Convenanten

Welzijnsoverleg Regio Gent werkt voor de realisatie van haar opdracht nauw samen met verschillende overheden, om een concrete opdracht uit te voeren.

OCMW Gent (sinds 1993)
  • Stimuleren van intersectorale samenwerking en doorverwijzing door de professionele hulpverleners, onder meer door de ondersteuning van het Geïntegreerd Breed Onthaal te Gent
  • De welzijnsactoren informeren over evoluties en activiteiten op vlak van welzijn in de regio Gent via de maandelijkse e-nieuwsbrief en de website www.wrg.be
  • Ontsluiten van de informatie van de Gentse welzijnssector aan het brede publiek via op maat gemaakte publicatie

 
Stad Gent (sinds 2003)
  • Ondersteunen van het intersectoraal netwerk en ontwikkelen van thema’s/acties in het kader van lokaal sociaal beleid Gent
  • Signalenbeleid
  • Organisatie van de Sociale Trefdag

 
Vlaamse Gemeenschap (sinds 2018)
  • ankerpunt regionaal welzijnsoverleg
  • Kernpartner Samen1Plan Gent