Vormingen Stressweg De Zuidpoort

De Zuidpoort heeft de komende maanden verschillende vormingen rond De Stressweg gepland. Zie website.