Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welkom op de website van Welzijnsoverleg Regio Gent vzw. Op deze website proberen we een overzicht te geven van de verschillende activiteiten in de welzijnssector in de regio Gent.

Op 3 december 2019, niet toevallig de Internationale Dag voor Personen met een handicap, vindt de ondertekning plaats van het charter 'werken aan een toegankelijk Gent, nog voor de eerste stap'. Na de ondertekening volgt een knelpuntenwandeling en krijgen alle aanwezigen een handicap aangemeten. Meer info en inschrijven


Op 28 november gaat de algemene vergadering van ad rem, de Gentse adviesraad voor etnisch-culturele diversiteit door. Meer informatie en inschrijven


Op 19 november gaat er in Gent een evenement door rond 'Gedeelde mobiliteit en diversiteit'. Een boeiende namiddag waar socioculturele organisaties, mobiliteitsaanbieders, lokale overheden en potentiële gebruikers met elkaar in interactie gaan om elkaars behoeften te leren kennen. Meer info en inschrijven


VOEM vzw reikt elk jaar de Emancipatieprijs uit aan 4 vrijwilligers of organisaties die hun steentje bijdragen voor een warmere maatschappij. Welke vrijwilliger of organisatie wil jij graag eens in de bloemetjes zetten voor zijn/haar engagement? Nomineren kan tot 14 november via deze link


Wist je dat je teksten op Sociale Kaart van Gent kan vertalen in diverse talen, zoals bv Paschto of Perzisch? Onlangs is de manier waarop je talen kunt kiezen aangepast: je kunt nu alle talen selecteren door naar beneden te scrollen. Op die manier kun je ook vlot talen op het einde van het alfabet selecteren op een smartphone.


Op 11 december organiseert de Jeugddienst een klankbordmoment over het traject jeugdwerk voor kwetsbare kinderen en jongeren. Meer info en inschrijven


Het expertisecentrum Paradox organiseert op 9 december een studiedag “MADAME, MADAME, MADAME,….!!!!!!! Op zoek naar de betekenis van gedrag bij personen met dementie". Meer info en inschrijven


Epilepsiecontactgroep Ikaros organiseert op 23 november een informatienamiddag met dokter Mathieu Springers, neuroloog UZ Gent, over epilepsie en epilepsie-aanvallen. Zie website en flyer


Van 18 november 2019 tot 30 maart 2020 loopt het winternoodplan met een uitgebreide winternachtopvang en een warm onthaal in het Inloopcentrum SOC in De Pannestraat elke dag tussen 16u30 en 20u30