Vorming Vlaams woninghuurdecreet

Wat betekent dat voor huurder en verhuurder en het huurcontract? Valt het huurcontract meteen onder het toepassingsgebied van het woninghuurdecreet, of is dat enkel van toepassing op nieu-we huurcontracten? De Huurdersbond organiseert op 6 juni een vorming hierover. Zie uitnodiging.

Activiteit datum