Inspiratiedag gedeeld opvoederschap in de jeugdhulp

Hoe kan gedeeld opvoederschap eruit zien in de jeugdhulp? Waar liggen kansen en uitdagingen? Het IROJ organiseert samen met de netwerkstuurgroep intersectorale trajecten jonge kinderen een inspiratiedag op 22 maart 2019. Zie website.

Elk kind heeft het recht om veilig op te groeien in zijn/haar gezin van oorsprong. Als dit niet mogelijk is, is pleegzorg de eerste overweging. Soms verblijft een kind in een voorziening. Waar het kind ook woont, de jeugdhulp wilt voor elk kind werk maken van de krachtlijn ‘een kind opvoeden doen we samen’door in te zetten op verbinding en partnerschap met een duidelijke focus op het welzijn van het kind. Hoe kan gedeeld opvoederschap eruit zien in de jeugdhulp? Waar liggen kansen en uitdagingen? Het IROJ organiseert samen met de netwerkstuurgroep intersectorale trajecten jonge kinderen een inspiratiedag op 22 maart 2019. Sprekers met ervaring over dit thema komen aan het woord en we denken samen na wat dit kan betekenen voor onze praktijk. Je bent van harte welkom!

Activiteit datum