Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welkom op de website van Welzijnsoverleg Regio Gent vzw. Op deze website proberen we een overzicht te geven van de verschillende activiteiten in de welzijnssector in de regio Gent.

De Koning Boudewijnstichting heeft een nieuwe projectoproep gelanceerd voor organisaties die de digitale kloof willen dichten bij mensen in kansarmoede. Zie oproep en folderGentse organisaties die voor hun project willen samenwerken met de e-inclusie werking van Stad en OCMW Gent, kunnen contact opnemen met digitaal.talent@stad.gent

HerstelAcademie Oost-Vlaanderen heeft haar vormingsaanbod 2019 bekend gemaakt.

Op 2 april 2019 organiseert het Stoemp-netwerk een 2de inspiratiedag. Hou deze dag alvast vrij. Meer info

'Ieders mond gezond' leidt medewerkers uit welzijns- en gezondheidsorganisaties op tot mondzorgcoaches, zodat mensen in armoede makkelijker toegang kunnen krijgen tot goede mondzorg. de 2-daagse opleidingen gaan door in april, mei en november 2019. Meer info en inschrijven

Onderwijscentrum Gent organiseert op 9 mei de tweede Actiedag Operatie Geslaagd 'Samen tegen Vroegtijdig Schoolverlaten'. Zie website en praktische informatie.

Op 15 maart vindt het Symposium JOTA project plaats dat iedereen die kwetsbare groepen begeleidt naar werk wil inspireren. Zie vooraankondiging.

De Zuidpoort, vereniging waar armen het woord nemen, zorgde opnieuw voor een nieuwsbrief Echo.

Wil je meer weten over de tewerkstelling of de begeleiding naar werk van vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers? Download dan het eindrapport en draaiboek ‘Van nieuwkomer tot werknemer’ van het ESF project Werkplek Vluchtelingen Gent. Meer info

Op 19 maart 2019 komen alle eerstelijnszones in Antwerpen samen om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. Meer info en inschrijven

Familiezorg Oost-Vlaanderen is begin januari  gestart met een eigen dienst "Oppas ziek kind". Zie mail.