Intersectorale intervisietafels KOPP - KOAP

Kinderen die opgroeien bij een ouder met een psychische en/of afhankelijkheids-problematiek hebben een verhoogde kwetsbaarheid om zelf problemen te ontwikkelen. Preventie, vroegdetectie en vroeginterventie zijn daarom zeer belangrijk. Reeks van 3 begeleide intervisies van telkens 2u. Zie aankondiging. De data voor Gent zijn 3 december 2020, 11 maart 2021 en 10 juni 2021.