Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welkom op de website van Welzijnsoverleg Regio Gent vzw. Op deze website proberen we een overzicht te geven van de verschillende activiteiten in de welzijnssector in de regio Gent.

Samen Sociaal Tewerkstellen (SST) en Komosie fusioneren en worden Herw!n. Zie ook de pagina in de Sociale Kaart van Gent.

De Herstelacademie heeft haar vormingsaanbod voor het najaar 2019 bekend gemaakt.

De Stap bracht net de 16de  editie van de brochure De wijze stap #LevensLangLeren - Oost Vlaanderen 2019 uit. Deze brochure wordt elk jaar geactualiseerd, maar kreeg dit jaar een extra opfrissingsbeurt.

Op 6 september wordt Smart Space, een ambitieus project met als doel de kwaliteit van de revalidatiezorg te verbeteren door het integreren van innovatieve technologie, in UZ Gent geopend. Zie uitnodiging.

Op 3 mei heeft de Vlaamse Regering het decreet over de sociale kaart goedgekeurd.

Welzijnsoverleg Regio Gent speelde proactief in op dit decreet. Met de Sociale Kaart van Gent tonen we hoe hergebruik van gegevens er in de praktijk uitziet. Gentse hulpverleners vinden er informatie op maat zonder aanleg van bijkomende databestanden. Zo moeten we de diverse actoren op het terrein niet overbevragen voor update-acties. Meer info in artikel Weliswaar.

Tanderuis, thuisbegeleidingsdienst rond autisme spectrum stoornissen, organiseert zomerkampen voor adolescenten. Zie mail.

Woensdag 22 mei won De Zuidpoort de Federale Armoede Prijs voor de manier waarop ze werken met mensen met armoede-ervaring! Zie website.  Proficiat aan iedereen die actief meewerkt bij De Zuidpoort

Hieronder vind je een aantal nieuwsitems over het Lokaal Welzijnsbeleid in Gent:

• Het vorig gezamenlijk forum LWB vond plaats op 16 mei 2019. Voor het verslag en enkele sfeerbeelden.

• Save the date Gezamenlijk forum LWB. Op 14 november 2019 vindt de volgende bijeenkomst van het gezamenlijk forum plaats.

• Via trekkers, rondetafelgesprekken op het gezamenlijk forum en informatiecampagnes zetten we in op de opvolging van de beleidssignalen 2018. Een overzicht staat hier.

• Voor enkele beleidssignalen hebben we de hogere overheid nodig. De timing is perfect met de recente Vlaamse en Federale verkiezingen. We bezorgen de nieuwe verantwoordelijken een lijstje.

• Save the date Sociale Trefdag. Op 24 september 2020 vindt de volgende Sociale Trefdag plaats. Een boeiend inspiratie- en netwerkmoment voor Gentse welzijns- en zorgactoren.

De Diabetes Liga heeft een vacature voor een coördinator partnerships. Kandidaten kunnen reageren tot 10 juni 2019. Meer info

Gezondheidsgidsen leggen de brug tussen kwetsbare groepen en de eerstelijnsgezondheids- en welzijnszorg. Ze zijn sinds enige tijd actief in Gent. Meer info en flyer