Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welkom op de website van Welzijnsoverleg Regio Gent vzw. Op deze website proberen we een overzicht te geven van de verschillende activiteiten in de welzijnssector in de regio Gent.

Kind & Gezin werkt sinds begin 2019 met 9 lokale multidisciplinaire teams, gelijkgeschakeld met eerstelijnszones in Oost-Vlaanderen. Het lokaal team van Kind en Gezin wordt naast verpleegkundigen en gezinsondersteuners versterkt met: een psychopedagoog, een sociaal werker, een relatiebeheerder en een intersectorale medewerker. Zie overzicht.

Een nieuwe ouder-kind activiteit in de Bloemekenswijk!
Vanaf 27 februari 2019 organiseert het inloopteam van Kind en Preventie elke week een spel- en ontmoetingsmoment in de Bloemekenswijk. Dit is de eerste activiteit die we in het nieuwe wijkgerichte Huis van het Kind willen aanbieden. Zie mail.

Stad Gent ondersteunt verenigingen die een project opzetten dat Gentenaars informeert en sensibiliseert rond internationale solidariteit. Meer info en aanvraagformulier

Hieronder vind je een aantal nieuwsitems over het Lokaal Welzijnsbeleid in Gent:

  • Laten we in 2019 samen inzetten op de toegankelijkheid van de grondrechten van iedereen die in Gent woont.
  • Sinds januari volgt Eleke Langeraert vanuit de dienst Welzijn en Gelijke kansen van de stad, het lokaal welzijnsbeleid Gent op, ter vervanging van Els De Vos.
  • Op 28 maart vindt de zevende Sociale Trefdag van Gent plaats. Alle Gentse welzijnsactoren zijn welkom om te komen proeven van inspirerende verhalen van sprekers die verder kijken dan hun neus lang is. Elkeen wil ons doen stilstaan bij de huidige situatie om van daaruit toekomstgericht te reflecteren en te handelen.
  • De Werkgroep Signalen Gent stelde eind 2018 de SIGNALENBUNDEL 2018 voor. Voor de 6de keer bundelden Gentse praktijkwerkers structurele problemen die sectoroverschrijdende oplossingen vragen, om er samen met beleidsactoren aan te kunnen werken. Zie website
  • Ondertussen werd aan elk signaal een trekker toegewezen. Zie website
  • Save the date Gezamenlijk forum LWB. Op 16 mei 2019 vindt de volgende bijeenkomst van het gezamenlijk forum plaats. Hou alvast deze voormiddag vrij.

Het expertisecentrum dementie Paradox organiseert in 2019 verschillende vormingssessies en -reeksen over dementie. Meer info

Hoe kan gedeeld opvoederschap eruit zien in de jeugdhulp? Waar liggen kansen en uitdagingen? Het IROJ organiseert samen met de netwerkstuurgroep intersectorale trajecten jonge kinderen een inspiratiedag op 22 maart 2019. Zie website.

'tZitemzo organiseert vormingen rond privacy van minderjarigen (14 februari)  en De leraar gevangen tussen ambtsgeheim en meldingsplicht (21 februari)

Vanuit BIZ (BudgetInZicht) Oost-Vlaanderen en de armoedeconvenant met stad Gent wordt een werking naar cliënten en hulpverleners aangeboden. De vormingen en budgetgroepen zijn gratis en kunnen gegeven worden binnen jullie organisatie. Zie mail, budgetgroepen en sessies.

CGG Eclips zoekt een eerstelijns psycholoog (ELP) kinderen en jongeren. Zie vacature. Solliciteren voor 17 februari.

Den Dries vzw zoekt een HR verantwoordelijke. Zie vacature. Solliciteren voor 28 februari.