Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welkom op de website van Welzijnsoverleg Regio Gent vzw. Op deze website proberen we een overzicht te geven van de verschillende activiteiten in de welzijnssector in de regio Gent.

CAW Oost-Vlaanderen organiseert een studiedag op 22 oktober rond psychosociale begeleiding van vluchtelingen, dit vanuit de ervaring met Mindspring. Meer info en inschrijven

Eerstelijnszone Scheldekracht bracht een nieuwsbrief uit

Eerstelijnszone Gent bracht een nieuwsbrief uit. 

De Diabetesliga heeft vacatures voor een coördinator vrijwilligers en een medewerker kenniscentrum-infolijn. Meer info

De Sociale Dienst van de Stad Gent bundelt alle vormen van zijn financiële en materiële OCMW-hulp in één brochure. Met de gloednieuwe brochure in toegankelijke taal beantwoordt de Stad Gent aan de vraag van OCMW-cliënten om vlotter inzicht te krijgen in de vele hulpvormen. Lees meer over de dienstverlening van OCMW Gent op Sociale kaart van Gent.

Vraagwijzer is een nieuw initiatief van KVG vzw voor mensen met (een vermoeden van) een handicap die op zoek zijn naar ondersteuning. Vraagwijzer maakt je wegwijs in het zorglandschap en helpt je bij de administratie om ondersteuning aan te vragen. Lees meer over het aanbod van Gebruikersverenigingen op de Sociale kaart van Gent.

Op 23 september organiseert de Federale Politie Oost-Vlaanderen een infodag met als onderwerp mensenhandel, met een specifieke aandacht voor de loverboy/tienerpooier problematiek. Meer info en inschrijven

Dienstverleningscentrum De Triangel heeft momenteel verschillende vacatures lopen, naar aanleiding van een nieuwbouw met 4 leefgroepen. Zie de vacaturepagina met het ruime overzicht aan vacatures.

CAW Oost-Vlaanderen organiseert diverse vormingen rond budgetteringsproblemen en schulden bij precaire doelgroepen. Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van de BIZ (Budgetinzicht) methodieken. Zie mail.