Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welkom op de website van Welzijnsoverleg Regio Gent vzw. Op deze website proberen we een overzicht te geven van de verschillende activiteiten in de welzijnssector in de regio Gent.

Op 7 mei vindt de trefdag ouderen en lokaal beleid plaats. Deze trefdag wordt georganiseerd door het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Zie uitnodiging.

Op 16 mei organiseert het Lokaal Welzijnsbeleid Gent een gezamenlijk forum over het thema de opvolging van de signalenbundel 2018 in het algemeen en in het bijzonder 'jongeren als risicogroep' met impact op jongerenwerkers en op sectoren als (geestelijke)gezondheid, wonen, onderwijs en werk. Meer info en inschrijven

Op 26 april 2019 organiseert Het PAKT een infovoormiddag om haar werking toe te lichten aan actoren van de eerstelijnszones Gent, Scheldekracht en Schelde-Leie. Meer info en inschrijven

GAMS houdt 2 keer per maand een inloopspreekuur rond vrouwelijke genitale verminking in De Sloep. Meer info

Op 9 mei organiseert de Dienst Beleidsparticipatie in samenwerking met de Dienst Welzijn & Gelijke Kansen en de Dienst Ontmoeten & Verbinden een open forumgesprek naar aanleiding van de opmaak van de meerjarenplanning rond de thema's beleidsparticipatie, gelijke kansen en warme wijken. Meer info en inschrijven 

Op 28 mei organiseert de werkgroep zorg rond opname- en ontslagmanagement van SEL Gent een symposium. Meer info en inschrijven 

IN-Gent lanceert STEMKLEUR, een podcast met verhalen van Gentenaren met een migratieachtergrond. In de mainstream media krijgen vooral witte mensen het woord. STEMKLEUR wil een ander geluid laten horen: dat van een superdiverse samenleving. Luister hier naar de eerste getuigenis.

45% van de Vlamingen hebben lage gezondheidsvaardigheden door laaggeletterdheid, ouderdom, anderstaligheid, ... Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee op vlak van communicatie. Geef via deze korte vragenlijst aan hoe jij daarmee aan de slag gaat en welke hulpmiddelen je gebruikt. Eerstelijnszone Gent gaat hiermee aan de slag. 

Generatie Rookvrij is een campagne met als doel kinderen te beschermen tegen tabak. Stad Gent ondersteunt dit project al. Ook jouw organisatie kan het project mee ondersteunen door het ondertekenen van het charter of mee te beslissen? Meer info 

De stad Gent organiseert samen met CGG Eclips, vzw Lejo en de Sleutel een vormingsreeks rond druggebruik bij maatschappelijk kwetsbare jongeren. Professionals krijgen handvaten, info, ondersteuning en de mogelijkheid om uit te wisselen rond dit knelpunt. Meer info en inschrijven