpvormen. Lees meer over de dienstverlening van OCMW Gent op Sociale kaart van Gent.


Vraagwijzer is een nieuw initiatief van KVG vzw voor mensen met (een vermoeden van) een handicap die op zoek zijn naar ondersteuning. Vraagwijzer maakt je wegwijs in het zorglandschap en helpt je bij de administratie om ondersteuning aan te vragen. Lees meer over het aanbod van Gebruikersverenigingen op de Sociale kaart van Gent.


Op 23 september organiseert de Federale Politie Oost-Vlaanderen een infodag met als onderwerp mensenhandel, met een specifieke aandacht voor de loverboy/tienerpooier problematiek. Meer info en inschrijven


CAW Oost-Vlaanderen organiseert diverse vormingen rond budgetteringsproblemen en schulden bij precaire doelgroepen. Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van de BIZ (Budgetinzicht) methodieken. Zie mail.


Op 3 oktober wordt een panelgesprek tussen vier (ervarings-) deskundigen over “De senioren van tegenwoordig” georganiseerd in De Krook. Zie uitnodiging en inschrijvingspagina.


Vanaf maandag 8 juni 2019 is de Opvoedingswinkel Gent bereikbaar op het nieuw telefoonnummer +32 9 323 55 10, elke weekdag van 9 tot 13 uur (behalve dinsdag). Zie ook Opvoedingswinkel op de sociale kaart van Gent.


Stad Gent organiseert samen met UGent en Imec op 23 september een klankbordgesprek rond het nieuwe project Nervocity, over de beleving van stress in Gent. Meer info en inschrijven


CM Gezondheidsfonds organiseert op 9 oktober een inspiratievoormiddag over 'Positieve Gezondheid,veerkracht en de kracht van de omgeving', een inspiratievoormiddag tijdens de week van de Geestelijke Gezondheid. Zie uitnodiging.