Nieuwsbrief van Eerstelijnszone Gent

11 mei 2020 

 

De Zorgraad van de Eerstelijnszone Gent informeert iedereen die actief is binnen de Gentse gezondheids- en welzijnssector over de evoluties op het werkveld in Gent.
Hieronder vind je verschillende recente berichten. Bij elk bericht vind je een korte omschrijving over de inhoud. Wil je meer lezen? Klik op de titel van het bericht en je wordt doorverwezen naar het artikel op de website.

Overzicht inzameling en verdeling persoonlijk beschermingsmateriaal

Door schaarste op de markt, zijn er de afgelopen weken verschillende initiatieven ontstaan om professioneel persoonlijk beschermingsmateriaal (PBM) in te zamelen en te verdelen onder zorg- en...

Gents schakelzorgcentrum staat opstartklaar indien nodig

Het Gents schakelzorgcentrum liet weten aan het ‘Agentschap Zorg en Gezondheid’ opstartklaar te zijn. Dit betekent dat, indien er nood is, het schakelzorgcentrum binnen de 4 dagen kan operationeel...

Al gehoord van ‘COVID-19 Eerste Lijn Barometer’?

De COVID19 eerste lijn barometer is hét instrument voor de Vlaamse en federale overheid voor het capteren van correcte data rond materiaalnoden, capaciteit en inschatting van COVID19-incidentie bij...

Zuurstoflijn: ademruimte voor zorgverstrekkers!

Voor alle zorgverleners: durf zuurstof tappen. Als antwoord op vermoeidheid, angst, onzekerheid staat de ZUURSTOFLIJN van Het PAKT klaar met het beste zuurstofmasker: een luisterend oor en een goed gesprek op het telefoonnummer 09.216.74.70.  Zie affiche.

Webinar: kwetsbare mensen detecteren en bereiken in crisistijd

Op woensdag 13 mei organiseren het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, VVSG en vzw Onafhankelijk Leven een webinar voor lokale besturen. Het webinar start met twee getuigenissen. Experten en praktijkmedewerkers geven vervolgens tips en advies....

CGG blijven zorg tijdens de coronacrisis aanbieden

De Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg in de regio Deinze-Eeklo-Gent, blijven als gespecialiseerde dienst ook in deze coronatijden instaan voor het geestelijk welzijn van onze cliënten en van de...

Helder communiceren tijdens exit Corona

IN-Gent ondersteunt diensten en organisaties om de de communicatie laagdrempelig en toegankelijk te houden voor iedereen, ook tijdens de exitperiode van corona. Meer info

Corona-aanbevelingen vanuit de Gentse armoedeverenigingen

De Gentse verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen (Jong Gent In Actie, Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen, SIVI en De Zuidpoort) willen in deze Corona-crisis volgende aanbevelingen meegeven aan beleidsmakers en maatschappelijke actoren. Wekelijks wordt dit overzicht bijgewerkt. 

Studie naar de impact van Corona op migranten en vluchtelingen

De ‘ApartTogether’ studie van UGent en andere universiteiten bevraagt vluchtelingen en migranten over heel Europa over de impact van Corona op hun sociaal en psychisch welzijn. Ze is beschikbaar in 27 talen. Graag zoveel mogelijk verspreiden. Meer info en poster

Kortdurend aanbod stabilisatie voor erkende vluchtelingen

Om tegemoet te komen aan de noden in deze Coronacrisis, start CGG Eclips met een kortdurend aanbod voor erkende vluchtelingen wonende binnen Groot- Gent (Gent en deelgemeenten). Dit programma bestaat...

Ondersteuning/opvang kinderen van ouders met COVID-19

Sinds de coronacrisis worden er meer vragen gesteld omtrent de opvang van kinderen van ouders die COVID-19 hebben. Een aantal regionale partners jeugdhulp hebben een plan van aanpak voor Oost-...

Nieuw vergoedingssysteem voor Multidisciplinair Overleg (MO)

Sinds 1 mei 2020 ging een nieuw vergoedingssysteem voor multidisciplinair overleg in de thuissituatie van start. Hierbij worden de eerste stappen richting zorgcoördinatie gezet . Er wordt ingezet op...

Twitter
Facebook
Website