Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welkom op de website van Welzijnsoverleg Regio Gent vzw. Op deze website proberen we een overzicht te geven van de verschillende activiteiten in de welzijnssector in de regio Gent.
Op dinsdag 15 oktober is er in de Oude Houtlei een stroomonderbreking van 8 tot 13 uur.
Het CAW Onthaal heeft besloten om die voormiddag de deur te sluiten. Dit betekent dat er geen fysieke vrije permanentie is in Onthaal en Transithuis.
Het Onthaalteam zal telefonisch (0800 en lokaal nr) te bereiken zijn via de GSM en de mailpermanentie is ook verzekerd.
Het telefoonnummer van het Transithuis wordt doorgeschakeld naar de Visserij.

Op 28 oktober vindt een infomoment voor doorverwijzers en andere professionelen plaats rond Kinderen Uit de Knel (KUK). Tijdens dit infomoment zal de werkgroep KUK het programma voorstellen, samen met de doelstellingen, opzet en verloop van het programma, bespreken mogelijke tegenindicaties en geven gelegenheid om vragen te stellen. Zie uitnodiging.


Tanderuis organiseert op 28 november "De Wereld in mijn hoofd": een beklijvend portret van enkele kinderen met autisme. Het vormingspakket bij deze documentaire wordt toegelicht zodat aanwezigen hiermee aan de slag kunnen in hun eigen professionele context. Zie uitnodiging.


Tanderuis en Pleegzorg Oost-Vlaanderen organiseren op 21 november een infoavond gASStvrij, rond gASStgezinnen gezinnen die sociaal geëngageerd zijn, interesse hebben in autisme en bereid zijn om in hun gezin een kind, jongere of volwassene met autisme gedurende een dagje, een weekend of een paar vakantiedagen te laten verblijven. Zie uitnodiging.


Onderwijscentrum Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.


Het SEN-SEO symposium van 6 december focust op 'osmaken en doorgeven'. Er wordt gezocht naar invalshoeken, methodes en ideeën om te werken aan een goede afstemming: tussen cliënt en begeleider, tussen ouder en kind, tussen begeleider en ouder en tussen begeleiders onderling. Zie website.


Op 28 november organiseert Stad Gent een projectenbeurs met projecten die passen binnen het kader van meer en beter werk in Gent. Meer informatie en inschrijven


De Deel-SEL Gent organiseert op 4 december een (gratis) vorming rond het beroepsgeheim, de privacy wetgeving en het spanningsveld tussen juridisch verantwoord en ethisch verantwoord handelen dat hiermee gepaard gaat. Meer informatie en inschrijven


Werk je voor een gezondheids- of welzijnsvoorziening? Zoek je handvaten om met gebruikers aan de slag te gaan binnen je organisatie? Schrijf je dan in voor het leernetwerk dat jullie aangeboden wordt door het Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen en Stad Gent. Meer info en inschrijven voor 25 oktober 2019


Eerstelijnszone Scheldekracht bracht een nieuwsbrief uit, volledig gewijd aan de eerstelijnspsycholoog voor ouderen.