Wat doen we?

Samen met het gezin gaan we aan de slag. We vertrekken vanuit hun noden, vragen en wensen. We zetten hun krachten in de verf, brengen het netwerk in kaart en bundelen alles in één plan. Samen gaan we op zoek naar de nodige hulp.

Ondersteuning bij de opmaak van 1 GEZAMENLIJK GEZINSPLAN voor 1 gezin. Het gezin, sociaal netwerk, buurtgerichte initiatieven, professionelen... staan samen in voor de realisatie van dit plan.

OVERBRUGGINGSHULP. Continuïteit in jeugdhulptrajecten in afwachting van meer intensieve ondersteuning. Snelle, nabije, PREVENTIEVE JEUGDHULP voor gezinnen bij beginnende problemen. Opgelet, wij bieden geen crisishulp.

COACHING & CONSULT van brede instap en eerstelijnsdiensten.