Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welkom op de website van Welzijnsoverleg Regio Gent vzw. Op deze website proberen we een overzicht te geven van de verschillende activiteiten in de welzijnssector in de regio Gent.

Hier vind je een overzicht van verschillende vormingen in het voorjaar 2020 rond suïcidepreventie voor intermediairs die werken met jongeren, volwassenen of ouderen.


Vivel is pas opgestart en organiseert een eerste event: Kick-off Lerend Netwerk zorgraden. In Gent vindt de kick-off plaats op 25 november. Zie bericht.


RADAR Crosslink organiseert op 5 december een een workshopvoormiddag over diversiteitsbewust hulpverlenen gericht naar iedereen die werkt met kinderen en jongeren. Tijdens de voormiddag heb je de keuze uit twee workshops van de studiedag 2018 en twee nieuwe workshops. Zie uitnodiging.


Vanaf 11 oktober kunnen Gentenaars nu ook online de verklaring voor orgaandonatie invullen. Naast online, kan dit ook nog altijd schriftelijk en via het loket.
Het persbericht dat hierover verscheen, is te lezen hier.
De webpagina waar online registratie mogelijk is, vind je hier.


IROJ Oost-Vlaanderen organiseert in najaar 2019 en voorjaar 2020 een vormingstraject over 5 dagdelen rond werken met & rond jongvolwassenen. Zie website. De eerste sessie vindt plaats op 29 november.


Je vindt het Centrum Respiratoire Gezondheidszorg voortaan in de Kliniekstraat 27 in Gentbrugge. Bekijk meer informatie in de Sociale kaart van Gent.


Tanderuis organiseert op 28 november "De Wereld in mijn hoofd": een beklijvend portret van enkele kinderen met autisme. Het vormingspakket bij deze documentaire wordt toegelicht zodat aanwezigen hiermee aan de slag kunnen in hun eigen professionele context. Zie uitnodiging.


Tanderuis en Pleegzorg Oost-Vlaanderen organiseren op 21 november een infoavond gASStvrij, rond gASStgezinnen die sociaal geëngageerd zijn, interesse hebben in autisme en bereid zijn om in hun gezin een kind, jongere of volwassene met autisme gedurende een dagje, een weekend of een paar vakantiedagen te laten verblijven. Zie uitnodiging.


Onderwijscentrum Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.


Het SEN-SEO symposium van 6 december focust op 'losmaken en doorgeven'. Er wordt gezocht naar invalshoeken, methodes en ideeën om te werken aan een goede afstemming: tussen cliënt en begeleider, tussen ouder en kind, tussen begeleider en ouder en tussen begeleiders onderling. Zie website.