Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welkom op de website van Welzijnsoverleg Regio Gent vzw. Op deze website proberen we een overzicht te geven van de verschillende activiteiten in de welzijnssector in de regio Gent.

De Koning Boudewijnstichting heeft haar projectoproep gelanceerd voor het versterken van gezondheidsvaardigheden in de eerste lijn. Indienen tot en met 2 april 2019. 

Op 12 februari 2019 organiseert de Stad Gent een burgerpanel waarop Gent-gebruikers welkom zijn om mee na te denken en ideeën aan te brengen over een sociaal en groen Europa. Meer info en inschrijven

Ook dit schooljaar vindt een aanmeldingsprocedure plaats voor het basisonderwijs in Gent en Merelbeke en scholen uit sommige andere buurgemeenten. Meer info en data

Vanaf 1 januari 2019 veranderen de woonwinkels van Stad Gent van naam. Vanaf nu kan je als Gentenaar met al je woonvragen terecht bij de Woonwijzer. 

Het IROJ OVL (werkgroep jongvolwassenen) organiseert op 1 februari 2019 een vormingsmoment voor stafmedewerkers en hulpverleners die werken met jongvolwassenen. Inspirerende praktijken en nieuwe initiatieven worden toegelicht. Zie programma.

Vanaf 1 januari 2019 werken de Emancipatorische Werking (EW) en het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum (OTC) van OCMW Gent samen. De twee diensten worden één Maatgericht Activeringscentrum (MAACT). Zie bericht.

Op 14 februari wordt Impulsdag: In de roes van mensen met een beperking plaats rond het thema van problematisch middelengebruik of overmatig gamen bij personen met een verstandelijke of fysieke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel of autisme. Zie website.

De Zuidpoort bundelde ervaringen van mensen met armoede-ervaring, de 4 fasen en de 21 kenmerken van een goed hulpverleningsgesprek in een zakboek "De Stress-Weg". Zie hun website voor de gratis publicatie "de Stress-weg" en hun theatervoorstelling "Sterke gesprekken in de hulpverlening". 

tZitemzo (vroegere Kinderrechtswinkel) organiseert in 2019 studiedagen over geheimhouding en seksuele privacy: 17 januari (hulpverleners), 21 februari (onderwijs), 14 maart (politie) en 16 mei 2019 (gezamenlijke terugkomdag). Meer info: zie website

Ook dit schooljaar vindt een aanmeldingsprocedure plaats voor het basisonderwijs. Om de aanmeldingsprocedure zo breed mogelijk bekend te maken, wordt een communicatiecampagne opgezet. Wilt u de communicatie(materialen) over de aanmeldingsprocedure verspreiden bij uw doelgroep? Zie mail.