Doelgroep

We richten ons op gezinnen

 • met kinderen of jongeren tot 25 jaar
 • die wonen in Gent
 • waar het evenwicht draagkrachtdraaglast soms uit balans is maar waar er nog geen sprake is van ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen
  OF
  die gebaat zijn bij overbruggingshulp (beperkt in tijd) in afwachting van rechtstreeks toegankelijke hulp
 • die op vrijwillige basis ondersteuning toelaten

Voorwaarden

 • Cliënt(systeem) is op de hoogte van de aanmelding én de inhoud ervan
 • Binnen brede instap, reguliere diensten en RTJ zijn de mogelijkheden verkend die een tijdig en passend antwoord kunnen bieden
 • Andere vormen van casuscoördinatie/ overleg bieden geen antwoord op de vraag/nood
 • Cliënt en/of het gezin laten een gesprek toe, willen het een kans geven