Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welkom op de website van Welzijnsoverleg Regio Gent vzw. Op deze website proberen we een overzicht te geven van de verschillende activiteiten in de welzijnssector in de regio Gent.

In Gent Sint-Amandsberg start vanaf september 2019 TAJO, Talentatelier voor Jongeren. Dit is een ervaringsgerichte zaterdagschool voor maatschappelijk kwetsbare jongeren van 10 tot 14 jaar. Het is een privé-initiatief van een reeks ondernemers en academici. 

De Kringwinkel van Ateljee in de Tarbotstraat verhuist op 4 mei naar de UCO site in de Getouwstraat 5, 9000 Gent. Zie website.  Zie ook de Sociale Kaart van Gent.

Binnen Eurocities ontstond enige tijd geleden een stedenplatform rond het thema mensen zonder wettig verblijf (C-Mise). Ook Gent nam hieraan deel, alsook de Oxford University. Meer info en de output van deze samenwerking. 

De Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen bestaat 35 jaar en organiseert op 16 mei een studiedag rond "Dialoog versterken in tijden van wantrouwen? Zie uitnodiging.

HerstelAcademie Oost-Vlaanderen Regio Gent zoekt voor de uitbouw van haar werking enthousiaste vrijwillige medewerkers en organiseert op 2 mei een kick-off. Zie uitnodiging.

Op 7 juni vindt de dialoogdag van Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen plaats rond het thema 'Ervaringen van ouders met de jeugdrechtbank'. Zie uitnodiging.

Een coördinator cluster zorgintenstief wonen (zie vacature) en een HR coördinator (zie vacature). Solliciteren voor 6 mei.

Op 24 mei wordt de werking van Functie 2 geestelijke gezondheid voorgesteld (komen aan bod: het Netwerkpunt, Outreach, A team, Mobil, Mobil Crisis Team).  Zie uitnodiging. Inschrijvingen worden afgesloten bij 100 deelnemers.

Kind & Gezin zoekt een verpleegkundige voor de regio Gent. Zie vacature. Solliciteren voor 7 mei.

De werkgroep Zorg Rond Opname en Ontslagmanagement (ZOROO) organiseert op 28 mei een symposium rond opname- en ontslagbeleid. Zie uitnodiging, programma en website.