Bestuur van Welzijnsoverleg Regio Gent

Welzijnsoverleg Regio Gent is een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht in 1978 onder de naam Welzijnsraad Gent vzw (Belgisch Staatsblad dd. 16 maart 1978 gewijzigd in het Belgisch Staatsblad dd. 18 augustus 1988).
De statuten werden nogmaals gewijzigd tijdens de bijzondere algemene vergadering van 24 oktober 2002 (Belgisch Staatsblad dd. 17 januari 2003), waarbij ook de naam gewijzigd werd naar Welzijnsoverleg Regio Gent vzw.

Bij de samenstelling van de leden ziet u tussen haakjes of de leden deel uitmaken van de Algemene Vergadering (AV), Raad van Bestuur (RVB) en/of Dagelijks Bestuur (DB).

Samenstelling: