Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welkom op de website van Welzijnsoverleg Regio Gent vzw. Op deze website proberen we een overzicht te geven van de verschillende activiteiten in de welzijnssector in de regio Gent.

Wil je de werking van RADAR beter leren kennen? Kom dan naar Ontdek RADAR in Oudenaarde op 26 september. Zie nieuwsbriefuitnodiging en inschrijvingspagina.


Wil je graag eens kennismaken met een compleet andere werking of een dagje meedraaien in een (on)bekende organisatie? Dat kan, via Vreemdgaan, een vorm van wisselleren waarbij je je job een (halve) dag kan inwisselen om ergens anders mee te draaien en bij te leren.
Inschrijven voor Vreemdgaan is mogelijk vanaf nu tot 30 september!


Dienstverleningscentrum De Triangel zoekt een begeleid(st)er voor de werking in De Ceder GES+  (zie vacature), De Wegel (zie vacature, solliciteren voor 15 september) en De Garve (solliciteren voor 9 september).


Op 1 oktober organiseert RADAR een netwerkforum rond het Vlaams uitbreidingsbeleid jeugdhulp en de verschillende bijhorende werven. Zie uitnodiging.


OTA organiseert op 9 en op 24 oktober workshops rond opgroeien in een gepolariseerde wereld. Zie website.


OTA organiseert op 7 november een vorming rond minderjarige vluchtelingen en gezinshereniging. Zie website.


IROJ Oost-Vlaanderen en OTA organiseren op 19 september en op 21 november workshops cultuursensitief werken in de jeugdhulp. Zie website.


OTA (Ondersteuningsteam Oost- en West-Vlaanderen) heeft een ruim vormingsaanbod in het najaar 2019. Je vindt het overzicht hier.


CAW Oost-Vlaanderen organiseert een studiedag op 22 oktober rond psychosociale begeleiding van vluchtelingen, dit vanuit de ervaring met Mindspring. Meer info en inschrijven


Eerstelijnszone Scheldekracht bracht een nieuwsbrief uit