Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welkom op de website van Welzijnsoverleg Regio Gent vzw. Op deze website proberen we een overzicht te geven van de verschillende activiteiten in de welzijnssector in de regio Gent.

Dit najaar vinden trainingen doelgerichte zorg plaats in Sint-Amandsberg, Nieuw Gent – UZ en Brugse Poort - Rooigem. Zie aankondiging. De training is interessant voor alle praktijkwerkers uit die wijken, zowel binnen de gezondheidszorg als uit de welzijnssector.


Organiseer je oefenkansen Nederlands en zoek je didactische ondersteuning of nieuwe inspiratie? In-Gent ontwikkelde een inspiratiemap vol werkvormen. Meer info en bestellen


Eerstelijnszone Scheldekracht bracht een nieuwsbrief uit


Onlangs lanceerde Open Huis De Sloep het boek 'Papa hoort er ook bij', geschreven door Tina De Gendt en gebaseerd op 10 jaar ervaring met vaderwerking in de Sloep. Het boek kan hier besteld worden


SEL Gent verhuist naar AC Portus, Keizer Karelstraat 1 te Gent. Ook de telefoonnummers veranderen. Meer info


De Herstelacademie heeft haar vormingsaanbod voor het najaar 2019 bekend gemaakt.


Op 3 mei heeft de Vlaamse Regering het decreet over de sociale kaart goedgekeurd.

Welzijnsoverleg Regio Gent speelde proactief in op dit decreet. Met de Sociale Kaart van Gent tonen we hoe hergebruik van gegevens er in de praktijk uitziet. Gentse hulpverleners vinden er informatie op maat zonder aanleg van bijkomende databestanden. Zo moeten we de diverse actoren op het terrein niet overbevragen voor update-acties. Meer info in artikel Weliswaar.


Hieronder vind je een aantal nieuwsitems over het Lokaal Welzijnsbeleid in Gent:

• Het vorig gezamenlijk forum LWB vond plaats op 16 mei 2019. Voor het verslag en enkele sfeerbeelden.

• Save the date Gezamenlijk forum LWB. Op 14 november 2019 vindt de volgende bijeenkomst van het gezamenlijk forum plaats.

• Via trekkers, rondetafelgesprekken op het gezamenlijk forum en informatiecampagnes zetten we in op de opvolging van de beleidssignalen 2018. Een overzicht staat hier.

• Voor enkele beleidssignalen hebben we de hogere overheid nodig. De timing is perfect met de recente Vlaamse en Federale verkiezingen. We bezorgen de nieuwe verantwoordelijken een lijstje.

• Save the date Sociale Trefdag. Op 24 september 2020 vindt de volgende Sociale Trefdag plaats. Een boeiend inspiratie- en netwerkmoment voor Gentse welzijns- en zorgactoren.


Gezondheidsgidsen leggen de brug tussen kwetsbare groepen en de eerstelijnsgezondheids- en welzijnszorg. Ze zijn sinds enige tijd actief in Gent. Meer info en flyer


Op 2 september 2019 start de dagopname voor kleuters (2.5 jaar t.e.m. 5 jaar) met een psychiatrische moeilijkheden. Dit is een intensief traject waarbij 6 kleuters gedurende  enkele weken geobserveerd, getest en begeleid worden. Meer informatie vind je in de brochure.