Beste vertegenwoordiger van een organisatie of initiatief uit het Gentse sociaal middenveld,

We nodigen je uit om deel te nemen aan onze online bevraging. Deze bevraging kadert in een participatief en praktijkgericht onderzoek van het Gentse sociaal middenveld.

De Stad Gent wil onderzoeken hoe de “verhouding tussen Gentse sociaal middenveldorganisaties en -initiatieven en Stad Gent” enerzijds en de “onderlinge verhouding tussen deze Gentse sociaal middenveldorganisaties en -initiatieven” anderzijds, beter georganiseerd kan worden.

Aan de hand van deze bevraging willen we een eerste brede kijk krijgen op het Gents sociaal middenveld. Het is dus belangrijk dat zoveel mogelijk organisaties deze bevraging invullen. Onder ‘Gentse sociaal middenveldorganisaties en -initiatieven’ verstaan we: alle organisaties en initiatieven (bijvoorbeeld feitelijke verenigingen, burgerinitiatieven, e.d.) die het welzijn en de gelijke kansen van kwetsbare burgers in Gent mee trachten te bevorderen.

Meer informatie over het onderzoek vind je op deze pagina.

In bijlage van deze e-mail is eveneens een inlichtingenformulier voor deelnemers opgenomen. In dit formulier geven we meer informatie over het onderzoek zelf, deelname aan het onderzoek en de gegevensverwerking tijdens het onderzoek.

 

Klik hier om de online bevraging in te vullen (maximaal 20 minuten)


Stuur dit bericht gerust door naar andere middenveldorganisaties en -initiatieven die actief zijn in Gent. De bevraging zal afgesloten worden op vrijdag 10 juli 2020.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Het onderzoeksteam,

Prof. Dr. Stijn Oosterlynck en Els De Waele, Universiteit Antwerpen            
Prof. Dr. Filip De Rynck, Universiteit Gent
Dr. Lode Vermeersch en Miet Lamberts, Katholieke Universiteit Leuven