Eerstelijnspsycholoog

Samen1plan Gent

Maak je je soms zorgen? Loopt het even moeilijk en is het lastig om zelf oplossingen te zoeken? Dan wil je daar misschien wel iets over vertellen met iemand die daar tijd voor maakt in jouw buurt.

Zijn er kinderen binnen je wijk of werking die het moeilijk hebben? Bij een eerstelijnspsycholoog, ook wel ELP genoemd, kunnen kinderen terecht voor een kortdurende begeleiding wanneer ze kampen met milde psychische moeilijkheden.

Ons team bestaat uit 4 klinisch psychologen tewerkgesteld vanuit de Centra Geestelijke Gezondheidszorg te Gent (RCGG en CGG Eclips).

Als eerstelijnspsychologen werken we wijkgericht en zijn we tewerkgesteld op plaatsen waar reeds veel kinderen en gezinnen komen. Op deze manier willen we onze toegankelijkheid vergroten en op korte termijn iets betekenen voor kinderen en hun gezin.

De eerstelijnspsychologen van Samen1Plan Gent werken binnen het kader van de projectoproep 1 Gezin 1 Plan van de Vlaamse Gemeenschap en bijgevolg is de dienstverlening gratis. Wij kunnen ook beroep doen op tolken.