KONTAKT BEJAARDEN OP ZOEK NAAR EENZAME OUDEREN EN NIEUWE VRIJWILLIGERS

Beste,

Regelmatig zijn wij zo vrij U te contacteren voor het volgende:

Kontakt-Bejaarden is een Gentse organisatie, actief in de binnenstad, de deelgemeenten en de randgemeenten, die de vereenzaming van bejaarden helpt te verminderen. Zij is een typische vrijwilligersvereniging, waarbij al het werk wordt verzet door onbezoldigde krachten.

Organisaties of personen die bejaarden kennen die in aanmerking komen voor bezoek, mogen steeds contact opnemen met onze VZW. Dan sturen wij een ervaren vrijwilliger voor een eerste kennismaking.

Wat kan Kontakt-Bejaarden doen om bejaarden uit hun isolement te halen? Een vaste vrijwilliger bezoekt regelmatig een vaste bejaarde, waarbij de menselijke ontmoeting centraal staat.

Kontakt-Bejaarden richt zich in de eerste plaats tot de alleenwonende vereenzaamde bejaarden. Deze groep krijgt of neemt immers nog weinig kansen om iets aan de situatie te veranderen. Ouderen die echter verhuizen naar een home of op bijzondere vraag kunnen ook op de steun van Kontakt-Bejaarden rekenen.

We weten dat U een belangrijke speler bent in de welzijnssector en daarom zijn wij zo vrij U te contacteren.

Als vrijwilligersvereniging zijn wij ook steeds op zoek naar nieuwe krachten. Vrijwilligers krijgen de kans om zichzelf te ontplooien in een heus team die elkaar ondersteunen en waar vriendschap en gezelligheid geen loze woorden zijn. Je kan bij ons terecht voor een heleboel taken, zoals:

1░ het bezoeken van een vaste bejaarde: dit is de kerntaak, waarbij je als vrijwilliger de eenzaamheid van de oudere draaglijker maakt en vriendschap deelt;

2░ het organiseren van activiteiten voor onze doelgroep: een spetterend kerst- paasfeest, uitstappen, heuse koffietafels met toneeltjes, sketches, voordrachten,.;

3░ het vervullen van allerlei administratieve taken: het versturen van uitnodigingen, het verzenden van ons tijdschrift, het schrijven van teksten,.;

4░ meehelpen aan de verdere uitbouw van onze organisatie: werving en vorming van nieuwe vrijwilligers, organiseren van vormingsavonden, meedenken aan onze toekomst,..;

5░ het af- en ophalen van bejaarden naar onze activiteiten;

6░...

Mocht U weet hebben van ouderen die voor bezoek in aanmerking komen of U kent mensen die zich willen inzetten als vrijwilliger, dan kunt U contact nemen op het volgende mailadres kontakt.bejaarden@artevelde.be of op het nummer 09.227.97.07, Prinsenhof 56, 9000 Gent. Wij werken sinds enige tijd samen met het Centrum Algemeen Welzijnswerk Artevelde.

Wij nodigen U ook uit om een kijkje te nemen op onze website:

http://www.kontaktbejaarden.be .

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking,

Nanou en Patrick, co÷rdinatie Kontakt-Bejaarden