SEN-SEO Symposium: losmaken en doorgeven

Het SEN-SEO symposium van 6 december focust op 'osmaken en doorgeven'. Er wordt gezocht naar invalshoeken, methodes en ideeën om te werken aan een goede afstemming: tussen cliënt en begeleider, tussen ouder en kind, tussen begeleider en ouder en tussen begeleiders onderling. Zie website.

Activiteit datum