Praktijkonderzoek Sociaal Middenveld

De Stad Gent wil onderzoeken hoe de “verhouding tussen Gentse sociaal middenveldorganisaties en -initiatieven en Stad Gent” enerzijds en de “onderlinge verhouding tussen deze Gentse sociaal middenveldorganisaties en -initiatieven” anderzijds, beter georganiseerd kan worden. Zie mail, website, informatiepagina en de on-line bevraging.